Biện pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan ở các trường trung học phổ thông huyện chư păh, tỉnh gia lai

26 13 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 01:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIM OANH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Phản biện 1: TS DƯƠNG BẠCH DƯƠNG Phản biện 2: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện tác động mạnh mẽ nhiều luồng văn hóa du nhập vào kéo theo thay đổi đạo đức, lối sống cách nhìn nhận nhiều người, đặc biệt giới trẻ mà học sinh THPT lứa tuổi có khả tiếp cận nhanh, nhạy bén nắm bắt thông tin, khả ứng dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn Bên cạnh học sinh có ý thức quý trọng thầy cô, có tinh thần đoàn kết, sống có kỷ cương, không ngừng phấn đấu vươn lên học tập có học sinh chưa ngoan dễ bị kích động hay có lối sống lệch lạc như: vô lễ với giáo viên, người lớn tuổi, thường xuyên gây gỗ đánh với bạn bè, thích thể thân, động học tập đắn, thường xuyên vi phạm nội quy lớp, nhà trường Trong năm qua, huyện Chư păh tỉnh Gia Lai, tình trạng số học sinh trường THPT địa bàn có hành vi ứng xử chưa đúng, có lối sống thực dụng, vi phạm Luật giao thông đường bộ, vi phạm giấc, vi phạm đồng phục tác phong, vô lễ với thầy cô giáo, bạo lực học đường, nói tục chửi thề,…, dẫn đến tình trạng học tập bị giảm sút, chí bỏ học chừng gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động giáo dục nhà trường, đồng thời ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng dạy học Để khắc phục tình trạng nêu đồng thời giúp cho công tác quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan nhà trường ngày tốt hơn, đáp ứng xu hướng “Đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo” Từ lý nêu trên, đề tài lựa chọn nghiên cứu là: “Biện pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai” 2 Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực tiễn, đề tài đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục học sinh chưa ngoan trường THPT huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai Khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác giáo dục học sinh chưa ngoan trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai Giả thiết khoa học Công tác giáo dục học sinh chưa ngoan trường THPT địa bàn huyện Chư păh tỉnh Gia Lai quan tâm, nhiên thiếu tính đồng hiệu chưa cao Nếu làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn, công tác quản lý giáo dục HSCN trường THPT xác lập biện pháp quản lý cách khoa học, phù hợp với yêu cầu đổi công tác quản lý nhà trường, góp phần nâng cao hiệu giáo dục toàn diện nhà trường THPT địa bàn huyện Chư păh Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận quản lý công tác giáo dục HSCN trường THPT 5.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý giáo dục HSCN trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục HSCN trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai Giới hạn, phạm vi nghiên cứu 6.1 Biện pháp quản lý công tác giáo dục HSCN cán quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn, cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể nhà trường trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai 6.2 Khách thể khảo sát: cán quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, học sinh chưa ngoan, học sinh ngoan trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai 6.3 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 10/2014 6.4 Địa điểm nghiên cứu: 03 trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 7.3 Phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học Cấu trúc luận văn : Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục luận văn gồm có chương đây: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Giáo dục HSCN nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý giáo dục nhà trường, yếu tố để phát triển hoàn thiện nhân cách cho HS Vì nghiên cứu quản lý công tác giáo dục HSCN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường việc làm cần thiết cho trường THPT Ở Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu lý luận công tác quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan, học sinh cá biệt Các tác giả đóng góp cho khoa học giáo dục hệ thống sở lý luận thực tiễn sâu sắc giáo dục bao gồm khái niệm H S C N (học sinh cá biệt), dạng biểu HSCN, nguyên nhân dẫn đến tình trạng HSCN, đặc biệt việc tổng kết kinh nghiệm, đề xuất biện pháp phù hợp với HS 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý giáo dục QLGD quản lý hệ thống giáo dục tác động có mục đích, có kế hoạch, có ý thức tuân thủ quy luật khách quan chủ thể QLGD lên toàn mắc xích hệ thống giáo dục nhằm đưa hoạt động giáo dục hệ thống đạt tới mục tiêu giáo dục (xây dựng hoàn thiện nhân cách người lao động phù hợp với yêu cầu phát triển KTXH giai đoạn cụ thể) 1.2.2 Quản lý nhà trường Quản lý nhà trường quản lý hoạt động giáo dục nhà giáo, hoạt động học tập rèn luyện người học, nguồn lực đáp ứng hoạt động giáo dục nhà trường Quản lý nhà trường bao gồm quản lý nhân sự, quản lý hoạt động dạy học, quản lý tài chính, sở vật chất, thiêt bị 1.2.3 Học sinh chưa ngoan Học sinh chưa ngoan hậu phá vỡ mối liện hệ bình thường học sinh với gia đình, nhà trường xã hội Trong ngôn ngữ thường ngày học sinh chưa ngoan gọi học sinh “ Khó dạy” “ chậm tiến”… 1.2.4 Giáo dục học sinh chưa ngoan GDHSCN trang bị cho em hiểu biết niềm tin chuẩn mực quy tắc đạo đức, giáo dục ý thức lối sống cá nhân, ý thức mối quan hệ gia đình, tập thể xã hội, ý thức sống lao động sáng tạo, trách nhiệm công việc, nghĩa vụ lao động bảo vệ Tổ quốc 1.2.5 Quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan Quản lý hoạt động giáo dục HSCN quản lý trình hình thành phát triển ý thức, tình cảm, niềm tin, hành vi thói quen đạo đức học sinh tác động có mục đích có kế hoạch với nội dung, phương pháp, phương tiện phù hợp với đối tượng giáo dục phát triển kinh tế - xã hội 1.3 CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH THPT CHƯA NGOAN 1.3.1 Đặc điểm tâm lý học sinh THPT chưa ngoan Học sinh THPT lứa tuổi dồi thể lực, phong phú tinh thần, phức tạp tính cách hành vi Tuy nhiên, thời kỳ nhận thức hiểu biết phẩm chất đạo đức nhân cách sâu sắc trước Vấn đề phải có định hướng giá trị đạo đức phù hợp với phát triển xã hội để có hình thức, phương pháp giáo dục đa dạng, biện chứng thích ứng trình GD đạo đức cho học sinh 1.3.2 Nội dung giáo dục học sinh THPT chưa ngoan - Giáo dục nâng cao nhận thức giá trị: - Giáo dục thái độ,tình cảm: - Giáo dục hành vi, thói quen: 1.3.3 Nguyên tắc giáo dục HSCN - Phải bảo đảm tính mục đích, tính thống toàn hoạt động giáo dục - Phải thông qua hoạt động thực tiễn 1.3.4 Vai trò lực lượng giáo dục ảnh hưởng đến công tác quản lí giáo dục HSCN 1.4 QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT 1.4.1 Mục tiêu quản lý Hiểu rõ yêu cầu quản lý giáo dục HSCN, triển khai quản lý hoạt động giáo dục theo yêu cầu Vận dụng kiến thức khoa học quản lý quản lý giáo dục vào triển khai quản lý hoạt động giáo dục theo yêu cầu Ý thức cần thiết phải đổi quản lý, tích cực, chủ động tâm quản lý hoạt động giáo dục trường phổ thông theo yêu cầu đổi giáo dục yêu cầu xã hội 1.4.2 Quản lý nội dung giáo dục HSCN - Xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục HSCN - Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp - Quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh - Quản lý giáo dục đạo đức học sinh - Quản lý công tác GVCN - Quản lý phối hợp nhà trường với gia đình xã hội công tác giáo dục HSCN - Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá công tác quản lý giáo dục HSCN 1.4.3 Các điều kiện hỗ trợ công tác quản lý giáo dục HSCN - Điều kiện sách nội quy, quy định nhà trường - Sự phối hợp lực lượng giáo dục - Sự phối hợp tổ chức đoàn thể nhà trường - Sự hợp tác Ban cán lớp học sinh Tiểu kết chương Theo lý thuyết quản lý GD, quản lý hoạt đông GDHSCN phận quản lý trường học, với chức kế hoạch hóa (hoạch định), tổ chức, đạo (điều khiển) kiểm tra Các chức phải vận dụng cho nội dung quản lý hoạt động GDHSCN Đó là, xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục HSCN, quản lý hoạt động GDNGLL, quản lý kỹ sống cho học sinh, quản lý giáo dục đạo đức học sinh, quản lý công tác GVCN, quản lý phối hợp nhà trường với gia đình- xã hội công tác GDHSCN, quản lý việc kiểm tra đánh giá kết rèn luyện HSCN Như muốn công tác quản lý hoạt động giáo dục HSCN đem lại hiệu cao cần đảm bảo nội dung quản lý cách phù hợp, linh động, khoa học trình thực CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC HSCN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CHƯPĂH TỈNH GIA LAI 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM KT_XH VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PĂH TỈNH GIA LAI 2.1.1 Tổng quan kinh tế xã hội huyện Chư păh Chưpăh huyện vùng núi, cách Trung tâm hành tỉnh Gia Lai khoảng 15 km hướng Nam, huyện có 15 đơn vị hành (14 xã 01 thị trấn) với diện tích 981.30km2, số dân 68.014 người (2010) Thành phần dân cư chủ yếu dân tộc người gồm dân tộc Jarai, ba na, xu đăng chiếm 50 % Là vùng kinh tế nhiều khó khăn, phần lớn dân nông thôn, hoạt động kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp Năm học 2014-2015 toàn huyện có 51 đơn vị trường học có 03 trường THPT, 17 trường THCS, 17 trường tiểu học, 14 trường mầm non, tỷ lệ trẻ em đến trường đạt 98%, năm học 20142015 toàn huyện có 18 trường đạt trường chuẩn quốc gia 2.1.2 Khái quát tình hình giáo dục trường THPT huyện Chư păh 2.2 TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn từ mặt mạnh, hạn chế thời thách thức biện pháp quản lý khả thi với thực tiễn quản lý giáo dục 2.2.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục HSCN tác trường THPT huyện Chưpăh tỉnh Gia Lai 10 2.3.2 Thực trạng HSCN trường THPT huyện Chư păh Để biết thực trạng HSCN trường THPT huyện Chư păh, khảo sát thăm dò số liệu hành vi chưa ngoan học sinh trường THPT huyện Chư păh chiếm số lượng cao học tập đạo đức Có thể cho thấy hành vi chưa ngoan học sinh khả nhận thức em hạn chế nên dễ bị tác động, kích động yếu tố bên (môi trường tiếp xúc, bạn bè…) Đối với học sinh này, biện pháp giáo dục kịp thời, không quan tâm mức, em dễ bị sa ngã, sống buông thả, thiếu tính kỷ luật 2.3.3 Thực trạng giáo dục HSCN trường THPT huyện Chư păh a Nội dung giáo dục Nội dung giáo dục HSCN trường đạt mức trung bình Do cần phải có biện pháp phù hợp việc nâng cao nội dung giáo dục nhà trường thời gian tới b Hình thức GDHSCN Tính hiệu hình thức áp dụng trường đạt mức độ khá, nhiên tỷ lệ đạt mức trung bình chưa tốt chiếm tỷ lệ cao Điều cho thấy thực tế hình thức giáo dục học sinh chưa ngoan nhà trường chưa thật hiệu c Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục HSCN Công tác giáo dục HSCN trường THPT huyện Chư păh muốn đạt hiệu tốt nhất, không chịu tác động nhân tốt mà đòi hỏi lúc phải có giáo dục đồng phối hợp nhà trường, gia đình xã hội 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GDHSCN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CHƯ PĂH 11 2.4.1 Nội dung quản lý công tác giáo dục HSCN trường THPT huyện Chư păh Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động GDHSCN Quản lý hoạt động GDNGLL Quản lý GD kĩ sống cho học sinh Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh Quản lý công tác GVCN Quản lý phối hợp gia đình, nhà trường xã hội Việc quản lý công tác giáo dục HSCN trường theo kết thăm dò cho thấy đạt mức độ trung bình khá, thực tế số giáo viên cho công tác quản lý tiết sinh hoạt chủ nhiệm, kiểm tra đánh giá, quản lý hồ sơ chủ nhiệm chưa thật tốt, chưa chặt chẽ nhà trường chưa thành lập tổ chủ nhiệm để có kế hoạch quản lý, hoạt động công tác chủ nhiệm tốt 2.4.2 Các điều kiện hỗ trợ quản lý công tác giáo dục HSCN 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CHƯ PĂH 2.5.1 Thuận lợi Thực trạng công tác quản lý GDHSCN trường THPT địa bàn huyện Chư păh thời gian qua đạt kết do: - Được quan tâm đạo công tác phối hợp chặt chẽ tổ chức, đoàn thể đứng chân địa bàn huyện Chư păh công tác giáo dục học sinh chưa ngoan - Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường công tác GDHSCN 12 - Sự phối hợp chặt chẽ nhà trường với đoàn niên, Ban hoạt động giờ, Ban đại diện CMHS công tác quản lý HSCN - Phần lớn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhiệt tình, sáng tạo công tác GDHSCN - CSVC trường trang bị đầy đủ phục vụ cho công tác tổ chức hoạt động nhằm thu hút giáo dục HSCN 2.5.2 Khó khăn, hạn chế - Một phận giáo viên, nhân viên chưa có nhận thức tốt công tác giáo dục HSCN - Môi trường tổ chức thực quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan nhiều hạn chế - Đội ngũ cán quản lý chưa có nhiều kinh nghiệm công tác quản lý GDHSCN - Một số GVCN chưa thật quan tâm, chưa có nhiều kinh nghiệm công tác GDHSCN - Công tác phối hợp với lực lượng bên nhà trường đôi lúc chưa thường xuyên Những tác động xấu từ môi trường kinh tế - xã hội, từ sở kinh doach Game online, nuông chiều cái, thiếu quan tâm gia đình 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế - Công tác đạo, lãnh đạo nhà trường đôi lúc chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ - Công tác kế hoạch hóa GDHSCN trường chưa thật khoa học, chưa đầy đủ chưa quan tâm mức - Công tác kiểm tra, đánh giá thi đua khen thưởng, chưa thường xuyên, chưa kịp thời - Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục kĩ sống chưa đa dạng, tính hiệu qủa chưa cao 13 - Môi trường văn hóa nhà trường chưa thật phát triển để góp phần nâng cao công tác quản lý giáo dục HSCN - Công tác phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên Tiểu kết chương Qua thực tế khảo sát điều tra trường THPT huyện Chư păh thực trạng quản lý công tác GDHSCN với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên điều tra 97 Kêt cho thấy HSCN nhà trường chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt học sinh có hành vi chưa ngoan học tập, bỏ giờ, cúp tiết, học chưa nghiêm túc nói tục chửi thề, hút thuốc lá, nghiện game… Trong công tác quản lý GDHSCN nhà trường nhiều thiếu sót từ công tác tổ chức, đến công tác quản lý, kiểm tra đánh giá nhận thức nội dung quản lý hoạt động giáo dục học sinh chưa ngoan thiếu rõ ràng Từ tồn cần phải có nghiên cứu giải pháp cách khoa học để công tác quản lý GDHSCN đạt hiệu tối ưu 14 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CHƯ PĂH TỈNH GIA LAI 3.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GDHSCN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CHƯ PĂH TỈNH GIA LAI 3.1.1 Đảm bảo tính hệ thống 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn, khả thi 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu 3.2 BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CÔNG TÁC GDHSCN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CHƯPĂH TỈNH GIA LAI 3.2.1 Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh tổ chức xã hội công tác GDHSCN Cách thực * Đối với Hiệu trưởng cán quản lý nhà trường - Phải nghiên cứu nắm vững văn đạo cấp liên quan đến công tác GDHSCN - Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch quản lý GDHSCN từ đầu năm học đảm bảo thực xuyên suốt năm học * Đối với GVCN, GV môn: Luôn người gương mẫu hoạt động; GVCN phải thường xuyên quan tâm, động viên khuyến khích em găp khó khăn Nắm hiểu hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tính cách HSCN nhằm có biện pháp giáo dục phù hợp; GVCN phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhắc nhỡ học sinh, kịp thời phổ biến 15 cho học sinh văn đạo ngành, trường công tác giáo dục học sinh * Đối với CMHS: Đầu năm học Hiệu trưởng tổ chức họp CMHS, mục đích cam kết phối hợp gia đình nhà trường công tác quản lý, giáo dục học sinh; nhà trường trường cung cấp thêm số kiến thức đặc điểm tâm lý lứa tuổi HS THPT để phụ huynh biết có phương pháp giáo dục phù hợp; Giữa nhà trường với gia đình ký cam kết thực tốt Nội quy, Quy định trường lớp đề Đối với HS có tính cách đặc biệt phụ huynh báo cáo với GVCN để phối hợp giáo dục 3.2.2 Tăng cường lực công tác quản lý giáo viên chủ nhiệm lớp Cách thực * Đối với Hiệu trưởng Có kế hoạch cụ thể công tác chủ nhiệm; Thực tốt việc phân công GVCN Thành lập tổ chủ nhiệm trực tiếp quản lý, đạo theo kế hoạch nhà trường Thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác chủ nhiệm tổ chủ nhiệm, hồ sơ chủ nhiệm, dự tiết sinh hoạt lớp GVCN; kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở GVCN công tác GDHSCN Khen thưởng GVCN, tập thể học sinh cá nhân điển hình, học sinh chưa ngoan có tiến có đóng góp xuất sắc cho hoạt động nhà trường, đồng thời xử lý trường hợp vi phạm cách kịp thời Tổ chức hội thảo tập huấn công tác chủ nhiệm trường học Có biện pháp bồi dưỡng cho GVCN kiến thức, kỹ tự quản lớp HS 16 Tăng cường vận động GVCN viết sáng kiến kinh nghiệm công tác GDHSCN, giáo dục đạo đức học sinh, có chế độ khen thưởng hợp lý sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cao.Vận dụng nhân rộng kinh nghiệm toàn đơn vị * Đối với GVCN Đầu năm học GVCN tiến hành nghiên cứu hoàn thành hồ sơ học sinh Trao đổi với HS để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng xu hướng sở trường em Trao đổi với GVBM tình hình lớp để kịp thời tuyên dương chấn chỉnh, xử lý Trao đổi với Ban giám hiệu, Đoàn trường, CMHS để có thêm thông tin học sinh; GVCN không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nhà giáo để xứng đáng gương tốt cho học sinh noi theo; vận dụng linh hoạt biện pháp viết nhật kí lớp học; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ tự quản cho cán lớp từ đầu năm học; phải xây dựng qui trình sinh hoạt lớp đảm bảo tính linh hoạt, hấp dẫn, phong phú, đa dạng nội dung hình thức; phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động tự quản giúp tập thể HS, điều chỉnh sai sót, lệch lạc; cần phối hợp với địa phương gia đình, tổ chức mạng lưới cán lớp, tổ, hình thành nhóm sinh hoạt tập thể địa phương giúp tự rèn luyện đạo đức gia đình xã hội Các chủ đề hoạt động lên lớp tháng phải GVCN tổ chức sinh động, hấp dẫn Qua hoạt động em hiểu rõ nội dung giáo dục HSCN nhà trường, giúp em tự nhoàn thiện * Đối với giáo viên môn, đoàn thể CMHS: Giáo viên môn, đoàn thể tích cực hỗ trợ GVCN 17 công tác giáo dục HSCN Đoàn TNCS phán ánh kịp thời trường hợp học sinh vi phạm nội quy cho GVCN với GVCN có biện pháp phù hợp để giáo dục HSCN CMHS chủ động gặp gỡ, thường xuyên liên hệ với GVCN để nắm tình hình học tập, rèn luyện em 3.2.3 Tăng cường quản lý giáo dục đạo đức kỹ sống cho học sinh Cách thực Nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ, giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh đối vơi công tác giáo dục cho học sinh; Kế hoạch hóa công tác giáo dục đạo đức học sinh; Bồi dưỡng đội ngũ GVCN phẩm chất, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ gương mẫu tích cực giảng dạy giáo dục; Chỉ đạo phối hợp đoàn niên tổ chủ nhiệm; Xây dựng chế phối hợp nhà trường, gia đình xã hội; Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục đạo đức học sinh; Các trường vào điều kiện cụ thể nhà trường để triển khai giáo dục kỹ sống qua số môn học hoạt động giáo dục; Xây dựng tủ sách giáo dục kỹ sống, có tài liệu tập huấn giáo dục kĩ sống nhiều tài liệu tham khảo khác; Hiệu trưởng tổ chức dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm cho việc nâng cao dần chất lượng giáo dục kĩ sống 3.2.4 Xây dựng phát triển văn hóa nhà trường Cách thực * Đối với Hiệu trưởng 18 Kiện toàn máy quản lý nhà trường, phân công, phân nhiệm phù hợp với lực, sở trường công tác cán bộ, giáo viên ,nhân viên; Phải xây dựng kế hoạch giáo dục HSCN từ đầu năm học; Thường xuyên nắm bắt thông tin HSCN cách cụ thể, đạo kịp thời đến đoàn thể, cá nhân có liên quan đến công tác GDHSCN; Quan tâm, đầu tư kinh phí để cải tạo cảnh quang nhà trường; Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thể tổ chức hoạt động bề nổi, hoạt động trở thành thường niên thiếu em học sinh Thường xuyên tổ chức phong trào thi đua năm học, bảo đảm tính công bằng, phù hợp với điều kiện nhà trường; Công tác lao động vệ sinh trường lớp, thực thường xuyên đảm bảo mĩ quan trường học; Xây dựng quy chế thi đua, nội quy nhà trường, nhiệm vụ học sinh, dựa sở Điều lệ trường trung học quy định quan quản lý giáo dục Kết hợp với quyền địa phương giải tỏa hàng quán trước cổng trường, điểm vui chơi giải trí truy cập Internet xung quanh trường theo quy định ngành chức Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ cho đội ngũ GVCN, đạo GVCN xây dựng lớp thành tập thể vững mạnh, tạo nên phong trào thi đua học tốt lớp Xây dựng khối đoàn kết CB-GV-NV Chỉ đạo thực tốt vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” gắn với vận động “Hai không” phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” * Đối với cán CB-GV-NV Bản thân CB-GV- NV nhà trường phải gương mẫu mặt Phải người gần gủi, quan tâm, động viên, 19 chia em gặp khó khăn học tập hay sống hàng ngày, để em cảm thấy thích thú đến trường * Đối với công đoàn nhà trường Có phối hợp chặt chẽ với quyền, đoàn niên hoạt động, đặc biệt công tác quản lý giáo dục HSCN Phối hợp với quyền phát động phong trào thi đua đoàn viên lao động, tổ chức chuyên đề, hội thảo, thi tạo không khí thi đua sôi * Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường Đoàn TNCS cần chủ động phối hợp với GVCN, GVBM tổ chức tốt phong trào thi đua học tập Tổ chức tốt sinh hoạt Đoàn hàng tuần, tháng, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh Thường xuyên đổi cải tiến hình thức sinh hoạt cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi, với điều kiện nhà trường, để buổi sinh hoạt sân chơi bổ ích, thật lôi Đoàn viên niên tham gia Giáo dục tinh thần yêu nước, giáo dục ước mơ, hoài bão cho Đoàn viên niên * Đối với Ban Hoạt động GDNGLL - Xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm học, triển khai đến tổ chuyên môn, câu lạc nhà trường, để tiến hành hoạt động thường xuyên - Đa dạng hóa hình thức tổ chức nhằm lôi học sinh tham gia 3.2.5 Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nhà trường - gia đình -xã hội trình giáo dục học sinh chưa ngoan 20 Cách thực * Đối với nhà trường Hiệu trưởng phải đạo phận thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh, giúp gia đình nâng cao nhận thức chăm sóc, GDHS cách chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập, rèn luyện Nhà trường cấp ủy đảng, quyền địa phương, quan, đoàn thể phối hợp, tập trung xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đường phố văn minh, đề cao giá trị xã hội chân chính, quan hệ tốt đẹp người với người Để em sống sinh hoạt môi trường văn minh lành mạnh Nhà trường phải thu hút lực lượng xã hội tham gia vào trình giáo dục HS * Đối với tổ chức đoàn thể địa bàn + Đối với công an huyện: cung cấp kiến thức pháp luật; luật ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội + Huyện đội: giúp nhà trường GD quân GD quốc phòng, GD truyền thống quân đội nhân dân, lịch sử, tư vấn hướng nghiệp + Phòng văn hóa thông tin: thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, để em có hội tham gia thể khiếu sở trường + Phòng lao động - thương binh xã hội: cung cấp tri thức định hướng nghề nghiệp, nhu cầu lao động ngành nghề, thị trường lao động, kỷ luật lao động + Huyện đoàn: phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt tập thể, quản lý HS hè, giáo dục truyền thống, lý tưởng Đoàn, hội thảo với chủ đề có liên quan + Ban đại diện CMHS: phối hợp nhà trường tổ chức 21 buổi chuyên đề nhằm tìm biện pháp nâng cao hiệu GDHSCN, giáo dục kỹ sống cho HS 3.2.6 Quản lý việc đổi công tác kiểm tra, đánh giá khen thưởng trách phạt Cách thực - Hiệu trưởng xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tiêu chuẩn thi đua, Tiêu chuẩn đánh giá phải kết hợp tiêu chuẩn định lượng định tính - Thống loại văn bản, biểu mẩu, hồ sơ chủ nhiệm từ đầu năm học làm đánh giá - Ban chấp hành Đoàn trường phân công cá nhân phụ trách công tác theo dõi, tổng hợp thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân lớp Phê bình, giáo dục học sinh vi phạm sinh hoạt đầu tuần - GVCN phải xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá tập thể tổ học sinh Tiến hành đánh giá hạnh kiểm học sinh theo tháng sở học sinh tự viết nhận xét kết rèn luyện đạo đức có góp ý cá nhân tổ GVCN thực xếp loại hạnh kiểm học sinh theo qui trình: thông qua ý kiến cán lớp, giáo viên môn, sau đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt Để việc xét duyệt công bằng, xác, Hiệu trưởng cần thành lập hội đồng xét duyệt gồm BGH, Bí thư Đoàn TN GVCN - Hiệu trưởng phải thường xuyên thực biện pháp kiểm tra công tác GDHSCN giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn làm tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra phân công phó hiệu trưởng tiến hành kiểm tra 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Việc giáo dục HSCN tùy theo tình hình thực tế trường địa phương mà giải pháp có ưu điểm hạn chế 22 định, biện pháp tối ưu Các biện pháp có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nên trình quản lý công tác giáo dục HSCN, nhà trường cần phải thực cách đồng bộ, có phối hợp vận dụng linh hoạt giải pháp để đem lại hiệu tối ưu Tiểu kết chương Dựa sở lý luận công tác GDHSCN quản lý công tác GDHSCN cho HS trường THPT; từ thực trạng HSCN, công tác GDHSCN quản lý công tác trường THPT huyện Chư păh, Gia Lai, đề xuất số biện pháp quản lý công tác GDHSCN cho HS Những biện pháp xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, tính toàn diện, hệ thống, khả thi phù hợp với thực tiễn sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học Từ kết thăm dò tính cấp thiết tính khả thi, biện pháp áp dụng thực tiễn quản lý công tác GDHSCN cho HS trường THPT huyện Chư păh, qua nâng cao hiệu GDHSCN cho HS thời gian tới 23 KẾT LUẬN Kết luận Cơ sở lý luận Quản lý công tác GDHSCN Nội dung quản lý GD học sinh chưa ngoan bao gồm: Cơ sở thực tiễn Hiện nay, tình trạng HSCN trường THPT huyện Chư păh có nhiều vấn đề đáng quan tâm, không HS có biểu vi phạm mang tính chất nghiêm trọng, chí vi phạm pháp luật, tình trạng bạo lực học đường mức báo động Công tác GDHSCN hạn chế định Giáo dục thông qua môn học chưa đạt hiệu mong muốn Việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HS chưa sát thực tế, thiếu biện pháp quản lý phù hợp Do cần thiết phải có Biện pháp quản lý khả thi để nâng cao chất lượng GDHSCN Biện pháp Trên sở lý luận thực tiễn, tác giả đề xuất biện pháp quản lý công tác GDHSCN trường THPT huyện Chư păh: (1) Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh tổ chức xã hội quản lý GDHSCN; (2) Tăng cường lực công tác quản lý giáo viên chủ nhiệm lớp; (3) Tăng cường giáo dục đạo dức, giáo dục kĩ sống cho học sinh (4) Xây dựng phát triển văn hóa nhà trường; (5) Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nhà trường - gia đình -xã hội trình giáo dục HSCN; (6) Quản lý việc đổi công tác kiểm tra, đánh giá 24 khen thưởng, trách phạt Khuyến nghị Với Bộ Giáo dục Đào tạo Cần biên soạn sách giáo khoa, nội dung không nhiều kiến thức hàn lâm, thời lượng vừa phải để em có thời gian tham gia hoạt động giáo dục kỹ sống Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai Nghiên cứu tổ chức nhiều hội thảo khoa học công tác GDHSCN, triển khai tập huấn cho đội ngũ GV trường Thường xuyên đạo, kiểm tra công tác GDHSCN trường phổ thông Đối với trường THPT Thành lập tổ chủ nhiệm, có quy chế kế hoạch hoạt động Tăng cường đầu tư kinh phí, hỗ trợ cho GV phụ trách quản lý công tác GDHSCN có hình thức tổ chức hấp dẫn HS Đối với Cha mẹ học sinh Ban đại diện CMHS hoạt động theo Điều lệ, chủ động tích cực liên hệ với nhà trường hoạt động GD; đặc biệt xây dựng kế hoạch GDHSCN cho em; thường xuyên liên hệ với nhà trường mà trực tiếp GVCN để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện em, để có biện pháp phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh; tham dự đầy đủ họp CMHS nhà trường tổ chức Nên trao đổi nhờ người khác tư vấn để có biện pháp giáo dục thích hợp với tâm lý lứa tuổi; Mẫu mực quan tâm đến việc GD nhiều Đối với quyền địa phương Tích cực phối hợp với nhà trường xây dựng môi trường GD lành mạnh Tăng cường lực lượng quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội ... huyện Chư păh tỉnh Gia Lai 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai Giả thiết khoa học Công tác giáo dục học sinh chưa ngoan trường. .. QUẢN LÝ GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CHƯ PĂH TỈNH GIA LAI 3.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GDHSCN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CHƯ PĂH TỈNH GIA LAI 3.1.1... Biện pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai 2 Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực tiễn, đề tài đề xuất biện pháp quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan ở các trường trung học phổ thông huyện chư păh, tỉnh gia lai , Biện pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan ở các trường trung học phổ thông huyện chư păh, tỉnh gia lai , Biện pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan ở các trường trung học phổ thông huyện chư păh, tỉnh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay