bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi tronh DC xang

7 39 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:36

Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động xăng Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động xăng I- Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Cung cấp hoà khí vào xilanh theo lợng tỉ lệ phù hợp với chế độ làm việc động Phân loại Theo phận tạo thành hào khí, hệ thống gồm loại: Hệ thống nhiên liệu dùng chế hào khí Hệ thồng nhiên liệu dùng vòi phun Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động xăng Ii- Hệ THốNG NHIệN LIệU DùNG Bộ CHế HOà KHí Cấu tạo Thùng xăng Bầu lọc xăng Bơm xăng Đờng xăng Đờng không khí Đờng hoà khí Bầu lọc khí Bộ chế hoà khí xilanh Gồm số phận : - Thùng xăng để chứa xăng - Bơm xăng hút xăng tử thùng xăng lên - Bầu lọc xăng để lọc bẩn xăng - Bộ chế hoà khí hoà trộn xăng không khí (hoà khí) có tỉ lệ phù hợp với chế độ làm việc động - Bầu lọc khí để lọc bụi bẩn không khí Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động xăng Nguyên lý làm việc - Khi động làm việc bơm xăng hút xăng từ bình xăng qua bầu lọc xăng buồn phao - kì nạp pit-tông xuông làm áp suất xi lanh giảm làm cho khí từ tràn vào qua bầu lọc khí qua bớm gió, qua vòi phun khí hút xăng từ bầu phao hoà trộn với không khí tạo thành hoà khí qua bớm ga theo ống nạp vào xilanh động Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động xăng III- hệ thống phun xăng Cấu tạo Các cảm biến Thùng xăng Bầu lọc xăng Bầu lọc khí Bộ điều khiển phun Bơm xăng Đờng xăng Đờng hoà khí Đờng không khí Đờng tín hiệu điều khiển phunhồi Đờng xăng Bộ điều chỉnh áp suất Vòi phun đờng ống nạp Xilanh động Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động xăng Một số phận khác: Bộ điều khiển phun: có nhiêm vụ điều khiển chế độ làm việc vòi phun để hoà khí có tỉ lệ phù hợp với chế độ làm việc động Bộ điều chỉnh áp suất: có nhiệm vụ giữ áp suất xăng vòi phun trị số định suốt trình làm việc Vòi phun: có cấu tạo nh van , đợc điều khiển tín hiệu điện Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động xăng Nguyên lý làm việc Khi động làm việc , không khí đợc hút vào xilanh kì nạp nhờ sứ chênh lệch áp suất xilanh Bơm xăng hút xăng từ thùng xăng đến vòi phun, nhờ điều chỉnh áp suất áp suất xăng vòi phun có áp suất định Quá trình phun xăng vòi phun đợc điều khiển điều khiển phun u điểm: - Hoà khí có tỉ lệ ổn định, phù hợp với chế độ động - Động làm việc bình thờng bị nghiêng lật ngửa - Quá trình cháy diễn hoàn toàn, hiệu suất động cao, giảm ô nhiễm môi trờng cháy hết hỗn hợp hoà khí Nhợc điểm: - Cấu tạo phức tạp ...Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động xăng I- Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Cung cấp hoà khí vào xilanh theo lợng tỉ lệ phù hợp với chế độ làm việc động Phân loại Theo phận tạo thành... điều khi n phunhồi Đờng xăng Bộ điều chỉnh áp suất Vòi phun đờng ống nạp Xilanh động Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động xăng Một số phận khác: Bộ điều khi n phun: có nhiêm vụ điều khi n... suốt trình làm việc Vòi phun: có cấu tạo nh van , đợc điều khi n tín hiệu điện Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động xăng Nguyên lý làm việc Khi động làm việc , không khí đợc hút vào xilanh
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi tronh DC xang , bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi tronh DC xang , bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi tronh DC xang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay