Slide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 3

54 78 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 17:33

CHƯƠNG III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975) I ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1.Chủ trương xây dựng bảo vệ quyền cách mạng (1945-1946) a.Những thuận lợi khó khăn sau Cách mạng Tháng Tám  Thuận lợi  Chúng ta xây dựng quyền từ trung ương đến sở Đảng, Chính quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh giành uy tín tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân Chính phủ lâm thời (9/1945) Chủ tịch Hồ Chí Minh mắt quốc dân đồng bào  Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, tâm chống quân xâm lược, có tinh thần sáng tạo, dùng nhiều hình thức đấu tranh, nhiều giải pháp để giữ vững độc lập tự Tài kiệt quệ Nạn đói Nam Việt Việt Cách Kẻ thù nước Việt Quốc Nhật Pháp Anh Tưởng Tưởng Khó khăn Phản động người Việt Kinh tế- Tài Những khó khăn đẩy vận mệnh dân tộc trước thách thức nghiêm trọng, độc lập dân tộc bị thủ tiêu nhân dân ta có nguy trở lại sống nô lệ Bác Hồ ví vận mệnh nước ta lúc như:“ngàn cân treo sợi tóc” b Chủ trương kháng chiến, kiến quốc Đảng  Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc Trung ương (25-11-1945)  Chỉ thị tình hình chủ trương (33-1946)  Chỉ thị Hòa để tiến Thường vụ Trung ương  Những phát biểu Bác Hồ, TBT Trường Chinh  Phải xây dựng củng cố quyền cách mạng, để khẳng định sở pháp lý sở thực tế quyền đó, phải có hiến pháp Xây dựng tổ chức đời sống kinh tế – văn hóa cho nhân dân, chăm lo cải thiện đời sống cho nhân dân Chủ trương kháng chiến nam Bộ + Ngay Pháp công ta SG, Xứ ủy NBộ họp Cây Mai – Chợ Lớn định đường lối kháng chiến, ta chủ trương đánh Pháp + Hội nghị Thiên Hộ (25-101945) đảng Nam bộ, chủ trương đẩy mạnh kháng chiến Nbộ CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỤC BỘ CỦA MỸ - Ở MIỀN NAM MỸ VÀ QUÂN CHƯ HẦU Ồ ẠT VÀO MIỀN NAM Sư đoàn lính thuỷ đánh Mỹ vào Chu Lai (8/3/1965) 10.000 quân (Nam Triều Tiên) vào Nha Trang (13/8/1965) CHỦ TRƯƠNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỤC BỘ TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN (Đêm 30 rạng 31/1/1968) Hội nghị Bộ Chính trị, 12/1967 định chuyển chiến tranh cách mạng miền Nam sang thời kỳ mới, tiến lên giành thắng lợi định phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa Kết Thắng lợi m.Nam Đánh thắng c.tranh phá hoại lần I Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” bị phá sản Mỹ ngừng đánh phá m.Bắc(1/11/68) Đàm phán Hội nghị Paris (13/5/68) Chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH CỦA MỸ (1969 – 1975) DÙNG NGƯỜI VIỆT ĐÁNH NGƯỜI VIỆT Nixon tổng thống 37 Mỹ CỐ GẮNG GIÀNH THẮNG LỢI LỚN VỀ QUÂN SỰ Hội nghị TW 18 (1/1970) đề chủ trương nhằm chống lại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đế quốc Mỹ Phim lễ tang HCM Thư chúc Tết Kỷ Dậu 1969 Hồ Chủ tịch Chúng ta tiến hành khôi phục, xây dựng phong trào, 1971 ta thực chiến dịch Đường Nam Lào, ta thắng lớn Đầu năm 1972 ta mở tiến công chiến lược, ý định ta giải phóng hoàn toàn miền Nam  Ngày 30/03 ta mở tiến công Xuân Hè, tâm giữ Thành cổ Quảng Trị Ngày 1/5/1972 ta giành chiến thắng Ta đập tan tập kích chiến lược B52 Mỹ  7/1973 TƯ có HN 21, định đẩy mạnh cách mạng Miền Nam, đường giải phóng miền Nam phải bạo lực cách mạng CUỘC TẬP KÍCH CHIẾN LƯỢC BẰNG B52 CỦA MỸ Ở HÀ NỘI, HẢI PHÒNG(18 – 30/12/1972 HIỆP ĐỊNH PARI ĐƯỢC KÝ KẾT (27/1/1973) SAU NĂM THÁNG VỚI HƠN 202 PHIÊN HỌP CÔNG KHAI, 45 CUỘC HỌP RIÊNG, 500 CUỘC HỌP BÁO, 1000 CUỘC PHỎNG VẤN Toàn cảnh Hội nghị Pari BT Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh ký hiệp định Cố vấn Lê Đức Thọ Kissinger bắt tay NHỮNG LÍNH MỸ CUỐI CÙNG RÚT KHỎI MIỀN NAM VIỆT NAM 1973 CHỦ TRƯƠNG GIẢI PHÓNG MIỀN NAM “Chưa có điều kiện đầy đủ quân sự, trị, Có thời chiến lược To lớn để Hoàn thành cách mạng Dân tộc dân chủ miền Nam” - NQ Bộ Chính Trị - Hội nghị Bộ trị tháng 10/1974 định giải phóng miền Nam năm 75 - 76 TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 (10/3 – 30/41975) n uyê ) g N ây /197 T CD – / (4 CD Huế - Đà Nẵng (21/3 – 3/4/1975 CD Hồ Ch í Min (26 – 30/4/1 h 975) CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH GIẢI PHÓNG SÀI GÒN (25 – 30/41975) ... hoàn chỉnh đường lối kháng chiến - NỘI DUNG ĐẠI HỘI II Trường Chinh – Tổng Bí thư Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo cáo trị Đại hội II Chính cương Đảng Lao động Việt Nam  Nội dung đường lối kháng... pháp để giữ vững độc lập tự Tài kiệt quệ Nạn đói Nam Việt Việt Cách Kẻ thù nước Việt Quốc Nhật Pháp Anh Tưởng Tưởng Khó khăn Phản động người Việt Kinh tế- Tài Những khó khăn đẩy vận mệnh dân... bước định hình phe So sánh lực lượng ta Pháp chênh lệch b Đường lối kháng chiến trình thực đường lối  Những chiến để định đường lối kháng Căn vào lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Bác - Căn
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 3 , Slide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 3 , Slide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay