Dong co khong dong bo ba pha

30 53 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:36

Bµi26 §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Bá Tứ Sinh viên thực : Đỗ Thị Thu Huyền Chuyên ngành : Công nghệ MỤC TIÊU BÀI HỌC  Kiến thức: - Biết công dụng, cấu tạo, nguyên lí làm việc cách nối dây động không đồng ba pha  Kĩ năng: - Nhận biết động không đồng ba pha - Vẽ sơ đồ đấu dây động không đồng ba pha NỘI DUNG BÀI HỌC I KHÁI NIỆM VÀ CÔNG DỤNG II CẤU TẠO III NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC IV CÁCH ĐẤU DÂY I KHÁI NIỆM VÀ CÔNG DỤNG - Động điện thuộc loại máy điện nào? Nó biến đổi dạng lượng thành dạng lượng nào? Động điện thuộc máy điện quay, biến điện thành Khái niệm Thế động không đồng ba pha ? Động không đồng ba pha động điện ba pha có tốc độ quay rô to (n) nhỏ tốc độ quay từ trường quay (n1) Công dụng Là nguồn động lực Động không đồng ba pha Máy tiện sử dụng lĩnh vực nào? Máy phay Động không đồng ba pha sử dụng rộng rãi công nghiệp, nông nghiệp đời sống… II CẤU TẠO Động không đồng ba pha gồm phận chính? Hai phận Stato (phần tĩnh) Lõi thép Dây quấn Roto (phần quay) Lõi thép Dây quấn Trục quay Nắp máy Vỏ máy Stato Rôto Trục quay Stato Lõi thép Dây quấn a Lõi thép Lõi thép có đặc điểm Rãnh Lỗ Lõi thép Lá thép kĩ thuật điện b Dây quấn Dây quấn có hai kiểu Dây quấn kiểu rôto lồng sóc Dây quấn kiểu rôto dây quấn Ngoài có vỏ động Vỏ động dùng để làm gì? Dùng để bảo vệ làm mát Vỏ Giữ cố định lõi thép Stato Có lỗ để đưa đầu dây Có nắp chắn vỏ để đỡ trục roto nhờ có ổ bi Tóm lại Cấu tạo động không đồng ba pha Gồm phận Stato: tạo từ trường quay Rôto: Làm quay máy công tác III NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Khi cho dòng pha vào ba dây quấn stato động cơ, Stato có từ trường quay với tốc độ n1 = 60f p vg/ph Trong : f tần số dòng điện (Hz) p số đôi cực từ Từ trường quay quét qua dây quấn rôto, làm xuất sức điện động dòng điện cảm ứng Lực tương tác điện từ từ trường quay dòng điện cảm ứng tạo momen quay tác động lên rôto, kéo rôto quay theo chiều quay từ trường với tốc độ n < n1 Sự chênh lệch tốc độ từ trường quay tốc độ roto gọi tốc độ trượt n2 = n1 – n n2 Tỉ số s = n1 n1 - n = n1 (s = 0,02 ÷ 0,06) gọi hệ số trượt IV CÁCH ĐẤU DÂY Cách đấu dây phụ thuộc vào điện áp lưới điện cấu tạo động A B C Với lưới điện có điện áp dây Ud = 380V A B C Z X Y Nối (Y) Z X Y A B C Z X Y VD : Động có kí hiệu Y/∆ - 380/220V Với lưới điện có điện áp dây Ud = 220V Nối tam giác ( ∆) ∼ ∼ Để đổi chiều quay động 3 Quay thuận Quay ngược LUYỆN TẬP Trên nhãn động có ghi số liệu sau DK – 42 – kW 2,8 ∆/Y V 220/380 Hz 50 A 10,5/6,1 η% 0,84 Vg/ph1420 Hãy giải thích số liệu Cos ϕ 0,9 Kg 10 LUYỆN TẬP Số liệu 2,8 kW DK – 42 – kW 2,8 V 220/380 Hz 50 ∆/Y A 10,5/6,1 η% 0,84 Cos ϕ 0,9 Kg 10 Vg/ph 1420 Ý nghĩa Công suất động V Nếu Ud lưới điện 220 V đấu hình 220/380 tam giác (∆) dòng điện vào động 10,5 A ∆/Y Nếu Ud lưới điện 380 V đấu hình A (Y) dòng điện vào động 6,1A 10,5/6,1 Vg/ph 1420 Cos ϕ 0,9 Hz 50 η% 0,84 Kg 10 Tốc độ quay rôto n – Đơn vị vòng/phút Hệ số công suất Tần số lưới điện Hiệu suất định mức tính theo phần trăm Khối lượng toàn CỦNG CỐ Nêu cấu tạo động không đồng ba pha ? Nêu nguyên lí làm việc động không đồng ba pha ? Trình bày cách đấu dây quấn động không đồng ba pha ? Giải thích số liệu kĩ thuật ghi nhãn động không đồng ba pha ? TỔNG KẾT Qua học em cần nắm nội dung động không đồng ba pha:  Khái niệm công dụng  Cấu tạo  Nguyên lí làm việc  Cách đấu dây DẶN DÒ  Học hoàn thành tập SGK  Xem lại nội dung học “chương 5: Mạch điện xoay chiều ba pha” để hôm sau ôn tập ... Thế động không đồng ba pha ? Động không đồng ba pha động điện ba pha có tốc độ quay rô to (n) nhỏ tốc độ quay từ trường quay (n1) Công dụng Là nguồn động lực Động không đồng ba pha Máy tiện sử dụng... động không đồng ba pha ? Nêu nguyên lí làm việc động không đồng ba pha ? Trình bày cách đấu dây quấn động không đồng ba pha ? Giải thích số liệu kĩ thuật ghi nhãn động không đồng ba pha ? TỔNG KẾT... tạo, nguyên lí làm việc cách nối dây động không đồng ba pha  Kĩ năng: - Nhận biết động không đồng ba pha - Vẽ sơ đồ đấu dây động không đồng ba pha NỘI DUNG BÀI HỌC I KHÁI NIỆM VÀ CÔNG DỤNG II CẤU
- Xem thêm -

Xem thêm: Dong co khong dong bo ba pha , Dong co khong dong bo ba pha , Dong co khong dong bo ba pha , I. KHÁI NIỆM VÀ CÔNG DỤNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay