Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay tại thành phố đà nẵng

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 01:32

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ TÂN VŨ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM CHAY TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.31.01.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Lan Hương Phản biện 1: T Ngu n Ph c Ngu n Phản biện 2: T Ngu n n H ng Luận v n đ bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận v n tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng n m 2016 Có thể tìm hiểu luận v n tại: - Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Ở U T Trong xã hội ngày nay, ăn chay trở nên quen thuộc với tất người trở thành trào lưu ghế giới Mặc dù có nhiều chứng lượng tiêu thụ thịt khổng lồ có nhiều nghiên cứu làm bật lên xu hướng tiêu dùng thực phẩm chay ngày gia tăng Có chứng đưa ra, năm 1979, có 1,2% số người Mỹ người ăn chay Vào năm 1994, số tăng đến 7% (Dietz, Frisch, Kalof, Stern, & Guagnano) Hơn nữa, nghiên cứu số cá nhân không tự coi người ăn chay, ngày trở nên ăn chay theo định hướng (Krizmanic, 1992; Richter & Veverka, 1997) Ở Việt Nam, chưa có số liệu thức, có mặt nhà hàng quán ăn chay lượng thực khách đông đảo cho thấy số người ăn chay tăng dần thời gian gần Bên cạnh quan niệm ăn chay theo tôn giáo, vấn đề môi trường nóng lên toàn cầu vấn đề sức khỏe yếu tố dẫn đến hành vi người tiêu dùng việc mua thực phẩm chay thói quen ăn uống Với số lượng ngày tăng người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm có trách nhiệm với môi trường cần thiết phải trì cạnh tranh khiến nhiều nhà quản lý marketing phải tìm kiếm thông tin liên quan đến hành vi mua có trách nhiệm với môi trường Ăn chay coi hành vi Việc hiểu biết nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay cung cấp tảng cho chiến lược marketing ngành thực phẩm rên sở tác giả chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay thành phố N ng để thực luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu tiến hành với mục tiêu: Nghiên cứu sở lý luận, mô hình công trình nghiên cứu hành vi tiêu dùng khách hàng nói chung lựa chọn thực phẩm nói riêng có thực phẩm chay Tìm hiểu xác định yếu tố ảnh hưởng hành vi tiêu dùng thực phẩm chay hay định ăn chay ánh giá hành vi người tiêu dùng việc mua thực phẩm chay P -Ph m vi nghiên c u: Phạm vi không gian: đề tài tập trung điều tra, đánh giá hành vi tiêu dùng khách hàng quán ăn, nhà hàng, cửa hàng thực phẩm chay địa bàn thành phố N ng Phạm vi thời gian: đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng tiêu dùng thực phẩm chay thành phố N ng từ tháng đến tháng 10 năm 2015 - ng nghiên c u: ề tài nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay người tiêu dùng thành phố N ng, nghiên cứu tập trung vào khía cạnh khách hàng, để hiểu khách hàng P - Phương pháp nghiên cứu liệu thứ cấp - Phương pháp điều tra nghiên cứu thị trường: lập câu hỏi điều tra, phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp diễn dịch quy nạp, so sánh - đối chiếu - Nghiên cứu thực qua hai giai đoạn, nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kỹ thuật vấn sâu Nghiên cứu thức sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thực cách gửi câu hỏi trực tiếp cho đối tượng nghiên cứu Ýngh a thực tiễn đề tài nghiên cứu Ý ngh a thực tiễn: Cung cấp cho tổ chức xã hội doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu thị trường ngành thực phẩm thông tin yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng người tiêu dùng thực phẩm chay Tạo sở cho việc hoạch định chương trình xây dựng, quảng bá, đặc biệt định hướng tiêu dùng xanh, bảo vệ môi trường quyền động vật Việt Nam Gia tăng khả cạnh tranh, xây dựng chiến lược marketing dài hạn, ngắn hạn doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm nhằm thu hút khách hàng thoả mãn tối đa lợi ích khách hàng Cấu tr c luận văn bao gồm đầu 04 chương: đầu: Chương 1: Cơ sở l luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu Chương 2: hiết kế nghiên cứu Chương 3: Phân t ch kết nghiên cứu Chương 4: Kết luận hàm ch nh sách HƯƠNG Ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄNCỦA VẤN Ề NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG ị ĩ ời tiêu dùng Ch ng ta thường ngh hành vi người tiêu dùng liên quan đến cách thức mua sản phẩm cá nhân uy nhiên, hành vi người tiêu dùng thực chất có phạm vi rộng định ngh a đầy đủ: Hành vi người tiêu dùng phản ánh tổng thể định người tiêu dùng việc thu nhận, tiêu dùng, loại bỏ hàng hóa, bao gồm sản phẩm dịch vụ, hoạt động ý tưởng, đơn vị định (con người) theo thời gian N heo Hành vi người tiêu dùng (Nguyễn an Hương, uân ãn, Phạm hị ường hị iên Hà, Nhà xuất ài ch nh, 2013) bốn thành phần ch nh hành vi người tiêu dùng bao gồm: (1) Các nhân tố tâm l cốt l i (tiến trình bên trong), (2) iến trình định, (3) Các nhân tố bên (văn hóa người tiêu dùng) (4) Kết hành vi người tiêu dùng rước người tiêu dùng định, v dụ định nhằm tác động đến kết hành vi mua sản phẩm hay sử dụng sản phẩm l biểu tượng, trước hết người tiêu dùng phải có số nguồn kiến thức hay thông tin làm sở cho định họ, họ phải tham gia vào tiến trình diễn biến nhân tố tâm l cốt l i Họ cần phải th c đẩy, có khả có hội để tiếp x c, ch hiểu thông tin, ghi nhớ thông tin, tạo lập thay đổi thái độ - 1.2 HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PH M CHAY – ĂN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG HAY ẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM CHAY 1.2.1 Hành vi tiêu dùng hực phẩm chay Hành vi tiêu dùng toàn hoạt động liên quan trực tiếp tới trình tìm kiếm, thu thập, mua sắm, sở hữu, sử dụng, loại bỏ sản phẩm/ dịch vụ Nó bao gồm trình định diễn trước, sau hành động (James F.Engel, Roger D Blackwell, Paul W.Miniard – Consumer Behavior, 1993) Như vậy, hành vi tiêu dùng thực phẩm chay hiểu toàn trình tìm kiếm, thu thập, mua sắm, sở hữu sử dụng loại thực phẩm chay heo đó, hành vi tiêu dùng thực phẩm chay xem hành vi người ăn chay Thực phẩm chay gồm tất loại trái cây, rau, loại hạt, ngũ cốc, hạt, đậu đậu đỗ - tất nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật chuẩn bị để kết hợp vô tận thành ăn mà đảm bảo bạn không thấy chán; từ cà ri đến bánh, pasties đến pizza,… tất bạn thích phù hợp với chế độ ăn chay ăn thực với thành phần thực vật (Theo The Vegetarian Society) Ăn chay, trai, ăn lạt hay chủ ngh a ăn chay chế độ ăn uống không gây tội, ác nghiệp (giết hại), gồm thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật (trái cây, rau quả, vv ), có không ăn sản phẩm từ sữa, trứng mật ong, hoàn toàn không sử dụng loại thịt (thịt đỏ, thịt gia cầm hải sản) không ăn thực phẩm có từ trình giết mổ 1.2.2 Các nhân tổ n hành vi tiêu dùng thực phẩm chay Harker cộng (2010) đề xuất mô hình lựa chọn thực phẩm (Hình 1.4) mà theo ý kiến áp dụng để xác định yếu tố định lựa chọn thực phẩm người ăn chay H nh ộng lựa chọn thực phẩm (Harker cộng sự) Căn vào kết nghiên cứu nghiên cứu trước, thang đo tổng hợp hoàn chỉnh cho nhân tố mô hình nghiên cứu giới thiệu biểu sau, đó, báo đo lường thang đo ikert (5 lựa chọn) với (1) không đồng quan trọng (5) đồng đưa không quan trọng với báo TT ếu tố uyền ộng vật Bảo vệ ức khỏe ôn giáo âm trạng x x x x x x Chuẩn mực xã Lindeman, M & cộng (2000) Worsley A., & cộng (1998) Wright & Howcroft (1992) x x x x x x x Steptoe, A & cộng (1995) Renner, B & cộng (2012) Janda, S & cộng (2001) KeaneA & Willetts A., (1994) Harker D & cộng (2010) De Backer, C & cộng (2014) ảng Arto, Salonen O & cộng (2012) h p nh n tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩ cha môi trường x x x x x x hội x 10 QUY TR NH NGHI N ỨU H nh ui tr nh nghiên c u 11 2.3 NGHI N ỨU NH T NH Do đặc thù ẩm thực chay t triển khai nghiên cứu hành vi khách hàng, đồng thời ăn chay lại hành vi tiêu dùng liên quan đến văn hóa Việt Nam nói chung hành phố N ng nói riêng lại có n t văn hóa đặc trưng định so với đa số nghiên cứu trước từ nước Do vậy, tác giả thực nghiên cứu định tính sơ để góp phần kh ng định lại nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay thông qua phương pháp vấn sâu Nghiên cứu định t nh tiến hành với mẫu 20 Kết quản nghiên cứu xác định nhân tố tác giả đưa phù hợp với l ăn chay người tham gia trả lời, thêm vào có hai câu trả lời xác định thêm nhân tố Ăn chay gi p an lạc , ôi ăn chay l tâm linh 2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.4.1 B i c nh chọn mô hình nghiên c u Mô hình Harker đề xuất phù hợp thuận lợi sử dụng để tìm động lực đằng sau lựa chọn thực phẩm chay có nhược điểm Nó không loại trừ việc lựa chọn thức ăn chay nói riêng sử dụng để tìm yếu tố định ảnh hưởng đến lựa chọn thực phẩm khác Thị trường thực phẩm chay phát triển nhanh chóng ăn chay xu giới Tuy nhiên, có nghiên cứu giới nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thực phẩm có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay đa số nghiên cứu nước tiến hành giới trẻ Bên cạnh đó, hành vi ăn chay quốc gia khác đặc điểm văn hóa Việc thiếu nghiên cứu 12 nước l nh vực th c đẩy tác giả tập trung vào phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay để xác định thái độ người tiêu dùng việc tiêu dùng loại thực phẩm 2.4.2 Mô hình nghiên c u gi thuy t nghiên c u Mô hình nghiên cứu mà tác giả đề xuất nghiên cứu khái quát sau: H nh h nh nghiên c u (tác giả đề xuất) 2.5 THIẾT LẬP THANG O 2.5.1 Ti n trình thi t lậ sở thi t lậ 13 ảng TT Bi n s hang đo lường khái niêm nghiên c u Mã hóa T ờng khái niệm Thang ể Tác gi ờng Mối quan tâm AW1 ôi cho việc sản = Quyền ộng vật xuất thực phẩm chay không lấy từ nghiên (Animal không gây đau đớn cho quan cứu Welfare-AW) động vật Lindeman & AW2 AW3 AW4 trọng, Chỉ báo 1, 2 ôi cho việc sản = Väänänen xuất thực phẩm chay không (2000); tôn trọng quyền động quan từ nghiên vật trọng cứu ôi ngh giết Wright and mổ động vật thật Howcroft khủng khiếp (1992) ôi ngh giết thú vật làm thực phẩm sai trái Mối quan tâm EP1 Thực phẩm chay Bảo vệ Môi sản xuất cách không lấy từ trường thân thiện với môi quan nghiên cứu (Environmental trường trọng, Protection- EP) EP2 Sản xuất thực phẩm = Lindeman & chay không làm không Väänänen cân môi quan (2000), từ trường tự nhiên Wright and EP3 = trọng Chỉ báo 1, 2, ôi ngh việc Howcroft sản xuất thịt gây hại (1992) cho môi trường (vì công nghệ chăn nuôi thải nghiều kh 14 nhà k nh) Mối quan tâm HEL1 Tôi muốn khỏe = Sức khỏe mạnh (Health-HEL) HEL2 Renner không cộng Ăn chay gi p bổ quan (2012) xung nhu cầu chất dinh trọng, HEL3 dưỡng, vitamin = khoáng chất không Tôi muốn trì quan chế độ ăn cân đối HEL4 trọng Tôi muốn nhạy bén (ví dụ tràn đầy lượng, động…) Tôn giáo REL1 (Religion) Ăn chay không bị = Chỉ báo 1, cấm tôn giáo không lấy từ nghiên REL2 REL3 REL4 REL5 quan cứu Ăn chay hài hòa, trọng, Lindeman & phù hợp với quan = Väänänen điểm tôn giáo không (2000); Tôn giáo quan báo từ không cho ph p ăn trọng Charlotte J số loại thịt S De Backer Tôn giáo & Liselot không cho ph p ăn Hudders thịt (2014); Niềm tin tôn giáo báo từ định phải ăn Wright and chay Howcroft (1992) Các chuẩn mực SN1 Gia đình ngh xã hội ( ocial việc ăn chay không cộng = Renner 15 Norms) tốt SN2 quan (2012) Những người mà trọng, quen biết (gia đình, = đồng nghiệp, bạn b , không hàng xóm…) ăn quan chay (vì ăn chay trọng theo họ) SN3 Không ăn chay lịch (khi người ăn ăn chay) SN4 Bác s khuyên nên ăn chay SN5 Tôi không muốn làm cho người cố gắng mang hạnh phúc thất vọng (khi không ăn chay theo mong muốn họ) SN6 ôi yêu cầu phải ăn chay âm rạng MOO1 MOO2 MOO3 Ăn chay gi p = đương đầu với không Pollard, T; sống (ăn chay gặp quan Wardle, J trở ngại, bất an) trọng, (1995) Ăn chay gi p = đương đầu với stress không (căng th ng) quan Ăn chay gi p trọng thư thái, an lạc Steptoe, A.; 16 MOO4 Ăn chay giữ cho tỉnh táo/nhanh nhẹn, hoạt bát Ăn chay gi p cho MOO5 tinh thần phấn chấn lên Ăn chay khiến MOO6 cảm thấy tốt (nhẹ nhàng tịnh, bình an tâm hồn) Quyết định ăn Nếu buộc phải đưa 1=rất Janda & chay định, chọn không Philip J (Vegetarianism ăn chay ăn thịt Trocchia Decision) Nếu chay đa 5= VD1 VD2 đồng ý, (2001) dạng s n có, ăn t đồng ý, thịt mã hóa Tôi không hài lòng ngược lại VD3 với bữa ăn mà thịt Tôi cố gắng tránh ăn VD4 NGHI N ỨU thịt lúc NH Ư NG 2.6.1 Thi t k nghiên c u 2.6.2 Thu thập d liệu 2.6.3 Chọn mẫu 2.6.4 Phân tích d liệu Các liệu sau thu thập làm với k ch thước mẫu n=200 liệu xử lý phần mềm SPSS 16.0 17 HƯƠNG ẾT QUẢ NGHI N ỨU TẢ ẪU IỀU TRA Ă ổ ệ Nhóm tuổi: Nhóm từ 13-19 tuổi: ,Nhóm từ 20-35 tuổi: 42 ,Nhóm từ 36-49 tuổi: 21 ,Nhóm từ 50 tuổi trở lên: 33 Nghề nghiệp: Học sinh sinh viên: 14 , Công nhân: 8,5 , Nhân viên văn phòng: 31,5 , Nội trợ: 23 ,Doanh nhân Nhà quản l : 1,5 ,Khác: 21,5 Ă ậ hu nhập: Dưới triệu: 16 , từ 1-3 triệu: 22 , từ 3-5 triệu: 33 , từ 5-7 triệu: 17 , từ 7-10 triệu:12 , rên 10 triệu: Ă ọ rình độ học vấn: iểu học: 12 , rung học sở: 10 , rung học phổ thông: 22 , CCN-C : , ại học 47 , rên đại học: Ă ô ôn giáo: Không tôn giáo: 41 , Phật giáo: 44,5 , hiên Ch a giáo: 0,5 , Cao ài: 9,5 , Phật giáo Hòa Hảo:4,5 Giới t nh: Nam giới: 33 , Nữ giới: 67 H ắ NH 3.2 KIỂ ự Ộ TIN CẬY THANG O: ệ IỂ CRONBACH ALPHA T ậ T ệ T T s Tô ô NH 18 T ẩ T T T Q ự ị Các thang đo có hệ số Cronbach’s alpha > 0.7 tất hệ số tương quan biến tổng biến quan sát > 0.3 ạt yêu cầu Vậy tất 32 biến quan sát chấp nhận để đưa vào phân t ch nhân tố( EFA ) bước IỂ NH GI TR THANG O: PH N T H EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS (EFA) 3.3 P A ậ - Kiểm định Bartlett’s : ig = 0.000 < 0.05 : Các biến quan sát phân tích nhân tốtrên có tương quan với tổng thể - Hệ số KMO= 0.743>0.5 : Phân tích nhân tố tương th ch với liệu nghiên cứu - Có 07 nhân tố trích từ phân tích EFA - Hệ số Cumulative% = 74,386% cho biết 07 nhân tố giải thích 74,386% biến thiên liệu - Giá trị hệ số Eigenvalues nhân tố > ạt yêu - Hệ số tải Factor loadingcủa biến quan sát > 0.5 ạt yêu cầu cầu Kết phân tích cho thấy thay đổi nhóm biến so với kết nghiên cứu định t nh ban đầu uy nhiên có bảy nhân tố trích từ kết phân tích nhân tố (EFA ) nhân tố Chuẩn mực xã hội ( N) tách thêm thành nhân tố Nhóm tham khảo (RG) 19 P A - Kiểm định Bartlett’s: ig = 0.000 0.5: Phân tích nhân tố tương th ch với liệu nghiên cứu - Có 01 nhân tố trích từ phân tích EFA - Hệ số Cumulative = 60.386 ạt yêu cầu - Giá trị hệ số Eigenvalues nhân tố> ạt yêu cầu - Hệ số tải Factor loading biến quan sát > 0.5 ạt yêu cầu Phân tích EFA thích hợp với liệu nghiên cứu, biến độc lập phụ thuộc mô hình đạt giá trị hội tụ Các nhân tố trích từ kết phân tích gồm 30 biến quan sát Những biến quan sát không đạt yêu cầu bị loại, biến quan sát đạt yêu cầu sử dụng bước phân tích PH N T H H NH H I QUY ỘI 3.3.1 Xâydựng gi thuy tc a mô hình 3.3.2 Phân tích mô hìnhhồi quyb i ảng Hệ số ác định Model R 787a h nh hồi qu ội R Adjusted R Std Error of the Square Square Estimate 595 41431 619 Hệ số xác định mô hình 0.619>0,5, thể bảy biến độc lập mô hình giải th ch 61,90% biến thiên biến phụ thuộc định ăn chay, hay ta nói mô hình hồi quy tuyến 20 tính bội xây dựng có ngh a mặt thống kê Với giá trị độ phù hợp mô hình tương đối chấp nhận ảng h n t ch Sum of Model Squares df h nh hồi qu Mean F Square Regression 30.651 4.379 Residual 18.882 110 172 Total 49.532 117 ội Sig 25.509 000a Bảng 3.32 cho thấy giá trị thống kê F mô hình 25.509 với mức ngh a quan sát nhỏ (sig = 0,000) nên kh ng định mô hình tồn tại, hay tồn mối quan hệ biến thỏa mãn với biến độclập khác tổng thể Như vậy, phân tích hồi quy tuyến tính bội phù hợp sử dụng để kiểm định mô hình đề xuất ảng Model Unstandardize Standardized d Coefficients Coefficients B ác hệ số Std Error h nh hồi qu t Sig Beta ội Collinearity Statistics Toleran -ce VIF (Constant) 1.905 357 5.335 000 REL -.068 050 -.089 -1.366 175 811 1.233 MOO 350 063 406 5.535 000 645 1.551 SN 064 042 112 1.508 134 624 1.602 HEL -.102 044 -.142 -2.315 022 917 1.090 AW 463 073 468 6.351 000 638 1.567 EP -.023 056 -.026 -.403 688 824 1.213 RG -.187 051 -.251 -3.647 000 733 1.365 21 Như vậy, ta thấy hệ số phóng đại phương sai VIF có giá trị nhỏ (giá trị < 2), đồng thời độ chấp nhận biến mô hình cao (>0.5) iều cho thấy biến độclập quan hệ chặt chẽ với nên tượng đacộng tuyến xảy Do đó, mối quan hệ biến độc lập không ảnh hưởng đáng kể đến kết giải thích mô hình hồi quy ô heo bảng 3.33.giá trị sig biến RE , N,EP lớn 0,05 nên bác bỏ giả thuyết, loại biến khỏi mô hình, biến lại có giá trị sig nhỏ 0,05 nên biến có ành hưởng đến định ăn chay.loại bỏ ba biến trên, phương trình hồi quy tuyến t nh sau: VD = 1,905+0,35MOO-0,102HEL+0,463AW-0,187RG N ậ ệs ô mô hình hồi quy trên, ta thấy: Các biến uyền động vật âm trạng có ảnh hưởng chiều đến định ăn chay biến ức khỏe Nhóm tham khảo ảnh hưởng ngược chiều đến định ăn chay Cụ thể mối quan tâm đến uyền động vật tăng đơn vị0,463 đơn vị; âm trạng tăng đơn vị định ăn chay tăng 0,35 đơn vị rong ảnh hưởng nhóm tham khảo tăng đơn vị định ăn chay giảm 0,187 đơn vị mối quan tâm đến sức khỏe tăng đơn vị định ăn chay giảm 0,102 đơn vị 22 HƯƠNG ẾT UẬN VÀ HÀ H NH S T TẮT T ẾT QUẢ H NGH A VÀ HÀ ắ - hang đo sử dụng mô hình đạt yêu cầu độ tin cậy độ giá trị - ác định mô hình yếu tố thành phần có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay thành phố gồm ối quan tâm quyền động vật, N ng, bao ối quan tâm đến sức khỏe âm trạng - Phân t ch anova đánh giá ảnh hưởng hay không nhóm khách hàng theo giới t nh, độ tuổi, nghề nghiệp, học vấn, thu nhập đến yếu tố mô hình ĩ - ạo sở gi p doanh nghiệp, cửa hàng, nhà hàng sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay hiểu r yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng thực khách - Với kết đóng góp nghiên cứu góp phần tạo sở cho việc hoạch định chương trình xây dựng quảng bá việc thực hành phong cách ẩm thực xanh để xây dựng chế độ ăn nhằm hướng đến phát triển bền vững ây dựng chiến lược tiếp thị dài hạn, ngắn hạn, chương trình thu h t khách hàng thỏa mãn tối đa lợi ch khách hàng H s ệ ối với nhà hàng, quán ăn chay: thức ăn chay cần tránh đặt tên theo ăn mặn, gây phản cảm người có 23 tâm từ bi ăn chay quyền động vật, bên cạnh cần tìm hiểu thêm dinh dưỡng (thức ăn chay nhóm: bột, b o, đạm rau củ quả) để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho người trường chay Không gian nhà hàng cần rộng rãi tịnh ấm c ng thoải mái để thu h t nhóm khách gia đình, bạn b đến thưởng thức ối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chay đóng gói, cửa hàng thực phẩm chay: cần thiết kế bao bì giấy thân thiện môi trường, không nên in hình động vật xẻ thịt lên bao bì minh họa việc đặt tên có liên tưởng đến thịt động vật nhằm hướng người tiêu dùng đến hành vi ăn chay với tâm từ bi, thường xuyên làm chương trình truyền thông khuyến kh ch người ăn chay H s - ăng cường ổ chức chương trình truyền thông cho hoạt động ăn chay - hành lập hội người ăn chay hoạt động thường xuyên tổ chức dạy chế độ ăn chay đầy đủ chất dinh dưỡng, trao đổi kinh nghiệm nấu chay quan trọng hoạt động phải thường xuyên - uyên truyền, giáo dục nhằm định hướng lại quan niệm cho ăn chay đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng để người tiêu dùng thay đổi quan niệm có thịt động vật bổ dưỡng - ổ chức buổi hội thảo nhằm khuyến kh ch ẩm thực chay hướng dẫn cách thực tập việc ăn chay H N HẾ ỦA Ề TÀI VÀ HƯ NG NGHI N ỨU TIẾP TH O NGHI N ỨU Mặc dù đề tài nghiên cứu đem lại số kết đóng góp định, nhiên nghiên cứu số hạn chế sau 24 Thứ nhất: hang đo tổng hợp từ nhiều nguồn nghiên cứu trước thang đo lường khái niệm nghiên cứu cần thiết phải xem xét thêm thực nhiều nghiên cứu khác với bổ sung hiệu chỉnh để kh ng định ch nh xác độ tin cậy thang đo ây hướng nghiên cứu Thứ hai:Nghiên cứu thực thị trường thành phố N ng, số lượng mẫu có 200 mẫu sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện Do kết không đại diện cho toàn thị trường mà cần thiết phải có nghiên cứu thị trường khác khu vực khác với số mẫu lớn phương pháp chọn mẫu ch nh xác ây hướng nghiên cứu để có kết nghiên cứu phản ánh đ ng thực tế Thứ ba: Nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay, dựa góc độ quan sát chủ quan nghiên cứu định t nh với cỡ mẫu nhỏ để xác định nhân tố ảnh hưởng đến định ăn chay bỏ sót vài nhân số tiềm ẩn ột nghiên cứu quy mô xác định nhân tố ảnh hưởng đến định ăn chay cách toàn diện ... tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay thành phố N ng để thực luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu tiến hành với mục tiêu: Nghiên cứu sở lý luận, mô hình công trình nghiên. .. cứu hành vi tiêu dùng khách hàng nói chung lựa chọn thực phẩm nói riêng có thực phẩm chay Tìm hiểu xác định yếu tố ảnh hưởng hành vi tiêu dùng thực phẩm chay hay định ăn chay ánh giá hành vi người... nhân tố ảnh hưởng đến vi c lựa chọn thực phẩm có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay đa số nghiên cứu nước tiến hành giới trẻ Bên cạnh đó, hành vi ăn chay quốc gia khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay tại thành phố đà nẵng, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay tại thành phố đà nẵng, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay tại thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay