bai 19 cong nghe 11

20 52 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:32

TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT - - Môn :Phương pháp dạy học GVHD:Phan Thị Thanh Cảnh SVTH:Chu Thị Oanh Kiểm tra cũ • • • Câu hỏi: Câu1:Nêu chức máy tăng âm Câu2:Khối định độ trầm bổng âm thanh?Cường độ âm khối định? Bài 19 MÁY THU THANH     Mục tiêu:Học xong học người học có khả năng: Nêu nguyên lý làm việc làm việc máy thu Vẽ sơ đồ khối máy thu Nêu nguyên lý làm việc khối tách sóng I Khái niệm máy thu -Một tín hiệu âm muốn truyền xa phải biến thành tín hiệu điện.Tín hiệu có tần số thấp,nên khả xạ thành sóng điện từ -Chỉ có sóng điện tần số cao(> 10 kHz) có khả xạ sóng điện từ -Để truyền tín hiệu âm tần xa phải gửi vào sóng cao tần(sóng mang) Một số loại máy thu http://www.gianhanh.com -Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền -Trong điều chế tần số, biên độ sóng mang không thay đổi, có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền -Máy thu thiết bị điện tử dùng để thu sóng điện từ đài phát không gian,sau chọn lọc ,khuyếch đại phát âm II Sơ đồ khối máy thu Dao động Đồng chỉnh ngoại sai Anten Loa 8Ω Chọn sóng KĐ cao tần Trộn KĐ Tách KĐ sóng trung tần sóng âm tần Nguồn nuôi Sơ đồ khối máy thu Chọn sóng:Có nhiệm vụ hưởng, để lựa chọn sóng cần thu điều chỉnh cộng  Dao động ngoại sai: Tạo sóng cao tần (fd) máy với quy luật cao sóng định thu (ft) trị số không đổi 465 kHz (hoặc 455 kHz  Khối nguồn: Cung cấp điện cho máy thu  Khối khuếch đại cao tần: khuếch đại tín hiệu cao tần làm tăng thêm độ nhạy Trộn sóng: Trộn sóng thu đài phát (ft) với sóng cao tần máy fd fd-ft=465kHz cho tần số Khuếch đại trung tần: Khuếch đại tín hiệu trung tần 465 kHz Khối tách sóng: có nhiệm vụ tách, lọc tín hiệu ậm tần khỏi sóng mang trung tần 465 kHz, để đưa tới khối khuếch đại âm tần Khuếch đại âm tần : khuếch đại tín hiệu âm tần lấy từ đầu tầng tách sóng phát loa III.Nguyên lý hoạt động khối tách sóng Đ KĐ Trung tần C KĐ Âm tần a) U Sóng từ KĐ trung tần t Sóng tới KĐ âm tần U Sóng sau điốt Hình 19.2.Khối tách sóng máy thu a.Sơ đồ b.Dạng sóng vào Nguyên lý làm việc - Điốt Đ cho dòng điện qua theo chiều nên sóng vào khối tách sóng sóng xoay chiều, sóng sóng chiều - Tụ lọc lọc thành phần có tần số cao giữ lại đường bao có tần số thấp âm tần Thông tin bổ sung Mạch cộng hưởng cao tần -Khi tần số dao động mạch trùng với sóng mang đài phát tín hiệu sóng mangcủa đài phát cộng hưởng biên độ tăng lên gấp nhiều lần, tín hiệu thu vào thông qua cuộn thứ cấp cuộn dây được  khuếch đại qua đèn Q1, sau đưa sang mạch đổi tần, C1 tụ xoay thay đổi giá trị => tần số cộng hưởng mạch thay đổi Củng cố học • • Câu 1:Trình bày khối máy thu Câu 2:Nêu chức giải thích nguyên lý làm việc khối tách sóng máy FM Cảm ơn cô bạn ý theo dõi! Khối rađiô Khối cấp nguồn Mạch khuyêch đại trung tần Micrô đổi sóng âm thành tín hiệu âm tần Mạch tách sóng ... hỏi: Câu1:Nêu chức máy tăng âm Câu2:Khối định độ trầm bổng âm thanh?Cường độ âm khối định? Bài 19 MÁY THU THANH     Mục tiêu:Học xong học người học có khả năng: Nêu nguyên lý làm việc làm... Đ KĐ Trung tần C KĐ Âm tần a) U Sóng từ KĐ trung tần t Sóng tới KĐ âm tần U Sóng sau điốt Hình 19. 2.Khối tách sóng máy thu a.Sơ đồ b.Dạng sóng vào Nguyên lý làm việc - Điốt Đ cho dòng điện qua
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 19 cong nghe 11 , bai 19 cong nghe 11 , bai 19 cong nghe 11 , I. Khái niệm về máy thu thanh, II. Sơ đồ khối máy thu thanh, III.Nguyên lý hoạt động của khối tách sóng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay