MAY TANG AM

9 31 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:32

Tiết 21 – Bài 18 MÁY TĂNG ÂM ► Hoạt động 1: Giới thiệu máy tăng âm ► Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy tăng âm ► Hoạt động 3: Giới thiệu nguyên lí làm việc khối khuyếch đại công suất ► Hoạt động 4: Tổng kết học ït động 1: Giới thiệu máy tăng âm I-Khái niệm máy tăng âm:  Công dụng Phân loại gì? máy tăng âm - Công dụng: Dùng để khuyếch đại tín hiệu âm - Phân loại: Tuỳ theo chất lượng máy tăng âm chia ra:    Máy tăng âm thông thường Máy tăng âm chất lượng cao Một số máy tăng âm : Hoạt động 2: Tìm hiểu sớ đồ khối nguyên lí làm việc máy tăng âm ► II Sớ đồ khối nguyên lí làm việc máy tăng âm:  Sơ đồ khối: Mạc h o M khuyếch đại Mạch âm sắc NGUỒN NUÔI MKĐ trung gian kích MKĐ công suất Chức khối máy tăng âm: ►Khối mạch vào: Tiếp nhận tín hiệu âm tần từ nguồn khác micrô, đóa hát, băng cátsét ►Khối khuyếch đại:Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ nhỏ, nên cần khuyếch đại tới trí số đònh ►Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm – bổng âm theo sở thích người nghe ►Khối mạch khuyếch đại trung gian kích: Tín hiệu từ mạch điều chỉnh âm sắc yếu, cần phải khuyếch đại tiếp qua mạch khuyếch đại trung gian đủ công suất kích cho tầng công suất ►Khối khuyếch đại công suất: Có nhiệm vụ khuyếch đại công suất âm tần cho đủ lớn để phát loa ►Khối nguồn nuôi: cung cấp điện cho toàn máy tăng âm Hoạt động 3: Giới thiệu nguyên lí việc khối khuyếch đại công suất III Nguyên lí làm việc khối khuyếch đại công suất: T1 B BA1 BA2 R2 N21 N11 UV UCC A N12 R1 Loa T2 N22 C  Hình bên mạch khuyếch đại công suất đẩy kéo có biến áp dùng Tranzito T1 T2 loại Tải mắc với tầng khuyếch đại qua biến áp BA Mạch colécto Tranzito mắc ½ cuộn dây sơ cấp biến áp BA2  Khi chưa có tín hiệu vào Tranzito khoá, tín hiệu không Khi có tín hiệu vào: T1 B BA1 BA2 R2 N21 N11 UV UCC A N12 R1 Loa N22 T2 C û ½ chu kì đầu B1 dương T1 dẫn,T2 khoá: có tín hiệu tre biến áp BA2 T1 B BA1 BA2 R2 N21 N11 UV UCC A N12 R1 Loa N22 T2 C Ở ½ chu kì sau C dương T2 dẫn, T1 khoá: có tín hiệu BA2 hai chu kì, có tín hiệu khuyếch  Tại cần khuyếch đại đẩy kéo?  Chức linh kiện tron mạch gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: MAY TANG AM , MAY TANG AM , MAY TANG AM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay