Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum

27 32 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 01:19

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THẾ VŨ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng – 2017 Công trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÕA Phản biện 1: PGS.TS Đặng Văn Mỹ Phản biện 2: GS.TSKH Lương Xuân Quỳ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Kon Tum vào ngày 14 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong tổ chức nhận thấy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực (sau viết tắt là: ĐTNNL) quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (sau viết tắt là: DN) Với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay đổi công tác ĐTNNL công ty bộc lộ nhiều tồn hạn chế: hình thức đào tạo chưa phong phú, công tác đào tạo chưa có quy trình khoa học chưa sát với lực thực nhân viên… dừng lại mức cá nhân nhu cầu cá nhân Từ thân xin chọn đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xổ số kiến thiết Kon Tum” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài tập trung vào vấn đề: Cơ sở lý luận công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp; Đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân cho Công ty Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận thực tiễn ĐTNNL công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: Tất cán quản lý, nhân viên hợp đồng dài hạn, ngắn hạn Công ty Các liệu thu thập giai đoạn 2013-2015; tầm xa giải pháp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Nguồn liệu Nguồn liệu sử dụng đề tài bao gồm: Dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu thu thập từ phòng ban Công ty; viết nghiên cứu, phân tích chuyên gia; số liệu báo cáo Sở, ngành liên quan Dữ liệu sơ cấp: Dữ liệu thu thập thông qua việc khảo sát trực tiếp bảng hỏi, khảo sát trực tiếp NLĐ, thị trường 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn tác giả sử dụng số phương pháp sau: Phương pháp vấn cá nhân, Phương pháp khảo sát thông qua thiết kế bảng hỏi, Phương pháp nghiên cứu tài liệu nhằm thu thập, tổng hợp, phát vấn đề liên quan đến đào tạo thông qua thông tin, liệu thứ cấp Ngoài ra, sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh đối chiếu để khai thác liệu thu thập được, từ đưa đánh giá Kết cấu Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận văn chia làm 03 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung ĐTNNL doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng ĐTNNL Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum Chương 3: Giải pháp hoàn thiện ĐTNNL cho Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc liên quan đến đề tài Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực nhà nghiên cứu phân tích cách khoa học, mang tính hệ thống, xuất thành giáo trình, sách hay nghiên cứu lý luận đào tạo nguồn nhân lực đăng tạp chí… để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài này, sử dụng tham khảo tài liệu sau: TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, Th.s Đào Hữu Hoà, ThS Nguyễn Thị Loan, ThS Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn Nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội TS Nguyễn Hữu Thân (2012), Quản trị nhân sự, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội PGS TS Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng - số 5(40) De Cenzo, D.A & Robbins, S.P (2001), Human Resource Management (Quản trị nhân sự), 7th edition, Wiley PGS.TS Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội ThS Ngô Thị Minh Hằng (2010), “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty nhà nước thời kỳ hội nhập”, đăng trang Web http://www.doanhnhan360.com Kỷ yếu Hội thảo khoa học (2015), “Đào tạo nguồn nhân lực cho Tây nguyên, thực trạng giải pháp”, đăng trang Web http://www.kontum.udn.vn/ George T Milkovich, John W Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội Business Edge (2007), Đào tạo nguồn nhân lực – để khỏi ném tiền qua cửa sổ, NXB Trẻ, Hà Nội Đặng Thị Hương (2011), Đào tạo cán quản lý doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Nguyễn Xuân Khánh (2013), Đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Tóm lại: Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung, đồng thời đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực số doanh nghiệp cụ thể Tuy nhiên công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum chưa có nghiên cứu công tác đào tạo dành riêng loại hình này, nghiên cứu học viên chọn cần thiết lý luận thực tiễn, trùng lặp Đề tài Đào tạo nguồn nhân lực cho công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kon Tum nhằm đưa giải pháp có lợi đào tạo nguồn nhân lực công ty Từ mang lại hiệu sử dụng nhân lực hiệu kinh tế giá trị cho doanh nghiệp CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực: nguồn lực người, nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội Nguồn nhân lực hiểu theo nghĩa bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo tận tâm, nỗ lực hay đặc điểm khác nhân viên 1.1.2 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo hoạt động học tập nhằm giúp cho nhân viên tiếp thu rèn luyện kỹ cần thiết để thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Có bốn dạng bản: đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo bổ sung đào tạo nâng cao 1.1.3 Mục đích đào tạo nguồn nhân lực Là sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính hiệu tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác với thái độ tốt nâng cao khả thích ứng họ với công việc tương lai * Những mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp là: - Xây dựng thực kế hoạch phát triển nguồn nhân lực toàn doanh nghiệp hoạt động đào tạo có tổ chức - Để đáp ứng nhu cầu học tập, hội thăng tiến người lao động - Đào tạo nguồn nhân lực giải pháp có tính chiến lược tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.4 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực - Về mặt xã hội - Về phía doanh nghiệp - Về phía người lao động 1.1.5 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực dựa nguyên tắc sau: - Thứ nhất: Con người hoàn toàn có lực phát triển Mọi người tổ chức có khả phát triển cố gắng để thường xuyên phát triển giữ vững tăng trưởng doanh nghiệp cá nhân họ - Thứ hai: Mỗi người có giá trị riêng, người người cụ thể khác với người khác có khả đóng góp nhiều sáng kiến - Thứ ba: Lợi ích người lao động mục tiêu tổ chức kết hợp với Khi nhu cầu người lao động thừa nhận đảm bảo họ phấn khởi công việc - Thứ tư: Đào tạo nguồn nhân lực nguồn đầu tư sinh lời, đào tạo nguồn nhân lực phương tiện để đạt phát triển tổ chức có hiệu 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo trình thu thập phân tích thông tin nhằm làm rõ nhu cầu cần cải thiện kết thực công việc xác định đào tạo có phải giải pháp nâng cao hiệu làm việc, khả phát triển với cán bộ, nhân viên cụ thể a Cơ sở xác định nhu cầu đào tạo - Thứ nhất, phân tích tổ chức: Xác định xem trình độ phát triển, mục tiêu phát triển tương lai, hiệu hoạt động thời gian định, điểm mạnh, điểm yếu để cải thiện đào tạo Cuối cùng, phân tích khả trình độ cán làm đào tạo, sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực tài chính,… nhằm đảm bảo độ xác việc xác định nhu cầu đào tạo - Thứ hai, phân tích yêu cầu công việc: Dựa vào mô tả công việc, tiêu chuẩn đối để doanh nghiệp biết người thực cần đào tạo có nhu cầu đào tạo (Cần dạy kiến thức, kỹ gì? Cho loại lao động nào? Cần phải đào tạo nào? Bao nhiêu lâu? Lựa chọn đối tượng đào tạo) - Thứ ba, phân tích nhân viên: Phân tích hồ sơ cá nhân để lấy thông tin trình độ, lực, kĩ họ để xem có đảm bảo yêu cầu tối thiểu công việc hay không Phân tích kết thực công việc để xem mức độ hoàn thành công việc họ, kiến thức kỹ thiếu? cần bổ sung kiến thức kỹ cho họ… b Cách thức xác định nhu cầu đào tạo - Thứ nhất: Dựa vào nhu cầu doanh nghiệp: - Thứ hai: Dựa vào nhu cầu nhân viên: - Thứ ba: Nhu cầu đào tạo cần ưu tiên đáp ứng 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo Xác định mục tiêu đào tạo chuyển nhu cầu xác định việc phân tích tổ chức, cá nhân công việc thành mục tiêu đo lường Các mục tiêu sở để định hướng nỗ lực đào tạo Đào tạo đánh giá bốn cấp độ: Phản ứng, kiến thức sau đào tạo, hành vi người nhân viên công việc kết 1.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo Trước thực chương trình đào tạo phải xác định, lựa chọn đối tượng cho đào tạo Trước hết, người phải nằm số nhu cầu cần đào tạo, sau xem xét động học tập họ có muốn tham gia khóa đào tạo hay không? Xem xét đến khả học tập người, trình độ thấp tuổi cao nên khả tiếp thu học nên không nên lựa chọn Cuối dự đoán việc thay đổi hành vi nghề nghiệp nhân viên tới đâu 1.2.4 Xây dựng chƣơng trình lựa chọn phƣơng pháp đào tạo a Xây dựng chương trình đào tạo Chương trình đào tạo phải xây dựng thật cụ thể về: số môn học, môn học cung cấp chương trình, số học, tiết học môn, chi phí cho môn, tiết Các phương tiện cần thiết cho chương trình như: giáo trình, tài liệu, trang thiết bị Sau doanh nghiệp vào tình hình cụ thể lực tài chính, sở vật chất để chọn phương pháp đào tạo cho phù hợp b Lựa chọn phương pháp đào tạo Có nhiều phương pháp đào tạo khác để lựa chọn phương pháp có ưu, nhược điểm riêng Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp kết hợp nhiều phương pháp đào tạo, chi phí thấp phương pháp đem lại hiệu lớn 1.2.5 Tổ chức quản lý trình đào tạo a Lựa chọn giáo viên đào tạo - Nguồn bên (lựa chọn nhân viên giỏi, người quản lý có kinh nghiệm doanh nghiệp tham gia giảng dạy) - Nguồn bên (lựa chọn giáo viên từ sở đào tạo, quan đơn vị bên tham gia giảng dạy) b Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo - Tài liệu, sách, giáo trình, tư liệu học tập khác dành cho học viên Những tài liệu, sách, giáo trình quan trọng nhất, bắt buộc phải cung cấp cho học viên? Những tài liệu nên cung cấp thêm? - Các phương tiện phục vụ giảng dạy cần thiết cho lớp học Chẳng hạn, giấy A4, bảng lật, laptop, máy chiếu,vv… - Những điều kiện vật chất khác như: chè, nước, hoa quả,vv… c Thời gian địa điểm tiến hành đào tạo - Nên mở lớp đào tạo vào thời điểm để huy động số học viên cần đào tạo theo kế hoạch có mức độ bận việc - Thời điểm mời huy động giảng viên cần thiết Kết hợp loại thời gian trên, người lập kế hoạch đào tạo xác định thời gian mở lớp đào tạo - Về địa điểm đào tạo, tổ chức xác định mở lớp đào tạo tổ chức thuê bên d Tổ chức thực kế hoạch đào tạo - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân phận tham gia vào việc tổ chức thực kế hoạch đào tạo 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển Công ty TNHH thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum, 100% vốn Nhà nước, hoạt động theo Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty a Tên gọi trụ sở - Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM (KONTUM LOTTERY COMPANY LIMITED) - Trụ sở: Số 198 Bà Triệu - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum - ĐT: 060.3862323-Fax: 060.3866037-Web:.xosokontum.vn - Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng Việt Nam b Ngành nghề kinh doanh Hoạt động xổ số kiến thiết; hoạt động loại hình vui chơi có thưởng 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ a Chức Được tổ chức khai thác nguồn tiền nhàn rỗi dân cư thông qua việc phát hành loại hình vé xổ số, hình thức nhận giải thưởng ngẫu nhiên, trực tiếp kinh doanh hoạt động XSKT với loại hình vé xổ số: Vé xổ số truyền thống, vé xổ số lô tô, xổ số cào số bóc biết kết khu vực 14 tỉnh Miền Trung Tây nguyên b Nhiệm vụ Phát hành loại hình XSKT phạm vi địa lý quy định, 12 loại hình vé, số lượng, mệnh giá lịch mở thưởng Tổ chức kênh phân phối biện pháp thu hồi vé bán không hết Quyết định cấu giải thưởng, tổ chức quay số mở thưởng cách thức tổ chức trả thưởng cho khách hàng (người tham gia dự thưởng) 2.1.3 Đặc điểm tổ chức Công ty 2.1.4 Về nguồn lực Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty XSKT Kon Tum 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TNHH MTV XSKT KON TUM THỜI GIAN QUA 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo - Bước 1: Phòng Tổ chức hành thông báo niêm yết công ty gửi Chi nhánh, Văn phòng đại diện để NLĐ đăng ký tham gia lớp đào tạo (nếu đủ điều kiện) - Bước 2: Tổng hợp lại nhu cầu đăng ký tham gia - Bước 3: Rà soát lại danh sách đăng ký theo tiêu chuẩn, quy định cụ thể (loại bỏ bổ sung đối tượng) sau tổng hợp thành danh sách thức Bước 4: Trình Ban Giám đốc xem xét định cử đào tạo Đối với lớp đào tạo ngắn hạn, tập huấn,…Phòng Tổ chức hành trực tiếp xử lý đến cá nhân Phòng chuyên môn cử trực tiếp nhân viên tham gia 2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo Hiện công ty đào tạo để đáp ứng theo quy hoạch bổ nhiệm, yêu cầu vị trí việc làm…(cử đào tạo sau đại học, đại học, trị, quản lý nhà nước…), nhu cầu cần phát triển quy hoạch tương lai, thay đổi công nghệ, thay đổi vị trí việc làm…, đào tạo dựa nhu cầu cá nhân (học để hợp thức hóa cấp, nâng bậc 13 lương, nâng ngạch…) học để thực quy định cấp trên: Học tập Nghị quyết, tập huấn, hội nghị, bồi dưỡng… 2.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo Công ty lựa chọn đối tượng đào tạo dựa theo yêu cầu theo cấu: Bổ nhiệm, theo quy hoạch, theo văn yêu cẩu cấp trên, theo nhu cầu cá nhân Việc lựa chọn đối tượng đào tạo công ty cho thấy, mục tiêu đào tạo chưa xuất phát từ yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh Công ty chưa xác định rõ mục tiêu đào tạo, chẳng hạn kỷ năng, kiến thức mà nhân viên lĩnh hội để thực tốt công việc sau đào tạo 2.2.4 Xây dựng nội dung, chƣơng trình lựa chọn phƣơng pháp đào tạo a Nội dung, chương trình đào tạo - Đào tạo quy: trường, cở sở tổ chức thiết lập theo quy trình quy định bắt buột (Chính trị, sau đại học, đại học, trung cấp, quản lý nhà nước…) - Đào tạo quy định cấp (Bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tập huấn…) đơn vị tổ chức thiết lập nội dung chương trình - Các nội dung chương trình đào tạo DN tổ chức - Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, văn mới…Việc xác định nội dung chương trình đào tạo hầu hết cở sở tổ chức thiết lập b Phương pháp đào tạo - Đào tạo theo hình thức kèm cặp, dẫn - Đào tạo theo hình thức chuyên đề - Đào tạo theo hình thức tập huấn - Đào tạo theo hình thức quy (hoặc không tập trung) Ngoài ra, Công ty tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm với Công ty XSKT nước nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức quản lý, đào tạo kinh doanh xổ số 14 2.2.5 Tổ chức quản lý trình đào tạo Công ty tổ chức quản lý giám sát thông qua giấy/thông báo triệu tập, cấp, giấy chứng nhận Người cử tham dự chẳng có yêu cầu phải báo cáo kết tập huấn văn cho Mục đích để xét nâng lương, thưởng…vào cuối năm 2.2.6 Kinh phí đào tạo Nguồn kinh phí cho công tác đào tạo công ty (chiếm tỷ lệ thấp xấp xỉ 0,02% so với doanh thu), công ty chưa thành lập quỹ đào tạo mà theo thực tế (văn bản, thông báo, định…của cấp) công ty toán theo thực tế 2.2.7 Đánh giá kết đào tạo Việc đánh giá kết đào tạo Công ty (trước sau đào tạo) chưa có hệ thống tiêu đánh giá, thiếu dừng lại đến việc đánh giá kết nhân viên sau đào tạo, đồng thời bước đánh giá Công ty mang tính hình thức chưa thực cách 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TNHH MTV XSKT KON TUM 2.3.1 Kết đạt đƣợc Trong năm qua, ĐTNNL công ty góp phần nâng cao mặt chung trình độ lực đội ngũ cán nhân viên, gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển Đội ngũ lao động cử đào tạo, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm quyền lợi việc học tập nâng cao trình độ 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế - Công ty chưa có chiến luợc cụ thể nhân - Cán làm đào tạo chủ yếu kiêm nhiệm hướng dẫn kinh nghiệm giáo án, quy trình đào tạo cụ thể 15 - Việc xác định nhu cầu đào tạo phần lớn dựa vào yêu cầu cấp ý kiến chủ quan trưởng phận, chưa xác định nhu cầu cần phải đào tạo hàng năm - Các chương trình trao đổi, bồi dưỡng chung chung chưa đạt độ sâu kiến thức, phần lớn mang tính định hướng, dừng lại việc phát tài liệu nghe giảng viên truyền đạt - Đánh giá kết đào tạo sơ sài, bước thực giản đơn, thiếu tiêu thức đánh giá nên không đánh giá thực chất hiệu đào tạo KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chương 2, tác giả phân tích tình hình chung Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum, khái quát nét trình hình thành phát triển, lĩnh vực kinh doanh nay, mô hình quản lý thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Công ty giai đoạn 2013-2015 Trong đó, tập trung phân tích nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn, độ tuổi, cấu giới tính…của công ty Có thể nói, công tác ĐTNNL chưa tổ chức tốt, chưa theo quy trình cụ thể Việc xây dựng chương trình đào tạo chưa thực Việc xác định nhu cầu, đối tượng đào tạo mang cảm tính chủ quan người tham mưu người quản lý chủ yếu dựa vào quy hoạch, bổ nhiệm, yếu tố công việc, chưa quan tâm nhiều đến phương pháp đào tạo hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị ngành XSKT Công tác đánh giá chương trình đào tạo chưa thực cách bản, khoa học Do đó, chương trình đào tạo Công ty chưa phát huy hiệu thiết thực để giúp Công ty đạt mục tiêu đề công tác ĐTNNL 16 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XSKT KON TUM 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo xu hƣớng phát triển thị trƣờng lao động ngành XSKT 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển Công ty XSKT Kon Tum đến năm 2020 tầm nhìn 2030 3.1.2 Mục tiêu, phƣơng hƣớng đào tạo nguồn nhân lực Công ty 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XSKT KON TUM 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo Trước tiên, người làm công tác đào tạo cần tiến hành phân tích mục tiêu mà Công ty cần hướng đến là: Tiêu thụ nhiều số lượng vé nhân tố khác, bao gồm kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thứ hai, phải tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo phận, phòng, văn phòng đại diện Để việc xác định nhu cầu đào tạo xác, cần thực việc xây dựng mô tả công việc, phần việc phòng, ban, Văn phòng đại diện kỹ cần thiết để thực công việc Thứ ba, phân tích nhân viên, công ty cần vào mô tả công việc để xác định khả đáp ứng công việc nhân viên tiến hành trắc nghiệm, kiểm tra, đánh giá việc thực công việc nhân viên 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo 17 Mục tiêu phải cụ thể cho đối tượng đào tạo, khóa đào tạo cụ thể phù hợp với đặc thù ngành xổ số, cụ thể: - Về mục tiêu ngắn hạn (năm 2020) + Với đối tượng cán quản lý: 100% nắm vững kiến thức nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, kỹ lãnh đạo, tin học, ngoại ngữ, đào tạo kỹ đàm phán, xử lý tình + Với khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: Đảm bảo 100% người cử tham gia đào tạo phải vượt qua nhận văn bằng, chứng thời hạn + Với đào tạo lao động trực tiếp: Phải đảm bảo 100% đối tượng đào tạo theo quy định công ty cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia đào tạo (được đồng ý công ty) nhận văn bằng, chứng thời hạn bố trí công việc theo trình độ đào tạo + Với khóa đào tạo nhân viên mới: Đảm bảo 100% nhân viên đào tạo chuyên môn, đạt cấp chứng giữ lại công ty làm việc - Về mục tiêu dài hạn: Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo tạo điều kiện cho 100% cán công ty tham gia khóa đào tạo có mục tiêu, theo định hướng công ty đảm bảo chất lượng (đào tạo bổ sung, đào tạo lại đào tạo chuyển đổi…) 3.2.3 Hoàn thiện việc lựa chọn đối tƣợng đào tạo - Phù hợp với yêu cầu đội ngũ nhân lực công ty ngắn hạn chiến lược phát triển dài hạn - Phù hợp tuổi, giới tính, trình độ, kỹ ưu tiên đối tượng trẻ, có lực mong muốn phát triển gắn bó lâu dài công ty - Phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh ngành xổ số - Xem xét nguyện vọng cá nhân người đào tạo 18 - Trước mắt công tác đào tạo tiến hành chọn đối tượng có nhạy bén nhanh nhẹn, dài hạn chọn cá nhân có khả nghiên cứu sâu vấn đề thời gian dài dựa trên: + Kết đánh giá thực công việc giao + Nhu cầu cần phải đào tạo vị trí công việc + Ngành nghề mà người lao động thực + Trình độ chuyên môn mà người lao động có + Nhu cầu cá nhân người lao động + Ý thức trách nhiệm cá nhân - Công ty nên sử dụng kết hoạt động phân tích công việc sử dụng hệ thống đánh giá kết làm việc người lao động để chọn lựa 3.2.4 Hoàn thiện việc xây dựng nội dung chƣơng trình đào tạo lựa chọn phƣơng pháp đào tạo a Hoàn thiện việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo Để công tác đào tạo nguồn nhân lực đạt hiệu quả, Công ty cần xác lập định hướng nội dung đào tạo loại đối tượng lao động Công ty cần vào kết khảo sát ý kiến nhân viên từ phận quản lý đến phòng chuyên môn, Văn phòng đại diện công ty, mô tả vị trí công việc, phận làm công tác đào tạo tổng hợp để định hướng nội dung đào tạo, đối tượng thời gian đào tạo Chương trình đào tạo cần phải xây dựng cụ thể thời gian, nội dung đào tạo giáo viên giảng dạy cho nhóm đối tượng * Đào tạo định hướng: Áp dụng nhân viên nhân viên lâu năm (nếu họ chưa nhận định hướng có thay đổi tổ chức) * Đào tạo kỹ thuật bản: Cung cấp cho nhân viên khái niệm quy trình kinh doanh Công ty, bước 19 thực công việc từ đơn giản đến phức tạp Áp dụng cho tất nhân viên tham gia trực tiếp vào trình hoạt động kinh doanh lĩnh vực xổ số công ty, * Đào tạo công việc: Cung cấp nâng cao kỹ cho công nhân thực công việc đặc thù công việc cụ thể phân công Việc đào tạo giao cho phòng ban, văn phòng đại diện tỉnh * Đào tạo nâng cao: Áp dụng cho nhân viên đề bạt lên vị trí quản lý cao nhằm đáp ứng với vị trí công việc (kỹ giao tiếp, làm việc đồng đội, giải vấn đề, sáng tạo mạo hiểm, lập kế hoạch tổ chức công việc, quản lý thân * Đào tạo cho nhân viên mới: Việc đào tạo nhân viên không ý đến kỹ năng, thao tác công việc mà phải quan tâm đến kỹ làm việc nhóm, phối hợp công việc, b Hoàn thiện việc lựa chọn phương pháp đào tạo - Đối với nhóm lao động gián tiếp, trực tiếp (không bao gồm cấp quản lý, giám sát): đào tạo chỗ cho nhân viên phương pháp đào tạo công việc theo kiểu dẫn công việc, kèm cặp nơi làm việc - Đối với nhân viên cấp quản lý, giám sát: đào tạo công việc để nâng cao lực quản lý, lực chuyên môn luân chuyển công việc để họ tiếp cận với công việc, lĩnh vực khác Ngoài ra, nên áp dụng số phương pháp đào tạo sau: Đào tạo đa công việc, đào tạo bổ sung, tái đào tạo, đào tạo kỹ 3.2.5 Hoàn thiện việc tổ chức quản lý trình đào tạo a Lựa chọn giáo viên Việc lựa chọn đội ngũ giáo viên, hướng dẫn quan trọng Người giáo viên, hướng dẫn cán lãnh đạo, người trực tiếp quản lý người đào tạo có kinh 20 nghiệm thực tiễn, họ hiểu hết vướng mắc phát sinh công việc hàng ngày trình triển khai công việc Ngoài ra, công ty thuê đội ngũ giáo viên giảng dạy từ bên (thông qua sở đào tạo, sở, ban ngành) b Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo Công ty xem xét trang bị ký hợp đồng thuê với sở đào tạo (tính toán cho có lợi kinh tế) hệ thống máy chủ, máy tính nối mạng đường truyền mạnh, đủ để kết nối với tất sở khu vực để phục vụ cho công tác đào tạo chỗ đào tạo từ xa c Thời gian địa điểm đào tạo - Thời gian đào tạo tuần: Lao động trực tiếp tuyển dụng, nên tổ chức đào tạo chỗ kết hợp hình thức đào tạo kèm cặp, bồi dưỡng - Thời gian đào tạo tuần: Là NLĐ phận gián tiếp, cán nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức Nên kết hợp với sở đào tạo, sở, ngành - Thời gian đào tạo tháng: Là NLĐ chuyên môn, kỹ thuật ngành, cần phải đào tạo cải tạo, thay ứng dụng công nghệ Nên kết hợp đào tạo chỗ vừa học lý thuyết vừa thực hành - Thời gian đào tạo từ tháng: Cử học lớp không tập trung (tại chức), sau đại học Nên kết hợp với sở đào tạo 3.2.6 Xác định kinh phí cho đào tạo Công ty cần sớm thành lập quỹ đào tạo có chế, sách đào tạo hỗ trợ chi phí cho NLĐ tham gia đào tạo, công ty huy động thêm nguồn tài trợ cho công tác đào tạo từ bên từ bên công ty: trích từ 4%- 5% từ lợi nhuận Công ty, tiếp cận dự án phát triển NNL cho Tây Nguyên 21 Công ty xây dựng môi trường học tập, để người lao động nhận thấy quyền lợi trách nhiệm cử đào tạo tự tham gia đào tạo Mặt khác, cần có chế, sách cho công tác đầu tư, mua sắm, trang thiết bị hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ chi phí người lao động tham gia đào tạo (vì nguồn kinh phí công sức người lao động làm ra),… 3.2.7 Hoàn thiện công tác đánh giá kết đào tạo Sau khóa đào tạo, phận làm công tác đào tạo cần tiến hành phát phiếu khảo sát để học viên tự đánh giá chương trình đào tạo khả tiếp thu kiến thức học Trên sở ý kiến học viên, phận ðào tạo tổng hợp, ðề xuất với lãnh đạo Công ty điều chỉnh, bổ sung phù hợp cho lần đào tạo a Hoàn thiện máy Phòng Tổ chức hành Tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm quản lý nhân nhằm bước hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty b Tiến hành đánh giá công tác đào tạo thời gian qua Để xem xét hiệu công tác đào tạo có đạt mục tiêu xây dựng không, Công ty cần tiến hành đánh giá toàn trình đào tạo nguồn nhân lực Công ty thời gian vừa qua để có nhìn tổng quan công tác đào tạo nhằm xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động kinh doanh xổ số Công ty phát triển kinh tế - xã hội 3.2.8 Hoàn thiện sách khác - Hoàn thiện sách động viên người lao động trình tham gia đào tạo công ty cử học - Hoàn thiện sách sử dụng trường hợp sau đào tạo 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 22 3.3.1 Đối với nhà nƣớc, bộ, ngành TW - Nhà nước nên quy định mức chi phí cho đào tạo doanh số mức cao để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đảm bảo chủ động nguồn kinh phí đảo tạo - Sửa đổi, bổ sung văn ban hành văn sớm cho phép nâng mức giải thưởng đặc biệt ngành xổ số truyền thống cho phép phát hành loại hình xổ số điện toán - Cải tiến chế sách hoạt động xổ số kiến thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công ty xổ số kiến thiết phát triển bền vững ổn định 3.3.2 Đối với UBND tỉnh Kon tum - UBND tỉnh ngành cần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xổ số kiến thiết, cải tiến chế tài doanh nghiệp sách thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục hành chính, - Chỉ đạo Công ty XSKT sớm thành lập sử dụng quỹ đào tạo công ty - Có sách khen thưởng thỏa đáng doanh nghiệp, tổ chức có làm tốt công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tổ chức… 23 KẾT LUẬN Nguồn lực người coi tài sản quan trọng định đến tồn phát triển doanh nghiệp Việc sử dụng có hiệu phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp phải xem mục tiêu cốt lõi doanh nghiệp Công tác đào tạo nguồn nhân lực góp phần tích cực công tác quản trị nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp kiểm soát sử dụng nguồn nhân lực cách hữu hiệu Với mong muốn góp phần thực mục tiêu sách nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum, thông qua luận văn tác giả muốn khái quát hóa thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty, từ đề xuất xây dựng hệ thống đào tạo mang tính khoa học, khách quan làm sở thực chức khác quản trị nguồn nhân lực sách đánh giá, tuyển dụng, sử dụng, đề bạt…Đồng thời, phân tích mặt tích cực, ưu điểm cần phát huy mặt hạn chế cần khắc phục Trên sở đề xuất số nội dung tạo ðiều kiện thuận lợi cho Công ty hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực thời gian đến, nhằm quản trị nguồn nhân lực phù hợp, hiệu Tuy nhiện, với đặc thù ngành xổ số kiến thiết công tác đào tạo nguồn nhân lực phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác điều kiện thực hiện, việc áp dụng, kiểm tra điều chỉnh công tác đào tạo suốt trình thực cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty Theo mục tiêu nghiên cứu ban đầu đề ra, nội dung mà luận văn tập trung nghiên cứu là: - Các nghiên cứu liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực áp dụng vào thực tiễn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum 24 - Thu nhập, phân tích số liệu, sách đào tạo nguồn nhân lực Công ty Tiến hành khảo sát, điều tra vấn trực tiếp lãnh đạo, người lao động Công ty, nắm bắt thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực, sở đề xuất số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty thời gian đến Ngoài ra, Công ty cần củng cố, kiện toàn lại Phòng Tổ chức hành (bộ phận) làm công tác đào tạo nguồn nhân lực Nắm vận dụng sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp áp dụng vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh loại hình đặc thù xổ số kiến thiết Với thời gian nghiên cứu có hạn phương pháp nghiên cứu đơn giản Luận văn không tránh thiếu sót, mong tham gia góp ý quý thầy cô giáo để đề tài hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đào Hữu Hòa, Ban lãnh đạo công ty toàn Phòng chuyên môn, Văn phòng đại diện công ty tỉnh nhiệt tình giúp đỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp này./ 25 ... viên chọn cần thiết lý luận thực tiễn, trùng lặp Đề tài Đào tạo nguồn nhân lực cho công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kon Tum nhằm đưa giải pháp có lợi đào tạo nguồn nhân lực công ty Từ mang lại... cầu công tác đào tạo KẾT LUẬN CHƢƠNG 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO... triển Công ty XSKT Kon Tum đến năm 2020 tầm nhìn 2030 3.1.2 Mục tiêu, phƣơng hƣớng đào tạo nguồn nhân lực Công ty 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum, Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum, Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay