bai 26 dong co khong dong bo ba pha

12 23 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:35

Gv : Vi Ngc Hng _Trng THPT chuyờn Lờ Quý ụn Nờu nguyờn lý lm vic ca mỏy bin ỏp pha? Một máy biến áp ba pha,mỗi pha dây quấn sơ cấp 11000 vòng dây quấn thứ cấp 200 vòng Dây quấn máy biến áp đợc nối theo kiểu /Yo, đợc cấp điện nguồn ba pha Ud = 22kV Hãy : a, Vẽ sơ đồ đấu dây b, Tính hệ số biế áp pha dây Bài 26: Động không đồng ba pha I khái niệm công dụng Hình 1 Khái niệm động không đồng bađộng xoay chiều ba pha tốc độ quay pha rôto(n) nhỏ tốc độ quay (n1) Công dụng động không đồng ba pha Dùng làm nguồn động lực cho máy công cụ I khái niệm công dụng Ii Cấu Stato tạo a z Hinh Hinh : Stato Hinh b c x y Stato(phần tĩnh) a, Lõi thép: gồm thép kĩ thuật điện ghép lại quấn: thành hình trụ,mặt rãnh đặt b, Dây Dây quấn stato động không dây đồngquấn (đckđb) dây đồng đợc phủ sơn cách điện, gồm ba cuộn dây AX, BY, CZ đặt rãnhdây stato Sáu đầu A, B, C, X, Y, Z đợc nối hộp đấu dây để nhận điện I khái niệm công dụng Ii Cấu tạo Stato(phần tĩnh) Rôto(phần quay) Rot o lồng sóc a, Lõi thép: làm thép kĩ thuật điện, mặt xẻ rãnh, lỗ để b, thành hai kiểu: lắpDây trục,quấn: ghép lại hình trụ - Dây quấn kiểu roto lồng sóc - Dây quấn kiểu roto dây quấn Rot o dây quấ n I khái niệm công dụng Ii Cấu tạo III Nguyên lý làm việc Khi cho dũng in pha vo cỏc dõy qun stato ca ng c thỡ lũng Stato s cú t trng quay T thụng ca t trng quay bin thiờn qua cỏc khung dõy kớn ca rụto lm xut hin ú cỏc sc in ng v dũng in cm ng Lc tng tỏc in t ga t trng quay v cỏc dũng điện cảm cm ng ny, to mụmen quay lm cho rụto quay theo chiu quay ca t trng vi tc n nh hn tc n1 ca t trng Tc quay ca t trng c tớnh bng cụng thc: 60 f n1= p Trong đó: f tần số dòng điện(Hz) p số đôi cực từ Sự chênh lệch tốc độ từ trờng quay tốc độ roto gọi tốc độ trợt: n2= n1- n Tốc độ quay roto đợc tính theo công thức: n1n n2 s= = n1 n1 s gọi hệ số tr ợt Khi động làm việc bình thờng s= 0,02-0,06 I khái niệm công dụng Ii Cấu tạo III Nguyên lý làm việc IV Cách đấu dây Đấu dây động không đồng pha + Nối hình + Nối hình tam giác Nguồn Nguồn A B C A B C A B C Z X Y Z X Y Z X Y Cách đấu dây hình Cách đấu dây hình tam giac A B (1) Động quay thuận (3) (2) C Để đổi chiều quay động cơ, ngời ta đảo hai pha cho Ví dụ: giữ nguyên pha A,đổi pha B cho pha C (1) (1) (3) (3) Hỡnh (2) Hỡnh A B C Câu hỏi tập nhà Câu 1,2,3 trang 107 SGK ... đấu dây b, Tính hệ số biế áp pha dây Bài 26: Động không đồng ba pha I khái niệm công dụng Hình 1 Khái niệm động không đồng ba Là động xoay chiều ba pha có tốc độ quay pha rôto(n) nhỏ tốc độ quay... vic ca mỏy bin ỏp pha? Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng dây quấn thứ cấp có 200 vòng Dây quấn máy biến áp đợc nối theo kiểu /Yo, đợc cấp điện nguồn ba pha có Ud = 22kV... (1) Động quay thuận (3) (2) C Để đổi chiều quay động cơ, ngời ta đảo hai pha cho Ví dụ: giữ nguyên pha A,đổi pha B cho pha C (1) (1) (3) (3) Hỡnh (2) Hỡnh A B C Câu hỏi tập nhà Câu 1,2,3 trang
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 26 dong co khong dong bo ba pha , bai 26 dong co khong dong bo ba pha , bai 26 dong co khong dong bo ba pha , I. kh¸i niÖm vµ c«ng dông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay