Bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trongdong co xang

6 36 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:37

BÀI 27: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG XĂNG I/ NHIỆM VỤ PHÂN LOẠI Nhiệm vụ  Cung cấp hòa khí (hỗn hợp xăng + không khí sạch) vào xilanh động  Lượng tỉ lệ hòa khí phải phù hợp với chế độ làm việc động Phân loại  Phân loại theo cấu tạo phận tạo thành hòa khí 1/ Hệ thống nhiên liệu dùng chế hòa khí 2/ Hệ thống nhiên liệu dùng vòi phun II/ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ BẦU LỌC CẤU TẠO THÙNG XĂNG Chứa xăng BẦU LỌC XĂNG Lọc cặn bẩn lẫn xăng Lọc bụi bẩn lẫn không khí BƠM XĂNG KHÍ BỘ CHẾ HÒA KHÍ Trộn xăng với không khí tạo thành hòa khí Hút xăng từ thùng xăng đưa tới chế hòa khí XILANH NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Đường xăng BẦU LỌC KHÍ Đường không khí Đường hòa khí THÙNG XĂNG BẦU LỌC XĂNG BƠM XĂNG ỞXăng kì nạp, pit-tông xuống bom từ thùng tạo giảm ápxăng, suất qua xilanh nênlên không bầu lọc đưa hút qua bầu đibộ vàochế chế hòa khí buồng phaolọc Tại không khí hút xăng từ buồng hoài khí phao, trộn với tạo thành hòa khí BỘ CHẾ HÒA KHÍ XILANH III/ HỆ THỐNG PHUN XĂNG Ngoài số phận tương tự hệ thống dùng chế hòa khí, hệ thống phun xăng có:  Bộ điều khiển phun nhiệm vụ điều khiển chế độ làm việc vòi phun để hòa khí tỉ lệ phù hợp với chế độ làm việc động  Bộ điều chỉnh áp suất nhiệm vụ giữ áp suất xăng vòi phun vị trí số định suốt trình làm việc  Vòi phun cấu tạo van, điều khiển tín hiệu điện CẤU TẠO NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CÁC CẢM BiẾN THÙNG XĂNG BỘ ĐiỀU KHIỂN PHUN BẦU LỌC KHÍ BẦU LỌC XĂNG BƠM XĂNG BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT VÒI PHUN ĐƯỜNG ỐNG NẠP XILANH ... số định suốt trình làm việc  Vòi phun có cấu tạo van, điều khi n tín hiệu điện CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CÁC CẢM BiẾN THÙNG XĂNG BỘ ĐiỀU KHI N PHUN BẦU LỌC KHÍ BẦU LỌC XĂNG BƠM XĂNG BỘ ĐIỀU... Ngoài số phận tương tự hệ thống dùng chế hòa khí, hệ thống phun xăng có:  Bộ điều khi n phun có nhiệm vụ điều khi n chế độ làm việc vòi phun để hòa khí có tỉ lệ phù hợp với chế độ làm việc động... PHÂN LOẠI Nhiệm vụ  Cung cấp hòa khí (hỗn hợp xăng + không khí sạch) vào xilanh động  Lượng tỉ lệ hòa khí phải phù hợp với chế độ làm việc động Phân loại  Phân loại theo cấu tạo phận tạo thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trongdong co xang , Bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trongdong co xang , Bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trongdong co xang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay