bao 17 lop 12 mon cong nghe

12 44 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:32

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG Bài 17: KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Bài 17: KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG  SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN  I.KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Hệ thống thông tin: hệ thống dùng biện pháp để thông báo cho thông tin cần thiết - Hệ thống viễn thông hệ thống truyền thông tin xa sóng vô tuyến điện Thông tin truyền môi trường khác nhau: + Truyền trực tuyến + Truyền sóng (truyền qua không gian) Thông tin cần truyền xa thấy nhiều lĩnh vực: thông tin vệ tin, thông tin vi ba, thông tin cáp chi co mot gio, mạng diện thoại, mạng internet… Mô hình hệ thống thông tin viễn thông Đường truyền Thu, phát Thu, phát Kết nối Thu, phát Kết nối Thu, phát Thiết bị vô tuyến Một số hình ảnh hệ thống thông tin viễn thông Một số hình ảnh hệ thống thông tin viễn thông Một số hình ảnh hệ thống thông tin viễn thông Một số hình ảnh hệ thống thông tin viễn thông II.SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Phần phát thông tin  Phần thu thông tin  II.SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Phần phát thông tin: có nhiệm vụ đưa nguồn tin cần phát tới nơi cần thu thông tin ấyCó nhiều cách phát thông tin khác nhau, nên tương ứng có nguyên lý phát tin sơ đồ khối thực chức phát tin Sơ đồ khối tổng quát Nguồn thông tin Xử lí tin Điều chế, mã hóa Đường truyền Các khối bản: - Nguồn thông tin: Nguồn tín hiệu cần phát xa (âm thanh, hình ảnh, chữ, số… biến đổi thành tín hiệu điện) Xử lý tin: Gia công khuếch đại nguồn tín hiệu - Điều chế, mã hóa: Những tín hiệu xử lý có biên độ đủ lớn muốn truyền xa cần điều chế mã hóa Hiện có hai kỹ thuật mã hóa kỹ thuật tương tự kỹ thuật số - Đường truyền: Tín hiệu sau điều chế, mã hóa gửi vào môi trường truyền dẫn để truyền xa Những môi trường truyền thông tin dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ… II.SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG 2.Phần thu thông tin: Nhiệm vụ thu, nhận tín hiệu điều chế, mã hóa truyền từ phần phát, biến đổi tín hiệu thu nhận trở dạng tín hiệu ban đầu để đưa tới thiết đầu cuối (vd: thiết bị nghe nhìn) Sơ đồ khối Nhận thông tin Xử lí tin Giải điều chế, giải mã Thiết bị đầu cuối Các khối bản: - Nhận thông tin: Tín hiệu phát thu, nhận thiết bị hay mạch (VD: anten, modem…) - Xử lý tin: Gia công khuếch đại tín hiệu nhận - Giải điều chế, giải mã: Biến đổi tín hiệu trở tín hiệu ban đầu - Thiết bị đầu cuối: khâu cuối hệ thống (VD: loa, hình tivi, máy in…) II.SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG 2.Phần thu thông tin •Những thông tin từ nơi phát tới nơi thu khoảng cách xa, gần khác Tất nguồn phát thu thông tin tập hợp thành mạng thông tin quốc gia toàn cầu •* Một số hạn chế hệ thống thông tin viễn thông: + Gây ô nhiễm môi trường: gây tượng nhiễm điện, sản phẩm thải không thu hồi tái chế, ảnh hưởng đến sức khỏe người… + Sai lệch thông tin ngày nhiều + Liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, quyền tác giả +… ...Bài 17: KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG  SƠ... phát, biến đổi tín hiệu thu nhận trở dạng tín hiệu ban đầu để đưa tới thiết đầu cuối (vd: thiết bị nghe nhìn) Sơ đồ khối Nhận thông tin Xử lí tin Giải điều chế, giải mã Thiết bị đầu cuối Các khối
- Xem thêm -

Xem thêm: bao 17 lop 12 mon cong nghe , bao 17 lop 12 mon cong nghe , bao 17 lop 12 mon cong nghe , Bài 17: KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG, I.KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG, II.SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay