Bai 18 may tang am

10 35 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:32

Khi hát để điều chỉnh âm ta dùng thiết bị Một góc trng bầy thhiết bị âm Ampli 55watts par tubes EL34 Ampli KENWOOD KRF-V4550D AMPLI CALIFORNIA Hình 18-1 số loại máy tăng âm ampli Sony Ampli YAMAHA P 2050 - 150 W 18: máy tăng âm I Khái quát máy tăng âm Máy tăng âm gì? Dựa sở để phân loại MTA? Máy tăng âm thiết bị dùng để khuếch đạ Phân loại: a.Theo chất lợng Tăng âm thờng Tăng âm chất lợngcao b.Theo công suất Tăng âm Tăng âm công công suất lớn suất nhỏ c.Theo Linh Kiện Tăng âm Tăng âm linh kiện dùng rời rạc IC Bài 18: máy tăng âm I Khái niệm máy tăng âm II Sơ đồ khối máy tăng âm Các máy tăng âm đại có thị tr ờng không phân biệt tăng âm tranzitor rời, IC hay hỗn hợp tranzitor - IC mà có sơ đồ khối mô tả nh hình sau Mạch vào Tiền khuếc h đại Mạch âm sắc Mạch khuếch đại trung gian Nguồn nuôi Hình 18.2 Sơ đồ khối máy tăng âm Mạch khuếch đại công suất Loa Mạch vào Tiền khuếch đại Mạch âm sắc Mạch khuếch đại trung gian Mạch khuếch đại công suất Loa Nguồn nuôi Mạch vào: Tiếp nhận tín hiệu vào từ nguồn khác nh micro, đĩa hát, băng cassét biến đổi tín hiệu cho phù hợp với máy Tiền khuếch đại: Tín hiệu tầnnăng từ mạch Các khối có âm chức nhvào có biên độ nhỏ, nên cần khuếch đại tới trị số định nào? Mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm - bổng âm theo sở thích ngời nghe Mạch khuếch đại trung gian: tín hiệu từ mạch điều chỉnh âm sắc yếu mà tầng công suất không đủ khả khuếch đại, cần đợc khuếch đại tiếp để đủ công suất kích cho tầng công suất Khuếch đại công suất: Tầng công suất có nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần có công suất lớn để phát loa cho hợp lý Nguồn nuôi: Cung cấp điện cho toàn mạch điều khiển 18: máy tăng âm I Khái niệm máy tăng âm II Sơ đồ khối máy tăng âm IiI nguyên lí hoạt động khối khuếch đại công suất Sơ đồ Quan sát sơ đồ em kể tên loại linh kiện có mạch điện? B BA1 UV N11 A N12 C T1 R2 UCC R1 BA2 N21 N22 T2 Hình 18.3: Sơ đồ mạch đẩy kéo song song có biến áp Loa 18: máy tăng âm I Khái niệm máy tăng âm II Sơ đồ khối máy tăng âm IiI nguyên lí hoạt động khối khuếch đại công suất - Sơ Quan sát sơ đồ nêu nguyên lí làm việc đồ Nguyên lí : mạch điện? Khi cha có tín hiệu vào hai tranzito khoá, tín hiệu Khi có tín hiệu vào: nửa chu kì đầu, điện điểm B dơng, C âm làm T1 dẫn,T2 khoá có tín hiệu nửa N21 biến áp BA2 nửa chu kì sau, điện điểm C dơng, B âm làm T2 dẫn, T1 khoá, có tín hiệu nửa dới N22 biến áp BA2 Nh nửa chu kì có tín hiệu đợc khuếch đại loa R2 R1 tạo định thiên ban đầu cho T1 T2 B T1 làm việc với chất lợng cao BA2 BA1 R2 N11 Loa N21 UCC R A UV N22 N12 C T2 Khi cần tăng công suất, hiệu suất giảm méo phi tuyến, ngời ta dùng tầng khuếch đại đẩy kéo Tầng khuếch đại đẩy kéo đợc cấu tạo từ hai tranzitor mắc chung với tải Ngời ta sử dụng hai sơ đồ đẩy kéo song song hay nối tiếp Tran Rt/2 UCC A B Tran Rt/2 a) Tran Rt A UCC B Tran UCC b) Chế độ làm việc tranzito Sự phụ thuộc chế độ làm việc vào phân cực IC Tín hiệu vào M Dòng điện chế độ A Dòng điện chế độ AB Dòng điện chế độ B A1 A A2 Đờng tải tĩnh AB B N Điện áp chế độ A UCE Hình 19.14 Điểm làm việc tĩnh chế độ làm việc tranzitor củng cố dặn dò Nêu chức máy tăng âm? Khối định mức độ trầm, bổng âm thanh? cờng độ âm khối định? Máy tăng âm thờng đợc dùng trờng hợp nào? Xem trớc 19/75 ... góc trng bầy thhiết bị âm Ampli 55watts par tubes EL34 Ampli KENWOOD KRF-V4550D AMPLI CALIFORNIA Hình 18- 1 số loại máy tăng âm ampli Sony Ampli YAMAHA P 2050 - 150 W 18: máy tăng âm I Khái quát... kiện có mạch điện? B BA1 UV N11 A N12 C T1 R2 UCC R1 BA2 N21 N22 T2 Hình 18. 3: Sơ đồ mạch đẩy kéo song song có biến áp Loa 18: máy tăng âm I Khái niệm máy tăng âm II Sơ đồ khối máy tăng âm IiI nguyên... tả nh hình sau Mạch vào Tiền khuếc h đại Mạch âm sắc Mạch khuếch đại trung gian Nguồn nuôi Hình 18. 2 Sơ đồ khối máy tăng âm Mạch khuếch đại công suất Loa Mạch vào Tiền khuếch đại Mạch âm sắc Mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 18 may tang am , Bai 18 may tang am , Bai 18 may tang am , II. Sơ đồ khối máy tăng âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay