giao an dien tu 11

8 43 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:38

MÔN CÔNG NGHỆ Giáo Viên : Trần Quang Tuấn HÂN HOAN ĐÓN CHÀO VA CÔ Q THẦY Ø CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ  XĂNG I- NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI : 1- Nhiệm vụ : Cung cấp hoà khí (hỗn hợp xăng không khí) vào xilanh động Hòa trộn xăng không khí với tỉ lệ phù hợp theo chế độ làm việc động 2- Phân loại : - Hệ thống nhiên liệu dùng chế hoà khí II-HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍ : 1- Cấu tạo : Gồm số phận Thùng xăng Bầu lọc xăng Đường xăng Đường không khí Đường hòa khí Bơm xăng Bầu lọc khí Bộ chế Hòa khí xăng 2- Nguyên lí làm việc : Khi động làm việc, xăng bơm từ thùng xăng, qua bầu lọc đưa lên chế hòa khí Ở kì nạp, pít-tông di chuyển xuống tạo chênh lệch áp suất với bên ngoài, không khí hút qua bầu lọc vào chế hoà khí, không khí hút xăng, hoà trộn với tạo thành hòa khí vào xilanh động III- HỆ THỐNG PHUN XĂNG : Thùng xăng 1- Cấu tạo : Các cảm biến Bầu lọc xăng Bầu lọc khí Bộ điều Khiển phun Bơm Bộ điều chỉnh xăng p suất Vòi phun Đường ng nạp Xi lanh thống Động o gồm số phận tương tự hệ ộ chế hoà khí, hệ thống phun xăng có o thêm số phận sau : -Bộ điều chỉnh áp suất, vòi phun -cảm biến, điều khiển phun 2- NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC : -Khi động làm việc, không khí hút vào xilan chênh áp suất -Nhờ bơm xăng điều chỉnh áp suất, xăng suất đònh Quá trình phun xăng vòi phun đ cảm biến, điều khiển phun -Quá trình phun điều khiển theo nhiều thông so chế độ làm việc động thông qua cảm có tỉ lệ phù hợp Ưu điểm hệ thống: Động làm việc bìn nghiêng,hay bò lật ngược, hoà khí có lượng tỉ lệ trình cháy diễn tốt hơn, tăng hiệu suất, giả trường CỦNG CỐ BÀI : 1- Trình bày sơ đồ nguyên lí làm việc hệ dùng chế hoà khí 2- Trình bày sơ đồ nguyên lí làm việc hệ ... khí vào xilanh động III- HỆ THỐNG PHUN XĂNG : Thùng xăng 1- Cấu tạo : Các cảm biến Bầu lọc xăng Bầu lọc khí Bộ điều Khiển phun Bơm Bộ điều chỉnh xăng p suất Vòi phun Đường ng nạp Xi lanh thống... XĂNG I- NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI : 1- Nhiệm vụ : Cung cấp hoà khí (hỗn hợp xăng không khí) vào xilanh động Hòa trộn xăng không khí với tỉ lệ phù hợp theo chế độ làm việc động 2- Phân loại : - Hệ...HÂN HOAN ĐÓN CHÀO VA CÔ Q THẦY Ø CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dien tu 11 , giao an dien tu 11 , giao an dien tu 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay