Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Than Mạo Khê – TKV

164 64 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2017, 23:00

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY THAN MẠO KHÊ TKV21.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty than Mạo Khê TKV31.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của công ty than Mạo KhêTKV51.2.1 Chức năng51.2.2 Nhiệm vụ51.2.3 Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty51.3 Công nghệ sản xuất của Công ty than Mạo Khê TKV61.3.1 Công nghệ khai thác than lộ thiên61.3.2. Công nghệ khai thác than hầm lò71.3.3 Công nghệ vận tải than, đất đá và công nghệ sàng tuyển81.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty91.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty than Mạo Khê –TKV.111.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy cấp quản lý Công ty111.5.2. Cơ cấu tổ chức quản lý cấp phân xưởng141.6. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của Công than Mạo Khê151.6.1 Chế độ làm việc và thời gian làm việc của Công ty151.6.2 Tình hình sử dụng lao động của Công ty.16KẾT LUẬN CHƯƠNG 118CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THAN MẠO KHÊ TKV NĂM 2015192.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty than Mạo Khê – TKV năm 2015202.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty than Mạo KhêTKV năm 2015.252.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty than Mạo Khê TKV.252.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.292.2.3. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán.332.2.4. Phân tích sự biến động của các khoản mục trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty than Mạo Khê402.2.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty432.2.6. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng sinh lợi vốn532.3. Phân tích tình hình sử dụng vật tư của Công ty Than Mạo Khê năm 2015592.3.1. Phân tích tình hình cung ứng vật tư592.3.2. Phân tích tình hình sử dụng vật tư của Công ty622.3.2.2. Phân tích tình hình thực hiện định mức vật tư của yếu của Công ty682.3.3. Phân tích tình hình dự trữ vật tư69KẾT LUẬN CHƯƠNG 271CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THAN MẠO KHÊ TKV723.1. Lý do lựa chọn chuyên đề733.2. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của chuyên đề733.2.1. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề733.2.2. Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề733.2.3. Nội dung nghiên cứu của chuyên đề733.2.4. Phương pháp nghiên cứu của chuyên đề743.3. Những vấn đề cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp743.3.1. Khái niệm, ý nghĩa của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp743.3.2. Đặc điểm và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp753.3.3. Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu trong doanh nghiệp753.3.4. Yêu cầu, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán nguyên vật liệu803.3.5. Hệ thống các văn bản chế độ quy định liên quan đến công tác kế toán nguyên vật liệu833.3.6. Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp833.3.7. Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán923.4. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty than Mạo KhêTKV973.4.1. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Than Mạo KhêTKV973.4.2. Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Than Mạo Khê TKV.1023.5. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Than Mạo Khê TKV153KẾT LUẬN CHƯƠNG 3157KẾT LUẬN CHUNG158DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.159 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Hiện nước ta trình hội nhập với kinh tế giới theo lộ trình nhà nước định hướng, trình độ khoa học kỹ thuật thấp so với số nước giới, nên việc khai thác lượng bị hạn chế Bù lại khoáng sản than nước ta phong phú có trữ lượng lớn, nằm tập trung chủ yếu vùng Quảng Ninh tương đối thuận lợi cho việc khai thác vận chuyển Công ty than Mạo Khê – TKV đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam Nhiệm vụ Công ty khai thác, sản xuất, chế biến than Trên sở đảm bảo phát triển vốn kinh doanh nhà nước, tạo công ăn việc làm cho cán nhân viên Để đạt điều đó, Công ty phải tổ chức phân công lao động cách hợp lý, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, tìm biện pháp nhằm nâng cao suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận Trong trình thực tập Công ty than Mạo Khê – TKV giúp đỡ cán công nhân viên Công ty, thầy cô giáo môn kế toán, thầy cô khoa kinh tế quản trị kinh doanh trường Đại học Mỏ - địa chất, em đãhoàn thiện luận văn tốt nghiệp với đề tài : “Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Than Mạo Khê – TKV” Nội dung luận văn gồm chương : Chương 1: Tình hình chung kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu Công ty Than Mạo Khê - TKV Chương 2: Phân tích tình hình tài tình hình sử dụng vật tư củaCông ty Than Mạo Khê - TKV năm 2015 Chương 3: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu Côngty Than Mạo Khê TKV Do kinh nghiệm thời gian thực hạn chế nên luận văn em hạn chế thiếu sót Em mong nhân đóng góp chân thành thầy cô bạn sinh viên Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Trần Thị Mỹ Hạnh SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY THAN MẠO KHÊ - TKV SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty than Mạo Khê- TKV Công ty than Mạo Khê - TKV trực thuộc Tập đoàn Vinacomin, tiền thân Mỏ Mạo Khê, thành lập vào ngày 15 tháng 11 năm 1954 Trải qua 55 năm khôi phục phát triển, với phát triển lớn mạnh Tập đoàn Vinacomin (Trước Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) Là đơn vị hạch toán độc lập a Công ty trải qua lần đổi tên: +) Năm 1996 thành lập doanh nghiệp nhà nước: Mỏ than Mạo Khê (Quyết định số 2605 QĐ/TCCB ngày 17/9/1996 Bộ trưởng Bộ công nghiệp) +) Năm 2001, Mỏ than Mạo Khê đổi thành công ty than Mạo Khê: Ngày 16/10/2001 (Quyết định số 405/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2001 HĐQT Tổng công ty than Việt Nam) +) Năm 2005 đổi thành công ty TNHH thành viên Than Mạo Khê (Quyết định số 331/2005/QĐ-TTG ngày 13/12/2005 Chính phủ) +) Năm 2006 đổi thành công ty TNHH thành viên Than Mạo Khê-TKV (quyết định số 2461/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2006 Hội đồng quản trị Tập đoàn TKV) +) Năm 2010 đổi tên thành Công ty TNHH MTV than Mạo Khê – Vinacomin (quyết định số 1942/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2010 Hội đồng thành viên Tập đoàn Vinacomin) +) Năm 2013 chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Mạo Khê – TKV kể từ 01/08/2013 b Địa chỉ: Nằm khu Dân Chủ, thị trấn Mạo Khê - huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh Số điện thoại: (033) 3871240 Fax: (033) 3871375 Email: Thanmaokhe @vnn.vn Website: http://thanmaokhe.vn Người đứng đầu chi nhánh: Phạm Văn Minh Mã số chi nhánh: 5700100256-030 Số TK: 4421.000.000.0029 Ngân hàng giao dịch: Ngân hàng đẩu tư phát triển Đông Triều Mã số thuế: 57001018061 Hình thức sở hữu: doanh nghiệp nhà nước Tên giao dịch quốc tế: Vinacomin Mao Khe coal company (VMKC) Cơ quan chủ quản: Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam c Lịch sử trình hình thành: Trước năm 1945, chế độ khai thác than thực dân Pháp , sách vơ vét tài nguyên thuộc địa bọn chúng khai thác quy hoạch làm lãng phí tài nguyên Sau năm 1945 mỏ than Mạo Khê bắt đầu khôi phục phát SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp triển Trong trình hình thành phát triển, mỏ than Mạo Khê trải qua giai đoạn chủ yếu sau: - Năm 1964, Bộ công nghiệp nặng ban hành định số 2631QĐ-BCN thức thành lập mỏ than Mạo Khê - Do công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, năm 1987 Bộ Điện Than ban hành định số 30/TCCB việc thành lập Tổng công ty Than Việt Nam, mỏ than Mạo Khê đơn vị trực thuộc - Năm 1993, Tổng công ty than Việt Nam định số 430/TVN-TCCB thành lập lại doanh nghiệp mỏ than Mạo Khê trực thuộc Tổng công ty than Việt Nam Trụ sở giao dịch đặt khu Nông lâm thị trấn Đông Triều tỉnh Quảng Ninh - Căn vào định số 504/QĐ-TCCB ngày 23 tháng năm 1999 Tập đoàn than Việt Nam, mỏ than Tràng Bạch sáp nhập vào mỏ than Mạo Khê lấy tên mỏ than Mạo Khê - Tháng năm 2001 theo Quyết định số 506/QĐ-TCCB-ĐT Tổng công ty than Việt Nam định đổi tên mỏ than Mạo Khê thành công ty than Mạo Khê đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty than Việt Nam - Năm 2010 đổi tên thành Công ty TNHH MTV than Mạo Khê – Vinacomin Theo định số 1942/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2010 Hội đồng thành viên Tập đoàn Vinacomin - Ngày 01/08/2013 trở thành chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam-Công ty than Mạo Khê-TKV Từ ngày thành lập này, trình thực nhiệm vụ mình, công ty than Mạo Khê thường xuyên chịu ảnh hưởng điều kiện kinh tế xã hội thời kỳ Song kể giai đoạn khó khăn chuyển sang chế thị trường khủng hoảng toàn khu vực vừa qua, Công ty than Mạo Khê đứng vững ổn định phát triển sản xuất Công ty than Mạo Khê có lịch sử khai thác 158 năm So với mỏ than hầm lò nay, mỏ than Mạo Khê có trữ lượng quy mô khai thác lớn Căn vào thăm dò địa chất, xác định than Mạo Khê có 54 vỉa, chiều dày toàn 271,74m có 37 vỉa có giá trị khai thác Hầu hết vỉa cánh Bắc cánh Nam chạy theo hướng Đông Tây với chiều dài từ đến km Cánh Bắc vỉa mỏng than cục so với cánh Nam Công ty có trữ lượng quy mô khai thác lớn, toàn công ty dây chuyền hoàn chỉnh từ khâu thiết khâu khai thác, vận tải, sàng tuyển tiêu thụ sản phẩm Công ty than Mạo Khê - TKV đơn vị sản xuất hàng hoá (sản phẩm than) với lịch sử khai thác 158 năm đến nay, Công ty than Mạo Khê có SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp đội ngũ cán công nhân viên đông đảo, nhiệt tình với trình độ tay nghề cao, bước nâng cao suất lao động, đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước phát triển công ty ngày lớn mạnh 1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh công ty than Mạo Khê-TKV 1.2.1 Chức Công ty than Mạo Khê - TKV Công ty sản xuất than nhằm cung cấp than cho ngành công nghiệp khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thị trường, đồng thời thực sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Thực sản xuất sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội phục vụ sống cán công nhân viên Quản lý, sử dụng tài sản vốn kinh doanh nhà nước giao cho có hiệu cao pháp luật nhằm phát triển kinh tế đất nước 1.2.2 Nhiệm vụ Nhiệm vụ chủ yếu Công ty than Mạo Khê sản xuất kinh doanh than, đặc biệt sản xuất than theo phương pháp khai thác than hầm lò Công ty chủ động sản xuất tiêu thụ cho tập đoàn than Việt Nam vào phương hướng kế hoạch tập đoàn giao cho Công ty than Mạo Khê Trồng rừng, bảo vệ cải tạo môi trường làm việc, nơi khai thác than Công ty Quản lý khu vực khai thác mình, tránh thất thoát tài nguyên quốc gia Ngoài Công ty có nhiệm vụ đảm bảo nâng cao chất lượng sống người lao động Công ty Bên cạnh đó, Công ty Than Mạo Khê có số nhiệm vụ khác là:Trồng rừng, bảo vệ cải tạo môi trường làm việc, nơi khai thác than công ty Quản lý khu vực khai thác, tránh thất thoát tài nguyên quốc gia Quản lý sử dụng tài sản vốn kinh doanh Nhà nước cách có hiệu Chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập bố trí việc làm cho 5000 cán công nhân viên công ty, thực nghĩa vụ với Nhà nước 1.2.3 Ngành nghề kinh doanh Công ty Căn vào giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101806 ngày 28 tháng 12 năm 2005 sửa đổi lần thứ vào ngày 28/6 năm 2010 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, ngành nghề kinh doanh Công ty là: Khai thác, chế biến tiêu thụ than Xây dựng công trình mỏ Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Vận tải đường bộ, đường sắt Sửa chữa thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, chế tạo xích vòng sản phẩm khí Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí văn hoá, thể thao Đại lý xăng dầu Sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết Khai thác, sử dụng kinh doanh nước sinh hoạt 10 Thiết kế thi công xây lắp công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng giám sát thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp 11 Chế tạo thiết bị mỏ phương tiện vận tải 12 Cho thuê lưu trú nhà khách công ty 13 Nhà hàng dịch vụ ă nuống phục vụ lưu động 14 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với KH 15 Bán lẻ dầu hoả, ga nhiên liệu 16 Vệ sinh nhà cửa công trình khác 17 Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan 1.3 Công nghệ sản xuất Công ty than Mạo Khê - TKV Công nghệ sản xuất doanh nghiệp mỏ có vai trò quan trọng Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào công nghệ sản xuất làm tăng sức sản xuất, nâng cao suất lao động tăng sản lượng Hiện Công ty than Mạo Khê - TKV áp dụng hai công nghệ khai thác than công nghệ khai thác than hầm lò công nghệ khai thác than lộ thiên, công nghệ khai thác than hầm lò giữ vai trò chủ đạo 1.3.1 Công nghệ khai thác than lộ thiên -Việc xúc bốc đất đá phần công ty tự tổ chức thi công sử dụng máy gạt để san ủi đất đá, phần lớn khối lượng bốc xúc đất đá lộ thiên công ty thuê đơn vị thực -Việc khai thác vận chuyển than: Khi việc xúc bốc đất đá tầng khukhai thác thực xong công ty tổ chức dùng máy xúc thuỷ lực gầu ngược xúc than lên ô tô tải để vận chuyển than kho than nhà sàng Công nghệ khai thác than lộ thiên gồm: Khoan nổ mìn, xúc bốc (xúc bốc đất đá xúc bốc than), vận tải (vận tải đất đá vận tải than) đến bãi thải đến kho than SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ công nghệ khai thác than lộ thiên (Hình 1.1) Khoan Khoan nổn#mìn Xúc bốc đất đá Xúc bốc than Vận tải đất đá Vận tải than Bãi thải Bãi chứa than Hình 1-1: Sơ đồ công nghệ khai thác than lộ thiên 1.3.2 Công nghệ khai thác than hầm lò a) Hệ thống mở vỉa - Khai thác từ mặt sân công nghiệp +30 trở lên dùng đường lò xuyên vỉa tầng - Khai thác tầng -25 đến +30 công ty mở cặp giếng nghiêng từ mặt tầng mức +30 tới sân ga mức -25 Tuỳ theo tình hình địa chất, mức độ ổn định đất đá mà tiến hành cắt cúp xuyên vỉa tới dọc vỉa than để chuẩn bị cho diện khai thác - Khai thác tầng mức -80 cặp giếng nghiêng, mức -80 sử dụng đường lò có tương tự mức -25 đào đường lò bắt đầu sân ga giếng phụ.Sau đào xong đường lò mức -80 tiến hành đào lò thượng cho vỉa cánh để mở lò khai thác b) Hệ thống khai thác Công ty than Mạo Khê từ trước tới áp dụng thí điểm nhiều hệ thống khai thác Nhưng để phù hợp với trình độ kỹ thuật công nhân, máy móc thiết bị vật tư, trình độ quản lý, vốn đầu tưu, khả tiêu thụ than, Công ty than Mạo Khê chủ yếu dùng hệ thống khai thác lò chợ liền gương khấu đuổi, lò chợ ngắn 65m, lò chợ dài 136m, với công nghệ khai thác lò chợ khấu thủ công kết hợp với khoan nổ mìn điều khiển đá vách chủ yếu phá hoả toàn phần trừ vỉa có độ dốc 45˚ phải xếp cũi lợn cố định c) Công nghệ đào chống lò - Đối với đường lò dá: việc phá đá thực khoan nổ mìn, máy khoan ép dùng thuốc nổ AH1, dùng kíp nổ tức thời Việt Nam số gương lò dùng kíp sai nước sản xuất Sau nổ mìn phá đá xong dùng xúc điện, vận chuyển tàu điện với goong loại tấn vận chuyển bãi thải - Đối với đường lò than: khác đường lò đá dùng máy khoan điện khoan lỗ khoan, xúc than hoàn toàn bẳng thủ công chống gỗ SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Vận tải máng cào Luận văn tốt nghiệp 1.3.3 Công nghệ vận tải than, đất đá công nghệ sàng tuyển a, Công nghệ vận chuyển than hầm lò Than khai thác từ lò chợ, qua máng trượt xuống họng sáo, tháo than qua máng cào dọc vỉa xuyên vỉa, sau rót vào xe gòong tấn, tàu điện ác quy kéo ra, xuống quang lật qua hệ thống băng tải chuyển nhà sàng Vận tải băng tải Tại nhà sàn, than nguyên khai sàng lọc, tuyển chọn, loại bỏ đất đá, sau thông qua hệ thống băng tải chuyển đến kho bãi (Sơ đồ công nghệ vận chuyển than (Hình 1.2) b, Vận chuyển đất đá Sơ đồ vận chuyển đất đá theo sơ đồ sau: (Hình 1.3) Lò chợ Máng cào Xe goòng Tàu điện Nhà sàng Băng tải Quang lật Hình 1-3: Sơ đồ công nghệ vận chuyển đất đá SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp c Công nghệ sàng tuyển Sàng tuyển phân loại than sàng FIICA Liên Xô, sàng Duyên Hải, sàng 2-9 Việt Nam, có loại cỡ mặt sàng Sản phẩm qua sàng chủ yếu than cám có đường kính #3mm Công nghệ sàng đơn giản, công suất sàng lớn Sau khai thác, than vận chuyển qua khâu vận tải băng truyền tháo xuống băng qua sàng công nhân nhà sàng phân loại sơ băng tải, than củ, đất đá chứa vào hộc riêng biệt, loại cục tiêu thụ hộc chứa, phần lại chuyển qua phân xưởng chế biến than ô tô đổ kho bãi chứa than cục loại để chế biến than cục xuất khẩu.Các loại than xấu chuyển băng tải bãi phụ phẩm để bán cho khách hàng nước có nhu cầu mua.Đất đá lẫn than công nhân phân loại băng xuống hộc chứa chuyển xuống xe goòng chuyển bãi thải ô tô 1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật Công ty Qua bảng 1.1 ta thấy mức độ trang bị kỹ thuật giới hóa dây chuyền sản xuất tương đối cao, đại đa số thiết bị đảm bảo tính đồng cao, dễ dàng sửa chữa thay Với loại máy móc thiết bị chuyên dùng ngành mỏ Công ty đủ điều kiện chủ động sản xuất, nhiên Công ty số thiết bị sử dụng từ lâu máy ép khí, búa khoan hơi, máy xúc, máy gạt cũ Công suất loại nhỏ nên chưa đáp ứng đầy đủ cho sản xuất, công việc Công ty hoàn toàn thuê bên Vì Công ty than Mạo Khê chuyên khai thác hầm lò nên máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ cho khai thác hầm lò Hệ thống máy móc thiết bị công ty tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhiên vào tháng khai thác cao điểm Công ty phải thuê Bên cạnh có số máy móc thiết bị khấu hao nhiều nên hoạt động hiệu hơn, sửa chữa nâng cấp Công ty có kế hoạch đầu tư thêm máy móc thiết bị để phục vụ ngày tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh 10 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Biểu 3-24 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Mẫu số S05-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Công ty than Mạo Khê - TKV SỔ CÁI -HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Tài khoản: 152 Tháng 12 năm 2015 TT Ghi có TK Tháng Tháng Tháng … Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng cộng đ/ứ với TK 154 5.220.240.740 3.360.588.007 7.913.384.538 4.662.287.094 6.012.786.918 6.164.816.448 38.496.703.696 642 33.600 20.100 0 886.560 153.300 241 0 69.330.400 2.550.000 304.154.142 167.347.330 111 11.660.000 13.080.000 4.600.000 8.151.000 11.770.000 147.159.530 331 41.535.235.130 37.903.302.076 47.447.611.332 45.369.957.149 54.663.367.971 59.830.864.228 293.847.955.161 627 0 0 195.000 711 0 0 0 179.565.000 141 4.650.000 0 0 4.650.000 Cộng số PS nợ 46.771.819.470 41.263.890.083 55.443.426.370 50.036.844.243 60.686.855.889 65.621.191.378 630.166.333.768 10 Tổng số PS có 49.172.680.907 40.083.145.848 5.279.884.6147 53.248.183.901 47.787.983.307 84.730.139.963 634.271.924.244 11 Số dư nợ 24.642.409.867 25.823.154.102 28.467.734.325 28.456.456.831 41.355.329.413 22.937.680.828 27.186.380.765 12 Số dư có 0 0 0 Biểu 3-25 150 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Mẫu số S05-DN Công ty than Mạo Khê - TKV (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI -HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Tài khoản: 1521 - Nguyên liệu, nhiên liệu Tháng 12 năm 2015 TT Ghi có TK đ/ứ với TK Tháng Tháng Tháng … Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng cộng 111 3.700.000 1.500.000 2.000.000 92.979.530 154 3.127.238.266 2.174.879.141 3.766.505.509 2.664.162.522 3.912.796.569 3.615.780.943 21.529.999.028 241 0 0 247.780.511 331 25.588.599.391 15.709.068.392 30.072.609.638 22.117.070.618 24.780.426.274 26.155.528.696 159.865.325.178 642 0 0 0 2.871.953.7657 17.883.947.533 33.840.615.147 24.781.233.140 28.695.222.843 30.019.090.150 319.435.353.723 29.589.233.680 18.333.680.330 31.429.041.770 28.601.559.360 28.087.057.014 31.545.827.622 322.146.551.208 Cộng số PS nợ Tổng số PS có Số dư nợ 11.197.657.384 10.747.924.587 13.159.497.964 10.274.727.565 10.882.893.394 9.356.155.922 11.579.264.240 Số dư có 0 0 0 Biểu 3-26 151 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Mẫu số S05-DN Công ty than Mạo Khê - TKV (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI -HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Tài khoản: 1522 - Nhiên liệu Tháng 12 năm 2015 TT Ghi có TK Tháng Tháng Tháng … Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng cộng đ/ứ với TK 154 0 42.971.331 0 69.465.840 121.665.687 331 2.923.712.644 2.139.688.094 3.169.425.623 2.767.139.641 1.892.903.237 1.458.008.385 20.568.612.213 Cộng số PS nợ 2.923.712.644 2.139.688.094 3.212.396.954 2.767.139.641 1.892.903.237 1.527.474.225 31.440.588.900 Tổng số PS có 2.931.861.163 1.920.514.442 3.331.035.010 3.110.396.242 1.946.581.616 1.550.238.465 31.510.201.224 Số dư nợ 246.044.463 465.218.115 346.580.059 261.023.277 207.344.898 184.580.658 562.814.687 Số dư có 0 0 0 Biểu 3-27 152 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Mẫu số S05-DN Công ty than Mạo Khê - TKV (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI -HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Tài khoản: 1523 - Phụ tùng Tháng 12 năm 2015 TT Ghi có TK Tháng Tháng Tháng … Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng cộng đ/ứ với TK 111 7.960.000 11.580.000 4.600.000 6.151.000 11.770.000 54.180.000 141 4.650.000 0 0 4.650.000 154 145.104.514 264.357.963 1.694.745.496 155.125.629 703.152.205 552.292.075 4.751.744.354 331 5.182.795.892 6.755.158.600 6.080.181.530 7.790.066.060 7.436.404.226 20.924.751.232 44.925.251.656 Cộng số PS nợ 5.340.510.406 7.019.516.563 7.786.507.026 7.949.791.689 81.45.707.431 21.488.813.307 114.489.291.507 Tổng số PS có 7.611.011.745 4.626.347.147 8.353.111.792 9.512.446.494 7.883.867.820 23.237.775.533 117.355.704.405 Số dư nợ 8.277.465.884 1.0670.635.300 10.104.030.534 9.859.976.940 10.121.816.551 7.681.554.325 10.438.289.447 Số dư có 0 0 0 Biểu 3-28 153 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Mẫu số S05-DN Công ty than Mạo Khê - TKV (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI -HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Tài khoản: 1524 - Thiết bị XDCB Tháng 12 năm 2015 TT Ghi có TK Tháng Tháng Tháng … Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng cộng đ/ứ với TK 331 1.174.545.455 8.650.000.000 1.790.909.091 6.294.500.000 14.434.545.454 6.131.589.545 26.455.682.546 Cộng số PS nợ 1.174.545.455 8.650.000.000 1.790.909.091 6.294.500.000 14.434.545.454 6.131.589.545 71.941.356.909 Tổng số PS có 9.824.545.455 1.790.909.091 3.193.500.000 2.748.113.636 20.919.021.363 71.941.356.909 Số dư nợ 1.174.545.455 0 3.101.000.000 14.787.431.818 0 Số dư có -0 -0 0 -0 -0 Biểu 3-29 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Công ty than Mạo Khê - TKV 154 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp SỔ CÁI -HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Tài khoản: 1528 - Vật liệu khác Tháng 12 năm 2015 Ghi có TK Tháng Tháng Tháng … Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng cộng đ/ứ với TK 154 1947.897.960 921.350.903 2.409.162.202 1.842.998.943 1.396.838.144 1.927.277.590 12.093.294.627 642 33.600 20.100 0 691.560 153.300 241 0 69.330.400 2.550.000 56.373.631 167.347.330 331 6.665.581.748 4.649.386.990 6.334.485.450 6.401.180.830 6.119.088.780 5.160.986.370 42.033.083.568 627 0 0 195.000 711 0 0 0 179.565.000 Cộng số PS nợ 8.613.513.308 5.570.737.893 8.812.998.152 8.244.179.773 7.518.476.924 7.145.524.151 92.859.742.729 Tổng số PS có 9.040.574.319 5.378.058.474 7.894.748.484 8.830.281.805 7.122.363.221 6.785.976.980 91.318.110.498 Số dư nợ 3.746.696.681 3.939.376.100 4.857.625.768 4.959.729.049 5.355.842.752 5.715.389.923 4.606.012.391 Số dư có 0 0 0 155 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Nhận xét thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty than Mạo Khê Công ty Than Mạo Khê cờ đầu hoạt động sản xuất khai thác Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam Sản phẩm Công ty đạt chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi khắt khe thị trường nước Công ty đổi công nghệ khai thác nâng cao chất lượng sản phẩm không ngừng nâng cao đội ngũ cán nhân viên công ty Một yêu cầu đề phải tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành sản phẩm Là doanh nghiệp than với quy mô tương đối lớn, công tác hạch toán kế toán Công ty Than Mạo Khê - TKV mang đặc thù ngành khai thác khoáng sản Nguyên vật liệu Công ty chiếm tỷ trọng cao chi phí sản xuất cần phải có biện pháp quản lý vật liệu đạt hiệu cao đưa Công ty ngày phát triển Qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Tác giả nhận thấy công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty có ưu nhược điểm sau: a Ưu điểm Bộ máy kế toán Công ty tổ chức theo mô hình tập trung, đảm bảo lãnh đạo thống nhất, chặt chẽ công tác tổ chức Đội ngũ nhân viên kế toán nhiệt tình, yêu nghề, phân công công việc phù hợp với chuyên môn, tiếp cận kịp thời với thay đổi chế độ tài Nhà nước ban hành vận dụng cách linh hoạt sáng tạo vào thực tiễn Công ty Mặt khác, cấu quản lý Công ty theo hình thức trực tuyến chức tổ chức cách hợp lý, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ phòng ban, phân xưởng đảm bảo lãnh đạo tập trung thống nhất, phát huy tính chủ động sáng tạo đơn vị Không qua cấp trung gian phù hợp với yêu cầu đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công tác kế toán vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên mà Công ty áp dụng phù hợp với hình thức sử dụng vật liệu Công ty để đáp ứng yêu cầu theo dõi thường xuyên, xác tình hình biến động nhập, xuất, tồn vật liệu Đối với ngành công nghiệp khai thác than yếu tố chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất yếu tố dễ gây lãng phí, thất thoát, Vì vậy, Công ty tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán chi phí vật liệu đến đơn vị, công đoạn sản xuất giúp lãnh đạo Công ty quản lý chặt chẽ chi phí trình sản xuất Trong điều kiện thực tế công tác kế toán nay, việc áp dụng hình thức 156 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp kế toán NKCT phù hợp để phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh Phương pháp kết hợp chặt chẽ kế toán tổng hợp với kế toán chi tiết Công ty có khối lượng vật tư lớn, đa dạng chủng loại phân loại theo nội dung kinh tế yêu cầu quản trị xây dựng hệ thống danh điểm vật tư, xếp bảo quản vật liệu theo kho hợp lý quy định tên gọi, mã vật tư, quy cách chủng loại kế toán lập Vật liệu mua kiểm tra chất lượng, quy cách trước nhập kho thủ kho xếp hợp lý, bố trí nhân viên kế toán theo dõi hạch toán vật liệu chặt chẽ Căn vào kế hoạch sản xuất, phòng kế hoạch xây dựng hệ thống định mức vật liệu cụ thể chi tiết cho loại vật liệu cho loại sản phẩm theo tháng làm xét duyệt mua xuất kho NVL nhằm dự trữ NVL mức phù hợp đủ đảm bảo cho trình sản xuất không gây ứ đọng vốn tạo điều kiện thuận lợi cho phân xưởng tiết kiệm vật tư sản xuất Cuối tháng, phòng kế toán lập bảng tiêu hao vật tư cho sản phẩm sản xuất để phân tích so sánh với định mức kế hoạch từ có biện pháp điều chỉnh mức tiêu hao vật liệu cho hợp lý * Về tổ chức thu mua, dự trữ bảo quản vật liệu: - Khâu thu mua NVL đảm bảo cho trình sản xuất mặt số lượng, chủng loại, quy cách, mẫu mã vật liệu Việc quản lý chứng từ, hóa đơn thu mua hợp lý thuận tiện, đồng thời cung cấp đầy đủ kịp thời vật liệu cho sản xuất tiến độ - Khâu dự trữ bảo quản Công ty dự trữ vật liệu mức hợp lý đủ đảm bảo cho sản xuất, tránh tượng lãng phí hay thiếu hụt vật liệu sản xuất - Khâu sử dụng, nhu cầu vật liệu đưa qua phòng vật tư để xem xét tính hợp lý nhu cầu đó, nhằm sử dụng tiết kiệm có hiệu sản xuất Kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp thẻ song song theo cách Công ty khoa học hợp lý giúp cho kế toán tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên thuận lợi đạt độ xác cao đồng thời giúp tập hợp chi phí chi tiết làm tiền đề cho hạch toán giá thành Theo dõi chi tiết cho kho tiết kiệm thời gian ghi chép, khối lượng ghi chép chứng từ sổ sách rõ ràng thuận lợi cho việc kiểm tra đối chiếu thủ kho với kế toán vật tư phần hành kế toán khác Toàn nhân viên phòng kế toán trang bị máy tính áp dụng phần mền kế toán để phục vụ cho công việc tốt có hiệu quản Toàn máy tính phòng nối mạng, thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu phần hành kế toán công tác tổng hợp thông tin lập báo cáo tài Nhìn chung, tổ chức kế toán nguyên vật liệu công ty Than Mạo Khê thực hiệu quả, bảo đảm theo dõi tình hình biến động vật liệu 157 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp trình sản xuất Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm công tác kế toán vật liệu Công ty số hạn chế sau b Nhược điểm - Thứ nhất: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho có đầy đủ chữ ký, hợp lý, hợp lệ thống kê phòng vật tư nhập liệu vào máy tính để quản lý chi tiết, theo dõi biến động vât liệu làm đối chiếu với thủ kho Kế toán nhận phiếu nhập kho, phiếu xuất kho kiểm tra chứng từ nhập liệu vào máy tính Như vậy, kế toán vật tư thống kê phòng vật tư phải thực công việc trùng lắp không đáng có này, nghiệp vụ nhập, xuất kho xảy thường xuyên công tác tốn nhiều thời gian - Thứ hai: Do Công ty có nhiều kho chủng loại vật tư đa dạng, nghiệp vụ nhập, xuất kho diễn thường xuyên với khối lượng lớn nên phận kế toán vật liệu phải làm nhiều công việc, công tác tổng hợp số liệu, lên báo cáo nói chung chưa kịp thời - Thứ ba: Trên phiếu xuất kho, việc ghi mục “ Xuất kho” phiếu ghi tên thủ kho kho Như khó cho công tác kiểm tra kế toán tổng hợp để xác định kế toán vật tư định khoản có xác không - Thứ tư: Việc tập hợp đúng, đủ chi phí sản xuất phát sinh kỳ sở để tính giá thành xác Công ty lựa chọn phương pháp bình quân gia quyền kỳ dự trữ Như vậy, đến cuối tháng xác định đơn giá vật liệu xuất kho để từ tính trị giá thực tế vật liệu xuất dùng kỳ, lên bảng kê, phiếu xuất lắp giá thực tế vào phiếu xuất kho, công việc dồn nhiều vào cuối tháng nên chưa đáp ứng thông tin nhanh vật tư không tối ưu công ty ứng dụng tin học hóa kế toán 3.5 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Than Mạo Khê - TKV Qua thời gian thực tập Công ty, sâu tìm hiểu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Tác giả nhận thấy việc hạch toán vật liệu Công ty tiến hành thực theo quy mô quy định, đáp ứng phần yêu cầu quản lý Tuy nhiên, qua thời gian sâu tìm hiểu vấn đề cụ thể, tác giả thấy có nhiều ưu điểm song điểm chưa đúng, cần phải củng cố thêm sửa đổi Dưới tác giả xin mạnh dạn đưa ý kiến đề xuất mong ý kiến giải pháp để tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Thứ nhất: Khi hoàn thành xong phiếu nhập kho nhận phiếu xuất kho, 158 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp thống kê phòng vật tư phải nhập chi tiết loại vật tư vào máy số phiếu nhập (xuất), ngày tháng nhập (xuất), đơn vị nhập (xuất), đơn vị yêu cầu, tên chủng loại, quy cách vật tư, số lượng, đơn giá, thành tiền Tất liệu trùng với công việc nhập vật liệu phòng kế toán, Công ty nên cho cài đặt phần mềm có nối mạng phòng vật tư với phòng kế toán, để phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thống kê phòng vật tư nhập số liệu vào máy chuyển liệu lên phòng kế toán Khi nhận phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, kế toán việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ, định khoản vào phiếu hoàn chỉnh nốt phần lại công việc kế toán Nếu làm giảm bớt thời gian, chi phí cho kế toán thống kê phòng vật tư, đồng thời công tác đối chiếu số liệu kế toán, thống kê phòng vật tư thủ kho nhanh chóng, thông báo kịp thời tình hình thu mua, cấp phát vật tư, tránh gây ứ đọng vốn đảm bảo cung cấp đủ NVL cho sản xuất Thứ hai: Về việc trùng lắp số phiếu nhập phiếu xuất Công ty lựa chọn hình thức đánh số phiếu nhập kho, phiếu xuất kho sau: Khi hàng hoá mua phòng vật tư viết phiếu nhập kho ghi số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn máy tự động đánh số Phiếu xuất kho giao cho phận quản lý, ghi chép ghi số phải phòng vật tư ghi sau xuất vật tư khỏi kho đánh số liên tục từ đầu năm đến cuối năm Thứ ba: Việc ghi mục “Xuất kho” nên ghi rõ tên kho kho nhiên liệu, kho mìn, kho gỗ…và đồng thời ghi mã kho cạnh tên kho Ví dụ: Xuất kho: Kho nhiên liệu - 11, không nên ghi tên thủ kho trông coi kho hàng đó, thuận lợi cho kế toán tổng hợp kiểm tra việc định khoản kế toán vật tư Thứ tư: Tại Công ty, kế toán sử dụng phương pháp đơn giá thực tế bình quân kì dự trữ để tính giá vật liệu xuất kho, hạch toán xác giá trị vật liệu xuất dùng cho đối tượng sử dụng, nhiên đơn giá thực tế tính bình quân vào cuối tháng nên chưa đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh vật tư, Để cập nhật kịp thời thông tin trị giá vốn thực tế vật liệu xuất dùng Công ty nên áp dụng phương pháp tính giá thực tế vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn Công việc kế toán thay đổi, nhận phiếu nhập phiếu xuất kế toán tiến hành phân loại, xếp trình tự chứng từ sau tiến hành nhập liệu vào máy, phần mềm kế toán Esoft tự động tính trị giá vốn xuất kho cho phiếu đó, giúp theo dõi cách chặt chẽ giá trị vật liệu lần xuất dùng Trị giá vốn thực tế Số lượng NVL Đơn giá bình quân gia = x NVL xuất kho xuất kho quyền liên hoàn 159 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đơn giá bình quân gia quyền liên hoàn = Trị giá thực tế NVL tồn trước lần nhập Số lượng NVL tồn trước lần nhập Luận văn tốt nghiệp + + Trị giá vốn thực tế NVL lần nhập Số lượng NVL lần nhập Thứ năm: Công ty nên bổ sung thêm NKCT số để tập hợp chí phí chi tiết NKCT số gồm phần: • Phần I: Tập hợp chi phí SXKD toàn doanh nghiệp, phản ánh toàn số phát sinh bên Có tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh • Phần II: Chi phí sản xuất theo yếu tố • Phần III: Luân chuyển nội không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh Phương pháp ghi chép NKCT số 7: Phần I: Tập hợp chi phí SXKD toàn doanh nghiệp, phản ánh toàn số phát sinh bên Có tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh Cơ sở để ghi phần là: - Căn vào dòng cộng Nợ Tk 154, 631, 621, 622, 623, 627 Bảng kê số để xác định số tổng cộng Nợ TK 154, 631, 621, 622, 623, 627 ghi vào cột dòng phù hợp phần - Lấy số liệu từ Bảng kê số 5, phần ghi bên Nợ TK 2413, 641, 642 để ghi vào dòng liên quan - Lấy số liệu từ bảng kê số 6, phần ghi bên Nợ TK 242, 335, 352, 356 để ghi vào dòng Nợ TK 242, 335, 352, 356 phần - Căn vào Bảng phân bổ, NKCT chứng từ có liên quan để ghi vào dòng phù hợp mục B Phần I NKCT số - Số liệu tổng cộng phần I sử dụng để ghi vào Sổ Cái Phần II: Chi phí sản xuất theo yếu tố Theo quy định hành, chi phí sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp gồm yếu tố chi phí : Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: - Căn vào số phát sinh bên Có TK 152, 153, đối ứng với Nợ TK ghi Mục A Phần I NKCT số để ghi vào dòng phù hợp phần - Căn vào chứng từ sổ kế toán có liên quan để xác định phần nguyên liệu, vật liệu mua không qua nhập kho đưa sử dụng để ghi vào yếu tố nguyên liệu, vật liệu dòng phù hợp NKCT số - Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu tính phải loại trừ nguyên liệu, vật 160 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp liệu dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi Yếu tố chi phí nhân công: - Căn vào số phát sinh bên Có TK 334 số phát sinh bên Có TK 338 đối ứng Nợ tài khoản ghi mục A Phần I NKCT số để ghi vào yếu tố chi phí nhân công dòng phù hợp NKCT số Yếu tố khấu hao TSCĐ: - Căn vào số phát sinh bên Có TK 214 đối ứng với Nợ TK ghi Mục A Phần I NKCT số để ghi vào yếu tố khấu hao TSCĐ dòng phù hợp NKCT số Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: - Căn vào Bảng kê, Sổ chi tiết, NKCT số 1, 2, 5, … liên quan, xác định phần chi phí dịch vụ mua để ghi vào cột (các dòng phù hợp) phần II NKCT số Yếu tố chi phí khác tiền: - Căn vào Bảng kê, Sổ chi tiết, NKCT số 1, 2, 5, … liên quan, xác định phần chi phí dịch vụ mua để ghi vào cột (các dòng phù hợp) phần II NKCT số Phần II: Luân chuyển nội không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh: - Căn vào số phát sinh bên Có TK 154 TK 631 đối ứng Nợ TK có liên quan (154, 631, 242, 2413, 335, 621, 627, 641, 642,…) mục A Phần I NKCT số để ghi vào cột dòng TK 154, 631, 242, 2413, 335, 621, 627, 641, 642, 632 cho phù hợp Phần III NKCT số - Căn vào số phát sinh bên Có TK 621 đối ứng Nợ TK 154, 631 mục A Phần I NKCT số để ghi vào cột dòng TK 154 dòng TK 631 phần III NKCT số - Căn vào số phát sinh bên Có TK 622 đối ứng Nợ TK 154, 631 mục A Phần I NKCT số để ghi vào cột dòng TK 154 dòng TK 631 phần III NKCT số - Căn vào số phát sinh bên Có TK 623 đối ứng Nợ TK 154, 631 mục A Phần I NKCT số để ghi vào cột dòng TK 154 dòng TK 631 phần III NKCT số - Căn vào số phát sinh bên Có TK 627 đối ứng Nợ TK 154, 631 mục A Phần I NKCT số để ghi vào cột dòng TK 154 dòng TK 631 phần III NKCT số - Căn vào số phát sinh bên Có TK 242, 335, 2413, 352 đối ứng Nợ TK 154, 631, 621, 623, 627, 641, 642 mục A Phần I NKCT số để ghi vào cột 6, 7, 8, dòng TK 154 dòng TK 154, 631, 621, 623, 627, 641, 642 cho phù hợp phần III NKCT số 161 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Đối với doanh nghiệp sản xuất, vật liệu đóng vai trò quan trọng (chiếm tỷ trọng cao giá thành sản phẩm) việc quản lý vật liệu cần trọng công tác hạch toán nguyên vật liệu Trong năm gần Công ty Than Mạo Khê-TKV trọng vấn đề hạch toán chi phí giá thành sản phẩm, quản lý tốt loại vật liệu phát động người tiết kiệm, giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp từ góp phần hạ giá thành sản phẩm Với đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Than Mạo Khê- TKV”một lần giúp em thấy tầm quan trọng kế toán nguyên vật liệu quản lý kinh tế Kế toán nguyên vật liệu giúp cho nhà quản trị đưa biện pháp quản lý đưa phương hướng điều chỉnh phù hợp với sản xuất mà giúp cho Công ty bảo quản tốt nâng cao hiệu sử dụng nguyên vật liệu phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tích lũy tốc độ chu chuyển vốn kinh doanh Sau thời gian thực tập Công ty nắm bắt tầm quan trọng kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất than, em thấy mặt mạnh cần phát huy, điểm tồn cần khắc phục đưa số ý kiến đề xuất với mong muốn phần hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu Công ty Cũng qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty, em học hỏi nhiều kinh nghiệm ứng dụng thực tế công tác kế toán giúp em củng cố thêm kiến thức lý luận mà em học trường, thu hẹp khoảng cách lý luận thực tiễn 162 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHUNG Công ty Than Mạo Khê -TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nằm khu Dân Chủ, thị trấn Mạo Khê - huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh Trong trình tổ chức kinh doanh Tập thể Công ty cố gắng để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu làm ăn có lãi khắc phục năm trước Để nâng cao hiệu trình hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề hàng đầu mà Công ty cần quan tâm phải giảm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm Qua trình thực tập Công ty giúp cho em hiểu rõ lý thuyết học ghế nhà trường Tuy nhiên kiến thức tiếp thu từ thầy cô trình thực tế khoảng cách lớn Do thời gian thực tập có hạn trình độ kiến thức hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi sai sót Em mong nhận giúp đỡ tận tình thầy cô giáo để luận văn em hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa kế toán đặc biệt Th.s Lưu Thị Thu Hà trực tiếp hướng dẫn em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, phòng ban Công ty Than Mạo Khê - TKV tạo điều kiện cho em suốt thời gian thực tập Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Sinh viên Trần Thị Mỹ Hạnh 163 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ths Nguyễn Duy Lạc, Ths Bùi Thị Thu Thuỷ, Phí Thị Kim Thư, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Phạm Thị Hồng Hạnh, Lưu Thị Thu Hà: Kế toán tài doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội- 2004 [2] Ths Nguyễn Văn Bưởi: Hạch toán kế toán doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội 2004 [3] ThS Đặng Huy Thái: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội 2002 [4] PGS.TS Nhâm Văn Toán, Phạm Thị Hồng Hạnh: Kế toán quản trị, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội 2004 [5] TS Võ Văn Nhị, Ths Nguyễn Thế Lộc, Ths Vũ Thu Hằng, Ths Lý Thị Bích Châu: Hướng dẫn thực hành kế toán sổ kế toán, NXB Thống kê, Tp Hồ Chí Minh 2003 [6] PGS.TS Nguyễn Văn Công: Chuyên khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội 10/2005 [7] TS Phạm Văn Dược, Đặng Thị Kim Cương: Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 2005 [8] TS Phạm Huy Đoán, Ths Nguyễn Thanh Tùng: Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp - Bài tập lập Báo cáo tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội 2005 164 SV: Trần Thị Mỹ Hạnh - Lớp: Kế toán D - K57 ... tài : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Than Mạo Khê – TKV Nội dung luận văn gồm chương : Chương 1: Tình hình chung kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu Công ty Than Mạo Khê - TKV Chương... tích tình hình tài tình hình sử dụng vật tư củaCông ty Than Mạo Khê - TKV năm 2015 Chương 3: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu Côngty Than Mạo Khê TKV Do kinh nghiệm thời gian thực hạn... Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty than Mạo Khê TKV Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam hạch toán độc lập, Công ty than Mạo Khê áp dụng hình thức tổ chức quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Than Mạo Khê – TKV, Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Than Mạo Khê – TKV, Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Than Mạo Khê – TKV

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay