Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học ngành kế toán, kiểm toán tại tỉnh bà rịa vũng tàu nhằm đáp ứng bối cảnh hiện nay

11 28 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 03:13

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NHẰM ĐÁP ỨNG BỐI CẢNH HIỆN NAY ThS NCS Nguyễn Thị Đức Loan Viện: Du lịch – Quản lý – Kinh doanh – Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) Chức vụ: Phó trưởng ngành phụ trách ngành kế toán Tel: 0918 737.988 Email: phungloan82@yahoo.com Lĩnh vự nghiên cứu giảng dạy: Kế toán ThS Huỳnh Văn Huy Phòng Đào tạo – Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) Chức vụ: Phó phòng đào tạo Tel: 0914.206.920 Email: huyhv@bvu.edu.vn Lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy: Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin kế toán Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán đủ số lượng, đảm bảo chất lượng sở đổi tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời kết hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu theo chuyên ngành đào tạo nâng cao học vấn nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Đồng thời, việc tăng cường hội nhập quốc tế, tạo dựng mối liên hệ chặt chẽ, thừa nhận lẫn Việt Nam quốc gia khu vực, giới tổ chức quốc tế Mục tiêu viết xác định thuận lợi khó khăn trình đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hội thách thức Việt Nam hội nhập đưa kiến nghị nhằm giúp cho sinh viên sau tốt nghiệp trường có đầy đủ phẩm chất trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu xã hội bối cảnh Từ khóa: nghề nghiệp; kế toán; kiểm toán, chất lượng đào tạo; Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) Abstract: To develop human resources in accounting and auditing in sufficient quantity and quality assurance on the basis of renewal and enhancement of training and fostering; At the same time, the combination of specialized training and refresher training and higher education to create high quality human resources At the same time, the enhancement of international integration, the establishment of close ties and mutual recognition between Vietnam and other countries in the region, the world and international organizations The objective of the article is to identify the advantages and disadvantages of the training of accounting and auditing students in Ba Ria Vung Tau Province as well as opportunities and challenges as Vietnam integrates and makes recommendations This is to help students after graduation have the qualities and qualifications to meet the social needs in the current context Keywords: occupation; accounting, auditing; quality training; Ba Ria - Vung Tau University (BVU) Đặt vấn đề Mục tiêu tự hóa dịch vụ, đầu tư lao động có tay nghề thực nhằm xây dựng thị trường đơn ASEAN, qua giúp tạo dựng nâng cao niềm tin nhà đầu tư nước với khu vực ASEAN, đồng thời góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại dịch vụ nội khối Riêng lĩnh vực kế toán, kiểm toán, bên cạnh Hiệp định khung dịch vụ ASEAN (AFAS), thỏa thuận thừa nhận lẫn (MRA) có hiệu lực kể từ sau ngày 31/12/2015 đánh dấu bước hội nhập sâu ngành vào thị trường dịch vụ kiểm toán, kế toán khu vực Do đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm đáp ứng bối cảnh cần thiết Tuy nhiên, công tác đào tạo môn học kế toán, kiểm toán trường dừng lại việc đào tạo chuyên sâu nội dung lý thuyết chuẩn mực, nguyên tắc kế toán, kiểm toán, chưa có chương trình thực hành chưa có hợp tác trường Công ty kiểm toán, doanh nghiệp để tất sinh viên chuyên ngành tiến hành thực hành Kiểm toán Chính vậy, yêu cầu đặt người làm kế toán bạn sinh viên kế toán, kiểm toán trường khó khăn Như vậy, từ ngồi ghế nhà trường, bạn phải trau dồi kiến thức lý thuyết thực tế, nâng cao kỹ kinh nghiệm làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu đơn vị sử dụng lao động Thực trạng trình đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán trường địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Theo nhà tuyển dụng, khó khăn chung tuyển dụng nhân ngành kế toán, kiểm toán chất lượng nhân không đáp ứng nhu cầu công việc, đặc biệt nguồn nhân tốt nghiệp trường Với đối tượng này, họ thiếu kỹ cần thiết cho công việc, chưa có nhìn xác nội dung công việc mà họ làm, chưa nắm kiến thức bản… Khi tuyển dụng đối tượng nhà tuyển dụng chấp nhận đào tạo lại để phù hợp với tình hình công việc thực tế doanh nghiệp Nhận thấy thực trạng sinh viên chưa đáp ứng nhu cầu công việc thực tế, trường có hành động cụ thể thiết thực để thay đổi đổi phương pháp đào tạo; mời giảng viên thỉnh giảng người có thâm niên làm công tác kế toán thực tế doanh nghiệp; trang bị mô hình phòng kế toán mô theo thực tế; bổ sung môn học cần thiết phần mềm kế toán, thuế, kế toán excel…; tích cực mời doanh nghiệp ngành kế toán, kiểm toán tổ chức hội thảo chia sẻ kỹ kinh nghiệm bổ trợ cho công việc thực tế; tổ chức câu lạc kế toán, tổ chức thực tập cuối khóa cho sinh viên … Bên cạnh nỗ lực hành động thiết thực trên, công tác đào tạo trường lý chủ quan lẫn khách quan nhiều bất cập Ngoài thái độ học tập thân sinh viên nguyên nhân dẫn đến trạng Những bất cập liên quan đến công tác đào tạo trường Do số lượng sinh viên đông, phòng kế toán mô chưa thực triển khai hiệu quả, chưa mô tả hết công việc thực tế mà người kế toán phải làm Trong đào tạo, môn học kế toán, kiểm toán thường chia thành nhiều phần, chưa trọng việc hệ thống cách tổng thể, xuyên suốt nội dung đào tạo từ sinh viên chưa nhận thức vai trò nhiệm vụ kế toán chưa hiểu rõ cách tổng thể chi tiết công việc phải làm người kế toán Chương trình đào tạo trọng đến kiến thức kế toán, kiểm toán để làm tốt công việc thực tế, người kế toán, kiểm toán phải biết kiến thức việc ứng dụng công nghệ thông tin khai báo thuế như: làm nộp tờ khai thuế?, ký số gì? thực nào?… Ngoài nhà trường chưa trọng đến việc hướng dẫn quy trình kế toán, kiểm toán phần hành kế toán để giúp sinh viên hiểu rõ công việc, nhiệm vụ vị trí phòng kế toán trình tự cần phải thực Thực tế sinh viên tốt nghiệp trường ĐH, CĐ trang bị tốt lý thuyết chuyên ngành kế toán, nhiên lại không thực hành nhiều nên kỹ làm việc hạn chế, chí Hơn nữa, đa số giáo trình trường trình bày dạng học thuật, chưa đảm bảo tính thực tế ứng dụng cho công việc sau sinh viên Thông thường lớp học có giảng viên giảng dạy mà số lượng sinh viên lại lớn (khoảng từ 50 – 100 người/lớp), việc đào tạo kỹ làm việc thời gian để giải đáp thắc mắc hạn chế Công việc kế toán viên doanh nghiệp lại không đơn thực công việc người kế toán mà phải tuân thủ theo luật thuế luật chuyên ngành khác, mà lại điểm yếu sinh viên trường, chưa nắm kiến thức kinh nghiệm, kỹ xử lý cho doanh nghiệp có lợi nhiều nhất, thêm vào quy định lại thay đổi thường xuyên khiến sinh viên không kịp cập nhật, dẫn đến làm sai, không không đủ Bên cạnh đó, vấn đề ngoại ngữ phần quan trọng sinh viên Kế toán phát triển không ngừng kinh tế hội nhập toàn cầu trở thành lĩnh vực trọng đào tạo trường ĐH – CĐ toàn quốc Tuy nhiên, nhiều sinh viên ngồi giảng đường chưa quan tâm đến việc rèn luyện kỹ ngoại ngữ cho thân, từ dẫn đến việc trường bị yếu lực làm việc, gặp khó khăn việc lĩnh hội tri thức giới, ví dụ bạn khó đọc hiểu tài liệu tiếng Anh làm việc Nguyên nhân chủ quan từ sinh viên Sinh viên chưa ý thức tầm quan trọng kiến thức tảng dẫn đến thái độ học tập đa phần để đối phó Chưa chủ động trang bị kiến thức, kỹ có liên quan để phục vụ cho công việc kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng… Chưa chủ động cập nhật thay đổi có liên quan sách thuế, chế độ kế toán Những hội thách thức Việt Nam hội nhập: 3.1 Cơ hội Việt Nam có khoảng 53,7 triệu người độ tuổi lao động Đến năm 2025, dự kiến có thêm 14 triệu việc làm Sự kiện hình thành AEC tạo cho VN nhiều hội yêu cầu người lao động: Các kỹ mềm, ngoại ngữ, làm việc nhóm, kỹ sử dụng máy tính…“Việc nhập lao động đắt nhiều việc đào tạo lao động chỗ Do vậy, Việt Nam cần nâng cao kỹ cho lao động nước Ngoài người lao động, chủ doanh nghiệp phải nâng cao kỹ việc quản lý…” (Theo Ông Simon Matthews, Giám đốc Manpower Việt Nam, Thái Lan, Trung Đông) Việt Nam có 5.000 kế toán, kiểm toán viên có chứng Hiệp hội quốc tế Số làm cho hãng nước có lương tháng từ vài chục tới trăm triệu đồng Phần lại lương 10 triệu đồng, 1/5 – 1/10 so với đồng nghiệp khu vực ASEAN 3.2 Thách thức Việt Nam nước có tốc độ già hóa dân số nhanh Asean, khoảng 10 năm lực lượng lao động không dồi Trong đó, suất lao động VN 1/15 Singapore, khả sử dụng tiếng Anh lao động Việt Nam chưa cao Theo xếp hạng Asean, Việt Nam xếp vào nhóm nước hàng cuối quy mô vốn, trình độ khoa học kỹ thuật lao động thấp Khi hội nhập, Việt Nam phải đối mặt với vấn đề quản lý lao động nước vào Việt Nam làm việc, tiếp cận thông tin thị trường lao động nước… (Theo bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ LĐ-TB&XH)) Về quy mô lực cạnh tranh công ty kiểm toán, thị trường kiểm toán Việt Nam: Ngoại trừ công ty kiểm toán có vốn đầu tư nước phần lớn công ty kiểm toán Việt Nam có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, lực tài bị giới hạn nên thị phần cung cấp dịch vụ chủ yếu giới hạn phạm vi lãnh thổ Việt Nam Về chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ kế toán, kiểm toán viên hành nghề: Hiện thiếu so với nhu cầu có khoảng gần 1.500 người có chứng kiểm toán viên không đăng ký hành nghề kiểm toán; số lượng người có đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán ngày tăng (số lượng sinh viên tốt nghiệp trung bình khoảng 2.000 người, đứng thứ số 10 nước ASEAN), chất lượng đào tạo chưa cao trường chậm đổi chương trình đào tạo đặc biệt trình độ ngoại ngữ hạn chế Số lượng kế toán, kiểm toán viên có chứng hiệp hội quốc tế (khoảng 5.000 người), chiếm gần 3% tổng số nhân lực kế toán, kiểm toán 10 quốc gia ASEAN (gần 190.000 người) Ngoài ra, trình hội nhập tạo hội cho thành viên nước khối ASEAN tự trao đổi nhân lực lao động Các nước ASEAN khác khối Singapore, Thái Lan, Malaysia… với số lượng kiểm toán viên lớn trình độ ngoại ngữ tốt chuyển sang Việt Nam làm việc tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp với đội ngũ kế toán, kiểm toán nước Từ vấn đề trên, nhận rõ nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ cao ngành kế toán – kiểm toán Việt Nam lớn, số lượng chất lượng, điều đặt nhiệm vụ nặng nề sở đào tạo việc thiết lập tiêu chuẩn đầu đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày cao, đồng thời xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp, đảm bảo kiến thức, kỹ cho người học trước môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao Nếu không nâng cao lực cạnh tranh kể công việc mà nhân lực Việt Nam thực nước bị nhân lực chất lượng cao hơn, kinh nghiệm chuyên môn tốt nước khu vực tìm đến cạnh tranh, điều làm giảm thu nhập, ảnh hưởng đến việc làm nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán nước; Số lượng nhân ngành kế toán, kiểm toán đào tạo hàng năm sở đào tạo lớn trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ kỹ mềm khác đội ngũ cán kế toán, kiểm toán chưa cao, chưa đạt đến mặt chung khu vực; Phần lớn công ty Việt Nam có quy mô nhỏ, lực tài giới hạn, đội ngũ nhân viên thiếu số lượng chất lượng nên chưa đủ tiềm lực để cung cấp dịch vụ sang nước mà cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước Các giải pháp khắc phục: Thứ nhất, quan chức cần xây dựng bổ sung số chuẩn mực kế toán phù hợp với thực tiễn Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế Để thực điều này, chuyên gia kế toán hàng đầu Việt Nam từ Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, hội nghề nghiệp, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán, trường đại học… cần phải hợp tác mặt chuyên môn nhằm xây dựng chuẩn mực kế toán chất lượng cao Hiện nay, thị trường tài Việt Nam có nhiều chuyển biến phát sinh nhiều nghiệp vụ phức tạp chuẩn mực hỗ trợ cho việc ghi nhận số loại hình công cụ tài thiếu vắng Vì vậy, giải pháp cho giai đoạn trước mắt việc cần thiết ban hành chuẩn mực thiếu so với nhu cầu thực tế, tiền đề việc hợp tác quốc tế Các quan nhà nước cần nỗ lực hợp tác quốc tế việc trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới; kết hợp chặt chẽ với quan, tổ chức kế toán - kiểm toán quốc tế Thứ hai, trung tâm đào tạo cần nghiên cứu chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn hành nghề, tích cực trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, tích cực trao đổi tiếp thu kinh nghiệm từ học viên quốc gia có hệ thống kế toán phát triển tổ chức ban hành chuẩn mực quốc tế Nhà trường cần thúc đẩy nhóm nghiên cứu khoa học lĩnh vực kế toán, kiểm toán nêu trên, sản phẩm cần phát hành phổ biến để làm tảng cho nghiên cứu Chương trình đào tạo nhà trường lĩnh vực kế toán cần đổi theo hướng trang bị kiến thức kỹ cho học viên vừa phù hợp với thực trạng Việt Nam chuẩn bị cho bước tiền đề hội tụ với kế toán quốc tế Hệ thống chương trình tài liệu giảng dạy nên thiết kế lại phù hợp có cập nhật thường xuyên chuẩn mực kế toán ban hành Các trường đại học, cao đẳng, nơi đào tạo chuyên ngành… cần trở thành cầu nối doanh nghiệp việc áp dụng văn pháp quy kế toán vai trò hướng dẫn thu thập ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp Thứ ba, tích hợp chứng hành nghề chương trình đào tạo ngành kế toán-kiểm toán Để hoạt động xuyên biên giới, kế toán, kiểm toán viên Việt Nam cấp chứng hành nghề kế toán kiểm toán Việt Nam (CPA) cần “nâng cấp” lên chứng kiểm toán viên ASEAN (ACPA) Khi đó, người có chứng ACPA đủ điều kiện hành nghề tất nước ASEAN mà xin phép, thi sát hạch, cần đăng ký hành nghề theo quy định nước Khi Việt Nam tham gia AEC, kế toán, kiểm toán viên Việt Nam sang nước khu vực hành nghề, đồng thời thị trường Việt Nam mở cửa đón lao động đến từ nước Để làm điều này, kế toán, kiểm toán viên Việt Nam phải đạt trình độ ngang trình độ kế toán, kiểm toán viên khu vực Đây thách thức lớn, thân KTV phải tăng cường kiến thức khả để đạt mặt chung Do đó, chương trình đào tạo ngành kế toán năm thứ ba tích hợp môn học Cấp độ kiến thức, gồm ba môn học F1 – Accountang in Business, F2 – Management Accounting, F3 – Financial Accounting Sau học xong ba môn học sinh viên đăng ký thi để cấp chứng “Diploma in Accounting & Business” Đây xem bước khởi đầu, bước đệm để sinh viên ngành kế toán tiếp cận học thi để lấy chứng quốc tế sau trường Để thực điều thì: Về phía Nhà trường: cần ban hành chủ trương việc tích hợp chứng hành nghề chương trình đào tạo ngành kế toán Về phía Khoa Kế toán – Kiểm toán: cần đề xuất với Nhà trường phương án xây dựng chương trình đào tạo ngành kế toán có tích hợp chứng hành nghề, với hướng thực hiện: + Ký hợp tác với trung tâm chuyên đào tạo chứng hành nghề ACCA tích hợp chương trình đào tạo từ đầu thiết kế chương trình, bước đầu xây dựng chương trình đại học chất lượng cao, tạo nên khác biệt chương trình đại học chất lượng cao so với chương trình khác + Đưa môn học thuộc Cấp độ kiến thức chương trình ACCA vào chương trình học ngoại khóa, xây dựng chuẩn đầu phải đạt chứng “Diploma in Accounting & Business” ACCA Thứ tư, không ngừng phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán lành mạnh, bền vững, dựa tảng khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh, tăng cường hoạt động tổ chức nghề nghiệp Phát triển hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán theo xu hướng phát triển nước khu vực quốc tế, tạo dựng mở rộng giao lưu nghề nghiệp Thứ năm, phát triển kỹ mềm cho sinh viên Kỹ mềm khả người tự làm chủ thân, tự quản lý, lãnh đạo thân tương tác với người xung quanh để mang lại hiệu cao công việc Đó lực tổ chức quản lý, tự tin, biết cách khắc phục rủi ro giải tình cách hiệu Kỹ mềm thể nhiều khía cạnh lĩnh vực như: Kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm, kỹ hợp tác tác nghiệp, kỹ quản lý quản lý đánh giá chất lượng, kỹ giải vấn đề, kỹ quản lý thời gian, kỹ thuyết trình đàm phán… Nếu rèn luyện khả tư tốt, gây ảnh hưởng, thuyết phục người khác, có khả quản lý… sinh viên phù hợp với nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, đặc biệt kế toán – ngành nghề đòi hỏi yếu tố kỹ trị cao Yếu tố nhạy bén giải tình phát sinh, biết tận dụng hội kinh doanh, biến hội thành kết cụ thể vấn đề quan trọng người làm công tác kế toán quản trị Thứ sáu, nâng cao trình độ ngoại ngữ tin học cho sinh viên Ngoại ngữ tin học có mối quan hệ gần gũi với Nếu bạn giỏi tiếng Anh bạn tiếp cận nhanh với kiến thức tin học, sử dụng hiệu phần mềm ứng dụng phức tạp Ngược lại, bạn rành tin học, internet, bạn học ngoại ngữ qua phần mềm hỗ trợ, website học trực tuyến….Ngày nay, xuất tầng lớp “công dân giới” Đó người có tầm nhìn chiến lược toàn cầu, có tư toàn cầu, họ làm công việc lợi ích chung toàn cầu, làm việc nhiều nơi giới, hợp tác dự án, công việc mang tính quốc tế Để trở thành công dân toàn cầu vậy, họ phải nắm vững công cụ hỗ trợ, hai công cụ cần thiết ngoại ngữ - đặc biệt tiếng Anh tin học Một nắm vững hai công cụ này, cộng với lực chuyên môn, bạn hội nhập cách dễ dàng vào giới rộng lớn, nắm bắt nhiều hội nguồn thông tin đồ sộ internet không riêng ai, người thông thạo ngoại ngữ tin học khai thác triệt để chúng Thứ bảy, lập kế hoạch nghề nghiệp Lập kế hoạch nghề nghiệp phương thức tốt cho phép sinh viên nhận đường tối ưu để đạt mục tiêu nghề nghiệp Đối với sinh viên ngành kế toán, bối cảnh thị trường lao động ngành cạnh tranh cao, với hội thách thức Việt Nam mở cửa hội nhập, việc định hướng lập kế hoạch cho thân quan trọng + Xác định mục tiêu nghề nghiệp cho thân Tự đánh giá khả thân, từ xác định mục tiêu ngắn hạn dài hạn công việc mà sinh viên mong muốn, phù hợp với sở thích, niềm đam mê lực cá nhân Mục tiêu nhà kế toán trưởng giỏi, nhà kiểm toán, chí giám đốc tài tương lai? Điều hoàn toàn đạt biết xác định mục tiêu rõ ràng, đồng thời vạch hướng chuẩn bị tiền đề vững + Tìm hiểu rõ ngành nghề Kế toán Cụ thể, sinh viên tìm kiếm hướng dẫn từ người có kinh nghiệm nghề trao đổi với họ lựa chọn nghề nghiệp Điều giúp sinh viên tự tin định hướng nghề nghiệp Tham gia buổi hội thảo nghề nghiệp kế toán, làm công việc bán thời gian hay thực tập lĩnh vực kế toán cách thức tốt để sinh viên nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm khẳng định xem có phù hợp với định hướng nghề nghiệp hay không + Chuẩn bị hành trang theo đuổi mục tiêu Sinh viên không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ đáp ứng yêu cầu ngành nghề Chủ động tìm hiểu tiếp cận hội nghề nghiệp, nghiêm túc nỗ lực thực đặt ra, hướng tới mục tiêu thành công tương lai KẾT LUẬN Với doanh nghiệp, chất lượng nguồn lực cần nhiều yếu tố Vấn đề đặt doanh nghiệp cần có chiến lược đào tạo, huấn luyện, xây dựng Chúng ta cần có chương trình đào tạo phù hợp với VN thông lệ quốc tế Quá trình đào tạo không diễn nhà trường mà phải liên tục sau làm nghề Với người lao động, cần tự trang bị kiến thức kỹ cho Chỉ kỹ lao động gia tăng, chất lượng suất nâng cao mang lại nhiều giá trị doanh nghiệp hội phát triển nghề nghiệp đến với Kế toán, kiểm toán viên phải nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ trình độ ngoại ngữ, nâng cao lĩnh nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đồng thời phải rèn luyện đạo đức nghề nghiệp để thực kiểm toán viên chuyên nghiệp, uy tín, sẵn sàng cạnh tranh Như tận dụng hội, vượt qua thách thức trình hội nhập diễn ngày sâu rộng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính Phủ (2013), Chiến lược kế toán- kiểm toán đến năm 2020-Tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội 10 Đinh Thị Thủy, (2014), Hội nhập quốc tế lĩnh vực kế toán, kiểm toán Việt Nam, Tạp chí tài chính, 3(1), 20-25 Phan Thanh Hải, Hội nhập lĩnh vực dịch vụ kế toán Việt Nam - Thực trạng thách thức hội nhập với kinh tế quốc tế Trần Khánh Lâm & Lê Thị Bích Hải (2015) Tác động việc hình thành cộng đồng kinh tế Asean đến nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán Việt Nam Available at: http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=4892 VACPA (2016), Bản tin tóm tắt Những ảnh hưởng TPP AEC đến thị trường tài Việt Nam http://webketoan.com/threads/2779170-mot-so-van-de-ve-nhan-luc-nguon-ke-toankiem- toan-viet-nam-trong-boi-canh-toan-cau-hoa/ http://www.ftmsglobal.edu.vn/hoi-nhap-aec-ke-toan-kiem-toan-vien-viet-nam-chinhphuc-thach-thuc-de-nam-bat-co-hoi/ http://dantri.com.vn/viec-lam/hoi-nhap-aec-kiem-toan-vien-vn-se-canh-tranh-ra-saode-tim-viec-20151219000436713.htm http://tdccompany.com.vn/wp_tdc/tai-sao-sinh-vien-ke-toan-moi-ra-truong-kho-khankhi-tiep-can-cong-viec-thuc-te/ TIỂU SỬ TÁC GIẢ Ths NCS Nguyen Thi Duc Loan Institute: Tourism - Management - Business - Ba Ria - Vung Tau University (BVU) Position: Deputy Head of Division Tel: 0918 737.988 Email: phungloan82@yahoo.com Field of study and teaching: Accounting Ths Huynh Van Huy Training Department - Ba Ria - Vung Tau University (BVU) Position: Deputy Training Department Tel: 0914.206.920 Email: huyhv@bvu.edu.vn Field of study and teaching: Information technology, accounting information system 11 ... toán, kế toán khu vực Do đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm đáp ứng bối cảnh cần thiết Tuy nhiên, công tác đào tạo môn học kế toán, . .. làm nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán nước; Số lượng nhân ngành kế toán, kiểm toán đào tạo hàng năm sở đào tạo lớn trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ kỹ mềm khác đội ngũ cán kế toán, kiểm toán. .. làm việc tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp với đội ngũ kế toán, kiểm toán nước Từ vấn đề trên, nhận rõ nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ cao ngành kế toán – kiểm toán Việt Nam lớn, số lượng chất lượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học ngành kế toán, kiểm toán tại tỉnh bà rịa vũng tàu nhằm đáp ứng bối cảnh hiện nay , Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học ngành kế toán, kiểm toán tại tỉnh bà rịa vũng tàu nhằm đáp ứng bối cảnh hiện nay , Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học ngành kế toán, kiểm toán tại tỉnh bà rịa vũng tàu nhằm đáp ứng bối cảnh hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay