Tìm hiểu khả năng sử dụng quan hệ từ của học sinh lớp 5

50 21 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 15:59

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC **************** PHÙNG THỊ NĂNG TÌM HIỂU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG QUAN HỆ TỪ CỦA HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Tiếng Việt HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cuả thầy cô giáo khoa giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội bạn sinh viên Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn tới TH.S Lê Bá Miên - người tận tình giúp đỡ trình làm khóa luận Đồng thời xin cảm ơn giúp đỡ thầy cô em học sinh trường Tiểu học Hùng Vương để em hoàn thành khóa luận Do lần làm khóa luận nên khó tránh khỏi sai sót hạn chế, nên mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn để khóa luận hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Phùng Thị Năng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận “Tìm hiểu khả sử dụng quan hệ từ học sinh lớp 5” công trình nghiên cứu thông qua việc tìm tòi, khảo sát giúp đỡ thầy cô bạn bè Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Phùng Thị Năng KÍ HIỆU VIẾT TẮT GV : giáo viên HS : học sinh mqh : mối quan hệ QHT : quan hệ từ SGK : sách giáo khoa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Cơ sở ngôn ngữ học 1.1.2 Cơ sở tâm lý học 10 1.2 Cơ sở thực tiễn 13 1.2.1 Chương trình nội dung học quan hệ từ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 13 1.2.2 Quy trình dạy học quan hệ từ 17 1.2.3 Thực tiễn việc dạy học quan hệ từ Tiểu học 18 CHƢƠNG KHẢ NĂNG SỬ DỤNG QUAN HỆ TỪ CỦA HỌC SINH LỚP 20 2.1 Khả nhận diện QHT, cặp QHT có câu, đoạn văn 20 2.1.1 Mục đích điều tra 20 2.1.2 Đối tượng điều tra 20 2.1.3 Cách thức nội dung điều tra 20 2.1.4 Kết điều tra khảo sát 24 2.1.5 Nguyên nhân mắc lỗi 26 2.1.6 Biện pháp khắc phục 26 2.2 Khả sử dụng QHT, cặp QHT để đặt câu viết văn 27 2.2.1 Mục đích điều tra 27 2.2.2 Đối tượng điều tra 27 2.2.3 Cách thức nội dung điều tra 28 2.2.4 Kết điều tra khảo sát 31 2.2.5 Nguyên nhân mắc lỗi 35 2.2.6 Biện pháp khắc phục 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học xem tảng, tảng có vững toàn hệ thống tạo nên cấu trúc bền vững phát triển hài hòa Vì vậy, cấp tiểu học giai đoạn vô quan trọng việc hình thành cho học sinh kiến thức, kỹ cần thiết để phục vụ cho sống em Trong chương trình giáo dục tiểu học, với môn học khác, môn Tiếng Việt có nhiệm vụ hình thành cho em kỹ nghe, nói, đọc, viết để phục vụ cho trình học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi, đồng thời hình thành cho em tình yêu với tiếng Việt, với quê hương, đất nước, người, góp phần hình thành nhân cách người xã hội Qua việc xác định nhiệm vụ giáo dục tiểu học nói chung môn Tiếng Việt tiểu học nói riêng thấy nhiệm vụ rèn kỹ cho học sinh đặt lên hàng đầu Đặc biệt trọng kỹ sử dụng từ ngữ cho hay vấn đề giáo viên quan tâm Nhằm giúp học sinh phát triển khả sử dụng từ ngữ để tạo câu có đầy đủ nội dung có liên kết chặt chẽ, phân môn luyện từ câu xây dựng học quan hệ từ Quan hệ từ thành phần câu lại thành phần vô quan trọng thiếu Quan hệ từ giúp cho việc liên kết từ, vế câu, câu đoạn văn với cách bền chặt, logic Trong giao tiếp, quan hệ từ tạo liên kết người nói người nghe, giúp người nói diễn đạt xác mục đích nói làm cho người nghe hiểu ý người nói Đồng thời có vai trò lớn việc học môn học khác trường Tuy nhiên, tiểu học, thời gian dành cho dạy học Quan hệ từ lại không nhiều nên khó hình thành cho học sinh kỹ sử dụng quan hệ từ cách nhuần nhuyễn Các em mắc nhiều lỗi sử dụng quan hệ từ sử dụng không đúng, thiếu linh hoạt có lại lạm dụng vào Ngoài ra, nghiên cứu khả sử dụng quan hệ từ học sinh tiểu học chưa nhiều, chưa trọng mức Hiểu rõ tầm quan trọng dạy học quan hệ từ cho học sinh tiểu học đặc biệt học sinh lớp 5, chọn đề tài: “Tìm hiểu khả sử dụng quan hệ từ học sinh lớp 5”, làm đề tài nghiên cứu khóa luận Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề quan hệ từ mặt lý thuyết tìm thấy số báo, số giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt Tiểu học đề cập tới việc dạy học sinh thực hành nói viết câu có liên kết, sử dụng quan hệ từ để liên kết từ, vế câu, câu, đoạn văn Trong khóa luận tốt nghiệp Đại học sau Đại học, thấy số công trình bàn đến quan hệ từ như: luận văn sau Đại học tác giả Lê Thị Lan Anh, mục đích nghiên cứu tất từ loại Tiếng Việt nên tác giả không sâu vào nghiên cứu kỹ hoạt động dạy học quan hệ từ cho học sinh lớp 5; khóa luận tốt nghiệp Đại học tác giả Nguyễn Thị Thái “luyện kỹ sử dụng quan hệ từ cho học sinh lớp 5”, mục đích khóa luận rèn kỹ sử dụng QHT, không sâu vào tìm hiểu khả sử dụng QHT tìm hiểu lỗi sai khó khăn mà học sinh gặp phải sử dụng quan hệ từ Do thấy vấn đề nghiên cứu khả sử dụng quan hệ từ học sinh lớp để ngỏ cần nghiên cứu kỹ Mục đích nghiên cứu Trên sở tìm hiểu thực trạng khả sử dụng QHT HS lớp 5, để tài nhằm góp phần giúp HS sử dụng QHT để đặt câu, viết văn góp phần rèn luyện tư logic cho em Nhiệm vụ nghiên cứu - Trình bày khái quát sở lý thuyết liên quan đến Quan hệ từ - Tìm hiểu chương trình giáo dục sách giáo khoa dạy học quan hệ từ Khảo sát thực tế dạy học quan hệ từ giáo viên việc học sử dụng quan hệ từ học sinh tiểu học - Đưa lỗi, nguyên nhân khiến học sinh sử dụng chưa Quan hệ từ biện pháp khắc phục Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài khả sử dụng quan hệ từ học sinh lớp 5.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu khả sử dụng quan hệ từ học sinh lớp trường Tiểu học Hùng Vương Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp điều tra, khảo sát - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích, tổng hợp PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Cơ sở ngôn ngữ học 1.1.1.1 Khái niệm hƣ từ Khi nghiên cứu hư từ người ta thường xem xét hai mặt: ý nghĩa từ vựng chức vụ ngữ pháp Trong “Ngữ pháp tiếng Việt” Nguyễn Tài Cẩn “Hư từ từ làm trung tâm đoản ngữ làm thành phần câu” [5,trang174] Trong “Hư từ tiếng Việt đại” Nguyễn Anh Quế, tác giả cho rằng: “Hư từ từ ý nghĩa từ vựng chân thực, có tác dụng nối kết mà không tự làm hoàn thành câu” Trong “Ngữ pháp tiếng Việt” Diệp Quang Ban có ghi: Ở “hư từ” hiểu rộng tất từ thực từ, khả làm thành tố cụm từ phụ điều kiện sử dụng bình thường [3, trang 23] 1.1.1.2 Phân loại hƣ từ Theo “Ngữ pháp tiếng Việt” Diệp Quang Ban, hư từ chia thành loại sau: phụ từ, kết từ, tình thái từ, trợ từ nhấn mạnh Nhưng giới hạn khóa luận nghiên cứu Quan hệ từ nên tập trung vào nghiên cứu lý thuyết quan hệ từ 1.1.1.3 Quan hệ từ Trình bày quan hệ từ dựa chủ yếu vào “Ngữ pháp tiếng Việt” Diệp Quang Ban (chủ biên) - Hoàng Văn Thung Mặc dù Triều không giám xưng mày tao với Xoan lúng túng gọi Vì (do) Triều không giám xưng mày tao với Xoan nên lúng túng gọi h Bông hoa đẹp em muốn đem vào cắm lọ Bông hoa đẹp nên/ em muốn đem vào cắm lọ Dạng điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống Phiếu tập Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống: a Những bút không tốt b áo cũ kỉ niệm .một thời tuổi trẻ c lớn Lan xinh d Chúng nói chuyện .việc học e Em Lan đôi bạn thân f Sắp đến vào lớp chưa thấy Hương đến lớp g Chúng em lo Lam Hoa h Ngày tháng thật chậm thật nhanh i Lan cảm động tình cảm cô giáo lớp Đáp án a b Tuy/ dù c Càng d e và/ với f mà/ g cho h mà 30 i Vì/ trước Dạng sử dụng quan hệ từ, cặp quan hệ từ để đặt câu, viết đoạn văn theo yêu cầu Phiếu tập Bài 1: Đặt câu có sử dụng quan hệ từ và, hoặc, nhưng, của, với, Càng , Mặc dù .nhưng , Tuy Bài 2: Em viết đoạn văn ngắn chủ đề tự chọn có sử dụng quan hệ từ cặp quan hệ từ gạch chân quan hệ cặp quan hệ từ có đoạn văn Đáp án Bài HS đặt câu với QHT cho, câu phải đảm bảo liên kết nội dung hình thức Bài yêu cầu em phải viết đoạn văn sử dụng QHT,giữa câu có liên kết nội dung hình thức, câu văn rõ ràng, mạch lạc 2.2.4 Kết điều tra khảo sát Dạng Lớp 5A4 (40HS) Gạch Lớp 5A5 (42HS) Sửa lại Gạch Đúng Sai Sửa lại sai a 35 34 42 39 b 40 22 18 42 12 30 c 30 21 19 35 24 18 d 40 37 42 41 e 38 14 26 42 42 f 40 29 11 40 35 g 40 15 25 41 35 31 h 40 40 42 40 Nhận xét: Đây tập vừa tìm hiểu khả nhận diện khả sử dụng QHT Phần lớn HS tìm QHT thay nhiên có số câu em không để ý đến tình nói thể loại câu, đặc biệt câu e, câu hỏi em không để ý dẫn đến phần lớn em sai câu Một số em sai câu a không xác định quan hệ hai vế em lại sửa thành Vì nhà giàu nên Phúc chăm làm việc nhà Vì nhà giàu mà Phúc chăm làm việc nhà Câu d HS dùng quan hệ từ không phù hợp nên làm sai, có em thay thành: Thế vợ nói mà anh gạt đi, thay em chuyển câu từ câu tường thuật thành câu nghi vấn Vì vậy, tỉ lệ HS hoàn thành phân bố nhiều mức độ khác nhau, cụ thể sau: Lớp 5A4 (tổng 40HS) Lớp 5A5 (tổng 42HS) Chưa hoàn Hoàn Hoàn Chưa hoàn Hoàn Hoàn thành thành thành tốt thành thành thành tốt 21 12 24 16 12 (17.5%) (52.5%) (30%) (33.4%) (38.1%) (28.5%) Dạng Câu Lớp 5A4 Lớp 5A5 Đúng Sai Đúng Sai a 32 41 b 33 37 c 17 23 30 12 d 37 39 32 e 40 41 f 40 41 g 38 37 h 15 25 11 31 i 31 30 12 - Qua khảo sát thấy HS gặp khó khăn câu c, câu h câu i ba câu khó Câu c có HS thay thành: Tuy lớn Lan xinh Mặc dù lớn Lan xinh Ở câu h nhiều HS thay thành: Ngày tháng thật chậm thật nhanh Ngày tháng thật chậm thật nhanh Còn có em sai câu i, em chuyển thành: Lan cảm động tình cảm cô giáo cho lớp Lan cảm động tình cảm mà cô giáo với lớp Những câu lại em làm tốt em mắc lỗi sai Sau khảo sát có bảng thống kê khả hoàn thành tập HS sau: Lớp 5A4 ( tổng 40) Lớp 5A5 (tổng 42) Chưa hoàn Hoàn Hoàn Chưa hoàn Hoàn Hoàn thành thành thành thành tốt thành thành tốt 36 5 32 (2.5%) (7.5%) (90%) (11.9%) (11.9%) (76.2%) Qua bảng thống kê thấy chủ yếu HS hoàn thành tốt này, lớp 5A có 36/40 em hoàn thành tốt chiếm tỉ lệ 90%, lớp 5A5 có 32/42 33 em hoàn thành tốt chiếm tỉ lệ 76.2%; lớp 5A4 có em chưa hoàn thành, lớp 5A5 em chưa hoàn thành Dạng Lớp 5A4 (tổng 40) Bài Bài Tổng Lớp 5a5 (tổng 42) Chưa hoàn Hoàn Hoàn Chưa hoàn Hoàn Hoàn thành thành thành tốt thành thành thành tốt 10 26 15 20 (10%) (25%) (65%) (15.6%) (35.7%) (47.7%) 17 15 19 20 (43.5%) (37.5%) (20%) (45.3%) (47.6%) (7.1%) 16 15 29 (40%) (37.5%) (22.5%) (69%) (19%) (12%) Ở dạng 3, HS không gặp nhiều khó khăn phần đặt câu quan hệ từ cặp quan hệ tiếp xúc nhiều chương trình học, có số em đặt sai dùng cặp QHT cặp QHT Ví dụ HS: Mặc dù lớp em có nhiều bạn lại bạn lười biếng Tuy bạn Quân học giỏi bạn giúp đỡ người khác Tuy xinh đẹp Trâm Anh điệu Lý em chưa xác định mối quan hệ mà cặp QHT biểu thị câu, đặt hai vế liên kết Thiếu kỹ đặt câu Bài tập yêu cầu em sử dụng quan hệ từ để làm văn, nhiều HS gặp khó khăn làm bài, sử dụng QHT câu văn lủng củng, liên kết Một số em viết lại xác định thiếu quan hệ từ xác định sai Các em làm chưa tốt thói quen sử dụng QHT viết văn, trước em chủ yếu dùng dấu chấm, dấu phẩy; 34 viết câu văn liên kết mạch lạc câu trước câu sau, văn viết lủng củng thiếu logic, chưa có chau chuốt Ví dụ đoạn văn HS Bao ngày trời nóng mong mưa nhẹ Sáng hôm sau trời sầm tối mây đên kéo đến sấm sét Rồi từ trời hạt nước mưa rơi xuống rào rào Trong mưa có hạt to, nhỏ, lớn vừa Trời bắt đầu mưa to gió mạnh Mọi người vui có người sân tắm mưa Tuy mưa qua sót lại vài vũng nước Em thích mưa Đoạn văn HS, câu văn lủng củng, không trọn vẹn “ Trời bắt đầu mưa to, gió mạnh.”, câu liên kết, HS dùng dấu chấm để ngăn cách hai câu HS xác định sai thiếu QHT, sử dụng thiếu QHT mà yêu cầu 2.2.5 Nguyên nhân mắc lỗi HS không ý đến tình nói hình thức câu, biến câu từ câu hỏi thành câu trần thuật HS xác định sai mqh hai vế câu đẫn đến thay sai QHT Nhiều HS không đọc kỹ đề nên không làm yêu cầu gạch chân cặp QHT Các em thiếu tư logic, sử dụng QHT đặt câu làm hai vế câu liên kết HS chủ quan làm bài, HS không kiểm tra lại làm xong, không ý đến thời gian nên không đủ thời gian làm Trước kia, viết văn HS chủ yếu dùng dấu chấm, dấu phẩy để ngăn cách ý, câu, em không hay dùng QHT HS không thực hành nhiều kiểu dùng QHT để viết đoạn văn nên kỹ sử dụng QHT để viết văn 35 HS không đọc kỹ đề nên em sử dụng thiếu QHT, không gạch chân QHT 2.2.6 Biện pháp khắc phục GV HS có nhận thức tầm quan trọng dạy học QHT để có biện pháp thái độ học tập tốt HS phải nắm vững lý thuyết QHT, dạy QHT GV cần có nhiều ví dụ câu có hình thức đặc biệt, kiểu câu, phân tích ví dụ GV lồng ghép dạy học QHT vào dạy, môn học khác, đặc biệt phân môn Tập làm văn Tổ chức buổi luyện tập thêm QHT để củng cố QHT học chương trinh bổ xung QHT chưa học GV cung cấp cho HS hệ thống quan hệ từ mqh chúng biểu thị câu để từ em biết nhiều quan hệ từ , có nhìn bao quát tác dụng quan hệ từ GV yêu cầu HS đọc kỹ đề, hướng dẫn HS kỹ đọc, phân tích đề, ví dụ để em làm xác GV chữa cho HS, đưa lỗi sai để từ HS thấy ý nghĩa việc dùng QHT Rèn tư logic cho HS, hướng dẫn HS xác định mối quan hệ hai vế sử dụng QHT Xây dựng nhiều tập điền QHT thích hợp, tập yêu cầu sử dụng QHT để viết văn cho HS làm để từ rèn kỹ làm cho HS GV khơi gợi hứng thú học tập HS thông qua trò chơi, thi; khơi gợi tinh thần trách nhiệm với làm GV cho HS so sánh khác đoạn văn sử dụng QHT đoạn văm không sử dụng QHT để HS nhận thấy vai trò QHT viết văn GV cho HS tham khảo đoạn văn mẫu có sử dụng QHT, phân tích cách thức liên kết từ với từ, vế với vế, câu với câu đoạn 36 GV tổ chức chữa văn cho HS, nêu cụ thể lỗi sai liên kết sử dụng QHT HS Kết luận: Sau khảo sát thấy khả nhận diện sử dụng QHT HS chưa tốt, em gặp khó khăn với tập quan hệ từ, đặc biệt việc xác định quan hệ từ đơn lẻ, QHT đơn lẻ có đoạn văn, mqh mà QHT đơn lẻ biểu thị, thay quan hệ từ sai câu có hình thức đặc biệt viết văn có sử dụng quan hệ từ Từ đó, tìm nguyên nhân mắc lỗi HS đưa biện pháp giúp HS nhận diện sử dụng tốt QHT 37 PHẦN KẾT LUẬN QHT từ loại quan trọng tiếng Việt, giúp việc liên kết từ, vế, câu đoạn với cách bền chặt logic, quan hệ từ câu văn trở nên lủng củng, liên kết diễn đạt sai ý người nói, việc dạy QHT cho HS, đặc biệt HS tiểu học cần thiết cần trọng Trong trình làm khóa luận sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm tìm hiểu khả xác định sử dụng quan hệ từ HS lớp 5, từ tìm lỗi sai nguyên nhân mắc lỗi HS để đưa biện pháp khắc phục giúp HS sử dụng tốt QHT Khóa luận tiến hành điều tra khả sử dụng quan hệ từ HS lớp 5A4 5A5 trường Tiểu học Hùng Vương thông qua hệ thống tập xác định sử dụng quan hệ từ Kết khảo sát cho thấy em chưa xác định tốt quan hệ từ đặc biệt xác định quan hệ từ có đoạn văn Không biết mối quan hệ mà quan hệ từ đơn biểu thị câu Nhiều em lựa chọn quan hệ từ quan hệ từ để thay quan hệ từ sử dụng chưa câu chưa hợp lý, nguyên nhân em xác định mối quan hệ hai vế câu Hạn chế lớn em sử dụng quan hệ từ để viết văn, viết em lúng túng, sử dụng QHT cho hợp lý Những nguyên nhân khiến em khó khăn làm nhận thức GV HS chưa mức nên việc dạy học QHT chưa trọng, em thiếu kỹ làm bài, nội dung em học hạn chế, nhiều em chủ quan làm Từ đề số biện pháp giúp nâng cao khả sử dụng QHT HS Đặc biệt, để trình dạy học QHT đạt hiệu thấy cần phải nâng cao nhận thức giáo viên 38 việc dạy quan hệ từ cho HS Mỗi giáo viên cần nắm thiếu sót HS để từ củng cố kịp thời cho em, thực biệp pháp giúp nâng cao chất lượng dạy học giáo viên HS Khóa luận dừng lại việc tìm kiểu khả sử dụng QHT HS lớp mà chưa đến xây dựng hệ thống tập giúp HS củng cố khả sử dụng QHT cho HS, sở cho khóa luận sau Chúng cố gắng nhiều để nghiên cứu tránh thiếu sót, mong thầy cô bạn góp ý để khóa luận hoàn thiện 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Bùi Văn Huệ (chủ biên), 2006, Tâm lý học Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục 2) Bộ Giáo dục Đào tạo, 2007, Chương trình Tiểu học, Nhà xuất giáo dục 3) Diệp Quang Ban (chủ biên)- Hoàng Văn Thung, 1991, Ngữ pháp Tiếng Việt (tập 1), Nhà xuất Giáo dục 4) Lê Phương Nga- Đặng Phương Nga, Phương pháp dạy học tiếng Việt Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục 5) Nguyễn Tài Cẩn, 1975, Ngữ pháp Tiếng Việt, Nhà xuất Đại học Chuyên nghiệp 6) Sách giáo khoa Tiếng Việt , 2011 , Nhà xuất Giáo dục 40 PHỤ LỤC Phiếu tập Bài 1: Gạch chân dƣới quan hệ từ nêu mối quan hệ chúng biểu thị câu M: Rừng say ngây ấm lòng người Nó dùng để nối hai từ có quan hệ bình đẳng a) Bé Thu khoái ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng loại b) Trái đất Quả bóng xanh bay trời xanh c) Nam Phi nước tiếng nhiều vàng, kim cương, tiếng nạn phân biệt chủng tộc Bài 2: Tìm quan hệ từ đoạn văn dƣới nêu tác dụng chúng Bác Tâm, mẹ Thư, chăm làm việc Bác đôi găng tay vải dày Vì thế, tay bác y tay người khổng lồ Bác đội nón, khăn trùm gần kín mặt, để hở mũi đôi mắt Tay phải bác cầm búa.Tay trái bác xếp khéo viên đá bọc nhựa đường đen nhánh vào chỗ trũng Bác đập búa đều xuống viên đá để chúng ken vào Hai tay bác đưa lên hạ xuống nhịp nhàng Dường bác làm việc nhẹ nhàng công việc vá đường vất vả Chỉ có mảng áo ướt đẫm mồ hôi lưng bác loang Công nhân sửa đường - theo Nguyễn Thị Xuyến Phiếu tập Em gạch chân dƣới cặp quan hệ từ có câu cho biết chúng biểu thị quan hệ gì? a Lan học giỏi mà bạn chơi thể thao tốt Biểu thị quan hệ: b Sở dĩ cuối năm Châu phải thi lại bạn không chịu khó học tập Biểu thị quan hệ: c Tuy Hoa học không giỏi bạn lại chăm Biểu thị quan hệ: d Nếu Hòa chạy nhanh thêm chút bạn giành giải Biểu thị quan hệ: e Do gió mùa đông bắc tràn nên trời trở lạnh Biểu thị quan hệ: f Mặc dù nhà nghèo bạn An học giỏi Biểu thị quan hệ: g Nhờ Lan kèm cặp, giúp đỡ mà đỗ đại học Biểu thị quan hệ: h Nam học giỏi toán mà bạn học giỏi văn Biểu thị quan hệ: Phiếu tập Em gạch quan hệ từ cặp quan hệ từ sử dụng chƣa câu sửa lại Tôi Nga giải Tôi Nga giải a Vì nhà giàu nên Phúc chăm làm việc nhà b Càng học giỏi nhà Tú nghèo c Hễ vợ nói mà anh gạt d Bằng đồng hồ bị hỏng mà phải nhiều e Chị ru chị muốn góp điều vui cho câu chuyện? f Không bắt trước cách bắt trước cách khác g Mặc dù Triều không giám xưng mày tao với Xoan nên lúng túng gọi Bông hoa đẹp em muốn đem vào cắm lọ Phiếu tập Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống: a Những bút không tốt b áo cũ kỉ niệm .một thời tuổi trẻ c lớn Lan xinh d Chúng nói chuyện .việc học e Em Lan đôi bạn thân f Sắp đến vào lớp chưa thấy Hương đến lớp g Chúng em lo Lam Hoa h Ngày tháng thật chậm thật nhanh i Lan cảm động tình cảm cô giáo lớp Phiếu tập Bài 1: Đặt câu có sử dụng quan hệ từ và, hoặc, nhưng, của, với, Càng , Mặc dù .nhưng , Tuy Bài 2: Em viết đoạn văn ngắn chủ đề tự chọn có sử dụng quan hệ từ cặp quan hệ từ gạch chân quan hệ cặp quan hệ từ có đoạn văn ... học quan hệ từ cho học sinh tiểu học đặc biệt học sinh lớp 5, chọn đề tài: Tìm hiểu khả sử dụng quan hệ từ học sinh lớp 5 , làm đề tài nghiên cứu khóa luận Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề quan. .. thuyết liên quan đến Quan hệ từ - Tìm hiểu chương trình giáo dục sách giáo khoa dạy học quan hệ từ Khảo sát thực tế dạy học quan hệ từ giáo viên việc học sử dụng quan hệ từ học sinh tiểu học - Đưa... dụng QHT, không sâu vào tìm hiểu khả sử dụng QHT tìm hiểu lỗi sai khó khăn mà học sinh gặp phải sử dụng quan hệ từ Do thấy vấn đề nghiên cứu khả sử dụng quan hệ từ học sinh lớp để ngỏ cần nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu khả năng sử dụng quan hệ từ của học sinh lớp 5, Tìm hiểu khả năng sử dụng quan hệ từ của học sinh lớp 5, Tìm hiểu khả năng sử dụng quan hệ từ của học sinh lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay