Giải pháp phát triển nghề rèn truyền thống phúc sen, huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng

89 24 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 17:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THANH TÙNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ RÈN TRUYỀN THỐNG PHÚC SEN, HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THANH TÙNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ RÈN TRUYỀN THỐNG PHÚC SEN, HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG Ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THANH TÙNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ RÈN TRUYỀN THỐNG PHÚC SEN, HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG Ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập cao học, với nỗ lực thân, nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình nhiều cá nhân tập thể, đến luận văn hoàn thành Nhân dịp này, cho phép tỏ lòng biết ơn cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu, phận Quản lý Đào tạo Sau Đại học thuộc phòng Đào tạo trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên; Khoa Kinh tế & PTNT toàn thể cán bộ, giảng viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ, bảo suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Lãnh đạo nhân dân xã Phúc Sen; lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập thực đề tài luận văn Với lòng biết ơn chân thành, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Dương Văn Sơn tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè đặc biệt gia đình tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khích lệ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện đề tài luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, tháng 12 năm 2016 Tác giả Nông Thanh Tùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài luận văn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Quan niệm làng nghề, làng nghề truyền thống nông thôn 1.1.2 Đặc điểm làng nghề truyền thống Việt Nam 1.1.3 Vai trò làng nghề truyền thống phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 1.1.4 Sự cần thiết phát triển làng nghề truyền thống kinh tế thị trường 1.1.5 Các nhân tố tác động tới phát triển làng nghề truyền thống 1.1.6 Làng nghề truyền thống phát triển văn hóa, du lịch 12 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 20 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển làng nghề truyền thống số nước 20 1.2.2 Kinh nghiệm số làng nghề rèn Việt Nam 23 1.2.3 Bài học kinh nghiệm làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen 25 iv Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 2.3 Tiếp cận phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Tiếp cận nghiên cứu 30 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.4 Hệ thống nhóm thông tin tiêu theo dõi đánh giá 33 2.4.1 Nhóm thông tin chung hộ gia đình chủ lò rèn làng nghề: 33 2.4.2 Nhóm thông tin sản phẩm làng nghề hệ thống phân phối: 33 2.4.3 Nhóm thông tin tổ chức quản lý hình thức sản xuất kinh doanh làng nghề 33 2.4.4 Nhóm thông tin hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch 33 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu hình thành làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen 34 3.1.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 34 3.1.2 Sự hình thành phát triển làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen 37 3.2 Thực trạng phát triển làng nghề rèn truyền thống xã Phúc Sen 40 3.2.1 Sản phẩm, kỹ thuật công nghệ thị trường 40 3.2.2 Về nguồn lực chủ lò rèn làng nghề 47 3.2.3 Tổng thu nhập tiền mặt thu nhập từ nghề rèn 55 3.2.4 Công tác quản lý nhà nước phát triển làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen 57 v 3.3 Làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen vai trò phát triển văn hóa du lịch 58 3.3.1 Một số hoạt động văn hóa du lịch địa bàn gắn với làng nghề 58 3.3.2 Quản lý nhà nước làng nghề gắn với văn hóa du lịch 64 3.4 Khó khăn thách thức giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa du lịch 66 3.4.1 Khó khăn, thách thức phát triển làng nghề truyền thống địa bàn xã Phúc Sen 66 3.4.2 Giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa du lịch 70 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 vi DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Bath Đơn vị tiền tệ Thái Lan CNH Công nghiệp hóa CV% Coefficient of Variation: Hệ số biến động ctv Cộng tác viên HĐH Hiện đại hóa HTX Hợp tác xã Mean Số trung bình NĐ-CP Nghị định Chính phủ Nxb Nhà xuất PGS Phó Giáo sư PivotTable Một công cụ phân tích mạnh Excel, kết nối dãy số liệu cột Excel khác để tạo liên hệ PTNT Phát triển nông thôn QĐ-TTg Quyết định -Thủ tướng SD Standard Deviation: Độ lệch chuẩn SE Standard Error: Sai số chuẩn THCS Trung học sở TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tiến sĩ UBND Ủy ban nhân dân USD Đô la Mỹ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số lò rèn loại sản phẩm làng nghề rèn phân theo kinh tế hộ 40 Bảng 3.2: Dụng cụ rèn dùng gia đình phân theo kinh tế hộ 41 Bảng 3.3: Nông cụ rèn phục vụ sản xuất phân theo kinh tế hộ 44 Bảng 3.4: Nhân khẩu, lao động, tuổi năm bắt đầu làm nghề hộ rèn 48 Bảng 3.5: Số thợ rèn lao động nghề rèn 49 Bảng 3.6: Diện tích nhà xưởng, vốn số tiền vay phân theo kinh tế hộ 51 Bảng 3.7: Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh phân theo kinh tế hộ 54 Bảng 3.8: Tổng thu nhập tiền mặt thu nhập từ nghề rèn 56 Bảng 3.9: Một số hoạt động văn hóa, du lịch làng nghề Phúc Sen 63 Bảng 3.10: Khó khăn, thách thức nghề rèn Phúc Sen 69 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Quá trình sản xuất công cụ rèn cầm tay làng nghề Phúc Sen 38 Hình 3.2: Sơ đồ phác thảo chuỗi giá trị công cụ rèn cầm tay Phúc Sen 46 65 Thực tốt công tác quản lý công trình di tích, đảm bảo gìn giữ phát huy giá trị di tích Một số di tích trùng tu, xây dựng di tích lịch sử cách mạng Đông Bó Lình, đền thờ danh nhân Nùng Trí Cao, đầu tư nguồn tăng thu, tiết kiệm chi xã hội hóa trị giá 10 tỷ đồng Các di sản văn hóa phi vật thể bảo tồn, khôi phục như: Lễ hội tiết Thanh Minh, lễ hội pháo hoa truyền thống, điệu dân ca, lễ hội Lồng Tồng, Phong trào thể dục thể thao trì, phát triển rộng khắp, câu lạc hoạt động có hiệu quả, hàng năm tổ chức giải thi đấu cấp huyện, thành lập đoàn tham gia thi đấu giải tỉnh tổ chức đạt giải cao Tóm lại: Văn hóa du lịch giúp tạo nhiều công ăn việc làm cho dân cư địa phương, thu hút nguồn lao động từ vùng lân cận, tăng thêm thu nhập góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân Văn hóa du lịch óp phần làm tăng doanh thu tăng doanh số bán sản phẩm thủ công truyền thống làng nghề thông qua việc bán hàng lưu niệm cho du khách, hình thức xuất chỗ chịu thuế hạn chế rủi ro Đồng thời tạo hội xuất sản phẩm thủ công truyền thống làng nghề, tăng cường thu nhập ngoại tệ Du lịch phát triển tạo thêm hội đầu tư cho làng nghề truyền thống, kích thích phát triển sở hạ tầng Văn hóa du lịch tạo hội giao lưu văn hóa địa văn hóa khách du lịch nước ngoài, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ Đồng thời khôi phục phát triển ngành nghề thủ công truyền thống bị mai kinh tế thị trường trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống quý báu làng nghề, đóng góp vào thành công chương trình xây dựng nông thôn 66 3.4 Khó khăn thách thức giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa du lịch 3.4.1 Khó khăn, thách thức phát triển làng nghề truyền thống địa bàn xã Phúc Sen Qua nghiên cứu khảo sát, tìm hiểu thực tế địa bàn nghiên cứu, nhận rằng: Làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen phải đối mặt với khó khăn thách thức chủ yếu sau đây: - Về kinh tế: Chuyển dịch cấu trồng bước phát triển chậm, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá trị sản xuất đơn vị diên tích đất nông nghiệp thấp, hình thành sản xuất hàng hoá chưa nhiều, chưa hình thành mô hình trang trại sản xuất chăn nuôi - Về văn hóa - xã hội: Việc phát huy sắc văn hóa dân tộc có nguy mai Trang phục dân tộc dần mai một.Trang phục thứ “ngôn ngữ” biểu đạt nét đặc trưng riêng, đặc sắc dân tộc Nhìn chung, trang phục truyền thống dân tộc Cao Bằng làm từ nguyên liệu sợi bông, sợi tơ tằm lanh Quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công, thực khung cửi tự tạo chủ yếu người phụ nữ làm Mỗi dân tộc cộng đồng cư dân Cao Bằng có cách tạo hình trang trí sử dụng trang phục theo đặc điểm văn hóa riêng Tuy nhiên, thời đại công nghiệp hóa ngày ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo tồn gìn giữ trang phục truyền thống dân tộc số làng xóm, vùng đồng bào tự dệt, nhuộm may mặc đồng bào Nùng An, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên Sắc chàm đồng bào dân tộc Tày, Nùng, nét hoa văn sặc sỡ đồng bào Mông, Dao, trước nét đặc trưng pha trộn với quần tây, áo sơ mi giống dân tộc Kinh để thuận tiện cho công việc Chất liệu sản xuất trang phục, cách thức trang trí hoa văn trang phục có thay đổi ngày xa Nhưng nhu cầu trao đổi hàng hoá, nghề mang tính chất chuyên môn sâu thường giới hạn quy mô nhỏ (làng, xã) tách khỏi nông nghiệp để chuyển sang nghề thủ công Càng sau xu người lao động tách khỏi đồng ruộng, chuyển sang làm nghề thủ công sống nghề ngày nhiều (Trương Minh Hằng ctv, 2012) [3] 1.1.2 Đặc điểm làng nghề truyền thống Việt Nam Làng nghề truyền thống Việt Nam có năm đặc điểm sau đây: - Hoạt động làng nghề truyền thống gắn liền với làng quê sản xuất nông nghiệp Xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng xã hội, nghề thủ công truyền thống xuất với tư cách nghề phụ, việc phụ gia đình nông dân nhanh chóng phát triển nhiều làng quê Thời gian người lao động làng quê dành cho hoạt động sản xuất nông nghiệp (do ruộng đất bình quân thấp, đặc điểm mùa vụ trồng), suất lao động nông nghiệp thấp không đảm bảo thu nhập đủ sống cho người nông dân Vì vậy, nhu cầu tạo việc làm để có thêm thu nhập sản xuất nông nghiệp trở thành cấp thiết Đồng thời, tính thời vụ sản xuất nông nghiệp tạo dư thừa lao động thời gian định; đó, thị trường địa phương có nhu cầu sản phẩm tiểu thủ công nghiệp để phục vụ cho tiêu dùng, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nguồn nguyên liệu phục vụ cho nghề thủ công lại tương đối dồi dào,… tất điều thúc đẩy phát triển thành hoạt động có quy mô nhiều gia đình tham gia làng nghề truyền thống hình thành phát triển (Trương Minh Hằng ctv, 2012) [3] - Làng nghề truyền thống gắn với tên làng (thương hiệu) có khả tồn tại, phát triển lâu dài Sản phẩm làng nghề truyền thống không đòi hỏi lao động khéo léo người thợ mà đòi hỏi tích luỹ kinh nghiệm qua nhiều hệ kinh nghiệm trải qua thời gian trở thành bí nghề nghiệp 68 thị trường Trong tổng số 111 ý kiến từ chủ lò rèn, có 46 chủ lò cho khó khăn lớn đầu bao tiêu sản phẩm cạnh tranh, chiếm tỷ lệ 41,4% (bảng 3.10) - Thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh Đây khó khăn lớn hộ làng nghề thiếu vốn hoạt động Một số tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi với số tiền vay ít, muối bỏ biển, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Theo điều tra chủ lò rèn, có 25 ý kiến, chiếm 22,5% tổng số ý kiến cho thiếu vốn sản xuất cạnh tranh (bảng 3.10) - Chưa có cửa hàng bán sản phẩm (15 ý kiến, chiếm 13,5%), nhà xưởng chật hẹp thiếu mặt sản xuất (8 ý kiến, 7,2%) Ngoài gặp khó khăn chưa quảng bá thị trường tiêu thụ, thiếu nguồn lực, thiếu công nghệ thiết bị đại, ô nhiễm tiếng ồn, thiếu nguyên liệu đầu vào công việc không ổn định chưa rải vụ, tập trung vào tháng cuối năm Ta thấy: để giúp làng nghề phát triển sản xuất, gia công sản phẩm, cần giúp chủ lò rèn khắc phục vượt qua khó khăn, thách thức - Làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen chịu nhiều áp lực từ vấn đề lao động-việc làm tình trạng thất nghiệp tăng, thiếu lao động có tay nghề, thiếu đội ngũ kế cận Thực trạng phân tích cho thấy: Làng nghề rèn Phúc Sen thiếu lao động trẻ có tay nghề niên làng rời bỏ làng để kiếm sống nghề khác, số lại người lớn tuổi Việc truyền nghề chưa coi trọng, nghệ nhân có tay nghề cao lớn tuổi; nhiều cụ có tâm huyết, thiết tha với nghề nghiệp, cố gắng truyền nghề cho lớp trẻ thiếu chế sách khuyến khích 69 Bảng 3.10: Khó khăn, thách thức nghề rèn Phúc Sen TT Khó khăn thách thức Tỷ lệ (%) Số lượt so với tổng số ý kiến ý kiến 46 41,4 Đầu bao tiêu sản phẩm cạnh tranh Thiếu vốn sản xuất 25 22,5 Chưa có cửa hàng bán sản phẩm 15 13,5 Xưởng gia công nhỏ, thiếu mặt sản xuất 7,2 Quảng bá thị trường 4,5 Thiếu nguồn lực, cạnh tranh cao 2,7 Thiếu công nghệ, máy móc 2,7 Ô nhiễm môi trường, tiếng ồn 1,8 Nguyên liệu đầu vào 1,8 10 Công việc không ổn định 1,8 111 100,0 Tổng số ý kiến - Môi trường bị ô nhiễm nặng nề khói bụi tiếng ồn phát từ búa, đe, mài, khò, Diện tích nhà xưởng hạn hẹp mặt cho sản xuất kinh doanh khó khăn sản xuất kinh doanh làng nghề Đất mặt cho sản xuất kinh doanh khó khăn lớn sở rèn nghề Phúc Sen Nguyên nhân chủ yếu chưa có quy hoạch cụ thể - Trình độ công nghệ nhìn chung lạc hậu, thủ công, kiểu dáng, mẫu mã chậm đổi Trình độ công nghệ thấp, lạc hậu làm cho suất lao động sản phẩm rèn cầm tay thấp, chất lượng sản phẩm khó nâng cao giá thành sản phẩm khó hạ thấp - Trình độ quản lý nhiều hạn chế, sản xuất lớn Hợp tác xã tổ hợp sản xuất hình thành song nhỏ lẻ, đặc biệt mang tính hình thức, hình thành chủ yếu sức ép từ quyền cấp (tỉnh, huyện), chưa thực từ nhu cầu sản xuất kinh doanh Chưa hình thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo luật doanh nghiệp 70 - Cạnh tranh diễn ngày sâu sắc tất cấp độ: nội xã, nội huyện, tỉnh, Sản phẩm rèn cầm tay làng nghề Phúc Sen phải đối mặt với nhiều sản phẩm nước nhập - Khoảng cách giàu nghèo dần rộng Một số sở sản xuất hoạt động theo chế cũ, quản lý cỏi không chịu sức ép cạnh tranh phá sản, số công nhân trình độ tay nghề thấp bị việc làm Đây thách thức lớn mà sở rèn công cụ cầm tay Phúc Sen phải đối mặt 3.4.2 Giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa du lịch a) Nhóm giải pháp quản lý nhà nước phát triển làng nghề - Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp công dân Nhà nước, thu triệt để sắc thuế nguồn thu, đảm bảo thu ngân sách địa bàn đạt vượt tiêu cấp giao Thực nghiêm túc chế độ, nguyên tắc thu, chi tài Tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực thực chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương Nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực du lịch, kêu gọi đầu tư xây dựng điểm du lịch thác Thoong Rung Gắn điểm du lịch sinh thái với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xây dựng di tích An toàn khu địa bàn xã Phúc Sen Tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch phương tiện thông tin đại chúng Huy động xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo đền thờ Trần Hưng Đạo, miếu Bách Linh số công trình văn hóa khác có địa bàn xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên địa bàn tỉnh Cao Bằng - Hoàn thiện số sách để phát triển nghề, làng nghề truyền thống nói chung, làng nghề rèn Phúc Sen nói riêng Xây dựng quy chế phân cấp, quy chế phối hợp quan, ban ngành địa phương việc quản lý, khai thác 71 bảo tồn làng nghề Tăng cường hợp tác phối hợp địa phương doanh nghiệp du lịch phát triển du lịch làng nghề đầu tư, hình thành tour, tuyến du lịch gắn với điểm du lịch tỉnh - Bằng nhiều hình thức, cần tăng cường đầu tư sở vật chất cho phát triển làng nghề theo hướng khai thác nguồn vốn nước, nguồn vốn dân doanh nghiệp Nhà nước tập trung đầu tư sở hạ tầng thiết yếu để làm bà đỡ cho phát triển làng nghề đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt,… Khuyến khích doanh nghiệp nhân dân địa phương đầu tư khai thác dịch vụ gia tăng Nhà nước có sách hỗ trợ phần kinh phí dự án xây dựng hạ tầng sở, xử lý môi trường, đầu tư xây dựng nhà truyền thống, nhà sinh hoạt cộng đồng,… có tham gia người dân, doanh nghiệp Xây dựng chế thông thoáng cho quan, đơn vị nhân dân tham gia tổ chức hoạt động làng nghệ phục vụ du lịch tiếp cận chủ trương, sách nhà nước phát triển ngành nghề nông thôn - Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển làng nghề truyền thống Phúc Sen hội nhập quốc tế - Kết hợp hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen, bao gồm hợp tác xã, tổ nhóm liên kết, cá nhân Chú trọng phát triển doanh nghiệp vận hành theo luật Doanh nghiệp - Khuyến khích mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống hội nhập quốc tế Khuyến khích hỗ trợ làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen đổi công nghệ sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế - Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho việc phát triển làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen hội nhập quốc tế Nhà nước dành nguồn kinh phí định để đào tạo nghiệp vụ văn hóa, nghiệp vụ du lịch cho người lao động làng Bên cạnh cần tuyển chọn, bồi dưỡng lao động có trình độ, để đào tạo học sớm trở thành hạt giống trung tâm phát triển uy tín thương hiệu Làng nghề truyền thống tồn lâu dài từ đời sang đời khác nhờ vào đặc tính làng nghề truyền thống Trong thời đại nay, thương hiệu, dẫn địa lý làng nghề truyền thống Việc bảo vệ thương hiệu, dẫn địa lý có ý nghĩa lớn để giữ gìn danh tiếng, thị phần cho làng nghề truyền thống, từ tạo điều kiện phát triển làng nghề truyền thống bền vững (Trương Minh Hằng ctv, 2012) [3] 1.1.3 Vai trò làng nghề truyền thống phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Phát triển nghề làng nghề truyền thống có vai trò chủ yếu sau: - Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đa dạng hoá kinh tế nông thôn Quá trình phát triển làng nghề truyền thống có vai trò tích cực góp phần tăng tỷ trọng sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, thu hẹp tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp, chuyển lao động từ sản xuất có thu nhập thấp sang ngành nghề phi nông nghiệp có thu nhập cao Như vậy, ngành nghề thủ công hình thành phát triển kinh tế nông thôn ngành nông nghiệp mà bên cạnh ngành thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tồn phát triển Nếu xem xét góc độ phân công lao động làng nghề truyền thống có tác động tích cực tới sản xuất nông nghiệp Chúng không cung cấp tư liệu sản xuất cho hoạt động sản xuất nông nghiệp mà có tác động chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp Khi ngành nghề chế biến phát triển, yêu cầu nguyên liệu từ nông nghiệp nhiều hơn, đa dạng chất lượng cao Do đó, nông nghiệp hình thành phận nông nghiệp chuyên canh hoá, tạo suất lao động cao nhiều sản phẩm hàng hoá Đồng thời, người nông dân trước yêu cầu tăng lên sản xuất tự thấy nên đầu tư vào lĩnh vực có lợi Như vậy, trình chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp thực tác động sản xuất nhu cầu thị trường 73 - Khuyến khích hình thành phát triển điểm, đại lý buôn bán, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển dịch vụ, hoạt động giao thương hàng hoá, phục vụ cho phát triển sản xuất ổn định đời sống nhân dân - Phát huy giá trị văn hoá truyền thống, giữ gìn sắc văn hoá dân tộc, kiên ngăn chặn văn hoá phẩm độc hại, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn, tiêu cực xã hội Khuyến khích phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch lữ hành - Tăng cường hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt Đoàn viên niên trường học, tạo sống vui tươi, lành mạnh, nâng cao sức khoẻ, thể chất phục vụ ngày lễ, hội lớn năm nhiệm vụ trị địa phương c) Nhóm giải pháp hiệp hội làng nghề - Tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, chủ lò rèn vay vốn, đặc biệt ngân hàng sách xã hội để đầu tư cho phát triển sản xuất, sử dụng vốn vay mục đích đạt hiệu quả, trả vốn lãi thời gian quy định - Xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu làng nghề rèn truyền thống Nhìn chung, làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen chưa quan tâm đến việc đăng ký thương hiệu sản phẩm, thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, dẫn địa lý sản phẩm, xây dựng đồ dẫn tỉnh nước, để đảm bảo quyền sở hữu thương hiệu sản phẩm, thương hiệu làng nghề Vai trò thương hiệu giúp cho sở sản xuất làng nghề bán nhiều hàng hóa, giảm chi phí lưu thông Thương hiệu điều kiện bắt buộc để làng nghề vươn xa, tránh bị chép cạnh tranh không lành mạnh Cần thấy rằng, việc xây dựng phát triển thương hiệu nghiệp thành viên làng nghề gắn với tăng cường chất lượng hàng hóa trách nhiệm xã hội cộng đồng 74 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Nghề rèn người Nùng An Phúc Sen (Quảng Uyên, Cao Bằng) có lịch sử hình thành phát triển lâu đời, với nhiều sản phẩm rèn thủ công phong phú nông cụ sản xuất cầm tay dụng cụ sinh hoạt gia đình, góp phần quan trọng việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho phận nhân dân, góp phần giảm nghèo cho bà địa phương Sự phát triển làng nghề rèn góp phần quan trọng vào trình phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào thành công chương trình xây dựng nông thôn địa phương, nơi sinh sống người Nùng dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc Tuy nhiên thực trạng sản xuất gia công sản phẩm rèn thu nhập nghề rèn có khác theo nhóm chủ lò rèn Theo đó, chủ lò rèn có điều kiện kinh tế trung bình có nhiều lợi vốn đầu tư, mặt nhà xưởng, trang thiết bị công nghệ, có nhiều thợ lành nghề, nên tổ chức sản xuất tốt hơn, gia công nhiều sản phẩm hơn, tiếp thị bán hàng tốt hơn, nên thu nhập từ nghề rèn cao nhóm chủ lò rèn thuộc nhóm cận nghèo nghèo Làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen nguồn tài nguyên du lịch nhân văn vô quý giá, xem dạng tài nguyên du lịch nhân văn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Bởi sản phẩm du lịch làng nghề bao gồm nội dung giá trị vật thể phi vật thể, có đóng góp lớn làm cho tài nguyên du lịch địa phương (xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) đất nước thêm đa dạng phong phú Trên sở vấn đề lý luận thực trạng làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen, luận văn số khó khăn, thách thức phát triển làng nghề rèn địa phương Do đó, để phát triển làng nghề rèn cách bền vững cần giúp làng nghề khắc phục khó khăn vượt qua 75 thách thức Đồng thời đề tài luận văn đề xuất số nhóm giải pháp để giải vấn đề thị trường đầu ra, đầu tư vốn kỹ thuật công nghệ, nguồn nhân lực, giải mối quan hệ phát triển nội tỉnh, tỉnh khác nước ngoài, chế, sách Nhà nước Trung ương quyền địa phương phát triển làng nghề rèn truyền thống phục vụ du lịch Khuyến nghị Tác giả mong kết nghiên cứu luận văn quyền địa phương xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng địa phương có đặc điểm tương đồng với Phúc Sen tham khảo, vận dụng vào phát triển bền vững làng nghề truyền thống địa phương điều kiện hội nhập quốc tế Hy vọng nghiên cứu đề tài luận văn nhiều giúp nhà quản lí địa phương có sở khoa học, sở thực tiễn hoạch định triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội xã Phúc Sen Làng nghề rèn Phúc Sen có ý nghĩa to lớn kinh tế văn hóa, xã hội công công nghiệp hóa, đại hóa Song nay, chưa có khảo sát thực tế, nghiên cứu điều tra xã hội học công trình nghiên cứu khoa học thực toàn diện, có hệ thống sâu sắc làng nghề Trên số vấn đề nảy sinh từ thực tiễn gợi ra, sơ sài; mong thời gian tới, có công trình nghiên cứu đầy đủ để có đóng góp thiết thực nhằm hoàn chỉnh chủ trương, sách cần thiết để bảo tồn phát triển làng nghề, phát huy tốt vai trò làng nghề tình hình 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Kim Cúc (2010), Làng nghề truyền thống ý nghĩa vấn đề phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình (trường hợp nghiên cứu làng: Kim Sơn, Văn Lâm Ninh Vân) Nguyễn Hữu Đặng (2005), Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển 19 làng nghề truyền thống trình công nghiệp hoá - đại hoá nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long Trương Minh Hằng ctv (2012), Tổng tập nghề làng nghề truyền thống Việt Nam NXB Khoa học xã hội, 2012 Nguyễn Lê Thu Hiền (2014), Làng nghệ truyền thống phục vụ du lịch Thừa Thiên Huế, Luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2014 Vũ Ngọc Hoàng (2016), Làng nghề truyền thống tỉnh Nam Định hội nhập quốc tế Luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2016 Lê Văn Hương (2010), Phát triển làng nghề truyền thống Bắc Ninh theo hướng công nghiệp hoá nông thôn, Luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Tri Nam Khang, Mai Văn Nam Dương Quế Nhu (2013), "Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch tỉnh Hậu Giang", Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Hữu Loan (2007), Giải pháp xây dựng làng nghề địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo hướng phát triển bền vững Nguyễn Hữu Lực (2011), Phát triển tiểu thủ công nghiệp kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đô thị Việt Nam 10 Lê Thị Minh Lý (2003), "Làng nghề việc bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể", Tạp chí Di sản văn hóa số - 2003 - Giải việc làm nông thôn, tăng thu nhập cho người lao động, giúp chuyển dịch lao động nông nghiệp sang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dịch vụ Yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn, tạo việc làm nâng cao đời sống cho dân cư nông thôn vấn đề quan trọng nước ta Do diện tích đất bị thu hẹp trình đô thị hoá, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ cao (hiện chiếm khoảng 30 - 35% lao động nông thôn) nên vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn trở nên cấp bách, đòi hỏi hỗ trợ nhiều mặt đồng ngành nghề lĩnh vực Theo kết điều tra, bình quân sở chuyên làm nghề làng nghề tạo việc làm ổn định cho 27 lao động thường xuyên 8-10 lao động thời vụ, hộ chuyên làm nghề tạo việc làm cho 4-6 lao động thường xuyên 2-5 lao động thời vụ Đặc biệt, nghề dệt may, thêu ren sở thu hút khoảng 30-50 lao động, cá biệt có sở hàng trăm lao động; nhiều làng nghề truyền thống thu hút 60% lao động tham gia vào hoạt động sản xuất (Nguyễn Hữu Đặng, 2005) [2] - Cung cấp khối lượng hàng hóa cho xã hội góp phần tăng trưởng kinh tế Khôi phục phát triển làng nghề truyền thống nông thôn tạo điều kiện cho việc huy động cách tối đa nguồn lực sẵn có khu vực nông thôn nguồn lực tự nhiên, nguồn lực sở vật chất kỹ thuật, tiềm vốn, nguyên liệu sẵn có địa phương,… phục vụ vào sản xuất Do đó, sản xuất đẩy mạnh tạo ngày nhiều hàng hoá có chất lượng cao, đa dạng phục vụ cho nhu cầu sản xuất đời sống Mặt khác, sản xuất làng nghề truyền thống thường tương đối động gắn chặt chẽ với nhu cầu thị trường, mà sản xuất làng nghề mang tính chuyên môn hoá đa dạng hoá cao so với sản xuất nông nghiệp Điều 78 PHIẾU ĐIỀU TRA NGHỀ RÈN PHÚC SEN Thông tin chung hộ làm nghề rèn 1.1 Họ tên chủ hộ: ………………………………… 1.2 Tuổi:…………………… 1.3 Thôn:………………… 1.4 Dân tộc:………… 1.5 Số nhân khẩu:…………… 1.6 Số lao động:…………… 1.7 Năm bắt đầu làm nghề rèn:………………….… 1.8 Phân loại kinh tế hộ (khá/trung bình/cận nghèo/nghèo):……………………… 1.9 Sản phẩm rèn hộ (nông cụ/dụng cụ dân dụng/cả hai):……………… …… Điều kiện sản xuất nghề rèn hộ gia đình 2.1 Diện tích nhà xưởng:……… mét vuông 2.2 Vốn sản xuất:…… triệu đồng 2.3 Gia đình có vay vốn để kinh doanh rèn không? (có/không) …………… Nếu CÓ, số tiền vay là:…… … triệu đồng 2.4 Lao động tay nghề rèn hộ TT Lao động tay nghề Số lao động trực tiếp làm nghề rèn Số thợ lao động lành nghề Số lượng Số thợ lao động phụ giúp Số lao động thuê mướn 2.5 Khó khăn, trở ngại sản xuất rèn hộ gì? ……………………………………………………………………………………… Sản phẩm thị trường tiêu thụ 3.1 Số lượng sản phẩm sản xuất bình quân năm TT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 Sản phẩm Nông cụ sản xuất nông nghiệp Liềm Lưỡi hái Lưỡi cày Cuốc Xẻng Nông cụ khác (hãy rõ) Dụng cụ dân dụng Dao Kéo Dụng cụ khác (hãy rõ) Số lượng 79 3.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm rèn hộ sản xuất TT Thị trường tiêu thụ sản phẩm rèn hộ Tiêu thụ nội xã Phúc Sen Tiêu thụ nội huyện Quảng Uyên Tiêu thụ nội tỉnh Cao Bằng Tiêu thụ tỉnh khác Tổng cộng Tỷ lệ (%) 100% 3.3 Gia đình có kế hoạch mở rộng thị trường không? (có/không):……………… Nếu CÓ, mở rộng thị trường nào? ……………………………………………………………………………………… 3.4 Khó khăn, thách thức thị trường tiêu thụ sản phẩm rèn gia đình gì? …………………………………………………………………………………… … Nghề rèn sinh kế hộ gia đình 4.1 Thu nhập từ nông nghiệp……… % 4.2 Thu nhập từ phi nông nghiệp:………………% (Tổng cộng thu nông nghiệp phi nông nghiệp = 100%) 4.3 Ước thu nhập tiền mặt (cả nông nghiệp phi nông nghiệp):… ………… triệu đồng/năm 4.4 Thu nhập từ nghề rèn: ……… % 4.5 Thu nhập khác nghề rèn:……………… % (Tổng thu nhập nghề rèn thu nhập khác nghề rèn = 100%) 4.6 Ước thu nhập từ nghề rèn:………………… triệu đồng/năm 4.7 Kể tên nguồn thu nhập khác nghề rèn: …………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… ……… ... LÂM NÔNG THANH TÙNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ RÈN TRUYỀN THỐNG PHÚC SEN, HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG Ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Hướng... LÂM NÔNG THANH TÙNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ RÈN TRUYỀN THỐNG PHÚC SEN, HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG Ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Hướng... Khó khăn, thách thức phát triển làng nghề truyền thống địa bàn xã Phúc Sen 66 3.4.2 Giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển nghề rèn truyền thống phúc sen, huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng , Giải pháp phát triển nghề rèn truyền thống phúc sen, huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng , Giải pháp phát triển nghề rèn truyền thống phúc sen, huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay