Đề thi thử THPT QG 2017 Ngữ Văn đáp án 4

5 44 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 00:04

TRƯỜNG HỌC LỚN VIỆT NAM BIGSCHOOL ĐỀ CHÍNH THỨC Phần I ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn thi: NGỮ VĂN (Đáp án – Thang điểm có 05 trang) Câu Nội dung ĐỌC HIỂU Văn viết theo phong cách ngôn ngữ nào? Điểm 3.0 0.5 Văn viết theo phong cách ngôn ngữ văn chương/ nghệ thuật Nêu tác dụng biện pháp điệp ngữ sử dụng khổ thơ Bằng biện pháp điệp ngữ (Những hươu nhỏ, Cho người ta lấy, rừng gì?), khổ thơ thể tàn phá thiên nhiên người niềm xót xa nhà thơ trước tình trạng Anh/ Chị hiểu hình ảnh “ngọn lửa” hai câu thơ cuối bài? 0.5 1.0 - Hình ảnh “ngọn lửa” tượng trưng cho văn minh nhân loại Từ phát minh lửa, sống người tiến lên bước - Tuy nhiên, “ngọn lửa” mang ý nghĩa hủy diệt người kiểm soát hành động mình, ngày tàn phá thiên nhiên nhiều Anh/ chị có suy nghĩ câu thơ: Những hươu nhỏ bị lớn lên xa rừng Đẻ hươu nhỏ rừng gì”? 1.0 HS đưa ý kiến thân có lí giải hợp lí Có thể tham khảo gợi ý sau: - Những hươu loài động vật hoang dã, chúng cần sống, phát triển môi trường đích thực Nhưng chúng bị người tách khỏi tự nhiên để trở thành vật nuôi làm “cảnh” - Những hươu nhỏ hệ sau, ngày bị xa cách với nguồn cội, môi trường sống chúng, bị biến thành loài vật “công nghiệp” => Câu thơ thể niềm xót xa nhà thơ thấy người can thiệp nhiều vào đời sống tự nhiên, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự đe dọa sống 1/5 II LÀM VĂN 7.0 Trình bày suy nghĩ câu thơ phần Đọc hiểu: Chúng ta lấy thiên nhiên nhiều quá! 2.0 a Đảm bảo cấu trúc đoạn văn 0.25 + Đoạn văn bắt đầu chữ viết hoa, lùi đầu dòng, kết thúc dấu chấm câu + Khi viết đoạn văn, không thiết phải triển khai tất ý, luận chứng, luận làm văn Học sinh lựa chọn ý luận điểm để triển khai + Đoạn văn phải viết rõ ràng, có cảm xúc; diễn đạt mạch lạc, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi tả, từ ngữ, ngữ pháp, đảm bảo dung lượng b Xác định vấn đề nghị luận 0.25 - Trên sở hiểu biết văn thuộc phần Đọc hiểu, thí sinh trình bày suy nghĩ vấn đề cần nghị luận theo nhiều cách phải hợp lí, có sức thuyết phục c Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn Đảm bảo yêu cầu bên trên; trình bày theo định hướng sau: 1.0 * Giải thích Thiên nhiên tổng thể nói chung tồn xung quanh người mà người tạo * Phân tích - Từ xưa đến nay, thiên nhiên có vai trò định tới sống người thiên nhiên cung cấp cho người môi trường sống nhu cầu thiết yếu khác - Trong trình phát triển, người biết khai thác thiên nhiên để phục vụ cho sống Việc khai thác, sử dụng phải kèm với bảo vệ thiên nhiên Tuy nhiên nay, nhiều mục đích khác nhau, tàn phá thiên nhiên đến cạn kiệt, dẫn tới hậu nghiêm trọng - Vì phát triển vũ bão công nghiệp, người ngày phá rừng, đốt rừng, hủy hoại môi trường sống loài động thực vật, dẫn tới nguy tuyệt chủng nhiều loài quý - Khi phá hủy thiên nhiên, sống người bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dường nhiều người chưa nhận hậu 2/5 * Rút học liên hệ thân - Thế hệ trẻ cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới hành động thiết thực để bảo vệ thiên nhiên - Tổ chức tuyên truyền, kêu gọi người tham gia bảo vệ môi trường d Sáng tạo Có nhiều cách diễn đạt độc đáo sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh yếu tố biểu cảm,…) ; thể quan điểm thái độ riêng, sâu sắc không trái với chuẩn mực đạo đức pháp luật e Chính tả, dùng từ, đặt câu Đảm bảo chuẩn tả, chuẩn ngữ pháp câu, ngữ nghĩa từ 0.25 Nghệ thuật lập luận Hồ Chí Minh tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập” 5.0 a Đảm bảo cấu trúc nghị luận 0.5 0.25 Trình bày đầy đủ phần Mở bài, Thân bài, Kết Phần Mở biết dẫn dắt hợp lí nêu vấn đề; Phần Thân biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết với làm sáng tỏ vấn đề; Phần Kết khái quát vấn đề thể nhận thức cá nhân b Xác định vấn đề cần nghị luận Nghệ thuật lập luận Hồ Chí Minh tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập” 0.5 c Chia vấn đề nghị luận thành luận điểm phù hợp; luận điểm triển khai theo trình tự hợp lí, có liên kết chặt chẽ; Sử dụng tốt thao tác lập luận để triển khai luận điểm (trong phải có thao tác phân tích, bình luận, so sánh); biết kết hợp nêu lí lẽ đưa dẫn chứng 3.0 Đảm bảo yêu cầu bên trên; trình bày theo định hướng sau: * Giới thiệu vài nét tác giả, tác phẩm vấn đề cần nghị luận * Phân tích nghệ thuật lập luận Hồ Chí Minh “Tuyên ngôn Độc lập” Phần đầu (từ đầu đến không chối cãi được): Cơ sở pháp lí Tuyên ngôn - Trình tự lập luận: Hồ Chí Minh trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập Mĩ năm 1776 quyền người; suy rộng quyền dân tộc; tiếp tục trích dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền Pháp năm 1791; khẳng định lẽ phải không chối cãi 3/5 - Hiệu lời trích dẫn: + Tạo vị ngang hàng ba Tuyên ngôn, ba quốc gia, ba cách mạng; + Việc trích dẫn tạo nên sở pháp lí vững vàng, làm tiền đề cho việc khẳng định quyền độc lập tự dân tộc Việt Nam; + Thể nghệ thuật lập luận vừa khéo léo vừa kiên tác giả văn luận - Luận bàn, mở rộng, nâng cao: + Từ quyền người, Hồ Chí Minh suy rộng quyền sống, quyền tự dân tộc giới + Khẳng định lẽ phải không chối cãi Đây thủ pháp sắc sảo, kiên quyết, nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông” Như vậy, thấy tác giả thể nghệ thuật lập luận văn luận sắc sảo, kiên quyết, rõ ràng, mạch lạc, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép; không mang tính chất đại mà tiếp thu thủ pháp truyền thống nghệ thuật luận dân tộc Phần sau (phần lại): Cơ sở thực tiễn Tuyên ngôn: Hồ Chí Minh chủ yếu sử dụng thao tác lập luận bác bỏ để bác lại luận điệu kẻ cướp kẻ thù, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ dân tộc tuyên bố độc lập - Bác bỏ lại tinh thần cờ tự do, bình đẳng, bác mà thực dân Pháp tung để lừa bịp dư luận quốc tế tiến hành xâm lược Việt Nam; - Bác bỏ công “khai hóa” văn minh thực dân Pháp; - Bác bỏ “bảo hộ” quyền thực dân; - Bác bỏ luận điệu Việt Nam “thuộc địa” Pháp bị Nhật chiếm; - Bác bỏ âm mưu nhân danh Đồng minh để lấy lại thuộc địa thực dân Pháp; - Lên án tội ác thực dân Pháp nhân dân Đông Dương chúng bỏ chạy - Sau bác bỏ tất luận điệu kẻ cướp kẻ thù, Hồ Chí Minh khẳng định khát vọng tự do, ý chí tâm giành độc lập toàn thể nhân dân Việt Nam tuyên bố độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  Tóm lại, tất lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, 4/5 chứng hùng hồn bác bỏ luận điệu kẻ cướp thực dân Pháp; khẳng định quyền độc lập tự dân tộc Việt Nam * Nhận xét, đánh giá - Khẳng định Hồ Chí Minh thành công nghệ thuật lập luận Đây thủ pháp góp phần làm nên phong cách nghệ thuật văn luận Hồ Chí Minh; - Nghệ thuật lập luận Hồ Chí Minh thể trình độ tư sắc sảo, tầm nhìn bao quát trái tim hướng công lí, lẽ phải, nghĩa Học sinh có cảm nhận cách lập luận khác phải hợp lí, có sức thuyết phục 0.5 d Sáng tạo Có nhiều cách diễn đạt độc đáo sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh yếu tố biểu cảm,…); thể quan điểm thái độ riêng, sâu sắc không trái với chuẩn mực đạo đức pháp luật e Chính tả, dùng từ, đặt câu 0.5 Không mắc lỗi tả, dùng từ, đặt câu ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10,00 điểm Lưu ý chung Do đặc trưng môn Ngữ văn, làm thí sinh cần đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với viết đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc Khuyến khích viết có sáng tạo Bài viết không giống đáp án, có ý đáp án phải có xác đáng lí lẽ thuyết phục Không cho điểm cao nêu chung, sáo rỗng phần thân làm văn (câu 2) viết đoạn văn Cần trừ điểm lỗi hành văn, ngữ pháp tả -Hết - 5/5 ... sáng tạo Bài viết không giống đáp án, có ý đáp án phải có xác đáng lí lẽ thuyết phục Không cho điểm cao nêu chung, sáo rỗng phần thân làm văn (câu 2) viết đoạn văn Cần trừ điểm lỗi hành văn, ngữ. .. ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10,00 điểm Lưu ý chung Do đặc trưng môn Ngữ văn, làm thí sinh cần đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với viết đáp ứng đầy đủ... dẫn dắt hợp lí nêu vấn đề; Phần Thân biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết với làm sáng tỏ vấn đề; Phần Kết khái quát vấn đề thể nhận thức cá nhân b Xác định vấn đề cần nghị luận Nghệ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2017 Ngữ Văn đáp án 4, Đề thi thử THPT QG 2017 Ngữ Văn đáp án 4, Đề thi thử THPT QG 2017 Ngữ Văn đáp án 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay