Bài 19 Máy thu thanh

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:32

Bài 19: Máy Thu Thanh Một số máy thu I KHÁI NIỆM VỀ MÁY THU THANH Máy thu thiết bị điện tử thu sóng điện từ đài phát phát không gian, sau chọn lọc, xử lí, khuếch đại phát âm Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng tần số phương thức điều chế I KHÁI NIỆM VỀ MÁY THU THANH Có hai phương thức điều chế sóng âm tần thành sóng cao tần (sóng mang): - Điều chế biên độ (AM): biên độ thay đổi theo tín hiệu - Điều chế tần số (FM): tần số sóng mang thay đổi II SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY THU THANH Dao động ngoại sai Đồng chỉnh Anten fd Chọn sóng KĐ cao tần Trộn sóng ft KĐ trung tần Tách sóng KĐ âm tần Loa 8Ω Nguồn nuôi Tín hiệu trung tần máy AM 465kHz, máy FM 10,7 MHz III HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI TÁCH SÓNG CỦA MÁY THU THANH AM K Tách sóng U KĐ Trung tần § C a KĐ Âm tần t Sóng từ KĐ trung tần Sóng tới KĐ âm tần U t b a sơ đồ khối tách sóng thu b Dạng sóng vào Sóng sau điôt III HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI TÁCH SÓNG CỦA MÁY THU THANH AM Điốt cho dòng điện qua chiều nên sóng vào khối tách sóng sóng xoay chiều sóng chiều Tụ lọc loại bỏ sóng mang tần số cao giữ lại tần số thấp đường bao sóng âm tần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 19 Máy thu thanh, Bài 19 Máy thu thanh, Bài 19 Máy thu thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay