DC KHONG DONG BO

13 37 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:36

Bà 26 i Động không đồng ba pha NGUYN HU TI-TH I Khái niệm công dụng - Khái niệm : Động xoay chiều ba pha có tốc độ quay roto(n) nhỏ tốc độ quay (n1) từ trờng dòng điện cấp cho động đợc gọi động không đồng ba pha (ĐCKĐB pha) - Công dụng: Đợc sử dụng rộng rãi công nghiệp, nông nghiệp đời sống NGUYN HU TI-TH II Cấu tạo Vỏ máy Ro to Stato Cánh Nắ quạt p NGUYN HU TI-TH Stato (phần tĩnh) a Lõi Gồm thép kỹ thuật điện ghép lại Gồm lõi thành hình trụ, mặt có xẻ rãnh thép thép đặt dây quấn dây quấn NGUYN HU TI-TH b Dây quấn Dây quấn đợc làm đồng, gồm pha dây quấn AX, BY, CZ Đ ợc đặt rãnh stato theo quy luật Sáu đầu dây đợc nối hộp đầu dây Dây quấn A B C X Y Z Kí hiệu đầu dây quấn hộp đầu dây NGUYN HU TI-TH Rụto (Phn quay) Gồm: Lõi thép, dây quấn, trục a Lõi thép động Ghép cáccơ thép kỹ thuật điện thành hình trụ, mặt xẻ rãnh, có lỗ để lắp trục Rôt o NGUYN HU TI-TH b Dây quấn: Có hai kiểu Dây quấn kiểu rôto lồng sóc Dây quấn kiểu rôto dây quấn NGUYN HU TI-TH III Nguyên lý làm việc - Khi có từ trờng quét qua cuộn dây, cuộn dây xuất đại lợng vật lý nào? Sức điện động cảm ứng - Nếu cuộn dây kín mạch, cuộn dây xuất đại lợngDòng vật lý nào? điện - Khi dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm từ trờng xuất đại lờng vật lý nào? Lực điện từ - Lực điện từ tác dụng lên rôto có tợng xảy ra? Rôto quay NGUYN HU TI-TH III Nguyên lý làm việc Khi cho dũng in pha vo cỏc dõy qun xtato ca ng c thỡ lũng xtato s cú t trng quay T thụng ca t trng quay bin thiờn qua cỏc khung dõy kớn ca rụto lm xut hin ú cỏc sc in ng v dũng in cm ng Lc tng tỏc in t gia t trng quay v cỏc dũng điện cm ng ny, to mụmen quay tác động lên rụto, kéo rôto quay theo chiu quay ca t trng vi tc n < n1 (n1 tốc độ ca t trng quay) NGUYN HU TI-TH - Tc quay ca t trng c tớnh bng cụng thc: 60 f n1= P (vg/p h) Trong ú: f l tng s dũng in P l s ụi cc t ca t trng quay n1 cũn c gi l tc ng b - Sự chênh lệch tốc độ từ trờng quay rôto gọi nlà tốc n1 độ n trợt: = n n n1 đợc gọi hệ số trợt = Tỉ sốS = n1 n1 tốc độ Khi động làm việc bình thờng S = {0,2 0,4} NGUYN HU TI-TH IV Cách đấu dây Ni hỡnh Gồm hai cách đấu dây Ni hỡnh tam giỏc Nguồ n A X Nguồ n B Y C Z A X B Y C Z Tuỳ thuộc vào điện áp lới điện cấu tạo động mà chọn cách đấu dây cho phù hợp NGUYN HU TI-TH i chiu quay ca ng c: Ta đảo hai pha cho A B (1) (3) (2) HU TI-TH NGUYN C i chiu quay ca ng c: Ta đảo hai pha cho A B (1) (1) (3) (3) Hỡnh (2) HU TI-TH Hỡnh NGUYN C
- Xem thêm -

Xem thêm: DC KHONG DONG BO , DC KHONG DONG BO , DC KHONG DONG BO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay