Từ vựng ielts theo chủ đề luật pháp

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 00:38

Từ vựng Ielts theo chủ đề Luật Pháp Chủ đề luật pháp phổ biến đề thi Ielts năm gần Vì thế, hôm anh ngữ EFC tổng hợp lại danh sách từ vựng sử dụng phổ biến hay chủ đề giúp bạn dễ dàng hệ thống từ vựng dễ nhớ Hy vọng viết thực hữu ích dành cho bạn ST T Từ Vựng Nghĩa Drug trafficking/drug traffickers hoạt động buôn ma túy/bọn buôn lậu ma túy Labour abuse or labour exploitation bóc lột lao động Money laundering rửa tiền Arms dealers tội phạm buôn bán vũ khí Tax invaders tội phạm trốn thuế illegal money-making operation hoạt động kiếm tiền phi pháp to be open to conviction nghe bào chữa tòa commutnity service = community order phục vụ, lao động công ích a fine tiền phạt 10 receive a caution bị cảnh cáo 11 a ban lệnh cấm 12 death penalty = capital punishment = execution/execute = tử hình death penalty = capital punishment = execution/execute = tử hình 13 commit offence = phạm luật phạm tội commit offence = phạm luật phạm tội 14 put someone in jail = imprison = tống put someone in jail = imprison = tống vào tù –> imprisonment = thời gian ngồi vào tù –> imprisonment = thời gian ngồi tù tù 15 the criminal justice system hệ thống luật pháp hình 16 criminial law luật dân 17 criminal proceedings trình để giáo dục lại tội phạm 18 a criminal lawyer a criminal lawyer 19 rampant “lạm phát” hành vi xấu =)) 20 persistent offender người phạm pháp nhiều lần 21 re-offendeer tái phạm sau tù bị xử phạt 22 first offender kẻ phạm pháp lần đầu 23 young offender tội phạm vị thành niên 24 Put sb on probation xử án treo 25 be remanded in custody bị tạm giam 26 death penalty = capital punishment án tử hình 27 corporal punishment nhục hình ( beating) 28 serve out a sentence = keep in prison for life tù chung thân 29 adjourn the trial tạm hoãn phiên /əˈdʒɜːn/ 30 be released from custody phóng thích 31 crime chung hành động trái pháp luật 32 offence = offense crime, thường dùng miêu tả hành vi cụ thể Người ta thường nói a serious offence, a minor offence nói hành vi vi phạm serious crime 33 the culprit = offender = felon = criminal kẻ phạm tội, phạm pháp 34 robbery kẻ trộm tiền đồ vật từ cửa hàng 35 burglary kẻ ăn trộm đồ nhà dân 36 theft kẻ trộm đồ nói chung 37 shopliffting kẻ ăn cắp shop, hay nói kẻ ăn cắp vặt 38 pickpocketing kẻ móc túi 39 fraud kẻ lừa đảo 40 sex offender = rape (v) = rapist (tự dịch nhé) sex offender = rape (v) = rapist (tự dịch nhé) 41 assault kẻ công người khác 42 mugging kẻ công cướp, gọi cướp có vũ khí 43 felony từ ngành luật, hành vi vi phạm nghiêm trọng 44 misdemeanor (tội nhẹ) >< felony misdemeanor (tội nhẹ) >< felony 45 larceny kẻ trộm đồ 46 phishing kẻ lừa đảo 47 homicide kẻ giết người = muder 48 felon kẻ phạm tội 49 technically illegal phạm tội lí thuyết 50 declare sth illegal Khai báo chuyện phạm tội 51 illegal immigrants nhập cư trái phép 52 a drug test a drug test 53 performance-enhancing drugs = doping, thuốc kích thích thể thao thuốc kích thích thể thao 54 come off/ get off drugs dừng sử dụng drugs 55 experiment with drugs tập tọe dùng thử 56 a drug overdose sốc thuốc 57 a drug dealer/pusher kẻ bán thuốc chui 58 drug trafficking = drug smuggling buôn bán thuốc 59 crime = delinquency crime = delinquency 60 crime wave sóng tội phạm 61 the scence of the crime hiên trường vụ án 62 extenuating circumstance tình tiết giảm nhẹ 63 murder out of self-defence giết ng có chủ đích= murder on purpose= wilful murder 64 crime of passion đánh ghen =)) 65 crime against humadity tội ác diệt chủng 66 prostitution –> pimp chủ chứa 67 molest cưỡng dâm –> molestation/ molester 68 prosecute khởi tố 69 interrrogate thẩm vấn 70 amnesty ân xá 71 plead for leniency xin giảm nhẹ tội 72 probation giai đoạn thử thách 73 mishandle of justice xử sai ... –> imprisonment = thời gian ngồi tù tù 15 the criminal justice system hệ thống luật pháp hình 16 criminial law luật dân 17 criminal proceedings trình để giáo dục lại tội phạm 18 a criminal lawyer... self-defence giết ng có chủ đích= murder on purpose= wilful murder 64 crime of passion đánh ghen =)) 65 crime against humadity tội ác diệt chủng 66 prostitution –> pimp chủ chứa 67 molest cưỡng...ST T Từ Vựng Nghĩa Drug trafficking/drug traffickers hoạt động buôn ma túy/bọn buôn lậu ma túy Labour
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng ielts theo chủ đề luật pháp , Từ vựng ielts theo chủ đề luật pháp , Từ vựng ielts theo chủ đề luật pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay