Dong co dien ba pha

22 53 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:36

Bài 26 động không đồng ba pha Mục tiêu: Sau học học sinh thể: Biết đợc khái niệm, cấu tạo, nguyên lý làm việc cách nối dây động không đồng ba pha Bài 26 Động không đồng ba pha I Khái niệm v công dụng Khái niệm Công dụng II Cấu tạo Phần tĩnh (Stato) Phần quay (Rô to) III IV Nguyên lý làm việc Cách đấu dây I Khái niệm công dụng Khái niệm: ộng không đồng ba pha động xoay chiều ba pha tốc độ quay rô to (n) nhỏ tốc độ quay từ tr ờng dòng điện cấp cho động (n1) Công dụng: - Động không đồng ba pha đợc sử dụng làm nguồn động lực cho máy công tác dùng công nghiệp, nông nghiệp đời sống - Động không đồng ba pha rô to lồng sóc đợc sử dụng phổ biến cấu tạo đơn giản, kích thớc gọn, dễ vận Go tohành the 2nd slide II Cấu tạo: động không đồng ba pha Go to the 2nd slid Phần (Stato): tĩnh Gồm: a Mạch từ (Lõi thép ): thép lõi thép, dây quấn vỏ máy Nhiều thép Lõi thép stato Lõi thép stato gồm nhiều thép KT, ghép cách điện tạo thành hình trụ rỗng, mặt rãnh để đặt dây quấn Go to the 2nd sli b.Mạch điện (Dây quấn ): Z Dây quấn stato B A B C Z X Y o 120 A Y X C Hộp đầu dây Dây quấn dây điện từ, thờng dây đồng /nhôm phủ sơn cách điện Dây quấn stato gồm pha dây quấn dây AX, BY, CZ đặt lệch 1200 điện rãnh xung quanh lõi thép Sáu đầu dây ba pha dây quấn đợc đa hộp đu dây Go to the 2nd sl (trên vỏ máy) c Vỏ máy: Vỏ máy Nhãn máy Nắp máy ` Nắp máy Hộp đầu dây Bng gang hoc hp kim nhụm, cú tỏc dng: - Bo v ng c; Gỏ lp ng c vo b mỏy - Gỏ lp lừi thộp stato, trờn np mỏy cú quay ( bi) ca trc ng c Trờn v mỏy cú hp u dõy,nhãn máy Go to the 2nd sl Phần quay (rô to): Gồm mạch từ, mạch điện trục quay a Mạch từ (Lõi thép) Lõi thép thép Lõi thép rôto gồm nhiều thép KT, ghép cách điện tạo thành hình trụ, mặt rãnh để đặt dây quấn, lỗ để lắp trục Go to the 2nd sli động b Mạch hai kiểu: Rô to lồng sóc rô to dây quấn điện Rô:to lồng Thanh dẫn sóc: Ký hiệu động rô to lồng sóc Vòng ngắn mạch Rô to dây quấn: Bản chất vật lý dẫn? Mạch điện rô to kín mạch Ký hiệu động rô to dây To the 2nd sli II Cấu tạo ộng không đồng ba pha Phần tĩnh (stato) Phần quay (rôto) Ti lừi thộp stato v rụ to li khụng c lm lin m li c lm t cỏc lỏ thộp KT dy t 0,35 n 0,5 mm ghộp cỏch in thnh mt khi?Mạch Mạch Mạch Mạch từ (lõi thép) điện (dây quấn) Vỏ máy từ (lõi thép) điện: lồng Sóc/ dây quấn Trục quay Go to the 2nd sl CU TO NG C KHễNG NG B BA PHA V mỏy Lừi thộp stato Nhón mỏy Hp u dõy Np mỏy Dõy qun stato Rụ to Np che qut Vũng bi Np mỏy Trc Cỏnh qut giú Go to the 2nd sli III Nguyên lý làm việc Nguyên lý làm -việc: Khi cho dòng ba pha vào ba dây quấn stato lòng stato xuất thiện trờng quay Đặc điểm từ trờng quay lòng stato: + Trị số không đổi; + Hớng quay không gian với vận tốc n1 = 60f/p(vg/phút); ây: f l tn s ca dòng in cp cho ng c (Hz); p l s ôi cc t + Chiều thuộc pha dòng - Từ trờng quay quayphụ quét quathứ cáctựthanh dẫn củađiện dây quấn rô to làm dẫnsđ xuất đ dòng cảm ứng - Lực tơng tác in t từ trờng quay dòng cảm ứng kéo rô to quay chiều với từ trờng quay với tốc độ n
- Xem thêm -

Xem thêm: Dong co dien ba pha , Dong co dien ba pha , Dong co dien ba pha , Bµi 26. ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay