Bai 19 may thu thanh

9 36 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:32

I Khái niệm máy thu Máy thu thiết bò điện tử thu sóng điện từ đài phát phát không gian, sau chọn lọc, xử lí, khuếch đại phát âm Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng tần số thu phát phương thức điều chế Các thông số kó thuật máy thu thanh: Độ nhạy Độ chọn lọc Dải tần máy thu Méo tần số I Khái niệm máy thu II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu Dao động ngoại sai Đồng chỉnh Anten Chọn sóng Loa 8Ω KĐ cao tần Trộn sóng KĐ trung tần Nguồn ni Sơ đồ khối máy thu Tách sóng KĐ âm tần - Khối chọn sóng: có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng để lựa chọn lấy sóng cao tần thu sóng không gian - Khối KĐ cao tần: có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu cao tần vừa nhận từ khối chọn sóng để tăng thêm độ nhạy cho máy thu - Khối dao động ngoại sai: có nhiệm vụ tạo sóng cao tần máy với quy luật cao sóng đònh thu giá trò không đổi 465 kHz (hoặc 455 kHz) - Khối trộn sóng: có nhiệm vụ trộn sóng thu đài phát với sóng cao tần máy cho sóng có tần số 465 kHz, gọi trung tần - Khối KĐ trung tần: có nhiệm vụ khếch đại tín hiệu trung tần 465 kHz nhận từ khối trộn sóng để đưa tới khối tách sóng - Khối tách sóng: có nhiệm vụ tách, lọc tín hiệu âm tần khỏi sóng mang trung tần 465 kHz, để đưa tới khối khuếch đại âm tần - Khối KĐ âm tần: có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu I Khái niệm máy thu II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu III Nguyên lí hoạt động khối tách sóng máy thu âm Đ KĐ Trung Điôt tần U U C KĐ Âm tần Đ tách sóng cho dòng điện quaa)theo chiều nên sóng vào khối tách sóng sóng xoay chiều, sóng sóng chiều Sau Sóng từ t tách thành sóng chiều, KĐ tụ trung tần lọc lọc bỏ thành phần tần số cao (sóng mang) giữ Sóng tới lại đường bao có tần số thấpKĐ âm tần âm tần Sóng sau điốt A6K40CVATN ... phương thức điều chế Các thông số kó thu t máy thu thanh: Độ nhạy Độ chọn lọc Dải tần máy thu Méo tần số I Khái niệm máy thu II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu Dao động ngoại sai Đồng chỉnh... Khái niệm máy thu Máy thu thiết bò điện tử thu sóng điện từ đài phát phát không gian, sau chọn lọc, xử lí, khuếch đại phát âm Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng tần số thu phát phương... cho máy thu - Khối dao động ngoại sai: có nhiệm vụ tạo sóng cao tần máy với quy luật cao sóng đònh thu giá trò không đổi 465 kHz (hoặc 455 kHz) - Khối trộn sóng: có nhiệm vụ trộn sóng thu đài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 19 may thu thanh , Bai 19 may thu thanh , Bai 19 may thu thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay