Đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lãng tỉnh lạng sơn giai đoạn 2013 2015

87 31 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 20:12

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ BỨNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĂN LÃNG TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2013- 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ BỨNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĂN LÃNG TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : LTK11 - QLĐĐ Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Vũ Thị Thanh Thuỷ Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng toàn trình học tập, rèn luyện sinh viên Với phương châm “học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên củng cố hệ thống hóa lại toàn kiến thức học, áp dụng cách sáng tạo, linh hoạt vào thực tế nhằm nâng cao lực chuyên môn để sau trường đáp ứng nhu cầu xã hội Để hoàn thành khóa luận bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, em nhận nhiều giúp đỡ Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên, đặc biệt giảng viên hướng dẫn TS Vũ Thị Thanh Thuỷ thầy giáo, cô giáo giảng dạy hướng dẫn em thời gian học tập trường, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt kết thực tập tốt ngiệp Em xin trân thành cảm ơn chú, anh, chị công tác chi nhánh VPĐKQSDĐ huyện Văn Lãng tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập để có kết ngày hôm Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè, người giúp đỡ động viên em thời gian qua để hoàn thành tốt tập báo cáo Trong thời gian thực đề tài, cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu thời gian trình độ hạn chế nên báo cáo em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận giúp đỡ đóng góp ý kiến thầy, cô giáo để báo cáo thực tập tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 14 tháng 08 năm 2016 Sinh viên Hoàng Thị Bứng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Cơ cấu kinh tế huyện Văn Lãng .30 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất địa bàn huyện năm 2015 33 Bảng 4.3: Nguồn nhân lực Văn phòng ĐKQSDĐ 35 Bảng 4.4: Kết cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện năm 2013 .40 Bảng 4.5: Kết cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện Văn Lãng năm 2014 41 Bảng 4.6: Kết cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện Văn Lãng năm 2015 42 Bảng 4.7: Kết cấp GCNQSDĐ theo năm huyện Văn Lãng giai đoạn năm 2013 - 2015 43 Bảng 4.8: Kết cấp GCNQSDĐ nông nghiệp địa bàn huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 45 Bảng 4.9: Kết cấp GCNQSDĐ nông thôn địa bàn huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 46 Bảng 4.10: Kết cấp GCNQSDĐ đô thị địa bàn huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015 47 Bảng 4.11: Kết cấp GCNQSDĐ sản xuất kinh doanh địa bàn huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015 .48 Bảng 4.12: Tổng hợp kết cấp GCNQSDĐ phi nông nghiệp địa bàn huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015 .49 Bảng 4.13: Tổng hợp kết cấp GCNQSDĐ theo loại đất huyện Văn Lãng giai đoạn 2013 - 2015 50 Bảng 4.14: Số lượng hồ sơ đăng ký chấp xóa chấp QSDĐ Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn .51 Bảng 4.15: Tình hình lập quản lý hồ sơ địa Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 53 Bảng 4.16: Đánh giá hiểu biết chung 54 Bảng 4.17: Đánh giá người dân thời hạn giải thủ tục hành Văn phòng ĐKQSDĐ 56 iii Bảng 4.18: Đánh giá thái độ phục vụ cán chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 58 Bảng 4.19: Trình độ hộ điều tra 60 Bảng 4.20: Nhu cầu thực thủ tục hành hộ điều tra 62 Bảng 4.21: Kết đánh giá ý kiến cán 63 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ vị trí Văn phòng ĐKQSDĐ hệ thống quản lý đất đai 12 Hình 4.1: Cơ cấu đất đai huyện Văn Lãng năm 2015 34 Hình 4.2: Hiểu biết chung người dân .55 Hình 4.3: Đánh giá người dân thời hạn giải thủ tục hành Văn phòng ĐKQSDĐ 57 Hình 4.4: Đánh giá thái độ phục vụ cán Văn phòng ĐKQSDĐ huyện .59 Hình 4.5: Trình độ hộ điều tra .61 Hình 4.6: Nhu cầu thực thủ tục hành hộ điều tra 62 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu, từ viết tắt Nghĩa đầy đủ BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường ĐKQSDĐ Đăng ký quyền sử dụng đất GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng nhân dân HSĐC Hồ sơ địa NĐ-CP Nghị định phủ QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất TCĐC Tổng cục địa TN&MT Tài nguyên Môi trường TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất VPĐKĐĐ Văn phòng đăng ký đất đai vi MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 Cơ sở khoa học lý luận công tác quản lý đất đai .4 2.1.1 Khái niệm nội dung quản lý nhà nước đất đai 2.2 Khái quát văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nước ta 2.2.1 Khái niệm văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2.2.2 Quy định Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2.2.3 Vị trí chức Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất .8 2.2.4 Nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2.2.5 Tổ chức hoạt động 10 2.3 Tình hình quản lý đất đai Thế Giới Việt Nam .12 2.3.1 Tình hình quản lý đất đai Thế Giới 12 2.3.2 Tình hình quản lý đất đai Việt Nam 15 2.4 Tính pháp lý số nghiên cứu liên quan đến đề tài 17 2.4.1 Cơ sở lý luận, pháp lý tổ chức hoạt động Văn phòng ĐKQSDĐ 17 2.4.2 Một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đề tài .21 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 vii 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .24 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .25 3.4.3 Phương pháp so sánh .25 3.4.4 Phương pháp kế thừa .25 3.4.5 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 25 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Văn Lãng 27 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 4.2 Tình hình sử dụng đất đai huyện Văn Lãng 32 4.3 Đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 35 4.3.1 Thực trạng tình hình hoạt động Văn phòng ĐKQSDĐ 35 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 .39 4.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo loại đất huyện Văn Lãng giai đoạn 2013 - 2015 .44 4.3.4 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo đối tượng sử dụng đất địa bàn huyện Văn Lãng giai đoạn 2013 – 2015 50 4.3.5 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho tổ chức địa bàn huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 51 4.3.6 Đăng ký chấp QSDĐ xóa chấp QSDĐ 51 4.3.7 Kết đo đạc lập hồ sơ địa 52 4.4 Đánh giá ý kiến người dân cán hoạt động Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 53 4.4.1 Ý kiến đánh giá người dân hoạt động Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện Văn Lãng 54 viii 4.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Văn Lãng 59 4.4.3 Ý kiến cán công tác Văn phòng ĐKQSDĐ huyện .63 4.5 Những thuận lợi, khó khăn nguyên nhân tồn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn .64 4.5.1 Thuận lợi khó khăn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 64 4.5.2 Nguyên nhân tồn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Lãng 65 4.5.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 66 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 63 4.4.3 Ý kiến cán công tác Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Qua công tác phát phiếu điều tra, lấy ý kiến cán công tác Chi nhánh VPĐKQSDĐ huyện Văn Lãng thu kết sau: Bảng 4.21: Kết đánh giá ý kiến cán Ý kiến Nội dung đánh giá Cần tuyển thêm cán chuyên môn để thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất trả lời thời hạn Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất xã chưa làm Những khó khăn thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất: - Thủ tục nộp lên chưa đầy đủ - Người dân chậm trễ thực nghĩa vụ tài Tỷ lệ %ý kiến đồng ý Đồng ý Không đồng ý 100 80 60 60 80 100 40 Những khó khăn mà người dân gặp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất: - Trình độ am hiểu pháp luật hạn chế - Phải lại nhiều lần trình làm thủ tục (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 64 Qua bảng 4.21, ta thấy tồn công tác đánh giá hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Văn Lãng là: Do khối lượng công việc nhiều nên cần tuyển thêm cán để chia nhỏ giúp sức giải công việc phục vụ cho người sử dụng cách nhanh hiệu Có 100% ý kiến cán cho tỷ lệ người dân am hiểu luật thấp, làm thủ tục người sử dụng cán gặp phải khó khăn định Có 80% ý kiến cán đồng ý người sử dụng đất nộp chậm nghĩa vụ tài gây khó khăn cho công tác quản lý 100% ý kiến cho trình độ am hiểu người dân hạn chế 4.5 Những thuận lợi, khó khăn nguyên nhân tồn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 4.5.1 Thuận lợi khó khăn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 4.5.1.1 Thuận lợi Trong năm qua kinh tế huyện Văn Lãng có xu phát triển Tổng sản phẩm nội huyện tăng lên so với năm trước Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phát triển hướng - Tốc độ đô thị hoá huyện Văn Lãng năm gần tăng nhanh, trình độ dân trí ngày nâng cao Vì vậy, người dân nhận thức tầm quan trọng việc cấp GCNQSDĐ Đây điều kiện quan trọng giúp cho công tác đạt kết cao - Hệ thống hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác cấp giấy, cấp lại, cấp đổi, chuyển mục đích hình thức chuyển quyền sử dụng đất đầy đủ, rõ ràng chỉnh lý thường xuyên Huyện có đầy đủ hồ sơ địa chính, từ công tác đăng ký đất đai dễ dàng - Đội ngũ cán Văn phòng ĐKQSDĐ đào tạo từ trung cấp trở lên có kinh nghiệm lâu năm thường xuyên tập huấn bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ 65 4.5.1.2 Khó khăn - Do nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai cấp, ngành, đặc biệt đội ngũ cán đạo địa phương nhiều hạn chế.Công tác tuyên truyền sách pháp luật đất đai thực không thường xuyên, chậm đến với người dân - Hiện nay, số lượng cán Văn phòng ĐKQSDĐ nên phải kiêm nhiệm nhiều công việc lúc dẫn đến hiệu hoạt động chưa cao - Sự đầu tư kinh phí, thiết bị chuyên ngành cho địa phương mang tính dàn trải chưa vào trọng tâm, thiếu kiểm tra, đôn đốc nên hiệu đầu tư chưa cao chưa phát huy tác dụng - Ý thức người dân chưa cao, không chấp hành quy định pháp luật đất đai thực quyền sử dụng đất Một số phận người dân không chịu khai báo với quyền 4.5.2 Nguyên nhân tồn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Lãng 4.5.2.1 Về sách pháp luật đất đai - Hệ thống pháp luật đất đai quan tâm đổi liên tục chưa đáp ứng đòi hỏi trình phát triển kinh tế - xã hội, thiếu khung pháp lý đồng để giải vấn đề thực tiễn xảy công tác quản lý đất đai - Do hệ thống pháp luật đất đai thay đổi nên người dân có nhu cầu thực thủ tục hành đất đai thường không nắm vững chuẩn bị giấy tờ cần thiết 4.5.2.2 Chức năng, nhiệm vụ - Theo quy định pháp luật thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ, thủ tục tiếp nhận hồ sơ trả kết Văn phòng ĐKQSDĐ làm theo chế “một cửa” chuyển giao cho Văn phòng ĐKQSDĐ thực Vì vậy, từ sau thời đểm thành lập, tổ chức đăng ký QSDĐ địa phương phải làm 66 nhiều công việc, việc tải so với số lượng biên chế Văn phòng ĐKQSDĐ tượng phổ biến - Chưa có biện pháp tích cực khắc phục tượng chồng chéo, trùng lặp công việc, nhiều công đoạn không quy định Đồng thời tồn quan hệ ràng buộc, phụ thuộc vào số hoạt động của đơn vị khác có liên quan nên Văn phòng ĐKQSDĐ không chủ động giải dứt điểm công việc phụ trách theo mô hình “một cửa” - Hệ thống liệu đất đai, đặc biệt liệu không gian chưa đầy đủ, có trình độ xác chưa cao chưa chuẩn hóa cách trọn vẹn Trình độ tin học cán chuyên môn không đồng đều, lực phát triển phần mềm chưa mạnh Công nghệ số nhắc đến nhiều chưa khẳng định hệ thống quản lý Nhà nước nước ta Do chưa chuyên môn hóa, thiếu thông tin thông tin biến động đất đai không theo dõi, cập nhật thường xuyên có thông tin không đầy đủ nên nhiều hạn chế thực chức cung cấp thông tin 4.5.2.3 Tổ chức, chế hoạt động - Đội ngũ cán chuyên môn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Số lượng lao động hợp đồng thời hạn năm theo thời vụ chiếm tỷ lệ lớn nên ràng buộc công việc không mang tính ổn định 4.5.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Đối với cán Văn phòng ĐKQSDĐ cán địa xã: Hoàn thiện mô hình tổ chức, phải quy định rõ vai trò trách nhiệm VPĐK đơn vị liê quan, hoàn thiện quy chế làm việc Văn Phòng ĐKQSDĐ Nên tổ chức buổi tập huấn, đào tạo cán thường xuyên để nâng cao chuyên môn, trình độ nghiệp vụ trình thực công việc để giúp cho cán Phòng TN&MT thực đạt hiệu công việc - Đối với phòng ban có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước đất đai với TN&MT Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cần có phối hợp chặt 67 chẽ tạo điều kiện cho công việc hoàn thành với hiệu cao Hoàn thiện nâng cao sách pháp luật, thuế để công tác quản lý Nhà nước đất đai thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian trình thực - Cần đầu tư trang thiết bị cho công tác quản lý đất đai để tiến tới quản lý lưu trữ đồ, hồ sơ địa chính, thiết bị đo đạc phục vụ thành lập, chỉnh lý đồ địa - Đối với người dân: Tuyên truyền rộng rãi pháp luật đất đai, để người dân thông hiểu quy định Văn phòng ĐKQSDĐ Phổ biến cho người dân thời gian thực trình tự, thủ tục cần thiết tham gia hình thức như: Cấp GCNQSDĐ, cấp lại, cấp đổi, chuyển mục đích sử dụng đất hình thức chuyển quyền SDĐ Chỉ cho người dân nơi mà họ cần đến để làm thủ tục chuyển quyền theo nhu cầu họ để tránh việc phải lại nhiều lần 68 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Huyện Văn Lãng huyện miền núi nằm phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn, cách trung tân tỉnh 30km, có tổng diện tích tự nhiên 56.330,06 Trong nhóm đất nông nghiệp 46.842,49 chiếm 83,16% tổng diện tích đất tự nhiên Nhóm đất phi nông nghiệp 1.849,31 chiếm 3,28% tổng diện tích đất tự nhiên Nhóm đất chưa sử dụng 7.638,26 chiếm 13,56% tổng diện tích đất tự nhiên Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội Thông qua kết nghiên cứu hoạt động Văn phòng ĐKQSDĐ giai đoạn 2013 – 2015 rút số kết luận sau: Về công tác cấp giấy CNQSDĐ - Công tác cấp GCNQSĐ theo thời gian + Năm 2013: Cấp 261 GCN với diện tích cấp 116,46 + Năm 2014: Cấp 175 GCN với diện tích cấp 42,59 + Năm 2015: Cấp 112 GCN với diện tích cấp 64,32 - Công tác cấp GCNQSDĐ theo loại đất: + Đất Nông nghiệp: cấp 245 GCN diện tích cấp 215,25 + Đất phi nông nghiệp: cấp 303 giấy, diện tích cấp 8,12 Trong đó: - Đất nông thôn: cấp 175 GCN diện tích cấp 5,64 - Đất đô thị: cấp 125 giấy, diện tích cấp 2,26 - Đất SXKD:cấp giấy tổng diện tích cấp 0,22 - Tổng số giấy cấp 548 GCN, tổng diện tích cấp 223,37 Đăng ký chấp xóa chấp QSDĐ Tổng số hồ sơ đăng ký chấp giải từ năm 2013 đến năm 2015 330 hồ sơ, số hồ sơ xóa chấp 260 hồ sơ Kết đo đạc lập hồ sơ địa Hoàn thành việc đo đạc cho xã, thị trấn 20/20 xã, thị trấn tỉ lệ đồ 1/500, 1/1000, 1/10000 với tổng diện tích đo vẽ 49.271,99 ha, đạt 87,50% tổng diện tích đất tự nhiên Quản lý hồ sơ theo quy định Văn phòng ĐKQSDĐ 69 Ý kiến cán người dân Qua công tác điều tra ý kiến cán người dân, thu kết định Tuy nhiên, hiểu biết người dân nội dung phiếu chưa cao, đòi hỏi cấp quyền quan tâm nhiều để công tác hoạt động Văn phòng ĐKQSDĐ đạt kết cao 5.2 Kiến nghị - Đề nghị Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn giúp đỡ thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cho cán địa - xây dựng cấp xã nghiệp vụ công tác chuyên môn ngành địa nhằm nâng cao trình độ cán chuyên môn Đồng thời bổ sung hoàn thiện đội ngũ cán địa cấp xã giúp UBND cấp thực tốt chức quản lý Nhà nước đất đai nói chung quản lý hệ thống HSĐC nói riêng - Đề nghị Sở TN&MT Ban ngành tỉnh hỗ trợ phương tiện, điều kiện phục vụ cho công tác chuyên môn như: Trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ (máy tính, máy in, hệ thống mạng phần mềm chuyên ngành…) để tạo hạ tầng kỹ thuật cho việc xây dựng sở liệu địa hệ thống thông tin đất đai huyện - Kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ Văn phòng ĐKQSDĐ để tìm hạn chế, đề xuất chế sách giải pháp cho kịp thời - Kịp thời hoàn thiện văn quy định pháp luật hướng dẫn thi hành cấp GCN, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,chuyển mục đích sử dụng đất, cấ đổi GCN theo văn Trung Ương 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ TN&MT(2013) Căn Nghị định số 21/2013/ NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên vàMôi trường ban hành thông tư số 24/2014/TTBTNMT hướng dẫn lập quản lý hồ sơ đị Chính phủ (2008), Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ việc Ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan quản lý hành Nhà nước địa phương, Tài liệu ấn hành Khổng Minh Đức (2014), luận án thạc sĩ chuyên nghành quản lý đất đai, đánh giá hiệu hoạt động VPĐKQSDĐ huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh phúc Bùi Thị Thúy Hường (2015), luận văn thạc sĩ khoa học, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nôi Liên Bộ Tài nguyên Môi trường, Nội vụ, Tài (2010), Thông tư số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế chế tài Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn (2000), “Tổng hợp sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới”, Báo cáo khoa học chuyên đề 1, Tổng cục địa Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản lý nhà nước đất đai, Nxb Nông nghiệp Hà Nội UBND huyện Văn Lãng (2013), Báo cáo thuyết minh thống kê, kiểm kê đất đai năm 2013, Tài liệu nội 10 UBND huyện Văn Lãng (2014), Báo cáo thuyết minh thống kê, kiểm kê đất đai năm 2014, Tài liệu nội 71 11 UBND huyện Văn Lãng (2015), Báo cáo thuyết minh thống kê, kiểm kê đất đai năm 2015, Tài liệu nội 12 UBND huyện Văn Lãng (2013), Tổng hợp kết cấp GCNQSDĐ huyện Văn Lãng 2013, Tài liệu nội 13.UBND huyện Văn Lãng (2014), Tổng hợp kết cấp GCNQSDĐ huyện Văn Lãng 2014, Tài liệu nội 14 UBND huyện Văn Lãng (2015), Tổng hợp kết cấp GCNQSDĐ huyện Văn Lãng 2015, Tài liệu nội II TÀI LIỆU TỪ -INTERNET 15.Baogialai.com.vn/channel/721/201510/kho-khan-can-thao-go-tu-van-phongdang-ky-dat-dai-2411835/index.htm PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ THÔNG QUA Ý KIẾN CỦA NGƢỜI DÂN Xin ông (bà) vui lòng cho biết thông tin, ý kiến vấn đề cách tích, điền vào câu trả lời phù hợp với ý kiến ông (bà), cho câu hỏi sau: I.THÔNG TIN CHUNG Họ tên người điều tra: 2.Giới tính: Dân tộc:…………… Nam □ 4.Tuổi: Nữ □ Trình độ văn hóa ……… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Trình độ học vấn Đại học Cao đẳng Trung cấp THPT THCS Khác II Hiểu biết chung,tình hình thực thủ tục hành quyền sử dụng đất 2.1 Hiểu biết chung Câu Đất nông thôn ký hiệu nào? a ODT b ONT c DON d Không biết Câu Đất trồng hàng năm khác ký hiệu nào? a BNK b BHK c HNK d Không biết Câu Đất rừng sản xuất ký hiệu nào? a RTS b RST d Không biết c RSX Câu Đất trồng lúa ký hiệu nào? a LUA b LUC c LUB d Không biết 2.2 Tình hình thực thủ tục hành quyền sử dụng đất Gia đình ông bà có nhu cầu thực thủ tục hành liên quan đến quyền sử dụng đất không? Tên thủ tục hành Đăng ký cấp GCN QSDĐ lần đầu Chuyển nhượng QSDĐ Tặng cho QSDĐ Cấp đổi, cấp lại GCN QSDĐ 2.Ông (Bà) đến giao dịch Văn phòng đăng ký QSDĐ chưa? Có  Nếu có, làm thủ tục gì? Tên thủ tục hành Đăng ký cấp GCN QSDĐ lần đầu Chuyển nhượng QSDĐ Tặng cho QSDĐ Cấp đổi, cấp lại GCN QSDĐ Không  Khi đến Văn phòng đăng ký QSDĐ Ông (Bà) thấy tên thủ tục đươc niêm yết công khai? Lịch tiếp nhận hồ sơ Loại hồ sơ thuộ thẩm quyền tiếp nhận Trình tự, thủ tục đăng ký Bản hướng dẫn lập hồ sơ Thời hạn kết Các hoản phí, lệ phí phải nộp Danh mục thông tin đất đai cung cấp Giấy tờ khác…………………………………… Xin Ông (Bà) cho biết thời gian để thực giao dịch Văn phòng đăng ký QSDĐ mứ độ nào? Nhanh Bình thường Chậm Không theo quy định Thái độ tiếp nhận hồ sơ người tiếp nhận hồ sơ Văn phòng đăng ký QSDĐ ? Tận tình, chu đáo Bình thường Ý kiến khác 5.Những khó khăn Ông (Bà) đến giao dịch Văn phòng đăng ký QSDĐ ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nhận xét Ông (Bà) hoạt động Văn phòng đăng ký QSDĐ ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ông (bà) có ý kiến khác hoạt động Văn Phòng ĐKQSDĐ hiê ̣n của điạ phương không? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn Ông (bà) cung cấp thông tin! …………,ngày… tháng… năm 2016 Ngƣời điều tra Hoàng Thị Bứng Ngƣời đƣợc điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ THÔNG QUA Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC TẠI VPĐKQSDĐ HUYỆN VĂN LÃNG, TỈNH LẠNG SƠN Xin ông (bà) vui lòng cho biết thông tin vấn đề cách đánh dấu tích vào câu trả lời phù hợp với ý kiến ông (bà) Thông tin ngƣời đƣợc điều tra Họ tên người điều tra:………………………………………………………… Giới tính: Nam  Nữ  Tuổi: Địa chỉ: Chức vụ: Nội dung Câu 1: Cần tuyển thêm cán chuyên môn để thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất hay không? Có Không Câu 2: Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất trả lời thời hạn? Có Không Câu 3: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất cấp xã chưa làm đúng? Có Không Câu 4: Những khó khăn thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất? - Thủ tục nộp lên chưa đầy đủ Có Không - Người dân chậm trễ thực nghĩa vụ tài Có Không Câu 5: Những khó khăn mà người dân gặp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất? - Trình độ am hiểu pháp luật hạn chế Có Không - Phải lại nhiều lần trình làm thủ tục Có Không Xin trân trọng cảm ơn Ông (bà) cung cấp thông tin! Văn Lãng, Ngày… tháng… năm 2016 Ngƣời điều tra Hoàng Thị Bứng Ngƣời đƣợc điề tra ... 29 4.2 Tình hình sử dụng đất đai huyện Văn Lãng 32 4.3 Đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 35 4.3.1... tài: Đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá tình hình hoạt. .. NÔNG LÂM HOÀNG THỊ BỨNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĂN LÃNG TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lãng tỉnh lạng sơn giai đoạn 2013 2015 , Đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lãng tỉnh lạng sơn giai đoạn 2013 2015 , Đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lãng tỉnh lạng sơn giai đoạn 2013 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay