HE THONG NHIEN LIEU

19 44 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:38

Tiết : 30 Kiểm tra cũ : Câu hỏi13 : - HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU BÀI Em cho biết có loại hệ thống bơi trơn? cho ví dụ ? Đáp án: Thường có hai loại hệ thống bơi trơn: - Hệ thống bơi trơn động kỳ : Xe Dream, Dame, Wave… Mục tiêu:bơi Sau khiđộng họccơxong học - Hệ thống trơn kỳbài : Xehọc Yamaha( đời sinh cũ); có Babeta… khả năng: - Phát biểu nhiệm vụ, cấu tạo hoạt động hệ thống nhiên liệu I – Nhiệm vụ:  Đảm bảo cung cấp đủ xăng theo u cầu cần phụ tải động  Đảm bảo hòa trộn khí hổn hợp tốt để nhiện liệu cháy tốt Trong thực nghiệm: 1kg xăng / 15kg khơng khí THỰC TẾ STT CHẾ ĐỘ TỈ LỆ HỊA KHÍ KHỞI ĐỘNG 1/9 TỐC ĐỘ THẤP DO CHƯA CĨ QN TÍNH 1/12 TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ CĨ LỰC QN TÍNH 1/15 ÷ 1/18 TỐC ĐỘ CAO 1/12 II – Cấu tạo: 1- Bình xăng: BÌNH XĂNG 2- Ống dẫn xăng ỐNG DẪN XĂNG 3- Khóa xăng lọc xăng LỌC XĂNG KHĨA XĂNG 4- Bầu lọc khơng khí: BẦU LỌC KHƠNG KHÍ  Nhiệm vụ: Lọc khơng khí trước vào chế hòa khí  Cấu tạo: Xe máy thường dùng lọc khơ bầu lọc ướt + Bầu lọc khơ: lõi lọc thường làm giấy xốp có nhiều lỗ nhỏ để cản bụi + Bầu lọc ướt: Lõi lọc làm mút tẩm dầu nhờn  Hoạt động: Khơng khí từ ngồi vào qua cửa lọc, qua lõi lọc Bụi cát bị lõi giữ lại Khơng khí chuyển động tiếp vào Bộ chế hòa khí III – Bộ chế hòa khí đơn giản 1- Nhiệm vụ: - Hòa trộn xăng với khơng khí thành hòa khí để cung cấp cho động theo u cầu - Cấu tạo: - Hoạt động: Kỳ nạp - Áp suất xilanh thấp bên ngồi nhiều, khơng khí bị hút mạnh vào chế hòa khí - Khi qua họng khuếch tán, tốc độ khơng khí tăng lên, áp suất giảm - Hiện tượng áp suất thấp làm xăng khỏi vòi phun, tan vỡ, tán nhuyễn, bốc hơi, hòa trộn với khơng khí tạo thành hòa khí BỘ CHẾ HỊA KHÍ 7.2.3 Bộchếhò a khí a Bộchếhà o khí đơn giả n Khô ng khí 1- Jiclơ 2- Phao 3- Van kim 4- Đầ u phun 5- Bầ u lọc khô ng khí 6- Bướ m gió 7- Họng khuế ch tá n 8- Bướ m ga 9- Đướ ng ố ng nạp 10- Xupá p nạp 11- Piston Sơ đồBCHK đơn giả n 10 Khí xả 11 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG 1- Buồng phao 2- Jiclơ 3- Rãnh cân 4- Van an toàn bướm ga 5- Bướm gió 6- Bướm ga HỆ THỐNG LÀM ĐẬM 1- Buồng phao 2- Jiclơ 3- Van cấu làm đậm 4- Cần kéo 5- Thanh kéo 6- Cần cấu làm đậm HỆ THỐNG TĂNG TỐC 1- Buồng phao 2- Jiclơ 3- Van trởvề 4- Piston bơm tăng tốc 5- Đầu phun 6- Van nạp 7- Cần đẩy 8- Cần kéo HỆ THỐNG KHƠNG TẢI 1- Jiclơ nhiê n liệ u củ a hệthố ng chạy khô ng tả i 2- Jiclơ khô ng khí củ a hệthố ng chạy khô ng tả i 3,4- Lỗ 5- Vít điề u nh chấ t lượng hỗ n hợp khí MẠCH CUNG CẤP CHÍNH 1- Buồng phao 2- Jiclơ 3- Khoan tạo bọt 4- Ống thông khí 5- Jiclơ không khí 6- Vòiphun 7- Bướm gió 8- Họng khuếch tán 9- Bướm ga I - Nhiệm vụ II - Cấu tạo 1- Bình xăng 2- Ống dẫn xăng 3- Khóa xăng lọc xăng 4- Bộ lọc khơng khí a - Nhiệm vụ b - Cấu tạo c - Hoạt động III - Bộ chế hòa khí đơn giản 1- Nhiệm vụ 2- Cấu tạo 3- Hoạt động ...I – Nhiệm vụ:  Đảm bảo cung cấp đủ xăng theo u cầu cần phụ tải động  Đảm bảo hòa trộn khí hổn hợp tốt để nhiện liệu cháy tốt Trong thực... hòa khí đơn giản 1- Nhiệm vụ: - Hòa trộn xăng với khơng khí thành hòa khí để cung cấp cho động theo u cầu - Cấu tạo: - Hoạt động: Kỳ nạp - Áp suất xilanh thấp bên ngồi nhiều, khơng khí bị hút
- Xem thêm -

Xem thêm: HE THONG NHIEN LIEU , HE THONG NHIEN LIEU , HE THONG NHIEN LIEU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay