Khả năng nhận diện và hiệu quả sử dụng của biện pháp tu từ nhân hóa qua các bài tập đọc cho học sinh lớp 3

60 31 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 16:25

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC VŨ THỊ HOA KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA BIỆN PHÁP TU TỪ NHÂN HÓA QUA CÁC BÀI TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt HÀ NỘI – 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC VŨ THỊ HOA KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA BIỆN PHÁP TU TỪ NHÂN HÓA QUA CÁC BÀI TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS LÊ THỊ THÙY VINH HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN! Lời em xin bày tỏ lòng cảm sâu sắc đến cô giáo Lê Thị Thùy Vinh, người tận tình bảo giúp đỡ chúng em suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học thầy cô trường Đại học Sư Phạm Hà Nội – người thầy, người cô nhiệt tình giảng dạy, không truyền thụ kiến thức mà thầy cô cho chúng em kinh nghiệm sống suốt trình học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô thư viện nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho em trình tìm tòi nghiên cứu đề tài Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo chủ nhiệm em học sinh khối lớp trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ tạo điều kiện cho em trình thực đề tài Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ em – người lo lắng, quan tâm động viên em vượt qua khó khăn suốt thời gian em học tập xa nhà Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người bạn – người bên cạnh động viên, giúp đỡ quan tâm em suốt thời gian vừa qua Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp kết riêng thân, không trùng với kết khác Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017 Sinh viên Vũ Thị Hoa MỤC LỤC NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1.Cơ sở ngôn ngữ học 1.1.1 Khái niệm nhân hóa 1.1.2 Cơ chế cấu tạo nhân hóa 1.1.3 Dạng thức thể 1.1.4 Giá trị biện pháp tu từ nhân hóa 1.2.Cơ sở tâm lí học 1.2.1 Đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh Tiểu học 1.2.2 Đặc điểm tâm lí học sinh lớp 10 1.3.Cơ sở thực tiễn 11 1.3.1 Khái quát nội dung dạy học nhân hóa sách giáo khoa Tiếng Việt 11 1.3.2 Việc giảng dạy biện pháp tu từ nhân hóa nhà trường Tiểu học 16 CHƢƠNG KĨ NĂNG NHẬN DIỆN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TU TỪ NHÂN HÓA QUA CÁC BÀI TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 18 2.1 Thực trạng khả nhận biết hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa tập đọc chương trình lớp 18 2.1.1 Kết số liệu thống kê 18 2.1.2 Phân tích kết số liệu thống kê 31 2.2 Một số biện pháp để nâng cao khả nhận biết hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa qua Tập đọc cho học sinh lớp 32 2.2.1 Nâng cao khả nhận biết hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa thông qua việc nắm vững chế cấu tạo nhân hóa 32 2.2.2 Nâng cao kĩ nhận biết hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa thông qua từ ngữ văn 34 2.2.3 Nâng cao kĩ nhận biết hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa qua hệ thống tập 38 2.2.4 Nâng cao kĩ nhận biết hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa qua trò chơi học tập 46 KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Thống kê tập nhân hóa phân môn Luyện từ câu 12 Bảng 2: Các hình ảnh nhân hóa văn tập đọc học sinh lớp 19 Bảng 3: Bảng thống kê chất lượng kĩ nhận biết biện pháp tu từ nhân hóa 30 Bảng 4: Bảng thống kê kết khảo sát học sinh lĩnh hội biện pháp tu từ nhân hóa 30 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Lí chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ yêu cầu đổi đất nước, năm qua Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến phát triển giáo dục Một nhiệm vụ giáo dục đào tạo hình thành phát triển nhân cách cho học sinh cách toàn diện theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - đại hóa Đặc biệt quan trọng giáo dục mầm non, hệ trẻ tương lai đất nước Bởi , giáo dục từ cấp Tiểu học quan trọng Đáp ứng yêu cầu giáo dục, môn học Tiểu học dần trọng hình thành rèn luyện cho học sinh kĩ học tập Cùng với phân môn khác, môn Tiếng Việt trọng hình thành rèn luyện cho học sinh kĩ sử dụng tiếng Việt để phục vụ cho hoạt động học tập giao tiếp sống hàng ngày 1.2 Nhân hóa biện pháp tu từ có khả khắc họa hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ làm nên hình thức miêu tả sinh động, diễn đạt sắc thái biểu cảm vật liên tưởng giống người Nhờ hình ảnh nhân hóa thơ ca, đặc biệt qua Tập đọc chương trình Tiểu học, biện pháp tu từ nhân hóa giúp em cảm nhận hay, đẹp phép liên tưởng nhằm đến phát nét cá biệt giống (nét tương đồng) thuộc tính, hoạt động người đối tượng người Từ góp phần mở mang tri thức làm phong phú tâm hồn, tạo hứng thú viết văn, rèn luyện ý thức, yêu quý tiếng Việt giữ gìn sáng tiếng Việt cho học sinh Với lý thiết thực trên, định chọn nghiên cứu đề tài: "Khả nhận diện hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa qua Tập đọc cho học sinh lớp 3” Lịch sử vấn đề Nhân hóa biện pháp tu từ phổ biến dùng nhiều lời ăn tiếng nói ngày tác phẩm văn chương nghệ thuật Chính vậy, nghiên cứu nhân hóa có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều báo khoa học, nhiều luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp Tác giả Cù Đình Tú Phong cách học đặc điểm tu từ Tiếng Việt (1983) quan niệm “Nhân hóa cách lấy từ ngữ biểu thị thuộc tính hoạt động người dùng để biểu thị thuộc tính, hoạt động đối tượng khác loại dựa mối quan hệ liên tưởng nét tương đồng thuộc tính, hoạt động người đối tượng người (khác loại)” Bên cạnh tác giả nghiên cứu cấu tạo hình thức cấu tạo nội dung, chức nhận thức chức biểu cảm biện pháp tu từ nhân hóa Tác giả Nguyễn Thái Hòa Từ điển tu từ - Phong cách thi pháp học (2005) có đề cập tới nhân hóa Theo tác giả: “Nhân hóa thuộc nhóm ẩn dụ tu từ Ở số sách tu từ học, người ta xếp vào nhóm nhân vật hóa (personification) Do đặc điểm riêng, giáo trình Tu từ học Tiếng Việt phân chia thành kiểu: Nhân hóa vật hóa” Ông đồng quan điểm với tác giả Cù Đình Tú việc đưa định nghĩa nhân hóa Theo ông: Thực chất nhân hóa chuyển đổi trường nghĩa từ trường vô sinh sang trường hữu sinh, quy chiếu người Tác giả Đinh Trọng Lạc Phong cách học Tiếng Việt, Nhà xuất Giáo dục nghiên cứu nhân hóa Theo tác giả: “Nhân hóa vật hóa ẩn dụ, chuyển đổi từ vật vô sinh sang hữu sinh, từ giới vật chất sang giới ý thức người Vật hóa hướng chuyển lại từ người đến động vật đồ vật” Các tác giả Lê A, Phan Phương Dung, Vũ Thị Kim Hoa, Đặng Thị Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo Tiếng Việt, Nhà xuất Giáo dục, Nhà xuất Đại học Sư phạm viết nhân hóa Các tác giả đề cập đến cấu tạo nhân hóa, sở nhân hóa, chức nhận thức chức biểu cảm nhân hóa Ngoài có số khóa luận làm đề tài có liên quan đến biện pháp tu từ nhân hóa như: “ Rèn kĩ nhận biết biện pháp tu từ nhân hóa so sánh cho học sinh lớp 3” Đặng Thị Bích Ngọc, “Nghệ thuật nhân hóa, so sánh tác phẩm thơ chương trình Tiếng Việt Tiểu học” Võ Thị Liễu Qua nghiên cứu tài liệu, thấy biện pháp tu từ nhân hóa chương trình Tiếng Việt Tiểu học có nhiều tác giả đề cập đến phương diện khác chưa có tác giả đề cập vấn đề khả nhận diện hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa qua Tâp đọc cho học sinh lớp Vì vậy, thấy rằng, đề tài nghiên cứu tìm hướng riêng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài giúp học sinh lớp nhận diện rõ ràng xác biện pháp tu từ nhân hóa qua Tập đọc chương trình Tiểu học, từ nhằm nâng cao hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa Đồng thời, đề tài giúp giáo viên Tiểu học có phương pháp rèn luyện kĩ nhận diện biện pháp tu từ nhân hóa cho học sinh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận sở thực tiễn đề tài - Đề xuất biện pháp cần thiết nhằm giúp học sinh lớp có kĩ nhận diện nâng cao hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa qua Tập đọc chương trình Tiểu học ... Tiểu học 16 CHƢƠNG KĨ NĂNG NHẬN DIỆN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TU TỪ NHÂN HÓA QUA CÁC BÀI TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 18 2.1 Thực trạng khả nhận biết hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân. .. giúp học sinh nâng cao khả nhận biết hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa qua Tập đọc Bốn biện pháp trọng tâm mà đưa nhằm giúp học sinh nâng cao khả nhận biết hiệu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa. .. ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC VŨ THỊ HOA KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA BIỆN PHÁP TU TỪ NHÂN HÓA QUA CÁC BÀI TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Khả năng nhận diện và hiệu quả sử dụng của biện pháp tu từ nhân hóa qua các bài tập đọc cho học sinh lớp 3, Khả năng nhận diện và hiệu quả sử dụng của biện pháp tu từ nhân hóa qua các bài tập đọc cho học sinh lớp 3, Khả năng nhận diện và hiệu quả sử dụng của biện pháp tu từ nhân hóa qua các bài tập đọc cho học sinh lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay