Chính sách phát triển nguồn nhân lực nhật bản từ sau năm 1945 và bài học kinh nghiệm cho việt nam

83 32 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 00:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU VIỆN NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - QUAN HỆ QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN L ự c NHẬT BẢN TỪ SAU NĂM 1945 VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Đông Phương Học Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật Bản Giảng viên hướng dẫn: Ths Lâm Ngọc Như Trúc Sinh viên thực hiện: Trần Tuấn Kiệt MSSV: 13030615 Lớp: DH13NB Vũng Tàu, năm 2017 Tác giả xin cam đoan : Khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Chính sách phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản từ sau năm 1945 học kinh nghiệm cho Việt N am ’" công trình nghiên cứu cá nhân tác giả, không chép Các số liệu sử dụng phân tích khóa luận có nguồn trích dẫn, có thích rõ ràng, minh bạch, có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, công trình nghiên cứu công bố, website Các kết nghiên cứu khóa luận tác giả tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Tác giả xin chịu trách nhiệm công trình nghiên cứu riêng SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký ghi rõ họ tên) Trần Tuấn Kiệt Qua trình học tập nghiên cứu, tác giả tích lũy nhiều kiến thức quý báu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đó nhờ giảng dạy tận tình quý Thầy Cô trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, hướng dẫn tận tâm Ths Lâm Ngọc Như Trúc giúp đỡ nhiệt tình quý đại diện đơn vị khác Tác giả xin chân thành cảm ơn: - Quý Thầy Cô Trường Đại học Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - Ths Lâm Ngọc Như Trúc Cuối tác giả xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè quan tâm giúp đỡ, động viên tác giả trình học tập hoàn thành khóa luận Kính mong quý Thầy Cô, gia đình anh chị bạn nhận nơi tác giả lòng biết ơn sâu sắc SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký ghi rõ họ tên) Trần Tuấn Kiệt MỞ Đ Ầ U 1 Lý chọn đề tài 2 Mục đích nghiên c ứ u .5 Nhiệm vụ nghiên cứu .6 Lịch sử nghiên cứu vấn đ ề Phương pháp nghiên c ứ u Dự kiến kết nghiên u Cấu trúc KLTN 10 CHƯƠNG I: NHẬN THỨC VỀ NHÂN TỐ “CON NGƯỜI” TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHẬT B Ả N 11 1.1 Nhận thức nhân tố “con người” thể qua “Ý thức tự hào, tự tôn dân tộc” 12 1.2 Nhận thức nhân tố “con người” thể qua chiến lược tập trung xây dựng giáo dục - trọng đầu tư cho “con người” 15 1.3 Nhận thức nhân tố “con người” thể qua vấn đề nhân công, lao động 22 CHƯƠNG II: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN N A Y 25 2.1 Vài nét sách phát triển nguồn nhân lực trước năm 1945 26 2.2 Thời kì bị chiếm đóng (từ năm 1945 đến 1952) .35 2.3 Thời kì hậu chiếm đóng (từ 1952 đến 1984) .38 2.4 Những năm kỉ XX đến 40 CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰ C 46 3.1 Bài học sức mạnh dân tộ c 47 3.2 Bài học ứng dụng, thực tiễn giáo dục 51 3.3 Bài học thích ứng với thời đại CNH - HĐH giáo dục người 55 3.4 Bài học giữ vững sắc dân tộc hội n h ập 58 3.5 Bài học trọng đầu tư cho người 60 3.6 Bài học từ mặt trái phát triển Nhật B ản 61 KẾT L U Ậ N 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 KLTN: Khóa luận tốt nghiệp CMKT: Chuyên môn kỹ thuật LLLĐ: Lực lượng lao động NCNL & TTTTLĐ: Nhu cầu nhân lực thông tin thị trường lao động SCN: Sơ cấp nghề TCN: Trung cấp nghề CĐN: Cao đẳng nghề CNH - HĐH: Công nghiệp hóa, đại hóa CNTT: Công nghệ thông tin 10 TBCN: Tư Bản Chủ Nghĩa 11 THPT: Trung học phổ thông Bảng 1: Trình độ CMKT LLLĐ TP Hồ Chí Minh năm 016 Bảng 2: Cơ cấu lao động có việc làm chia theo trình độ CMKT Bảng 3: Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đạt .4 Bảng 4: Khoảng cách suất lao động số nước khu vực qua thời kỳ (tính theo số lần ) Hình 1.1 Danh sách nước theo số d â n Error! Bookmark not defined Hình 1.2 Ảnh minh họa giáo dục Nhật Bản thời x a 16 Hình 2.1 Ảnh minh họa giáo dục Nhật Bản Error! Bookmark not defined i l VG DW Ỷ ò Lý chọn đề tài Giáo dục đào tạo trở thành yếu tố định lĩnh vực ưu tiên hàng đầu sách phát triển mỗ i quốc gia Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ Mỹ, Nhật Bản, nước phương Tây, tượng “con hổ”, “con rồng” khu vực phần lớn nhờ vào nguồn nhân lực có chất lượng [8] Khác với quốc gia khác khu vực giới, Nhật Bản quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, để phát triển, Nhật Bản dựa vào mỗ i người dân Nhận thức điều đó, Chính phủ Nhật Bản đặc biệt trọng tới giáo dục đào tạo “con người”, coi quốc sách hàng đầu nhằm đáp ứng kỳ vọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho phát triển xã hội Hiện Việt Nam quốc gia có lực lượng lao động đông, cụ thể theo số liệu Cục thống kê năm 016: Dân số trung bình năm 2016 nước ước tính 92,70 triệu người, tăng 987,8 nghìn người, tương đương tăng 1,08% so với năm 2015, Lực lượng lao động độ tuổi lao động nước năm 2016 ước tính 47,7 triệu người, tăng 275,9 nghìn người so với năm trước, lao động nam 25,8 triệu người, chiếm 54,1%; lao động nữ 21,9 triệu người, chiếm 45,9% [16] Việt Nam vào “giai đoạn vàng” phát triển dân số chất lượng lại không cao, biểu nhiều thành phần lao động có tay nghề thấp, chưa có tác phong công nghiệp Cũng theo số liệu Cục thống kê năm 016: Tổng số lao động làm việc 4.234.768 người chiếm 70,62% tổng số lao động Trong tổng số lao động làm việc chuyên môn kỹ thuật bậc cao chiếm 15,57%; chuyên môn kỹ thuật bậc trung chiếm 5,61%; nghề giản đơn thợ chiếm 41,24% loại công việc khác chiếm 35,81% [16] So với nước có kinh tế phát triển khu vực (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, sống xã hội phát triển kinh tế theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chất lượng người lao động nhân tố định, phát triển người xem thước đo phát triển m i quốc gia ây dựng xã hội học tập, tạo hội tạo điều kiện cho người học tập suốt đời, biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo nhằm phát huy tính tích cực chủ động người Cần quan tâm đến lợi ích người lao động, cần ý trả lương mức cho đội ngũ cán khoa học, tránh tình trạng bình quân, thiếu công b ng người lao động, đặc biệt đội ngũ lao động khoa học [38] 3.6 Bài học từ m ặt trái phát triển Nhật Bản Đó học tỷ lệ dân số vấn đề già hóa dân số Hiện Nhật Bản quốc gia có tỷ lệ người già t ng cao, biến động tỷ lệ dân số nam nữ học mà Việt Nam nên xem xét để đưa đường phát triển đắn cho tương lai Dân số Nhật Bản đạt đ nh triệu người vào n m Với t lệ sinh giảm xuống 1,5 vào đầu thập niên 1990 tiếp tục giảm xuống 1,B9 vào näm B004, dân số Nhật Bản suy giảm nhanh chóng Hiện dân số Nhật triệu người so với n m nhắm đến mục tiêu trì dân số mức Chính phủ nước triệu người vào n m [39] Theo nghiên cứu đánh giá nhiều chuyên gia cho thấy, người dân Nhật Bản thờ với việc lập gia đình, sinh chủ yếu lý sau: • Do sức ép cô ng việc : Theo hãng tin BBC, sách giáo dục trọng đổi mới, phù hợp nên Nhật Bản số phụ nữ có b ng đại học nhiều không so với nam giới lượng phụ nữ làm t ng đ n vòng n m trở lại Song, nhiều phụ nữ sau sinh đẻ trụ lại công ty cũ Việc tìm kiếm công việc phù hợp trở ngại lớn Một lý khác người chồng họ Nói việc giúp đỡ vợ làm công việc gia đình, đàn ông Nhật Bản thua xa đàn ông châu Âu châu Mỹ Những ông chồng Thụy Điển, Đức, Mỹ thường dành mỗ i ngày để giúp vợ làm việc nhà chăm sóc Trong đàn ông Nhật dành giúp vợ 15 phút chơi với • Do q uan niệm người Nhật: Theo quan niệm truyền thống Nhật Bản, đàn ông phải trụ cột gia đình Theo khảo sát có đến 1/3 phụ nữ Nhật Bản mong muốn bỏ việc giành toàn thời gian nhà làm nội trợ sau kết hôn, họ kỳ vọng người chồng tương lai cáng đáng hết vấn đề tài cho toàn gia đình Kỳ vọng trở thành gánh nặng lớn nhiều đàn ông Nhật Bản Chưa kể Nhật Bản quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ giới Ước tính vòng thập kỷ qua, chi phí nuôi Nhật tăng đến % Năm ngoái nước Nhật có triệu trẻ em sinh, nghĩa khoảng năm Nhật Bản thiếu lao động trẻ cách trầm trọng [44] Trước thực trạng lực lượng lao động bắt đầu thu hẹp lại, làm giảm tăng trưởng tương lai, năm gần đây, Chính phủ Nhật Bản bắt tay vào thực hàng loạt đề án khuyến khích sinh đẻ, bao gồm phát hành “Cẩm nang phụ nữ” để giáo dục phụ nữ trẻ thời điểm dễ khó mang thai thời kỳ sinh nở họ Chính phủ tổ chức nhiều kiện mai mối để kết nối c p đôi với Ngoài lý dẫn đến tỷ lệ sinh Nhật Bản ngày thấp tỷ lệ kết hôn người dân nước giảm dần theo năm Ngày có người muốn kết hôn họ kết hôn ngày muộn Ít phần ba phụ nữ trẻ muốn trở thành bà nội trợ toàn thời gian tìm kiếm người đàn ông có đủ tiềm lực tài để gánh vác gia đình truyền thống [39] Theo kết khảo sát Hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản mà Japan Times công bố có 49,3% số 1.134 người tham gia khảo sát, tuổi từ 16 đến 49, không quan hệ tình dục vòng tháng qua Cuộc khảo sát cho thấy thay đổi nhỏ hai giới: 8,3% đàn ông không sinh hoạt tình dục tỷ lệ phụ nữ 50,1% Tuy nhiên, tỷ lệ dành cho hai giới tăng 5% so với hai năm trước Về lý do, 21,3% đàn ông 17,8 % phụ nữ kết hôn cho biết, họ mệt mỏi công việc 3% phụ nữ lập gia đình cảm thấy sinh hoạt tình dục khiến họ "khó chịu" 17,9% nam giới tham gia khảo sát không hứng thú với chuyện chăn gối Theo báo cáo năm 011 Trung tâm dân số Nhật Bản, 7% đàn ông 3% phụ nữ không thích mối quan hệ tình cảm lãng mạn; 61% nam giới 49% nữ giới độ tuổi 18 -34 quan hệ tình cảm; 36% đàn ông 39% phụ nữ độ tuổi 18-34 chưa quan hệ tình dục Các chuyên gia nhận định tình trạng ngại yêu kết hôn phát sinh kinh tế phát triển cao tình trạng bất bình đẳng giới nghiêm trọng Năm 014, mức sinh Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục với triệu trẻ sơ sinh Khủng hoảng dân số trở nên trầm trọng 1,3 triệu người chết năm Theo Viện Dân số Nhật Bản, đến năm 2040, tổng số dân giảm xuống 107 triệu người, triệu người so với thời điểm Chính phủ Nhật Bản can thiệp để giải tình hình Họ muốn 80 % đàn ông tạm nghỉ vợ sinh Chính phủ tăng cường hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em [41] Theo thống kê Cục dân số Nhật Bản cho biết: sau khoảng 15 n m nữa, thay đổi đột biến số lượng người nhập cư người Nhật có người 75 tuổi Dân số già gây sức ép đè nặng lên hạ tầng y tế nước Hiện tỉ lệ dân số già cao đồng nghĩa với việc người già phải làm việc lâu Nếu không làm việc Nhật Bản phải đối mặt với việc thiếu hụt lao động trầm trọng Vì vậy, nhiều doanh nghiệp có xu hướng tuyển dụng thực tập sinh, lao động từ nước đến làm việc để bù đắp thiếu hụt nhân lực [40] Tình trạng thiếu lao động xảy lĩnh vực đời sống Việc sản xuất robot - người máy thông minh QRIO, ASIMO, AIBO theo đuổi ngành công nghệ cao giúp ích nhiều cho hồi sinh Nhật Bản Tuy nhiên, người nhân tố định hoạt động, nhân tố có tư cảm xúc nên trở ngại lớn Nhật Bản vấn đề nhân Việc có niên, nhiều người già phúc lợi xã hội tốn toán khó cho nước Nhật Việt Nam tương lai Trong đó, vấn đề trầm trọng nạn bạo lực học đường, bắt nạt, tự tử dấu hiệu suy giảm Theo thống kê Bộ Giáo dục Nhật Bản, vòng năm qua, số học sinh tiểu học “không đến trường” tăng 1,9 lần, tỉ lệ học sinh THCS tăng 2,3 lần, số vụ bạo lực học đường gia tăng: 1,7 lần cấp tiểu học, 1,4 lần cấp THCS Như vậy, vấn đề cốt lõi không nằm hệ thống giáo dục mà lối sống, văn hóa ứng xử, quan niệm sống, vấn đề xã hội như: quan hệ người người ngày lỏng lẻo, thiếu giao lưu, thiếu quan tâm đến trẻ em gia đình xã hội, gia đình tạo cô độc, thiếu cảm thông, chia sẻ với người khác trẻ em Nhật Bản Nếu vấn đề xã hội không giải cách triệt để vấn đề giáo dục giải tận gốc [42] Như từ vấn đề trên, cần rút học có sách phát triển nguồn nhân lực đắn phù hợp KẾT LUẬN Nhật Bản đất nước nhiều điều kỳ diệu Từ thời cổ đại, Nhật Bản tích cực tiếp thu Nho giáo để giáo dục người, vươn lên đạt đến trình độ quốc gia văn minh khu vực Đến thời trung đại, người Nhật nhanh chóng tiếp thu thành tựu hàng hải phương Tây, tích cực tham gia vào giao thương quốc tế Vào thời Minh Trị, Nhật Bản cử người du học nước ngoài, mời chuyên gia nước đến Nhật làm việc để học hay nhất, tốt phương Tây, tiến hành thành công nghiệp tân giáo dục Sau Thế chiến thứ II, từ đống tro tàn Nhật Bản vươn lên thành quốc gia giàu có, văn minh, toàn giới khâm phục, ngưỡng mộ Gần đây, Nhật Bản làm cho giới kinh ngạc giá trị cao quý b ằng giáo dục “con người” tiên tiến, tạo đội ngũ nhân công có chất lượng lẫn đạo đức lao động Giáo dục Nhật Bản khoảng k VI đến k I , mà giáo dục Trung Hoa giới thiệu triều đại Yamato Nền giáo dục lúc tập trung vào tầng lớp thống trị Những n m 16 s, Nhật Bản thống lại triều đại Tokugawa8 (1600 - 1867) Khi triều đại Tokugawa vừa bắt đầu, có người bình thường biết đọc viết, sau việc học trở nên vô phổ biến Nhật Nền giáo dục Tokugawa để lại tài sản có vô giá trị: t ng trưởng số lượng dân có học, hệ nhân tài, nhấn mạnh đến việc bồi dưỡng lực, tinh thần đạo đức Khi bước sang công Minh Trị Duy Tân vào n m , quyền Mạc phủ thực thi sách bế quan tỏa cảng (sakoku) cách nghiêm ng t hạm đội hải quân Mỹ áp sát bờ biển Nhật Bản, gây sức ép buộc quyền Nhật Bản phải mở cửa tự cho quan hệ ngoại 8@ N ^ ^ -T o k u g a w a bakufu quyền Mạc phủ Nhật Bản Tokugawa Ieyasu thành lập trị thời kỳ từ năm 1603 năm 1868 thương (1854) Thông qua thời kỳ Hà Lan học, tầng lớp trí thức Nhật Bản có nhận thức tường tận không thành tựu mang tính cách mạng khoa học - kỹ thuật phương Tây kỷ nói trên, mà có nhìn so sánh tốc độ phát triển phương Tây phương Đông tầm bao quát quan hệ trị giới đương thời Nhật Bản vốn quốc gia nhạy cảm có khả thích nghi cao tiếp thu văn hoá giá trị văn minh phương Tây đưa đến đổi tư duy, cách thức triển khai công cải cách đất nước góp phần tạo nên thay đổi kỳ diệu lĩnh vực từ kinh tế đến trị, xã hội “Chiến lược hồi sinh giáo dục nhằm hồi sinh Nhật Bản " thực với mục tiêu “nuôi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả n ng phát triển đất nước vượt bậc tương lai, phát huy mạnh quốc gia, đưa Nhật Bản trở thành cường quốc thắng cạnh tranh quốc tế, góp phần giải vấn đề quy mô toàn cầu, xây dựng uy tín quốc gia cộng đồng quốc tế” (Shitamura, 2013) [45] Các nhà nghiên cứu rằng, người yếu tố quan trọng làm nên kỳ tích Nhật Bản Nhật Bản lấy người làm trung tâm, có triết lý đào tạo giáo dục người Nhật Bản coi trọng đào tạo nguồn nhân lực, có giáo dục đứng vào top hàng đầu giới Trong trình phát triển mình, Nhật Bản để lại học quý báu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Những học có giá trị tham khảo cho Việt Nam việc đào tạo nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước ngày Trong vòng gần n m gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển tốt nhờ vào sách đổi mới, hội nhập tích lũy nguồn sản xuất Riêng giáo dục nhà nước coi quốc sách hàng đầu cố gắng cải cách toàn diện, chưa có thành thật đáng kể từ năm 1993 Giáo dục đề tài phức tạp cải cách giáo dục khó khăn Trải qua 20 năm đổi mới, giáo dục Việt Nam chưa hoàn thiện, xuất sắc đạt thành tựu đáng kể mở rộng quy mô giáo dục, đa dạng hóa hình thức giáo dục nâng cấp sở vật chất cho nhà trường, trình độ dân trí nâng cao, chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực Một hệ thống giáo dục toàn dân tương đối hoàn chỉnh, thống đa dạng hóa hình thành với đầy đủ cấp học trình độ đào tạo từ mầm non đến sau đại học Mạng lưới trường phổ thông xây dựng rộng khắp toàn quốc Các tỉnh nhiều huyện miền núi có trường nội trú bán trú cho em dân tộc người Các trường, lớp trung tâm dạy nghề phát triển nhiều hình thức, lớp dạy nghề ngắn hạn phát triển mạnh Quy mô giáo dục tăng nhanh, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập xã hội Năm học 2000 - 2001 có gần 18 triệu học sinh phổ thông, 820.000 học sinh học nghề (130.000 học nghề dài hạn), triệu sinh viên cao đẳng, đại học [36] Công tác xã hội hóa giáo dục đem lại kết bước đầu Các lực lượng xã hội tham gia ngày tích cực vào việc huy động trẻ đến trường, xây dựng sở vật chất trường học, đầu tư mở trường, đóng góp kinh phí cho giáo dục nhiều hình thức khác Ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục tăng từ 8% năm 1990 lên tới 15% năm 2000 [36] Mặc dù đạt thành tựu kể trên, nhìn chung giáo dục nước ta yếu chất lượng, cân đối cấu, hiệu giáo dục chưa cao, giáo dục chưa gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, đào tạo chưa gắn với nhu cầu sử dụng, đội ngũ giáo viên yếu, sở vật chất thiếu thốn, chương trình giáo trình, phương pháp giáo dục công tác quản lý chậm đổi mới; số tượng tiêu cực, thiếu kỷ cương chậm khắc phục Có thể nói tình hình giáo dục phản ánh thực trạng phát triển kinh tế đất nước Nhiều vấn đề giáo dục Việt Nam hậu “cái khó bó khôn” Chính sách giáo dục không độc lập với sách kinh tế Không thể có thay đổi giáo dục hàng loạt sách kinh tế thay đổi phần Trong đó, nhu cầu cải cách giáo dục cần quy mô lớn có tính khẩn cấp Sự không tương ứng cung cầu đổi giáo dục thực trạng cải cách giáo dục Việt Nam Trong năm qua giáo dục nước ta chịu sức ép lớn nhu cầu học ngày t ng dân số trình độ dân trí t ng, song lao động dư thừa, khả n ng sử dụng lao động kinh tế hạn chế, khả n ng đầu tư cho giáo dục hạn hẹp Đất nước chuyển sang kinh tế thị trường thực sách mở cửa làm thay đổi nấc thang giá trị xã hội, phẩm chất người lao động Do cần tiếp thu vận dụng sáng tạo, đắn học kinh nghiệm từ sách đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản để đưa đất nước vượt qua thách thức, tranh thủ thời xây dựng giáo dục tiên tiến đại, hướng tới xã hội học tập, nh m đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao phẩm chất toàn diện người Việt Nam thời đại mới, thúc đẩy tiến xã hội [36] TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU SÁCH Phan Ngọc Liên (1997), Lịch sử Nhật Bản, Nxb Văn hóa thông tin, HN, tr 167 Mai Ngọc Chừ (2009), Văn hóa ngôn ngữ phương Đông, Nxb Phương Đông, tr 74 Nguyên Tiệp (2006), PGS.TS, Trường Đại học Lao động-xã hội, nghiên cứu kinh tế Số 333- tháng 2/2006, Đào tạo phát triển lao động chuyên môn kỹ thuật - tiền đề quan trọng để sử dụng hiệu nguồn nhân lực tr - 4 Paul Kennedy (1995), Chuẩn bị cho kỷ XX I, Nxb Chính trị Quốc gia, tr 196 - 197 Kỷ yếu hội thảo khoa học (2 013), Nxb Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh - Đại học khoa học xã hội nhân văn II TÀI LIỆU BÁO CHÍ Trần Phương Hoa (2006), Giáo dục Pháp - Việt Việt Nam giai đoạn 1906 - 1945 cải cách giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản Đông Bắc Á, số 64, tr.43 Đông Á - Đông Nam Á: vẩn đề lịch sử (2004), Nhà Xuất Bản Thế Giới, Hà Nội, tr.18 Trần Thị Tâm (2 013) - Ths Đại học Khoa học Huế: cải cách giáo dục Nhật Bản thời kỳ minh trị vai trò nó, Đ ăng ngày: 8-10­ 2013, 10:14, Danh mục: Bài viết tạp chí, Năm 2009, Số Trần Phương Hoa (2006), “Giáo dục Pháp - Việt Việt Nam giai đoạn 1906 - 1945 cải cách giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị ”, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản Đông Bắc Á, số 64, tr.45 10 Tác giả tự tính toán theo số liệu Apo Productyvity Databook, 014 11 Paul Kennedy (1992), Thay đổi kinh tế xung đột quân từ 1500 đến 2000 - Hưng thịnh suy vong cường quốc, Nxb Thông tin lý luận, tr 145 12 Nguyễn Hiến Lê (1996), Khổng Tử, Nxb Văn hoá, Hà Nội III TÀI LIỆU INTERNET 13 http ://www.vysaip.org/news/tin-ngoai/kinh-te-xa-hoi/kinh-nghi 14 Tình hình Nhật Bản từ sau chiến tranh giới thứ hai đến Link: http ://kenhdaihoc net/threads/tinh-hinh-nhat-ban-tu- sau-chien-tranh-thegioi-thu-hai-den-nay.3752/ 15 Kinh nghiệm đào tạo nhân lực số quốc gia giới học tham khảo cho Việt Nam Link: http://www.tuvengiao.vn/Home/giaoduc/69646/Kinh-nghiem-dao-taonhan-luc-cua-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi-va-bai-hoc-tham-khao-choViet-Nam 16 Tổng cục thống kê -Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 (09:15 28/12/2016) Link: http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=16171 17 Lịch sử giáo dục Nhật Bản Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch s%E1%BB%AD gi%C 3%A1o d%E 1%BB%A5c Nh%E 1%BA%ADt B%E 1%BA%A3n#Th.E 1.BB.9Di k.E1.BB.B3 Edo 18 Con người tính cách người Nhật Bản (11/05/2017) Link: http://xuatkhaulaodong.com.vn/con-nguoi-va-tinh-cach-nguoi-nhat-ban218.htm 19 Giáo dục đào tạo Nhật Bản: Nền tảng phát triển nguồn nhân lực cho đất nước Link: http://www.duhocnhatban.edu.vn/tin-tuc-su-kien-du-hoc-nhat-ban/60-tintong-hop/735-giao-duc-nhat-ban-nen-tangphat-trien-nguon-nhan-luc-chodat-nuoc.html 20 Cải cách giáo dục Nhật Link: http://lib.dntu.edu.vn:8080/dspace/bitstream/DNTU 123456789/2081/1/C ai%20cach%20giao%20duc%20Nhat%20Ban.pdf 21 Giáo dục Nhật Bản tạo nguồn nhân lực cho đất nước Link: http://atlantic.edu.vn/giao-duc-nhat-ban-tao-ra-nguon-nhan-luc-cho-datnuoc-5679/ 22 Danh sách quốc gia theo số dân Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh s%C3%A1ch qu%E1%BB%91c gia theo s%E 1%BB%91 d%C3%A2n 23 Đôi nét Nền giáo dục chất lượng Nhật Bản http://duhoc.iapan.net.vn/doi-net-ve-nen-giao-duc-chat-luong-cua-nhatban-339.htm 24 Rangaku Link: https://vi.wikipedia org/wiki/Rangaku 25 loại bảo hiểm người lao động phải đóng sống Nhật Link: http://iapan.net.vn/4-loai-bao-hiem-nguoi-lao-dong-phai-dong-khi-songo-nhat-1391.htm 26 Ths Trương Nữ Vân Thi & Ths Lâm Ngọc Như Trúc (17/04/2015), “Các giá trị tích cực tư tưởng giáo dục nho giáo vận dụng người Nhật B ả n ” Link: http://bvu.edu.vn/web/ffl/cong-trinhbai-bao-khoa-hoc/-/asset publisher/KIhbihbiPqXD/content/cac-gia-tri- tich-cuc-trong-tu-tuong-giao-duc-cua-nho-giao-va-su-van-dung-cuanguoi-nhat-ban-ths-truong-nu-van-thi-ths-lam-ngoc-nhu-truc27 Fukuzawa Yukichi Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Fukuzawa Yukichi 28 Đôi nét Nền giáo dục chất lượng Nhật Bản Link: http://duhoc.iapan.net.vn/doi-net-ve-nen-giao-duc-chat-luong-cua-nhatban-339.htm 29 Trần Anh Phương (2008), Cải cách giáo dục đào tạo Nhật Bản Link: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-sukien/2008/3229/Cai-cach-giao-duc-va-dao-tao-o-Nhat-Ban-hien-nay.aspx 30 Tinh thần đoàn kết người Nhật Bản Link: http://www.vysaip.org/news/tinh-th%E 1%BA%A7 n-doank%E 1%BA%BFt-c%E 1%BB%A7 a-ng%C6%B0%E 1%BB%9Dinh%E 1%BA%ADt-b%E 1%BA%A3 n/ 31 Bách khoa thư Nhật Bản, Nxb Trường Đại học Cambridge 32 Bài học từ Nhật Bản Link: http://enternews.vn/bai-hoc-tu-nhat-ban32816.html 33 Cải cách giáo dục Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i c%C3%A1ch gi%C3%A 1o d%E1%BB%A5c c%E1%BB%A7a C%E1%BB%99ng h%C3%B2a X%C3%A3 h%E 1%BB%99i ch%E 1%BB%A7 ngh%C4%A9a Vi%E 1%BB%87t Nam 34 Dạy học tích hợp mục tiêu phát triển lực vận dụng kiến thức học sinh Link: http://vncsp.hnue.edu.vn/ban-tron-giao-duc/article/193 aspx 35 Đổi giáo dục Việt Nam: Một vài nhận định từ quan điểm sách kinh tế Link: https://luatminhkhue.vn/tin-tuc/doi-moi-giao-duc-tai- viet-nam-mot-vai-nhan-dinh-tu-quan-diem-chinh-sach-kinh-te-tran-nambinh-dai-hoc-new-south-wales-.aspx 36 Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 Link: http://www.moi.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view detail.a spx?itemid=22049 37 Giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trước tác động toàn cầu hóa Link: http://philosophv.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuven-de/Triet-hoc-Vanhoa/Giu-gin-va-phat-huv-gia-tri-van-hoa-truven-thong-o-Viet-Nam-truoctac-dong-cua-toan-cau-hoa-297.html 38 Nhân tố người trình xây dựng phát triển kinh tế Link: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/nhan-tocon-nguoi-trong-qua-trinh-xav-dung-va-phat-trien-kinh-te-91557.html 39 Tác động tình trạng suy giảm dân số Nhật Bản Link: http://nghiencuuquocte.org/2016/06/10/tac-dong-cua-tinh-trang-suv-giamdan-o-nhat-ban/ 40 Sự già hóa dân số - vấn đề nhức nhối nước Nhật Bản Link: http://hoptacquocte.com/tintuc/su-gia-hoa-ve-dan-van-de-nhuc-nhoi-tainuoc-nhat-ban/ 41 Tình trạng ngại yêu nguy khủng hoảng dân số Nhật Link: http://news.zing.vn/tinh-trang-ngai-veu-va-nguv-co-khung-hoang-dan-soo-nhat-post555300.html 42 Xã hội b ằng cấp cao vấn đề giáo dục Nhật Bản Link: http://cis.inas.gov.vn/index.php?newsid=604 43 Fukuzawa Yukichi Link: https://vi wikipedia.org/wiki/Fukuzawa Yukichi 44 Lý dân số Nhật Bản ngày già hóa Link: https://xuatkhaulaodongnhatbanolecoblog.wordpress.com/2016/08/08/first -blog-post/ 45 Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao Nhật Bản Link: http://cis.inas.gov.vn/index.php?newsid=1169 ... “con người” phát triển Nhật Bản Chương II: Chính sách phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản từ sau năm 1945 đến Chương III: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam vấn đề phát triển nguồn nhân lực CHƯƠNG... cảnh sách phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản khứ (từ sau năm 1945) đến Dự kiến kết nghiên cứu Qua khóa luận với đề tài Chính sách phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản từ sau năm 1945 học kinh nghiệm. .. khóa luận Chính sách phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản từ sau năm 1945 học kinh nghiệm cho Việt Nam mang đến nhìn tổng quan, đầy đủ sách phát triển người - nguồn nhân lực, điều mà giúp cho quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển nguồn nhân lực nhật bản từ sau năm 1945 và bài học kinh nghiệm cho việt nam, Chính sách phát triển nguồn nhân lực nhật bản từ sau năm 1945 và bài học kinh nghiệm cho việt nam, Chính sách phát triển nguồn nhân lực nhật bản từ sau năm 1945 và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay