Slide bài giảng thương mại điện tử chương 5

41 275 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 19:32

Hệ thống toán điện tử Trình bày TS Nguyễn Đức Trí Chủ nhiệm Bộ môn Du lòch Khoa Thương mại – Du lòch, ĐHKT TP HCM tri@triduc.net Nội dung trình bày   Hệ thống toán Credit Card Chuyển ngân điện tử 22/9/04 Electronic Payment Hệ thống Credit Card điện tử Internet  The Players  Chủ card (Cardholder)  Merchant (seller)  Issuer (your bank)  Ngân hàng người bán - Acquirer (merchant’s financial institution, acquires the sales slips)  Brand (VISA, Master Card) 22/9/04 Electronic Payment Electronic Credit Card System on the Internet (cont.) Qui trình xử lý card phi trực Khách hàng yêu cầu ngân tuyến hàng phát hành cấp thẻ  (Visa & Mastercard) kết nối vào tài khoản Việc cấp thẻ yêu cầu phải diện nơi cấp Card Plastic gửi đến thư Người cấp xác nhận nhận thẻ yêu cầu ngân hàng kích hoạt thẻ sau ký vào đằng sau thẻ Sau chấp thuận, Người chủ thẻ trình thẻ cho người bán đề toán khoản tiền Người bán yêu cầu chứng nhận công ty cấp thẻ (brand company) Ngân hàng người bán (acquirer) yêu cầu ngân hàng người mua toán số tiền (credit 4amount.) 22/9/04 người bán yêu cầu ngân hàng (Acquirer) toán số tiền yêu cầu người bán chấp nhận trả khoản phí dòch vụ (qui trình gọi là“capturing process”) Electronic Payment Ngân hàng người bánGửi tiền Trao đổi Thông tin Người bán Tiền Hàng Ngân hàng người mua Người mua Tiền hay thông tin toán (chi phiếu, thẻ tín dụng) 22/9/04 Electronic Payment Mô hình kết nối kỹ thuật đơn giản tổ chức bán hàng qua mạng Khách hàng Mua sỉ Khách hàng Cửa hàng ảo Catalog SP Đơn hàng KH B2C E-commerce B2B E-Commerce 22/9/04 Electronic Payment Cardholder credit card Merchant Payment authorization, payment data Card Brand Company payment data account debit data payment data amount transfer Issuer Bank Acquirer Bank Cardholder Account Merchant Account Credit Card Procedure (offline and online) 22/9/04 Electronic Payment Yêu cầu hạ tầng để đăng ký dòch vụ nhận toán qua mạng  Merchant Account   Qui trình xử lý đơn hàng phần mềm mua hàng (Shopping cart) Sử dụng công nghệ bảo mật SSL 22/9/04 Electronic Payment Tài khoản người bán – Merchant Acount     Là tài khoản giúp nhận tiền toán khách hàng qua mạng Do Ngân hàng (có hệ thống hạ tầng toán mạng) cấp Có công ty chuyên cung cấp Merchant Account Qui trình cấp đòi hỏi bước thẩm đònh công phu:    Doanh thu tối thiểu hàng tháng Hệ thống bảo mật người bán Vò trí đòa lý người bán 22/9/04 Electronic Payment Đăng ký Merchant www.1stworldcardservice.com Account    Xét duyệt cấp Merchant Account tùy thuộc vào đánh giá công ty doanh nghiệp bạn Các bước:         10  Bước 1: email, tên, tên công ty, login Bước 2: Số liên lạc, đòa Bước 3: Thông tin công ty, doanh thu Bước 4: Thông tin chủ doanh nghiệp Bước 5: Tên người ủy nhiệm ký kết dòch vụ với Planet Payment Bước 6: Giá dòch vụ Bước 7: Mẫu đăng ký Bước 8: Thông tin thẻ tín dụng toán Bước 9: Các thông tin khác 22/9/04 Electronic Payment Hệ thống chi phiếu điện tử of Financial Service Technology Consortium Prototype Procedure Người Thu tiền Signature “Card” Remittance Invoice Account Receivable Người trả tiền E- Mail WWW Signature “Card” Workstation Mall statement E-Check line item Remittance Check Signature Certificate Certificate E-mail Remittance Check Signature Certificate Certificate Endorsement Certificate Certificate Secure Envelope Account Clearance House Secure Envelope Electronic Clearance Process 27 Payer’s Bank Debit account Clear Check 22/9/04 Payee’s Bank Credit account Deposit check Electronic Payment E-check Authorize.net 28 22/9/04 Electronic Payment Hệ thống chi phiếu điện tử  Sổ chi phiếu điện tử     29  Một dạng tương tựđiện tử Được tích hợp với hệ thống thông tin kế toán người mua server toán người bán Lưu chứng từ điện tử chứng nhận toán máy tính người mua người bán để truy lục lại sau Ví dụ: SafeCheck Dùng chủ yếu hình thức B2B 22/9/04 Electronic Payment Payer’s Payee’s checkbook check-receipt agent Payer Issue a check agent Payee Receipt Checkbook, screened result report Request of screening check issuance control agent of payer’s bank Internet present control agent of payee’s bank clearing A/C DB A/C DB payer’s bank 30 payee’s bank The Architecture 22/9/04 of SafeCheck Electronic Payment 30 Giao diện e-bill 31 22/9/04 Electronic Payment Qui trình thực e-bill 32 22/9/04 Electronic Payment Tích hợp phương pháp toán  Có hai phương pháp    Ngân hàng Security First Network Bank (SFNB)    33 Chi phiếu điện tử trực tuyến tích hợp với chuyển ngân điện tử EFT Chi phiếu điện tử với ngày toán đònh trước tích hợp với thẻ tín dụng điện tử Ngân hàng mạng điều khiển cyberbank Chi phí dòch vụ thấp, thách thức chi phí ngân hàng truyền thống Visa  22/9/04 VisaCash loại thẻ trừ tiền (debit Electronic card) Payment Có card vừa? Một thẻ hữu danh cần có để giữ chứng Giá trò lưu thẻ nhận cho thẻ tín IC phân phối dụng, EFT, theo cách vô danh thẻ chi phiếu Dự án Siêu hành lang Đa phương tiện Malaysia (Multimedia Supper Corridor) theo đuổi hệ thống card Relationship Card Visa muốn trở thành hệ thống card 34 22/9/04 Electronic Payment Năm gợi ý giúp bảo mật Không tiết lộ mật mạng với bất      35 kỳ Nếu bạn nghó biết, bạn nên đổi Không bước khỏi máy tính bạn tiến hành thao tác toán Một bạn hoàn thành việc thực tác vụ ngân hàng Internet, nhớ thoát cách sign off trước viếng thăm website khác Nếu có có khả dùng máy PC bạn, xóa Cache hay tắt máy bật lại trình duyệt để tránh tình trạng copy trang web lưu trữ đóa cứng Bank of America khuyến cáo mạnh mẽ 22/9/04 Electronic Payment Các vấn đề quản Các nhà cung cấp dòch vụ bảo đảm an toàn lý        36 giúp cung cấp giải pháp an toàn toán Các nhà cung cấp hệ thống toán điện tử cung cấp nhiều giải pháp khác cho cửa hàng ngân hàng Các cửa hàng điện tử nên chọn hệ thống toán phù hợp với Các ngân hàng cần phát triển dòch vụ ngân hàng mạng tương thích với hệ thống toán điện tử khác Các công ty thẻ tín dụng cần phát triển tiêu chuẩn thương mại Điện tử SET, xem khách hàng chấp nhận Các công ty phát hành thẻ Smart card cần phát triển mô hình kinh doanh phù hợp với trình ứng dụng khác ngân hàng khác Các quan chứng nhận cần xác đònh loại chứng nhận cần cung cấp 22/9/04 Electronic Payment36 Một tham khảo chi phí thiết lập hệ thống toán qua mạng  Bank X cung cấp dòch vụ toán qua mạng bao gồm:    37 Cấp tài khoản người bán (Merchant Account) Cho thuê cổng toán (payment gateway) Thiết lập hệ thống ban đầu cho người bán (Set up) bao gồm cài đặt phần mềm cácPayment 22/9/04 lắp đặt Electronic Một tham khảo…  Giá dòch vụ:  Trả trước:    Phí thuê bao    38 Giá lắp đặt: 25.000 $ Giá cấp chứng nhận Verisign: 450 $ Thuê bao hệ thống/năm: 15.000 $ Thuê bao Verisign: 350 $ Phí giao dòch 3% - 6% trò giá giao dòch (tùy lưu lượng 22/9/04 Electronic Payment Một tham khảo… Thiết kế hệ thống Via Internet Via SSL 128b Via SET Citi Connect Máy KH Payment Gateway Máy chủ Người bán Citibank Data Center- Singapore Vietnam 39 VISA, Mastercard Vietnam 22/9/04 Electronic Payment Một tham khảo… Trao đổi hồ sơ điện tử Netrust Certificate Máy đọc smartcard SSLxfer Internet Hồ sơ hoàn tất (consolidated Statements) Bộ phận Máy chủ Máy chủ Hành người Citibank người bán bán 40 22/9/04 Electronic Payment Bài tập Shopping Cart gì, chức làm demo minh họa shopping cart Tham khảo http://www.precisionweb.net/shop.html, http://emartcart.com/cart/ , http://www.salescart.com/test.htm http://shopdemo1.precisionweb.net/shop/owner/ (Password: Default) 41 Cách đăng ký Merchant account Paypal yêu cầu đăng ký Tham khảo www.paypal.com, http://emartcart.com/cart/ Công nghệ SSL: lý thuyết vận dụng thực tế haminhphuong@bdvn.vnd.net 22/9/04 Electronic Payment ... thống chi phiếu điện tử  Sổ chi phiếu điện tử     29  Một dạng tương tự ví điện tử Được tích hợp với hệ thống thông tin kế toán người mua server toán người bán Lưu chứng từ điện tử chứng nhận... Int 16 22/9/04 ngân điện tử Electronic Payment Thẻ trừ tiền - Debit Cards    17 Hình thức phân phối tiền mặt hình thức điện tử Mondex, VisaCash dùng cách CyberCash thương mại hóa debit card... viên Electronic Payment Tiền điện tử  Thẻ có chứa giá trò Stored Value  Không cấp tiền Cards    Thẻ trừ tiền (Debit card) — hình thức phân phối tiền dạng điện tử Vô danh hữu danh Thuận lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng thương mại điện tử chương 5 , Slide bài giảng thương mại điện tử chương 5 , Slide bài giảng thương mại điện tử chương 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn