HE THONG DIEN QUOC GIA 3

12 43 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:34

Trường THPT Chu Văn An Giáo viên: Trần Lê Anh Tuấn Chương MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU PHA Bài 22 HÖ thèng ®iÖn quèc gia Mục tiêu: -Hiểu khái niệm vai trò hệ thống điện quốc gia - Nắm sơ đồ lưới điện quốc gia I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Vai trò, chức thành phần hệ thống? Thế hệ thống điện quốc gia?  Hệ thống điện quốc gia gồm: Nguồn điện (các NM điện) Các lưới điện Tải tiêu thụ (trong toàn quốc)  Các thành phần liên kết với thành hệ thống để thực trình: sản xuất, truyền tải, phân phối tiêu thụ điện  Sơ đồ hệ thống điện Trạm 22KV NMĐ số Đường dây biến áp cấp 220kV Trạm tăng áp Đường dây 110kV Đường dây 10.5kV Trạm giảm áp 0.4kV Đường dây tới tải 10.5kV Trạm tăng áp NMĐ số II - SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA  Lưới điện quốc gia gồm: Trạm điện (trạm biến áp, trạm đóng cắt) Đường dây dẫn (đường dây không, đường dây cáp) Chức Thếnăng, lưới vai điệntrò quốc củagia? Vaicác trò,thành ý nghĩa phần lưới điện quốc tronggia? lưới điện? Truyền tải điện từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ điện nước 1 Cấp điện áp lưới điện: Tại lưới Tại Nêu lưới số điện tiêu thụ • Lưới điện có nhiều cấp điện ápđiện kháctruyền nhau: 800kV, cấp điện điện áp 500 kV, 220 kV, 110 kV, 66 kV, 35 kV, tải 22có kV, 10.5 kV, kV, 0.4 cóáp điện áp mà em thấp (từ kV Tuỳ theo quốc gia lớn (từ 66kV 35kVbiết? trở trở lên)? • Lưới điện phân thành: xuống)? Kể số Kể số Lưới điện truyền tải (lớn 66 kV) đối tượng đối tượng lưới điệnLưới điện phân phối (nhỏ lưới hơnđiện 35 kV) truyền tải phân phối cung cấp? cung cấp? Sơ đồ lưới điện: 66kV Máy biến áp 66/22kV 22kV Máy biến áp 22/6kV Máy biến áp 22/0.4kV 6kV 0.4kV Tải có điện áp 380/220v Đ Tải có điện áp 6kV Đ Đ Đ III - VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Nêu vai trò hệHệ thống điện quốc gia thống điện quốc gia? đảm bảo việc sản xuất, truyền tải, phân phối điện toàn quốcHệ thống điện quốc gia đảm bảo việc cung cấp phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng ổn định, an toàn kinh tế Chúc em học tốt thành công! ... CHIỀU PHA Bài 22 HÖ thèng ®iÖn quèc gia Mục tiêu: -Hiểu khái niệm vai trò hệ thống điện quốc gia - Nắm sơ đồ lưới điện quốc gia I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Vai trò, chức thành phần hệ... cấp điện điện áp 500 kV, 220 kV, 110 kV, 66 kV, 35 kV, tải 22có kV, 10.5 kV, kV, 0.4 cóáp điện áp mà em thấp (từ kV Tuỳ theo quốc gia lớn (từ 66kV 35 kVbiết? trở trở lên)? • Lưới điện phân thành:... CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Nêu vai trò hệ  Hệ thống điện quốc gia thống điện quốc gia? đảm bảo việc sản xuất, truyền tải, phân phối điện toàn quốc  Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: HE THONG DIEN QUOC GIA 3 , HE THONG DIEN QUOC GIA 3 , HE THONG DIEN QUOC GIA 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay