Bai 20 may thu hinh

13 39 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:33

Nội dung học I Khái niệm máy thu hình Máy thu hình thiết bò nhận tái tạo lại tín hiệu âm hình ảnh đài truyền hình Âm hình ảnh An tenđược xử lí độc lập máy thu hình Nhận gia cơng Tín hiệu xử lí tín hiệu hình ảnh xử lí tín hiệu âm Đèn hình Loa Một số hình ảnh máy thu hình Chiếc Tivi đời năm 1946, đến năm 1953 Tivi Một số hình ảnh máy thu hình Một số hình ảnh máy thu hình Nội dung học I Khái niệm máy thu hình II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu hình VHF 30MHZ-300MHZ UHF R 300MHZ3GHZ R-Y R-Y Tia hång ngo¹i B-Y 1 G-Y B-Y PhÝ m ~220 V lƯn h 26 7 +115 V +15V -30V -R Cn l¸i tia G KR -G §Ìn h×nh KB A B G1 G G3 Cao ¸p fH fV fH 2 fV A -B KG Tíi xo¸ tia qt ngỵc Khối cao tần, trung tần, tách sóng: nhận tín hiệu cao tần từ anten, khuếch đại, xử lí, tách sóng hình, tự động điều chỉnh tần số ngoại sai hệ số khuếch đại, sau đưa tới khối 2, 3, Khối xử lí tín hiệu âm thanh: nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, khuếch đại, tách sóng điều tần khuếch đại âm tần để phát loa Khối xử lí tín hiệu hình: nhận tín hiệu hình, khuếch đại, giải mã màu, sau khuếch đại tín hiệu màu đưa tới catot đèn hình màu Khối đồng tạo xung quét: tách xung đồng dòng, mành tạo xung quét dòng, mành đưa tới lái tia đèn hình Đồng thời, khối tạo cao áp đưa tới anốt đèn hình Khối phục hồi hình ảnh: nhận tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét để phục hồi hình ảnh lên hình Khối vi xử lí điều khiển: nhận lệnh điều khiển Nội dung học I Khái niệm máy thu hình II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu hình III Nguyên lí làm việc khối xử lí tín hiệu màu R Y Tõ m¹ch t¸ch sãng h×nh G R-Y B-Y B -R -G Tíi ba catèt ®Ìn h×nh -B S¬ ®å khèi xư lÝ tÝn hiƯu mµu m¸y thu h×nh * Sự trộn màu tách màu: Ví dụ: * Về trộn màu Đỏ + Lục = Vàng Đỏ+ Lam = Đỏ thẫm ( mận chín ) Lam + Lục = Xanh Lơ Đỏ + Lục + Lam = Trắng * Về tách màu Màu trắng = Màu đỏ + Xanh lơ Màu trắng = Màu lục + đỏ thẫm Màu trắng = Màu lam + vàng Màu trắng = Một màu + màu phụ ... máy thu hình Chiếc Tivi đời năm 1946, đến năm 1953 Tivi Một số hình ảnh máy thu hình Một số hình ảnh máy thu hình Nội dung học I Khái niệm máy thu hình II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu. ..Nội dung học I Khái niệm máy thu hình Máy thu hình thiết bò nhận tái tạo lại tín hiệu âm hình ảnh đài truyền hình Âm hình ảnh An tenđược xử lí độc lập máy thu hình Nhận gia cơng Tín hiệu xử... Khối vi xử lí điều khiển: nhận lệnh điều khiển Nội dung học I Khái niệm máy thu hình II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu hình III Nguyên lí làm việc khối xử lí tín hiệu màu R Y Tõ m¹ch t¸ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 20 may thu hinh , Bai 20 may thu hinh , Bai 20 may thu hinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay