Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã yên nhuận huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn

100 19 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 17:15

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG TUẤN TÚ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI XÃ YÊN NHUẬN, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : 44 QLTNR Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2012-2016 Giảng viên hƣớng dẫn : PGS Trần Quốc Hƣng Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG TUẤN TÚ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI XÃ YÊN NHUẬN, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : 44 QLTNR Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2012-2016 Giảng viên hƣớng dẫn : PGS Trần Quốc Hƣng Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, không chép chưa công bố công trình khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Một lần nữa, xin khẳng định trung thực lời cam kết Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016 XÁC NHẬN CỦA GIẢO VIÊN HƢỚNG DẪN Ngƣời viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng khoa học TRẦN QUỐC HƢNG NÔNG TUẤN TÚ Xác nhận giáo viên chấm phản biện Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (ký, ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong thời thực tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học, cố gắng thân, nhận quan tâm giúp đỡ cá nhân trường Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp, đến hoàn thành đề tài tốt nghiệp Qua xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể thầy cô giáo khoa Lâm nghiệp thầy cô trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên dìu dắt, dạy dỗ trình học tập trường Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo Trần Quốc Hưng, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bác, cô, anh chị công tác UBND xã Yên Nhuận tận tình giúp đỡ việc hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu tạo điều kiện cho thực đề tài thời gian qua Cuối xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè quan tâm động viên, giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 05 năm 2016 Sinh viên NÔNG TUẤN TÚ iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT TT Nghĩa đầy đủ Viết tắt CTTT Công thức tổ thành D1.3 Đường kính ngang ngực Dt Đường kính tán Ha Hecta Hdc Chiều cao cành Hmax Chiều cao tối đa Hmin Chiều cao tối thiểu Htb Chiều cao trung bình Hvn Chiều cao vút 10 N Số 11 ODB Ô dạng 12 OTC Ô tiêu chuẩn 13 T Tốt 14 TB Trung bình 15 TT Thứ tự 16 UBND Uỷ ban nhân dân 17 X Xấu iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai xã Yên Nhuận 18 Bảng 4.1 Phân loại trạng thái rừng nơi có Xoan đào phân bố 33 Bảng 4.2 Số liệu khí tượng huyện Chợ Đồn năm 2015 36 Bảng 4.3 Đặc điểm đất vị trí chân có OTC nơi Xoan đào phân bố 37 Bảng 4.4 Đặc điểm đất vị trí sườn có OTC nơi Xoan đào phân bố 38 Bảng 4.5 Đặc điểm đất vị trí đỉnh có OTC nơi Xoan đào phân bố 39 Bảng 4.6 Hệ số tổ thành rừng loài OTC vị trí chân nơi có loài Xoan đào phân bố theo IV% 40 Bảng 4.7 Hệ số tổ thành rừng loài OTC vị trí sườn nơi có loài Xoan đào phân bố theo IV% 42 Bảng 4.8 Hệ số tổ thành rừng loài OTC vị trí đỉnh 43 Bảng 4.9 Chiều cao lâm phần Xoan đào OTC vị trí chân 45 Bảng 4.10 Chiều cao lâm phần Xoan đào OTC vị trí sườn 45 Bảng 4.11 Chiều cao lâm phần Xoan đào OTC vị trí đỉnh 46 Bảng 4.12 Cấu trúc tầng thứ lâm phần vị trí chân 47 Bảng 4.13 Cấu trúc tầng thứ lâm phần vị trí sườn 47 Bảng 4.14 Cấu trúc tầng thứ lâm phần vị trí đỉnh 48 Bảng 4.15 Mật độ tầng cao mật độ Xoan đào vị trí chân 49 Bảng 4.16 Mật độ tầng cao mật độ Xoan đào vị trí sườn 49 Bảng 4.17 Mật độ tầng cao mật độ Xoan đào vị trí đỉnh 50 Bảng 4.18 Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng tái sinh vị trí chân 51 Bảng 4.19 Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng tái sinh vị trí sườn 52 Bảng 4.20 Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng tái sinh vị trí đỉnh 53 Bảng 4.21 Mật độ tái sinh Xoan đào vị trí chân 54 Bảng 4.22 Mật độ tái sinh Xoan đào vị trí sườn 54 v Bảng 4.23 Mật độ tái sinh Xoan đào vị trí đỉnh 55 Bảng 4.24 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao lâm phần 56 Bảng 4.25 Số lượng tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 57 Bảng 4.26 Chất lượng tái sinh toàn lâm phần Xoan đào 57 Bảng 4.27 Tần suất xuất Xoan đào tái sinh xung quanh gốc mẹ vị trí chân khu vực nghiên cứu 58 Bảng 4.28 Tần suất xuất Xoan đào tái sinh xung quanh gốc mẹ vị trí sườn khu vực nghiên cứu 59 Bảng 4.29 Tần suất xuất Xoan đào tái sinh xung quanh gốc mẹ vị trí Đỉnh khu vực nghiên cứu 59 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Hình thái Xoan đào khu vực xã Yên Nhuận 34 Hình 4.2 Hình Xoan đào khu vực xã Yên Nhuận 35 Hình 4.3 Tổng số loài số loài tham gia vào công thức tổ thành 44 Hình 4.4 Mật độ lâm phần mật độ Xoan đào ba vị trí 50 vii MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 2.1.1 Trên giới 2.1.1.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 2.1.1.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài 2.1.1.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học loài 2.1.2 Ở Việt Nam 2.1.2.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 2.1.2.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài 10 2.1.2.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học loài 13 2.1.2.4 Nghiên cứu Xoan đào 14 2.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 16 2.2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 16 2.2.1.1 Vị trí địa lý, địa giới hành 16 2.2.1.2 Địa hình - địa mạo 16 2.2.1.3 Khí hậu thủy văn 16 2.2.1.4 Hiện trạng sử dụng đất 17 2.2.1.5 Các nguồn tài nguyên 19 2.2.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 20 viii 2.2.2.1 Dân tộc, dân số lao động 20 2.2.2.2 Thực trạng kinh tế 20 2.2.2.3 Ngành nông nghiệp 21 2.2.2.4 Ngành kinh tế dịch vụ 22 2.2.2.5 Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn 22 2.2.2.6 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 22 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 25 3.2 Nội dung nghiên cứu 25 3.2.1 Phân loại trạng thái rừng có Xoan đào phân bố 25 3.2.2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái Xoan đào 25 3.2.3 Mô tả đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố 25 3.2.4 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao 25 3.2.5 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 25 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Phương pháp luận 25 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 26 3.3.2.1 Tính kế thừa 26 3.3.2.2 Thu thập số liệu 26 3.3.2.3 Xử lý số liệu 28 3.3.2.4 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng 31 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.1 Phân loại trạng thái rừng có Xoan đào phân bố 33 4.2 Đặc điểm hình thái Xoan đào 34 4.2.1 Đặc điểm hình thái thân 34 4.2.2 Đặc điểm hình thái 35 16 17 18 19 20 Trá m đen Trá m trắn g Vàn g anh Xoa n đào Xoa n mộc Tổn g 27 10 0.06 12 8.2 0.0016 0.04 -3.22 -0.129 13 8.0 0.01 3.0 2.5 0.0004 0.02 -3.91 -0.078 19 9.0 0.03 7.2 5.6 0.0016 0.04 -3.22 -0.129 9.6 6.9 0.00 1.5 4.7 0.0064 0.08 -2.53 -0.202 11 6.5 0.01 2.3 4.1 0.0036 0.06 -2.81 -0.169 100 100 100 0.0624 0.49 D(simpson): H'(Shannon): -2.879 0.9376 2.8788 Phụ bảng Tổng hợp số liệu tầng gỗ OTC số ST T Tên Ba bét Bản xe Bồ đề Bời lời Chẹ o tía Dẻ gai Dổi Găn g Khá N 1 2 Db q 14 11 14 13 10 10 15 10 20 Hb q 9.0 7.0 8.5 7.5 5.3 7.3 6.0 8.0 9.5 Gbq 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 N % G % IV % (Ni/N)^ Ni/ N Ln x (Ni/N ) Ni/N x Ln(Ni/ N) 4.3 3.2 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 2.6 2.3 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 8.2 4.4 6.3 0.0067 0.08 -2.51 -0.205 3.4 2.7 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 6.1 2.2 4.2 0.0037 0.06 -2.79 -0.171 4.1 2.4 3.2 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 4.7 3.4 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 4.1 2.1 3.1 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 8.6 5.3 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 o 10 Mác rặc 11 Mán đỉa 12 Mỡ 13 Quế 14 Sản g đá 15 Thẩ u tấu 13 6.0 11 16 17 18 19 20 21 Tôn g Dù Trá m đen Trá m trắn g Xoa n đào Xoa n nhừ Xoa n mộc Tổn g 14 0.01 4.1 4.7 4.4 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 6.1 5.8 6.0 0.0037 0.06 -2.79 -0.171 4.1 8.0 6.0 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 6.1 3.5 4.8 0.0037 0.06 -2.79 -0.171 6.1 5.0 5.6 0.0037 0.06 -2.79 -0.171 0.01 3.8 2.9 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 7.0 0.01 4.1 2.8 3.4 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 16 8.8 0.02 4.1 5.2 4.6 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 13 8.1 0.01 10 4.1 7.2 0.0104 0.1 -2.28 -0.233 22 13 0.04 8.2 11 9.9 0.0067 0.08 -2.51 -0.205 19 9.0 0.03 4.1 8.2 6.1 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 11 6.0 0.01 8.2 2.6 5.4 0.0067 0.08 -2.51 -0.205 0.39 100 100 100 0.0596 D(simpson): H'(Shannon): 0.0596 -2.921 16 19 12 15 6.5 10 11 7.0 9.0 0.02 0.03 0.01 0.02 -2.921 Phụ bảng Tổng hợp số liệu tầng gỗ OTC số ST T Tên N Db q Hb q Gbq N % G % IV % (Ni/N)^ Ni/ N Ln x (Ni/N ) Ni/N x Ln(Ni/ N) Bản xe Bồ đề Bời lời Chẹ o tía Dẻ gai Găn g Gáo Khá o Mác rặc 2 15 11 10 8.6 6.0 12 13 7.6 13 22 10 13 13 8.0 7.4 7.0 6.0 8.5 12 7.0 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 4.3 3.2 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 5.9 2.7 4.3 0.0035 0.06 -2.83 -0.167 1.3 1.6 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 7.8 3.0 5.4 0.0062 0.08 -2.55 -0.200 3.2 2.6 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 3.9 1.1 2.5 0.0015 0.04 -3.24 -0.127 3.9 3.5 3.7 0.0015 0.04 -3.24 -0.127 8.6 5.3 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 3.9 2.1 3.0 0.0015 0.04 -3.24 -0.127 3.3 2.7 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 3.9 3.4 3.6 0.0015 0.04 -3.24 -0.127 14 5.1 9.4 0.0188 0.14 -1.99 -0.273 5.9 2.2 4.0 0.0035 0.06 -2.83 -0.167 5.9 1.7 3.8 0.0035 0.06 -2.83 -0.167 10 Mỡ 11 Quế 12 Ràn g ràng 16 8.9 13 Sấu 10 7.8 14 Thẩ u tấu 9.3 6.7 7.5 7.0 0.00 3.9 1.0 2.5 0.0015 0.04 -3.24 -0.127 22 10 0.04 7.8 9.2 8.5 0.0062 0.08 -2.55 -0.200 21 12 0.03 8.1 5.0 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 37 16 0.13 5.9 31 18.6 0.0035 0.06 -2.83 -0.167 15 8.8 0.02 16 5.0 10.3 0.0246 0.16 -1.85 -0.291 0.44 100 100 100 0.0796 15 16 17 18 19 Tôn g dù Trá m trắn g Vàn g tâm Xoa n đào Xoa n mộc Tổn 6.0 8.5 0.02 0.00 0.00 -2.727 g D(simpson): H'(Shannon): 0.0796 -2.727 Phụ bảng Tổng hợp số liệu tầng gỗ OTC số Ni/N x (Ni/N)^ Ln x STT N Dbq Hbq Gbq N% G% IV% Ni/N Ln(Ni/N (Ni/N) ) Bồ đề 10.7 6.4 0.010 7.7 2.2 4.9 0.0059 0.08 -2.56 -0.197 Bời lời 30.3 7.5 0.072 1.9 16.1 9.0 0.0004 0.02 -3.95 -0.076 Chẹo 20.9 9.2 0.040 13 9.0 11.2 0.0181 0.13 -2.01 -0.270 tía Dẻ gai 14.3 6.5 0.016 1.9 3.6 2.8 0.0004 0.02 -3.95 -0.076 Găng 9.6 8.0 0.008 7.7 1.8 4.7 0.0059 0.08 -2.56 -0.197 Mác 10.5 8.5 0.009 1.9 1.9 1.9 0.0004 0.02 -3.95 -0.076 rặc Tên Mán đỉa Ràng 15.7 ràng 10 11 Sảng đá Sấu Thẩu tấu 13.1 27.7 5.5 0.013 1.9 3.0 2.5 0.0004 0.02 -3.95 -0.076 8.6 0.022 4.9 8.2 0.0133 0.12 -2.16 -0.249 9.5 0.060 1.9 13.5 7.7 0.0004 0.02 -3.95 -0.076 12 16.6 12.2 0.022 5.8 5.0 5.4 0.0033 0.06 -2.85 -0.165 11.0 2.2 3.0 0.0015 0.04 -3.26 -0.125 7.0 0.072 5.8 16.1 11.0 0.0033 0.06 -2.85 -0.165 5.3 0.010 3.8 12 Tông 27.4 dù 13 Trám 20.7 10.0 0.034 1.9 đen 7.6 4.7 0.0004 0.02 -3.95 -0.076 14 Trám 13.9 trắng 5.4 0.016 7.7 3.5 5.6 0.0059 0.08 -2.56 -0.197 15 Xoan 19.6 12.4 0.033 9.6 đào 7.4 8.5 0.0092 0.1 -2.34 -0.225 2.1 8.7 0.0237 0.15 -1.87 -0.288 0.445 100 100 100 0.0925 16 Xoan 10.5 mộc Tổng 6.8 0.009 15 -2.535 D(simpson): H'(Shannon): 0.0925 2.5345 Phụ bảng Tổng hợp số liệu tầng gỗ OTC số Ni/N x (Ni/N)^ Ln x STT Tên N Dbq Hbq Gbq N% G% IV% Ni/N Ln(Ni/N (Ni/N) ) Bản xe 10.8 6.0 0.009 1.5 1.7 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 Bồ đề 17.8 10.5 0.030 5.9 Bời lời 9.9 6.0 0.008 5.0 1.3 5.4 1.6 0.0035 0.0004 0.06 -2.83 0.02 -3.93 -0.167 -0.077 Chẹo tía 18.7 10.7 0.032 18 5.4 11.5 0.0311 0.18 -1.73 -0.306 Dầu 20.7 12.0 0.034 choòng 5.6 3.8 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 Dẻ gai 9.4 6.7 0.0015 0.04 -3.24 -0.127 3.3 2.6 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 15.1 9.0 0.022 3.9 17.8 10.0 0.025 21.3 12.0 0.036 3.7 4.2 6.0 3.8 3.1 4.0 0.0015 0.0004 0.0004 0.04 -3.24 0.02 -3.93 0.02 -3.93 -0.127 -0.077 -0.077 11 Mác rặc 10.4 6.3 0.009 3.9 1.5 2.7 0.0015 0.04 -3.24 -0.127 12 Mán đỉa 13.4 8.5 0.015 3.9 2.5 3.2 0.0015 0.04 -3.24 -0.127 1.2 1.6 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 2.1 4.0 0.0035 0.06 -2.83 -0.167 2.1 2.0 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 15.0 8.8 0.022 5.9 3.7 4.8 0.0035 0.06 -2.83 -0.167 14.3 8.5 0.017 3.9 2.8 3.4 0.0015 0.04 -3.24 -0.127 Tông dù 29.0 14.8 0.086 3.9 14.3 9.1 0.0015 0.04 -3.24 -0.127 3.9 2.9 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 3.3 6.6 0.0096 0.1 -0.228 10 13 14 15 16 17 18 Quế Ràng ràng 9.6 6.0 0.007 2 12.1 7.3 0.012 5.9 Sảng đá 12.7 7.0 0.013 Sấu Thẩu tấu 2 26.4 15.0 0.056 3.9 Dẻ xanh 15.9 10.0 0.020 Găng Gáo Kháo 2 19 Trám đen 17.2 10.0 0.023 20 Trám trắng 15.9 9.0 0.020 9.8 -2.32 21 Vàng anh 12.7 7.0 0.013 22 Xoan đào 23 24 2.1 2.0 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 23.6 13.8 0.050 7.8 8.4 8.1 0.0062 0.08 -2.55 -0.200 Xoan nhừ 21.3 12.0 0.036 6.0 4.0 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 Xoan mộc 7.3 0.7 1.3 0.0004 0.02 -3.93 -0.077 Tổng 0.599 100 100 100 0.0711 D(simpson): H'(Shannon): 0.0711 2.9206 4.5 0.004 -2.921 Phụ bảng Tổng hợp số liệu tầng gỗ OTC số STT 10 11 12 Tên Bản xe Bồ đề Bời lời Bứa Chẹo tía Dẻ gai Dẻ xanh Găng Gáo Kháo Mán đỉa Ràng ràng N Dbq Hbq Gbq N% G% IV% (Ni/N)^2 Ni/N Ln x Ni/N x (Ni/N) Ln(Ni/N) 11.6 7.0 0.011 3.8 3.1 3.5 0.0015 0.04 -3.26 -0.125 11.0 6.4 0.010 7.7 3.0 5.3 0.0059 0.08 -2.56 -0.197 10.0 6.3 0.009 3.8 2.5 3.2 0.0015 0.04 -3.26 -0.125 12.1 7.0 0.011 1.9 3.3 2.6 0.0004 0.02 -3.95 -0.076 14.4 8.3 0.019 5.8 5.5 5.6 0.0033 0.06 -2.85 -0.165 19.4 11.0 0.030 1.9 8.6 5.3 0.0004 0.02 -3.95 -0.076 17.2 9.8 0.023 3.8 6.8 5.3 0.0015 0.04 -3.26 -0.125 3 9.6 12.8 17.2 6.0 7.5 9.5 0.007 0.014 0.023 5.8 5.8 1.9 2.1 4.0 6.7 4.0 4.9 4.3 0.0033 0.0033 0.0004 0.06 0.06 0.02 -2.85 -2.85 -3.95 -0.165 -0.165 -0.076 15.1 8.8 0.020 5.8 5.8 5.8 0.0033 0.06 -2.85 -0.165 14.8 8.5 0.021 12 6.1 8.8 0.0133 0.12 -2.16 -0.249 Sảng đá Sấu Thẩu tấu 13 14 15 14.3 8.5 0.016 1.9 4.7 3.3 0.0004 0.02 -3.95 -0.076 11.4 6.7 0.010 5.8 3.0 4.4 0.0033 0.06 -2.85 -0.165 15.3 8.5 0.018 1.9 5.3 3.6 0.0004 0.02 -3.95 -0.076 16 Tông dù 20.7 11.5 0.038 3.8 11.1 7.5 0.0015 0.04 -3.26 -0.125 17 Trám trắng 14.0 0.021 13 6.1 9.8 0.0181 0.13 -2.01 -0.270 18 Xoan đào 18.2 10.3 0.029 5.8 8.4 7.1 0.0033 0.06 -2.85 -0.165 7.7 4.0 5.8 0.0059 0.08 -2.56 -0.197 0.345 100 100 100 0.0710 Xoan 12.6 mộc Tổng 52 19 8.1 7.3 0.014 D(simpson): H'(Shannon): -2.782 0.0710 2.7823 Phụ bảng Tổng hợp số liệu tầng gỗ OTC số STT 10 11 12 Tên Bản xe Bồ đề Bời lời Chẹo tía Dẻ gai Dẻ xanh Găng Gáo Kháo Mán đỉa Quế Ràng ràng 15.6 11.3 7.6 8.5 0.019 6.3 0.006 4.1 5.5 0.005 3.9 1.2 0.9 3.0 2.6 1.5 Ni/N x (Ni/N)^ Ln x Ni/N Ln(Ni/N (Ni/N) ) 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 19.1 9.5 0.031 8.2 6.4 7.3 0.0067 0.08 -2.51 -0.205 15.8 9.2 0.023 6.1 4.7 5.4 0.0037 0.06 -2.79 -0.171 12.1 7.3 0.012 4.1 2.5 3.3 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 20.6 10.5 0.037 6.1 17.8 10.0 0.025 2 14.0 8.8 0.015 4.1 7.7 5.2 3.2 6.9 3.6 3.6 0.0037 0.0004 0.0017 0.06 0.02 0.04 -2.79 -3.89 -3.20 -0.171 -0.079 -0.131 19.3 10.5 0.029 4.1 6.0 5.1 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 15.9 14.0 0.075 15.5 8.8 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 13.4 10 3.0 6.6 0.0104 0.1 -2.28 -0.233 N Dbq Hbq Gbq N% G% IV% 7.5 0.014 13 14 15 Sảng đá Sấu Thẩu tấu 9.6 5.5 0.007 8.9 17.5 1.5 1.8 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 6.0 0.006 4.1 1.3 2.7 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 9.0 0.027 6.1 5.5 5.8 0.0037 0.06 -2.79 -0.171 16 Trám đen 27.6 13.0 0.072 6.1 14.9 10.5 0.0037 0.06 -2.79 -0.171 17 Trám trắng 23.8 11.4 0.046 18 Vàng 12.7 anh 6.0 0.013 19 Xoan đào 9.7 20 Xoan mộc 21 Xoan nhừ Tổng 10 9.5 9.9 0.0104 0.1 -2.28 -0.233 2.6 2.3 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 7.0 0.007 4.1 1.5 2.8 0.0017 0.04 -3.20 -0.131 9.5 6.0 0.008 8.2 1.6 4.9 0.0067 0.08 -2.51 -0.205 8.6 5.5 0.006 1.2 1.6 0.0004 0.02 -3.89 -0.079 0.345 100 100 100 0.0710 D(simpson): H'(Shannon): 0.0710 2.7823 -2.782 Phụ bảng Tổng hợp số liệu tầng gỗ OTC số STT 10 Tên Ba bét Bản xe Bồ đề Chẹo tía Dẻ gai Găng Mán đỉa Mỡ Ràng ràng Sảng N 1 Ni/N x (Ni/N)^ Ln x Dbq Hbq Gbq N% G% IV% Ni/N Ln(Ni/N (Ni/N) ) 17.2 9.0 0.026 2.1 4.9 3.5 0.0005 0.02 -3.85 -0.082 35.7 17.0 0.111 2.1 21.2 11.7 0.0005 0.02 -3.85 -0.082 14.5 7.6 0.020 13 3.9 8.3 0.0163 0.13 -2.06 -0.263 16.4 9.1 0.025 8.5 4.8 6.6 0.0072 0.09 -2.46 -0.210 17.0 7.7 9.0 0.026 4.3 4.8 0.005 8.5 5.0 1.0 4.6 4.8 0.0018 0.0072 0.04 0.09 -3.16 -2.46 -0.134 -0.210 16.5 8.2 0.025 6.4 4.8 5.6 0.0041 0.06 -2.75 -0.176 14.0 7.0 0.017 4.3 3.3 3.8 0.0018 0.04 -3.16 -0.134 17.2 8.5 0.026 2.1 4.9 3.5 0.0005 0.02 -3.85 -0.082 14.6 8.0 0.019 2.1 3.6 2.9 0.0005 0.02 -3.85 -0.082 11 12 13 đá Sấu Thẩu tấu Trám đen 25.3 13.0 0.058 4.3 11.1 7.7 0.0018 0.04 -3.16 -0.134 16.2 8.5 0.028 8.5 5.3 6.9 0.0072 0.09 -2.46 -0.210 22.0 10.5 0.042 2.1 8.1 5.1 0.0005 0.02 -3.85 -0.082 14 Trám trắng 17.9 9.8 0.035 11 6.7 8.7 0.0113 0.11 -2.24 -0.238 15 Vàng anh 10.8 6.0 0.010 2.1 2.0 2.0 0.0005 0.02 -3.85 -0.082 16 Xoan đào 12.1 6.8 0.013 6.4 2.5 4.5 0.0041 0.06 -2.75 -0.176 17 Xoan mộc 16.1 8.2 0.025 11 4.7 7.7 0.0113 0.11 -2.24 -0.238 18 Xoan nhừ 11.5 7.0 0.012 2.1 2.2 2.2 0.0005 0.02 -3.85 -0.082 Tổng 0.525 100 100 100 0.0774 D(simpson): 0.0774 H'(Shannon): -2.696 2.6963 Phụ bảng 10 Tầng tái sinh OTC số STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên Bồ đề Bời lời Chẹo tía Dầu choòng Dẻ gai Dẻ xanh Găng Gáo Mán đỉa Mỡ Quế Sảng đá Thẩu tấu Trám trắng Vàng anh Xoan nhừ Xoan mộc N N/ha 2 4 4 7 Ki 640 160 160 160 320 560 320 80 160 320 80 320 320 560 80 160 560 1.2903 0.3226 0.3226 0.3226 0.6452 1.1290 0.6452 0.1613 0.3226 0.6452 0.1613 0.6452 0.6452 1.1290 0.1613 0.3226 1.1290 Tổng 62 4960 10 Phụ bảng 11 Tầng tái sinh OTC số STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên Bồ đề Bời lời Chẹo tía Dẻ gai Dẻ xanh Găng Kháo Mác rặc Mán đỉa Mỡ Ràng ràng Sảng đá Sấu Thẩu tấu Tông Dù Trám đen Trám trắng Vàng anh Xoan mộc Tổng N 8 3 2 2 5 69 N/ha 640 80 640 400 240 240 320 160 160 240 320 160 160 400 240 320 160 240 400 5520 Ki 1.15942 0.144928 1.15942 0.724638 0.434783 0.434783 0.57971 0.289855 0.289855 0.434783 0.57971 0.289855 0.289855 0.724638 0.434783 0.57971 0.289855 0.434783 0.724638 10 Phụ bảng 12 Tầng tái sinh OTC số STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tên Ba bét Bản xe Bồ đề Bời lời Chẹo tía Dẻ gai Dổi Găng Kháo Mác rặc Mán đỉa Mỡ Quế Sảng đá Thẩu tấu Trám đen Trám trắng Xoan nhừ Xoan mộc Xoan đào Tổng N N/ha 2 3 2 8 79 Ki 160 160 480 80 240 240 160 400 80 160 320 240 480 560 160 160 640 640 640 320 6320 0.2532 0.2532 0.7595 0.1266 0.3797 0.3797 0.2532 0.6329 0.1266 0.2532 0.5063 0.3797 0.7595 0.8861 0.2532 0.2532 1.0127 1.0127 1.0127 0.5063 10 Phụ bảng 13 Tầng tái sinh OTC số STT Tên Bản xe Bồ đề Bời lời Chẹo tía Dẻ gai Găng N N/ha Ki 240 480 160 560 80 240 0.36585 0.73171 0.2439 0.85366 0.12195 0.36585 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gáo Kháo Mác rặc Mỡ Quế Ràng ràng Sấu Thẩu tấu Tông dù Trám trắng Vàng tâm Xoan mộc Xoan đào Tổng 10 5 2 10 82 400 160 320 80 240 800 480 400 400 160 160 800 400 6560 0.60976 0.2439 0.4878 0.12195 0.36585 1.21951 0.73171 0.60976 0.60976 0.2439 0.2439 1.21951 0.60976 10 Phụ bảng 14 Tầng tái sinh OTC số STT 10 11 12 13 14 Tên Bồ đề Chẹo tía Bời lời Găng Mác rặc Mán đỉa Ràng ràng Sảng đá Sấu Thẩu tấu Tông dù Trám đen Trám trắng Xoan mộc Tổng N N/ha 1 55 Ki 320 720 160 320 80 80 720 80 320 160 240 160 480 560 4400 0.72727 1.63636 0.36364 0.72727 0.18182 0.18182 1.63636 0.18182 0.72727 0.36364 0.54545 0.36364 1.09091 1.27273 10 Phụ bảng 15 Tầng tái sinh OTC số STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tên Bản xe Bồ đề Bời lời Chẹo tía Dầu choòng Dẻ gai Dẻ xanh Găng Gáo Kháo Mác rặc Mán đỉa Quế Ràng ràng Sảng đá Sấu Thẩu tấu Tông dù Trám đen Trám trắng Vàng anh Xoan nhừ Xoan mộc Xoan đào Tổng N N/ha 11 2 1 4 2 63 Ki 160 240 80 880 80 320 160 160 80 80 80 160 80 320 80 320 160 240 160 480 160 80 160 320 5040 0.3175 0.4762 0.1587 1.746 0.1587 0.6349 0.3175 0.3175 0.1587 0.1587 0.1587 0.3175 0.1587 0.6349 0.1587 0.6349 0.3175 0.4762 0.3175 0.9524 0.3175 0.1587 0.3175 0.6349 10 Phụ bảng 16 Tầng tái sinh OTC số STT 10 11 12 13 14 15 16 Tên Bản xe Bồ đề Bời lời Bứa Chẹo tía Dẻ gai Dẻ xanh Găng Gáo Kháo Mán đỉa Ràng ràng Sấu Tông dù Trám trắng Xoan mộc Tổng N N/ha 3 3 56 Ki 320 240 80 240 480 80 240 240 560 160 240 320 160 240 720 160 4480 0.7143 0.5357 0.1786 0.5357 1.0714 0.1786 0.5357 0.5357 1.25 0.3571 0.5357 0.7143 0.3571 0.5357 1.6071 0.3571 10 Phụ bảng 17 Tầng tái sinh OTC số STT 10 11 Tên Bản xe Bồ đề Bời lời Chẹo tía Dẻ gai Dẻ xanh Găng Gáo Kháo Mán đỉa Mỡ N N/ha 5 1 Ki 160 240 80 400 400 240 480 160 240 80 80 0.274 0.411 0.137 0.6849 0.6849 0.411 0.8219 0.274 0.411 0.137 0.137 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Quế 160 Ràng ràng 640 Sảng đá 160 Sấu 160 Thẩu tấu 320 Trám đen 240 Trám trắng 640 Vàng anh 80 Xoan nhừ 160 Xoan mộc 400 Xoan đào 320 Tổng 73 5840 Phụ bảng 18 Tầng tái sinh OTC số Tên Ba bét Bản xe Bồ đề Chẹo tía Dẻ gai Găng Mán đỉa Mỡ Ràng ràng Sảng đá Sấu Thẩu tấu Trám đen Trám trắng Vàng anh Xoan nhừ Xoan mộc Tổng N N/ha 1 11 4 2 56 0.274 1.0959 0.274 0.274 0.5479 0.411 1.0959 0.137 0.274 0.6849 0.5479 10 Ki 80 80 880 320 160 240 320 160 80 160 240 400 80 480 80 160 560 4480 0.1786 0.1786 1.9643 0.7143 0.3571 0.5357 0.7143 0.3571 0.1786 0.3571 0.5357 0.8929 0.1786 1.0714 0.1786 0.3571 1.25 10 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG TUẤN TÚ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI XÃ YÊN NHUẬN, HUYỆN CHỢ ĐỒN,... phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) xã Yên Nhuận - huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn , nhằm góp phần nâng cao hiểu biết,... triển vọng xã Yên Nhuận 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Xác định phân bố tự nhiên đặc điểm sinh học, sinh thái loài Xoan đào xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 1.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã yên nhuận huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã yên nhuận huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã yên nhuận huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay