bai 23 tiet2 mach xoay chieu 3 pha

12 41 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:34

23 i MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA III – SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN BA PHA Sơ đồ mạch điện ba pha  Dây pha: nối điểm đầu nguồn (A,B,C) đến tải  Dây trung tính: nối từ điểm trung tính nguồn (o) đến điểm trung tính tải (o’)  Dòng điện dây (Id): dòng điện chạy dây pha  Dòng điện pha (Ip): dòng điện chạy pha  Điện áp dây (Ud): điện áp hai dây pha  Điện áp pha (Up): điện áp dây pha dây trung tính a) Nguồn nối sao, tải nối IA A eA Up A Ud O’ O eB C eC B B C IC IB Nguồn nối sao, tải nối b) Nguồn điện tải nối có dây trung tính IA A eA Up O eC Ud Io eB C A B B C IC IB Nguồn điện tải ba pha 1, 2, nối hình gì? A B C O Quan hệ đại lượng dây đại lượng pha Id A • Khi nối hình Id = I p U d = 3U p UP eA Ud eB B eC C A • Khi nối tam giác eC I d = 3I p Ud = U p eA C B eB Một máy phát ba pha có : Up = 220 V A Ud  Nếu nối hình ta có: eA U p = 220 V U d = 3U p Y O = 380V Z X C 220 V eC eB 380V B  Nếu nối hình giác ta có : tam Ud = Up = 220 V A eC eA C 220 V B eB Vậy thực tế nguồn điện thường nối hình sao? Tải ba pha gồm điện trở R= 10Ω nối hình tam giác, nguồn có U d = 380 V Tính I p, I d Id A eA C Ip 380V C eB eC A B 10 Ω B Tải nối tam giác nên: Ud = Up = 380 V Id A eA 380V Dòng điện pha tải : 380 Ip = = = 38Α R 10 Dòng điện dây tải: I d = 3I p = 3.38 = 65,8A C eC Ip C eB Up A B 10 Ω B IV – ƯU ĐIỂM MẠCH ĐIỆN BA PHA BỐN DÂY  Tạo hai trị số điện áp khác nhau: điện áp dây điện áp pha, thuận tiện cho sử dụng đồ dùng điện  Cân điện áp pha tải không đối xứng Các đèn đấu hình gì? tắt đèn pha C, đèn pha A,B sáng bình thường? A B C O 30 đèn 30 đèn 30 đèn ... ba pha gồm điện trở R= 10Ω nối hình tam giác, nguồn có U d = 38 0 V Tính I p, I d Id A eA C Ip 38 0V C eB eC A B 10 Ω B Tải nối tam giác nên: Ud = Up = 38 0 V Id A eA 38 0V Dòng điện pha tải : 38 0... Dòng điện dây (Id): dòng điện chạy dây pha  Dòng điện pha (Ip): dòng điện chạy pha  Điện áp dây (Ud): điện áp hai dây pha  Điện áp pha (Up): điện áp dây pha dây trung tính a) Nguồn nối sao,... Ip = = = 38 Α R 10 Dòng điện dây tải: I d = 3I p = 3. 38 = 65,8A C eC Ip C eB Up A B 10 Ω B IV – ƯU ĐIỂM MẠCH ĐIỆN BA PHA BỐN DÂY  Tạo hai trị số điện áp khác nhau: điện áp dây điện áp pha, thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 23 tiet2 mach xoay chieu 3 pha , bai 23 tiet2 mach xoay chieu 3 pha , bai 23 tiet2 mach xoay chieu 3 pha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay