Mach dien xoay chieu 3 pha 2

14 45 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:34

Môn công nghệ lớp 12 Tit 25 Giáo viên: Phan thị phơng NI DUNG KIN THC C BN Khỏi nim v mch iờn xoay chiu ba pha Cỏc cỏch ni dõy mch in ba pha Nhn bit mt s s mch in ba pha I KHI NIM V MCH IN XOAY CHIU BA PHA Khỏi nim Mch in xoay ba pha gm cúchiu, cỏc phn t c bn l: Tng t chiu nh mch in mt mch ngun in mt ba pha, dõycho ba bit pha mch v cỏcin ti ba pha pha,ng em hóy ba pha gm nhng phn t no? Cỏc phn t c bn ca mch in: + Ngun in ba pha to dũng in xoay chiu ba pha ngi ta dựng mỏy Tng t nh ngun in mt chiu, ngun phỏt in ba pha in mt pha, em hóy cho bit ngun in ba pha cú chc nng gỡ? Vy mỏy phỏt ba pha cú cu to v nguyờn lớ hot ng nh th no to c dũng xoay chiu ba pha? I KHI NIM V MCH IN XOAY CHIU BA PHA Cu to ca mỏy phỏt in ba pha: Rụto Em hóy cho bit mỏy phỏt ba pha gm cú nhng phn c bn no? c im cu to ca cỏc phn ú? Xtato A X N N Z C Y S S B - Rụto l mt nam chõm in - Stato gm cun dõy AX(pha A), BY(pha B), CZ(pha C) cựng kớch thc, cựng s vũng dõy nhng t lch 120o I KHI NIM V MCH IN XOAY CHIU BA PHA Nguyờn lớ hot ng ca mỏy phỏt in ba pha: A EA X N N Z C EC Y S S EB B ly mi si, ny cung cpgỡcun mi pha - Khi Rụto quayCú vith tc cho khụng dõy Em hóy bit hintrong tng cho ln lt ph ti r cựng biờn , xut hin sut in ng xoay chiu mtriờng pha cú s xy khicỏc rụto quay? c khụng? cựng tn s nhng lch pha 120o ln lt l: EA, EB, EC I KHI NIM V MCH IN XOAY CHIU BA PHA th tr s tc thi ca s ba pha E EA EB EC t 3 + Ti ba pha L cỏc ng c in ba pha, cỏc lũ in ba pha, cỏc K tờn cỏc ph ti ca mch in ba pha khu dõn c mhiu em tng bit? tr ca cỏc pha: Kớ pha A kớ hiu l ZA, pha B kớ hiu l ZB, pha C kớ hiu l ZC II CCH NI NGUN IN V TI BA PHA Ni hỡnh sao(Y) - S ni Y A A EA EC C Y Z X EA EB EC B C Y Z X O EB B Hóy ni quan Ngun Y sỏt sA ni dõy hỡnh Y ni Yo Ngun v cho bit nguyờn tc ni hỡnh Y? Ni hỡnh Y cúZ th ỏp dng vi Y Zno? Z Z nhng i tng X A C C B B Ti ni Y - Ba im cui X, Y, Z ca cỏc pha ni vi to thnh im trung tớnh O - Cú th ỏp dng ni ngun, ni ti II CCH NI NGUN IN V TI BA PHA Ni hỡnh tam giỏc() - S ni A-Z A-Z ZC B-X C-Y EA EC ZA ZB Ti ni C-Y B-X EB Ngun ni Y Hóy quan sỏt s ni dõy hỡnh - Cỏch ni: u pha ny ni vi cui pha theo th v cho bit nguyờn tc ni hỡnh t to thnh mch vũng kớn ? Ni hỡnh cú th ỏp dng vi - Cú th ỏp dng ni ti, nhng ớt dựng ni nhng i tng no? ngun Bi ỏp dng A B C O A B C nhúm ti ni nhúm ti ni Yo A B Em hóy cho bit cỏc O s C Y hay sau ni hỡnh C hỡnh ? C nhúm ti ni Y B B A A O cun s cp niYo, cun th cp ni Yo Bi ỏp dng A A EA EA EC C Y Z X EB EC B C Y Z X O EB B Nu núi cho mch in ba pha bn ngunnica Ngun ni Y dõy, thỡ theo em Ngun Yo mch in ú ni hỡnh Y hay hỡnh A-Z ? E E Mch ba pha bn dõy, thỡ ngun ni hỡnh Yo A C C-Y B-X EB Ngun ni Y TểM LI Mch iờn xoay chiu ba pha gm: ngun in ba pha (mỏy phỏt ba pha), ti ba pha v cỏc ng dõy ba pha Mỏy phỏt ba pha to ba s xoay chiu mt pha cú cựng biờn , cựng tn s nhng lch pha mt gúc bng 120o Cỏc cỏch ni dõy mch in ba pha l: - ni hỡnh Y - ni hỡnh Yo - ni hỡnh Xin chào tạm biệt thầy, cô giáo Chào em học sinh thân mến A EA X N N Z C EC Y S S E EB B EA EB EC t 3 ... chiều ba pha gồm: nguồn điện ba pha (máy phát ba pha) , tải ba pha đường dây ba pha Máy phát ba pha tạo ba sđđ xoay chiều pha có biên độ, tần số lệch pha góc 120 o Các cách nối dây mạch điện ba pha. .. động xoay chiều mộtriêng pha có xảy khicác rôto quay? không? tần số lệch pha 120 o là: EA, EB, EC I KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Đồ thị trị số tức thời sđđ ba pha E EA EB EC ωt 2 2 2 ... điện ba pha điện pha, em cho biết nguồn điện ba pha có chức gì? Vậy máy phát ba pha có cấu tạo nguyên lí hoạt động để tạo dòng xoay chiều ba pha? I KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mach dien xoay chieu 3 pha 2 , Mach dien xoay chieu 3 pha 2 , Mach dien xoay chieu 3 pha 2 , I. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay