Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông thành phố pleiku, tỉnh gia lai

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 03:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN QUỐC ĐẠT BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 1: PGS.TS VÕ NGUYÊN DU Phản biện 2: TS TRẦN XUÂN BÁCH Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử phát triển xã hội khẳng định rằng, cộng đồng hình thành việc giáo dục, truyền thụ cho hệ trẻ hiểu biết niềm tin, thái độ, kỹ sống để sinh tồn phát triển, hình thành nhân cách người Đối với Việt Nam từ xa xưa ông cha ta trọng đến giáo dục, khắc vào bia Quốc Tự Giám rằng: “Hiền tài nguyên khí quốc gia, nguyên khí mạnh nước cường, nguyên khí yếu nước tàn” Trong trình xây dựng đất nước, Việt Nam ta luôn đề cao coi trọng vai trò công tác GDĐĐ với hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn” Quá trình đổi Đảng Nhà nước ta trọng nghiệp giáo dục, x m giáo dục quốc sách hàng đ u với mục tiêu: “ tạ c n người i t am h t t iển t àn i n, có c, t i th c, tư ng c lậ c kh , th m m nghề nghi , t ung thành với lí n t c C h m ch t l c c a c ng H, hình thành n, i ng nh n c ch, ng yêu c u y ng v t quốc” [Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020] Nhân loại sống thập niên đ u tiên kỷ XXI với bao hy vọng thách thức Đây kỷ phát triển đột biến khoa học, kỹ thuật; kỷ nguyên công nghệ thông tin tự động hoá Nền kinh tế giới phát triển mạnh mẽ th o xu hội nhập toàn c u hóa, bước chuyển d n sang kinh tế tri thức Thế giới nói chung, xã hội Việt Nam nói riêng, vậy, giai đoạn có chuyển biến sâu sắc h u hết lĩnh vực sống Và xã hội có chuyển biến có tính bước ngoặt vấn đề chuyển dịch giá trị, đặc biệt giá trị đạo đức trở nên sâu sắc Những biến đổi mạnh mẽ tác động không nhỏ vào hệ thống giá trị xã hội, đặc biệt giá trị nhân văn Giải cho hài hoà mối quan hệ phát triển vũ bão khoa học công nghệ với biểu sa sút giá trị nhân văn để thực có phát triển bền vững vấn đề thiết loài người HS THPT lực lượng đông đảo, hùng hậu chuẩn bị bước vào đời thực nghĩa vụ công dân trở thành chủ nhân đất nước lại có biểu sa sút đạo đức, lệch chuẩn hành vi trở thành mối lo toàn xã hội Do việc chăm lo GDĐĐ cho HS THPT việc làm có ý nghĩa vô to lớn c n thiết Trong công tác giáo dục nói chung giáo dục đạo đức nói riêng, quản lý yếu tố chủ quan hàng đ u định chất lượng công tác giáo dục Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 20002010 2011-2020, bàn nguyên nhân yếu giáo dục, nguyên nhân chủ quan hàng đ u yếu công tác quản lý Sự bất cập quản lý GDĐĐ vấn đề thực tồn Các trường THPT địa bàn thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai có cố gắng đạt nhiều thành tích việc giáo dục toàn diện cho HS Tuy nhiên, chất lượng GDĐĐ cho HS hiệu chưa cao, công tác quản lí GDĐĐ có bất cập chưa có công trình nghiên cứu, tìm biện pháp quản lí công tác GDĐĐ cho HS trường THPT thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai Xuất phát từ lý khách quan chủ quan phân tích,đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPTthành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai” lựa chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT địa bàn thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lainhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT 3.2 Đối tượngnghiên cứu Quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS trường THPT thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai 3.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý Hiệu trưởng hoạt độngGDĐĐ cho học sinh trường THPT địa bàn thành phố Pl iku tỉnh Gia Lai Việc khảo sát thực trạng vấn đề thực trường THPT thời gian 05 năm g n đây, từ năm 2010 đến năm 2015 Do khuôn khổ thời gian, điều kiện cho phép khác, đề tài giới hạn mức độ khảo nghiệm biện pháp đề xuất Giả thuyết khoa học Hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THPT thành phố Pl iku tỉnh Gia Lai nhiều bất cập Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh, xác lập biện pháp quản lý mang tính khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn nhằm quản lý tốt hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPTthành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai, góp ph n nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trường THPT địa phương Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xây dựng sở lí luận quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THPT 5.2 Đánh giá thực trạng GDĐĐ thực trạng quản lý công tác GDĐĐ cho HS trường THPT địa bàn thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp hệ thống hóa lý thuyết nghiên cứu tài liệu khoa học nhằm xây dựng sở lý luận vấn đề nghiên cứu 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Đề tài sử dụng phương pháp quan sát, tổng kết kinh nghiệm, điều tra bảng hỏi, vấn để khảo sát đánh giá thực trạng GDĐĐ quản lý GDĐĐ trường THPT địa bàn nghiên cứu Phương pháp chuyên gia sử dụng xây dựng biện pháp quản lý khảo nghiệm biện pháp đề xuất 6.3 Phương pháp bổ trợ Phương pháp thống kê toán học sử dụng để xử lý số liệu thu thập khảo sát Cấu trúc đề tài Ngoài ph n Mở đ u, Kết luận, Khuyến nghị Phụ lục,nội dung luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS trường THPT; Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh trường THPT thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai; Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh trường THPT thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai CHƯƠNG CƠ SỞ L LU N C A QUẢN L GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT 1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN L GDĐĐ CHO HỌC SINH THPT 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH C A ĐỀ TÀI 1.2.1 Đạo đức Đạo đức hình thái sớm ý thức xã hội bao gồm chuẩn mực xã hội điều chỉnh hành vi người quan hệ với người khác với cộng đồng 1.2.2 Giáo dục Giáo dục (nghĩa hẹp) bao gồm trình hoạt động nhằm tạo sở khoa học giới quan, lý tưởng đạo đức, thái độ thẩm mỹ thực người, kể việc phát triển nâng cao thể lực 1.2.3.Giáo dục đạo đức Giáo dục đạo đức phận quan trọng có tính chất tảng giáo dục, có nhiệm vụ rèn luyện lí tưởng, ý thức, thói qu n hình thành học sinh phẩm chất đạo đức 1.2.4 Quản lý Quản lý chức lao động xã hội bắt nguồn từ chất hệ thống xã hội, tính chất tập thể xã hội lao động Ngày nay, người ta thừa nhận tính tất yếu quản lý 1.2.5 Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục vận dụng cách cụ thể nguyên tắc quản lý nói chung vào lĩnh vực giáo dục 1.2.6 Quản lý giáo dục đạo đức Quản lý giáo dục đạo đức tác động có ý thức chủ thể quản lý tới khách thể quản lý nhằm đưa công tác GDĐĐ đạt đến kết mong muốn cách thức hiệu 1.3 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.3.1 Đặc điểm tâm lý học sinh THPT Ở lứa tuổi niên học sinh diễn chuyển biến sâu sắc xu hướng nhân cách: hình thành giới quan, lý tưởng, xu hướng đạo đức, nhu c u xã hội 1.3.2 Mục tiêu GDĐĐ cho học sinh trung học phổ thông Mục tiêu GDĐĐ hình thành nên phẩm chất đạo đức cho học sinh Trên sở nhận thức tình cảm, thái độ, hành vi đạo đức xã hội chủ nghĩa 1.3.3 Nội dung GDĐĐ cho học sinh THPT - Giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH tinh th n quốc tế vô sản - Giáo dục phẩm chất đạo đức hướng vào tự hoàn thiện thân - Giáo dục phẩm chất đạo đức quy định mối quan hệ học sinh người khác thái độ với thân - Giáo dục chuẩn mực đạo đức quy định mối quan hệ với tập thể - Giáo dục thái độ lao động - Giáo dục thái độ đắn môi trường sống 1.3 Phương pháp GDĐĐ cho học sinh THPT Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh cách thức tác động nhà giáo dục đến học sinh nhằm hình thành cho m phẩm chất đạo đức c n thiết 1.3 H nh thức GDĐĐ cho học sinh THPT - Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua việc dạy học lớp - Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua lao động - Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua kỷ niệm ngày lễ lịch sử, lễ hội dân tộc - Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động GDNGLL - GDĐĐ cho học sinh thông qua hoạt động Đoàn, Hội hội thi 1.3.6 Các điều kiện cần thiết hoạt động GDĐĐ cho học sinh THPT Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phương tiện lao động sư phạm nhà giáo dục Nguồn lực tài dùng để mua sắm sở vật chất thiết bị, huy động nguồn nhân lực tham gia hoạt động giáo dục 1.4 QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT .1 Mục tiêu quản lý GDĐĐ cho học sinh THPT Mục tiêu chung QLGDĐĐ nhằm đạt mục tiêu giáo dục ĐĐ .2 Nội dung quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh THPT - Quản lý mục tiêu GDĐĐ cho học sinh - Quản lý nội dung GDĐĐ cho học sinh - Quản lý phương pháp hình thức tổ chức GDĐĐ - Quản lý công tác phối hợp lực lượng giáo dục GDĐĐ - Quản lý điều kiện, phương tiện phục vụ GDĐĐ Tiểu kết chương Đạo đức phẩm chất quan trọng nhân cách, tảng để xây dựng giới tâm hồn người Quản lý công tác GDĐĐ phải hiệu trưởng quan tâm đạo xây dựng phương pháp, hình thức điều kiện khác, đồng thời lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp nhằm đạt mục tiêu định 10 Lai để làm thực tiễn đề xuất biện pháp quản lý Hiệu trưởng công tác GDĐĐ cho học sinh THPT địa bàn a Nguyên nhân khách quan Sự phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế, sách mở cửa phát huy mặt tích cực nó, ngược lại kéo th o biến đổi hệ thống định hướng giá trị đạo đức người xã hội, ảnh hưởng đến định hướng giá trị đạo đức học sinh Những tệ nạn xã hội cờ bạc, mại dâm, ma túy, băng đĩa đồi trụy, chơi bời lỏng, rượu bia… hàng ngày tác động tới nhận thức, hành vi HS, phá vỡ niềm tin, tình cảm thói qu n tốt m Do thiếu đạo từ xuống, thiếu văn pháp quy nên công tác quản lý GDĐĐ cho học sinh chưa coi 13 tiêu chí quan trọng, chưa đặt ngang hàng với giáo dục văn hóa b Nguyên nhân chủ quan Một số trường việc tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục đào tạo cho học sinh hạn chế, công tác kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên, việc kh n thưởng, kỷ luật chưa kịp thời Nhiều cán quản lý, giáo viên, GVCN, bí thư Đoàn niên chưa nhận thức đ y đủ t m quan trọng công tác GDĐĐ gắn với kết trình dạy học với hoạt động giáo dục toàn diện Các trường h u đ u tư kinh phí cho công tác GDĐĐ cho HS thấp Tiểu kết chương Các trường quan tâm đến công tác GDĐĐ cho HS, đa số học sinh chăm ngoan, có ý thức tu dưỡng đạo đức tốt, sống có hoài bão, ước mơ, chăm học tập ngày mai lập nghiệp Bên cạnh thành tích, kết ghi nhận, công tác GDĐĐ cho học sinh trường THPT thành phố Pl iku tồn c n sữa chữa, khắc phục, bổ sung kịp thời để nâng cao hiệu giáo dục nhà trường 14 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN L GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC XÁC L P CÁC BIỆN PHÁP GDĐĐ Ở NHÀ TRƯỜNG THPT 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 3.1.2 Nguyên tắc bảo đảm tính khoa học thực tiễn 3.1.3 Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu tính khả thi 3.1 Nguyên tắc bảo đảm tính toàn diện 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN L GDĐĐ CHO HỌC SINH 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức lực lượng làm công tác giáo dục nhà trường GDĐĐ cho học sinh a Tổ chức nâng cao nhận thức cho CBQL GV nhà trường GDĐĐ cho HS * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Hiệu trưởng triển khai đ y đủ văn cấp kịp thời, cụ thể Xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết, phân công, giao trách nhiệm cụ thể tới đảng viên, CBQL, GVCN, GVBM b Tổ chức nâng cao nhận thức Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh học sinh nhà trườngvề hoạt động GDĐĐ cho HS * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực 15 Bí thư chi đạo để Ban chấp hành Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vào kế hoạch nhà trường xây kế hoạch thực đơn vị, tổ chức phụ trách c Nâng cao nhận thức lực lượng khác nhà trường hoạt động GDĐĐ cho HS * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Tổ chức hội thảo giáo dục đạo đức, quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh, mời thành ph n tham có lực lượng tham gia làm công tác GD, PHSS tổ chức trị, xã hội địa phương 3.2.2 Xác định đ ng mục tiêu cụ thể hoá mục tiêu GDĐĐ cho học sinh THPT a Xác định mục tiêu GDĐĐ cho học sinh nhà trường THPT * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Xác định đắn mục tiêu tổng quát việc GDĐĐ cho học sinh THPT b Cụ thể hóa mục tiêu GDĐĐ cho học sinh nhà trường THPT nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế đơn vị * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Khi xác định mục tiêu cụ thể phải đảm bảo tính thống với mục tiêu chung GDĐĐ, kết hợp chặt chẽ với mục tiêu trình dạy học 16 3.2.3 Đổi nội dung giáo dục đạo đức cho học sinhTHPT a Giáo dục cho học sinh biết giữ gìn phát huy giá trị đạo đức truyền thống quý báu dân tộc ta đồng thời tiếp nhận có chọn lọc giá trị đạo đức nhân loại giới * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Làm cho học sinh nắm vững giá trị chuẩn mực đạo đức truyền thống dân tộc C n bổ sung giá trị chung, thời đại b Giáo dục cho học sinh đạo đức hình thành phát triển hệ thống thái độ đắn, có tình cảm, niềm tin, thẩm mỹ, đạo đức văn hoá sáng, lối sống lành mạnh phù hợp với yêu cầu xã hội * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Giáo dục cho học sinh văn hóa, đạo lý tốt đẹp dân tộc, đồng thời biết tiếp thu có chọn lọc giá trị văn hóa tốt đẹp dân tộc khác giới c Đổi nội dung công tác giáo dục pháp luật giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Chọn lựa nội dung phù hợp: Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật c n lựa chọn cách hợp lý, có hệ thống, bảo đảm hiệu thiết thực đối tượng 17 d Đổi nội dung giáo dục ý thức nâng cao tinh thần cảnh giác công tác phòng chống bạo lực tệ nạn xã hội cho học sinh * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Xây dựng ban phòng chống bạo lực tội phạm, TNXH, Đoàn niên, giáo viên chủ nhiệm nồng cốt e Đổi công tác giáo dục việc đấu tranh cho giới hòa bình, ổn định, bình đẳng dân chủ phát triển bền vững * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên thông qua dạy khóa, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể hay thực lồng ghép vào môn f Giáo dục cho học sinh hiểu biết môi trường bảo vệ môi trường sống quanh ta * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học 3.2.4 Triển khai đổi phương pháp, h nh thức tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh a Đổi phương pháp hình thức giảng dạy môn GDCD, hoạt động giáo dục lên lớp, giáo dục hướng nghiệp * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực 18 Chỉ đạo đổi công tác giảng dạy th o hướng tích cực, c n trọng phương pháp trao đổi nhóm, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp tạo tình huống, phương pháp tìm kiếm thông tin qua tài liêu, qua mạng int rn t b Đổi phương pháp hình thức giảng dạy việc lồng ghép nội dung GDĐĐ vào hoạt động dạy học môn lớp * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Đối với dạy có lồng ghép c n đưa trao đổi tổ, nhóm chuyên môn lựa chọn phương pháp thích hợp, đảm bảo yêu c u, mục đích đề c Đổi phương pháp hình thức giảng dạy môn giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề, giáo dục quốc phòng - an ninh giáo dục lao động * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Ngay từ đ u năm học phải xây dựng kế hoạch tổng thể cho hoạt động nói Tránh tình trạng x m nhẹ, quản lý lỏng lẻo, hình thức 3.2.5 Hoàn thiện chế phối hợp lực lượng công tác GDĐĐ cho học sinh THPT a Đổi nâng cao hiệu việc phối kết hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội để GDĐĐ cho học sinh * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực 19 Xây dựng kế hoạch hành động để làm cho Ban đại diện hội CMHS chi hội lớp thực vững mạnh: Xây dựng quy chế hoạt động Hội cha mẹ học sinh thực khoa học, hiệu b Phối hợp, tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ quan, đoàn thể công tác GDĐĐ cho học sinh * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Tổ chức họp để thống mục đích, nội dung, chương trình, chế phối hợp với UBND, công an xã, quan, đoàn thể 3.2.6 Đổi tăng cường công tác rèn luyện tự rèn luyện đạo đức học sinh a Xây dựng phong trào thi đua làm nhiều việc tốt, nêu gương học sinh tập thể học sinh tốt * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Phát động phong trào thi đua làm nhiều việc tốt từ đ u năm học; Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng gương học sinh tốt, tập thể tốt b Chăm lo xây dựng tập thể sư phạm nhà trường vững mạnh, nêu cao ý thức đạo đức nhà giáo cán QLGD * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng tập thể sư phạm từ đ u năm học Đưa mục tiêu vào chương trình kế hoạch hoạt động c Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá xây dựng chế độ khen thư ng, trách phạt hợp lý, kịp thời * Mục đích, ý nghĩa biện pháp 20 * Nội dung cách thực - Đối với công tác kiểm tra, đánh giá: Tiến hành thường xuyên, tổ chức đạo kiểm tra đôn đốc tập thể, cá nhân - Đối với công tác thi đua: Tích cực đổi hình thức thi đua - Đối với công tác kh n thưởng: Xây dựng tiêu chí thi đua thang điểm thi đua từ đ u năm học 3.2.7 Đổi phương thức quản lý nâng cao hiệu hoạt động lực lượng giáo dục nhà trường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh a Đổi phương thức quản lý phát huy vai trò tổ chức Đoàn TNCSHCM công tác GDĐĐ cho học sinh * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Tổ chức đạo lực lượng phối kết hợp tổ chức đoàn niên thực tốt phong trào thi đua b Đổi công tác quản lý tăng cường vai trò GVCN công tác GDĐĐ cho học sinh * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Lựa chọn phân công giáo viên có lực, có kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm với công việc để bố trí vào công tác chủ nhiệm Hướng dẫn cho GVCN xây dựng kế hoạch tu n, tháng, chủ điểm cụ thể cho công tác chủ nhiệm c Đổi phương thức quản lý kiện toàn tổ giám thị tham gia công tác giáo dục đạo đức cho học sinh * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Củng cố tạo chế để tổ giám thị hoạt động có hiệu 21 3.2.8 Xây dựng sở vật chất, tài nhằm hỗ trợ tốt cho công tác GDĐĐ cho học sinh a Xây dựng, tu bổ c vật chất phục vụ công tác GDĐĐ cho học sinh * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực Hàng năm phải có kế hoạch đ u tư xây dựng, tu sửa sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học GDĐĐ b Tăng cường điều kiện tài để phục vụ cho hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh * Mục đích, ý nghĩa biện pháp * Nội dung cách thực - Lập dự trù kinh phí cho công tác GDĐĐ cho toàn năm học - Huy động thêm nguồn kinh phí cho công tác GDĐĐ nhà trường 3.2.9 Mối quan hệ biện pháp Biện pháp quản lý hệ thống đa dạng, động biện pháp vạn Biện pháp quản lý phát huy tác dụng mà chuẩn bị cách chu đáo từ mục tiêu, nội dung cách thức thực hiện, đồng thời phải đặt điều kiện, hoàn cảnh cụ thể phải người đồng tình hưởng ứng tích cực Các biện pháp QL tồn độc lập tương đối, chúng có tác động tương hỗ lẫn Các biện pháp làm điều kiện tiền đề cho biện pháp khác ngược lại 3.3 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI C A CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Qua kết khảo nghiệm, cho thấy biện pháp đề xuất cán quản lý, cán giáo viên, cha mẹ học sinh nhận 22 xét, xếp vào mức độ c n thiết c n thiết (trên 90%) điều khẳng định biện pháp có tính khả thi (trên 85%), triển khai thực thời gian tới Tiểu kết chương Các biện pháp tác giả tiến hành khảo nghiệm đánh giá c n thiết có tính khả cao Điều cho phép triển khai thực tế để nâng cao chất lượng công tác GDĐĐ cho học sinh trường THPT thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai giai đoạn KẾT LU N VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LU N 1.1 Đạo đức gốc, tảng phát triển nhân cách người Ở thời đại, quốc gia, vấn đề đạo đức quản lý công tác GDĐĐ công việc quan trọng xã hội quan tâm Ở nước ta, mục tiêu nhà trường THPT đào tạo người phát triển toàn diện Do đó, công tác quản lý GDĐĐ cho học sinh nhiệm vụ quan trọng nhà trường phổ thông 1.2 Kết nghiên cứu thực trạng công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh trường THPT thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai cho thấy: Đại đa số học sinh nhà trường có nhận thức tốt vai trò t m quan trọng công tác GDĐĐ Tuy nhiên, phận học sinh chưa nhận thức vai trò, t m quan trọng công tác này, có học sinh vi phạm nội quy, quy chế nhà trường như: nghỉ học vô lý do, bỏ giờ, tụ tập đánh nhau, quay cóp bài, hút thuốc, uống rượu… 23 1.3 Cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường tổ chức khác địa phương có nhận thức đắn vai trò t m quan trọng công tác GDĐĐ, quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh Quản lý công tác GDĐĐ trường THPT địa bàn quan tâm; quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh thực nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu c u xã hội Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh nhà trường bộc lộ nhiều hạn chế bất cập 1.4 Để nâng cao chất lượng công tác GDĐĐ Hiệu trưởng phải đề biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh Phải có biện pháp khách quan khoa học mang tính chất đột phá, đồng thời phải có giải pháp phối kết hợp với lực lượng khác để tạo nên sức mạnh đồng trình quản lý công tác GDĐĐ 1.5 Qua nghiên cứu sở lý luận, phân tích thực trạng đề xuất 08 biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh trường THPT thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai Các biện pháp tiến hành khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi Kết đa số cho 08 biện pháp đề xuất có tính khả thi c n thiết KHUYẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ GD ĐT - Trong kỳ thi THPT quốc gia nên chọn môn GDCD thi môn điều kiện bắt buộc, làm cho học sinh quan tâm học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức - Thêm biên chế giáo viên chuyên trách môn giáo dục NGLL hoạt động GDHN cho nhà trường 24 2.2 Đối với Sở GD ĐT Gia Lai - Có kế hoạch để bồi dưỡng nghiệp vụ, lực quản lý cho đội ngũ CBGV làm công tác GDĐĐ trường THPT - Tăng cường công tác đạo, kiểm tra công tác GDĐĐ quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh, phải xác định kiểm tra đột xuất để nhà trường tự giác, tích cực làm tốt công tác 2.3 Đối với trường THPT - Tăng cường quan tâm đạo sát chi Đảng, Ban Giám hiệu, tổ chức đoàn thể, lực lượng giáo dục trường công tác GDĐĐ cho học sinh - Thường xuyên đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức để giáo dục cho học sinh, nhằm thu hút người học tham gia học tập rèn luyện cách tích cực - Việc kiểm tra đánh giá kết hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh phải đảm bảo công bằng, công khai, kh n thưởng, phê bình, nhắc nhở kịp thời Đối với phụ huynh học sinh - Luôn th o dõi trình học tập rèn luyện cái, tham gia buổi họp phụ huynh đ y đủ, bảo đảm thông tin hai chiều kịp thời, xác thống kết hợp với nhà trường tổ chức khác địa phương để giáo dục m - Gia đình phụ huynh c n phải gương mẫu việc xây dựng gia đình văn hóa mới, tích cực xây dựng tổ dân cư văn hóa, tạo môi trường lành mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho em ... trạng quản lý công tác GDĐĐ cho HS trường THPT địa bàn thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lai. .. thành cho m phẩm chất đạo đức c n thiết 1.3 H nh thức GDĐĐ cho học sinh THPT - Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua việc dạy học lớp - Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua lao động - Giáo. .. tiễn quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh, xác lập biện pháp quản lý mang tính khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn nhằm quản lý tốt hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPTthành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông thành phố pleiku, tỉnh gia lai, Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông thành phố pleiku, tỉnh gia lai, Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông thành phố pleiku, tỉnh gia lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay