bai 27he thong cung cap nhien lieu va khong khitrong dong co xang

34 56 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:37

Giáo viên hướng dẫn:Ngô Bạch Đằng Giáo sinh:Phạm Thị Hương Có cách làm mát cho động cơ:làm mát bằng nước và làm mát bằng không Xe máy làm mát bằng không Khi xe máy không nên tháo yếm xe máy vì ngoài các tác dụng khác, yếm xe máy còn có tác dụng là bản hướng gió Khi xe chạy, luồng gió sẽ được tập trung qua động nên động được làm mát tốt Tiết 35 HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG I- NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI II- HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ III- HỆ THỐNG PHUN XĂNG Hệmỗi thống cấpviệc nhiên liệucơvàđược không khicấp Ở chếcung độ làm động cung hòa độngcócơ xăngvà cótỉnhiệm gi? nào? Có khí lượng lệ hòavụtrộn giống hay hợp không? - Cungnhau cấp hỗn xăng và không sạch vào củađộđộng -xilanh Mỗi chế làm việc khác thì lượng và tỉ lệ hòa khí phải phù hợp với chế độ làm việc của động I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI: Nhiệm vụ: Tiết 35: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ I KHÔNG NHIỆM VỤ KHÍVÀ PHÂN LOẠI: TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG Nhiệm vụ: - Cung cấp hoà khí (hỗn hợp xăng + không khí) vào xilanh động - Lượng, tỷ lệ hòa khí phù hợp với chế độ làm việc động Phân loại Căn Hệ thống cứ vàonhiên đâu để liệuphân đượcloại chia hệra thống? làm mấy loại? Đáp án án::căn cứ vào bộ phận tạo thành hòa khí Đáp loai :HTNL dùng bộ chế hòa và HTNL dùng vòi phun Phân loại Căn cứ vào cách cung cấp nhiên liệu có loai : - Loại tự chảy (không có bơm xăng) - Loại cưỡng bức (có bơm xăng ) Không.hệVìthống, thùngbộ xăng đặtnào cao là bộ chế Trong phận quan hòa khí nên xăng có thể tự chảy xuống bộ trọng nhất? chếchế hòahòa khí Bộ II HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ Tiết 35: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ I KHÔNG NHIỆM VỤ KHÍVÀ PHÂN LOẠI: TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG II HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ Cấu tạo: Nguyên lý làm việc: Không khí Bộ chế hòa khí Bầu lọc khí Bướm gió Xăng vào buồng phao Họng khuếch tán Kim phao Nguyên lí làm việc: Buồng phao Phao Vòi phun Bướm ga Nguyên lý làm việc bộ chế hòa khí II HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ: Tiết 35: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ I KHÔNG NHIỆM VỤ KHÍVÀ PHÂN LOẠI: TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG II HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ Cấu tạo: Nguyên lý làm việc: Khi ĐC làm việc, xăng được bơm hút từ thùng xăng, qua bầu lọc đưa tới buồng phao bộ chế hòa khí - Thùng xăng Bầu lọc xăng Bơm xăng Bầu lọc khí Bộ chế hòa khí Nguyên lí làm việc: Xilanh II HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ: Tiết 35: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ I KHÔNG NHIỆM VỤ KHÍVÀ PHÂN LOẠI: TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG II HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ Cấu tạo: Nguyên lý làm việc: - Ở kì nạp pit-tông xuống tạo giảm áp suất xilanh => không khí được hút qua bầu lọc khí qua họng khuếch tán bộ chế hòa khí Thùng xăng Bầu lọc xăng Bơm xăng Bầu lọc khí Bộ chế hòa khí Nguyên lí làm việc: Tại không khí hút xăng từ buồng phao, hòa trộn với tạo thành hoà khí Hòa khí theo đường ống nạp vào xilanh động Xilanh III HỆ THỐNG PHUN XĂNG Cấu tạo Tiết 35: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ I KHÔNG NHIỆM VỤ KHÍVÀ PHÂN LOẠI: TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG II HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ III HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ Cấu tạo: Các cảm biến Thùng xăng Bầu lọc xăng Bơm xăng Bầu lọc khí Bộ điều khiển phun Bộ điều chỉnh áp suất Vòi phun Thu nhận thông tin: Nhận tin hiệu từ cam biên.Điều + Nhiệt động cơxăng vòi phun Giữ chođộáp suất khiểntạo Cấu chê độmột làmchiêc việc van, vòi phun một trị số định + Số vòng quay trục khuỷu để điều hòa khiển có làm tỷtin lệ hiệu phù hợp điện với suốt trình + Độ mở bướmviệc ga… chê độ làm việc đ/c Đường ống nạp Xilanh động III HỆ THỐNG PHUN XĂNG Nguyên lý làm việc Tiết 35: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ I KHÔNG NHIỆM VỤ KHÍVÀ PHÂN LOẠI: TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG II HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ III HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ Cấu tạo: Nguyên lý làm việc: Các cảm biến Thùng xăng Bầu lọc xăng Bơm xăng Bầu lọc khí Bộ điều khiển phun Bộ điều chỉnh áp suất Vòi phun Đường ống nạp Xilanh động *Kì nạp: không được hút vào xilanh nhờ chênh lệch áp suất giữa và ngoài xilanh *Bơm xăng hút xăng từ thùng xăng đưa đến vòi phun, nhờ bộ điều chỉnh áp suất xăng ở vòi phun có áp suất nhất định *Quá trình phun xăng của vòi phun được điều khiển bộ điều khiển phun So sánh ưu và nhược điểm của HTNL dùng bộ chế hòa khí và HT phun xăng Ưu và nhược điểm của HTNL dùng bộ chế hòa khí và HT phun xăng HTNL dùng bộ chế hòa khí Ưu điểm HT phun xăng - Kết cấu khí; - Đ/c làm việc bình thường bị nhỏ gọn; rẻ tiền; dễ nghiêng, bị lật; tạo thành hòa khí có sửa chữa lượng, tỷ lệ phù hợp với các chế độ làm việc của đ/c Nhược - Làm việc có độ - Kết cấu hệ thống phức tạp; đắt tiền; điểm tin cậy không cao khó sửa chữa; một cảm biến bị hỏng ảnh hưởng đến cả hệ thống; phụ thuộc vào nguồn điện Câu Trong hệ thống phun xăng, hòa khí hình thành đâu? A hòa khí hình thành xilanh Sai B hòa khí hình thành vòi phun Sai C hòa khí hình thành đường ống nạp Đúng D hòa khí hình thành chế hòa khí Sai A Cung cấp hòa khí vào xi lanh động thải khí cháy B Cung cấp hòa khí vào xi lanh động theo yêu cầu phụ tải thải khí cháy C Cung cấp hòa khí vào xi lanh động thải không khí Cung cấp không khí vào xi lanh D động thải khí cháy Sai Đúng Sai Sai Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khi:thùng xăng,bầu lọc xăng,bơm xăng,bộ chế hòa khi,bầu lọc Hệ thống phun xăng :tương tự bộ chế hòa thêm một số bộ phận :bộ điều khiển phun,bộ điều chỉnh áp suất,vòi phun Hiểu và nắm vững nguyên lý hoạt động của hệ thống 1.Trả lời câu hỏi SGK 2.Học bài cũ và đọc trước bài 28 ... liệuc va được không khicấp Ở ch cung độ làm động cung hòa độngcócơ xăngvà co tỉnhiệm gi? nào? Co khí lượng lệ hòavụtrộn giống hay hợp không? - Cungnhau cấp hỗn xăng va ... HTNL dùng vòi phun 2 Phân loại Căn cứ va o cách cung cấp nhiên liệu co loai : - Loại tự chảy (không co bơm xăng) - Loại cưỡng bức (co bơm xăng ) Phân loại Loại cưỡng bức:... bộ điều khiển phun So sánh ưu va nhược điểm của HTNL dùng bộ chế hòa khí va HT phun xăng Ưu va nhược điểm của HTNL dùng bộ chế hòa khí va HT phun xăng HTNL dùng bộ chế
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 27he thong cung cap nhien lieu va khong khitrong dong co xang , bai 27he thong cung cap nhien lieu va khong khitrong dong co xang , bai 27he thong cung cap nhien lieu va khong khitrong dong co xang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay