Slide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 2

47 71 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 17:33

CHƯƠNG II ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) I CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1939) 1.Thời kỳ 1930 -1935 a Hoàn cảnh lịch sử  Những năm 1929-1933 CNTB lâm vào khủng hoảng trầm trọng  Liên Xô hoàn thành đại hóa công nghiệp, trở thành nhà nước XHCN đầu tiên, Mỹ phải công nhận đặt quan hệ ngoại giao với LX  Đảng ta vừa đời dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ chưa có (1930-31), đỉnh cao Xô Viết – Nghệ Tĩnh b Luận cương trị Đảng (10/1930) Nội dung Hội nghị Đổi tên thành ĐCS Đông Dương Thông qua luận cương Nội dung Luận cương Tháng 10/1930 Trần Phú – Tổng bí thư Đảng (1930 – 1931) Thời kỳ phong trào dân chủ (1936-1939) a.Tình hình giới nước có chuyển biến Thế giới  Phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, hòa bình giới diễn gay gắt  Đại hội VII Quốc tế cộng sản họp Mátxcơva, chủ trương chiến lược ĐH định chi phối đường lối nước KẺ THÙ CHÍNH CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT QUANG CẢNH ĐẠI HÔI VII CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN VÀ G DIMITƠRỐP TBT BAN CHẤP HÀNH QTCS NHIỆM VỤ CHÍNH: DÂN CHỦ HOÀ BÌNH Lê Hồng Phong THÀNH LẬP MẶT TRẬN NHÂN DÂN Nguyễn Thị Minh Khai Nguy chủ nghĩa phát xít, nguy chiến tranh đến gần, đặc biệt nguy hiểm trục phát xít Đức – Ý- Nhật hình thành Hittle – Quốc trưởng Trục phát xít Berlin – Roma - Tokyo Đức quốc xã Mussolini (Ý) Chỉ thị xác định kẻ thù nguy hiểm CM lúc phát xít Nhật - Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho khởi nghĩa sẵn sàng chuyển qua hình thức TKN đủ điều kiện - Đảng kịp thời đề chủ trương phá kho thóc Nhật để giải nạn đói cho dân - Đảng chủ trương đẩy mạnh công tác chuẩn bị lực lượng, lực lượng vũ trang nhân dân - Đảng dự kiến những điều kiện thuận lợi để thực TKN - Hình thức khởi nghĩa: bắt đầu khởi nghĩa phần, giành quyền phận bước phù hợp, đắn với hoàn cảnh cách mạng VN - Hội nghị Đảng toàn quốc Tân Trào (14/8/1945) định khởi nghĩa, phân tích vấn đề thời cơ, chớp thời đẩy lùi nguy HN toàn quốc Đảng (14-16/8/1945) Phát động tổng khởi nghĩa Nguyên tắc đạo khởi nghĩa Chính sách đối nội, đối ngoại Thắng lợi Bác đọc Tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Bảo Đại thoái vị Sài Gòn Huế PHIM BÁC HỒ ĐỌC TUYÊ N NGÔN ĐỘC LẬP 2/9/1 945 Hà Nội Phía Bắc 14/8 19/8 23/8 25/8 30/8 2/9 Thời gian III KẾT QUẢ, Ý NGHĨA,NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM  Nguyên nhân thắng lợi NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN NHẬT HÀNG ĐỒNG MINH NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN CHUẨN BỊ CỦA CM Tướng Mỹ Douglas Mcarthur ký tiếp nhận đầu hàng Nhật ĐCS LÃNH ĐẠO TINH THẦN CHIẾN ĐẤU Đội du kích Bắc Sơn - 1941  Nguyên nhân khách quan Tháng 5/1945, quân Đồng minh bao vây phát xít Đức Berlin 9/5/1945, cờ Hồng quân Liên Xô tung bay tòa nhà Quốc hội Đức, phát xít Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện Nguyên nhân khách quan Mỹ ném bom nguyên tử Hiroshima (6/8) Nagasaki (9/8), phát xít Nhật hoàn toàn bị thất bại chiến tranh TG2 Nguyên nhân khách quan Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh chiến hạm Mitsuri ngày 14/8/1945  Nguyên nhân chủ quan Thời kỳ 1939 – 1945 Trực tiếp dẫn đến thành công CMT8 Cao trào 1936 -1939 Tổng diễn tập lần Đảng đời năm 1930 trực tiếp lãnh đạo cách mạng Cao trào 1930 1931 Cách mạng Tháng tám thành công kết 15 năm đấu tranh toàn dân ta lãnh đạo Đảng Nguyên nhân chủ quan Nguyên nhân chủ quan CÁC ĐỒNG CHÍ ẤY ĐÃ ĐEM XƯƠNG MÁU MÌNH VUN TƯỚI CHO CÂY CÁCH MẠNG, CHO NÊN CÂY CÁCH MẠNG ĐÃ KHAI HOA, KẾT QUẢ TỐT ĐẸP NHƯ NGÀY NAY Trần Phú Ngô Gia Tự Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Minh Khai Hà Huy Tập Nguyễn Văn Cừ  Ý nghĩa lịch sử: dân tộc PHIM BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 2/9/1945 Ý nghĩa lịch sử: quốc tế GPDT ĐIỂN HÌNH CNTD CŨ SỤP ĐỔ CỔ VŨ CM GPDT  Bài học kinh nghiệm KẾT HỢP CHỐNG ĐẾ QUỐC VÀ PHONG KIẾN XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH CHỌN ĐÚNG THỜI CƠ TOÀN DÂN NỔI DẬY LỢI DỤNG MÂU THUẪN KẺ THÙ DÙNG BẠO LỰC CÁCH MẠNG ... lược cách mạng Đường lối giương cao cờ GPDT, đặt nhiệm vụ GPDT lên hàng đầu, tập hợp rộng rãi người Việt Nam yêu nước Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng trị vũ trang, xây dựng địa cách mạng; ...  Phân tích tình cách mạng, thời cách mạng, nghệ thuật chớp thời  Tăng cường xây dựng Đảng tổ chức trị, phải thống ý chí hành động Đảng Như vậy, chuyển hướng đạo chiến lược Đảng vạch từ HNTW6... Đại hội VII Quốc tế cộng sản họp Mátxcơva, chủ trương chiến lược ĐH định chi phối đường lối nước KẺ THÙ CHÍNH CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT QUANG CẢNH ĐẠI HÔI VII CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN VÀ G DIMITƠRỐP TBT
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 2 , Slide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 2 , Slide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 2

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay