Hoàn thiện trả lương cho người lao động tại Công ty Cổ phần xây dựng VinaconexPVC

97 56 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2017, 23:00

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU3CHƯƠNG 16KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX – PVC61. 1. Giới thiệu chung về công ty.61.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty.61.1.2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.71.2. Điều kiện địa lý, xã hội của Công ty Cổ phần xây dựng Vinaconex – PVC.71.2.1 Điều kiện tự nhiên81.2.2. Điều kiện kinh tế.81.2.3 Điều kiện về lao động dân số.91.3. Công nghệ sản xuất của công ty.91.3.1. Công nghệ sản xuất91.3.2. Trang thiết bị chủ yếu của công ty.101.4. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của doanh nghiệp.141.4.1 Bộ máy quản lý của công ty141.4.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.16e. Các phòng chức năng.171.4.3. Tổ chức lao động của công ty:191.5. Phương hướng phát triển trong tương lai.221.5.1. Định hướng phát triển.221.5.2. Kế hoạch SXKD năm 201723KẾT LUẬN CHƯƠNG 125CHƯƠNG 226PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEXPVC262.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh.272.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp292.2.1. Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp292.2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ của sản phẩm theo mặt hàng.342.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định.382.3.1. Phân tích tình hình trang thiết bị tài sản cố định.382.3.2. Phân tích chất lượng tài sản cố định.422.3.3. Phân tích hiệu suất sử dụng của máy móc thiết bị sản xuất.432.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương.452.4.1. Phân tích số lượng và kết cấu lao động.452.4.2. Phân tích chất lượng lao động.472.4.3. Phân tích năng suất lao động.502.4.4. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương và tiền lương bình quân của doanh nghiệp.512.5. Phân tích giá thành sản phẩm.532.5.1. Phân tích chung chi phí sản xuất và giá thành.532.5.2. Phân tích các khoản mục và yếu tố chi phí trong giá thành sản phẩm.562.7. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp582.7.1.Đánh giá khái quát tình hình tài chính582.7.3.Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp682.7.4.Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu75KẾT LUẬN CHƯƠNG 278CHƯƠNG 379HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG CHO BỘ PHẬN GIÁN TIẾP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX PVC793.1.Sự cần thiết của đề tài.803.1.1. Sự cần thiết của đề tài.803.1.2. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu.803.2. Cở sở lý luận và thực tiễn của đề tài.823.2.2. Thực trạng công tác trả lương của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex PVC.863.2.3. Phương pháp trả lương của Công ty đối với lao động gián tiếp khối văn phòng.893.2.4. Nhận xét về ưu nhược điểm của phương pháp phân phối tiền lương tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex PVC.933.3. Hoàn thiện phương pháp trả lương trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex PVC.943.3.1. Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá phân loại.94KẾT LUẬN CHƯƠNG 399 Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Mục lục Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Lao động hoạt động quan trọng người để tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động có suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nước Lao động ba yếu tố trình sản xuất yếu tố định Thù lao lao động biểu tiền phần hao phí sức lao động mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà họ đóng góp Trong kinh tế thị trường, thù lao động thể thước đo giá trị gọi tiền lương Trong bối cảnh ngày nay, đất nước ta bước đổi với việc thực công nghiệp hóa, đại hóa để có đủ lực để bước vào kinh tế thị trường lãnh đạo Đảng Nhà nước, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Chính xu toàn cầu hóa đặt cho nhiều hội thách thức Tiền lương trở nên quan trọng kinh tế thị trường Xuất phát từ ý nghĩa mục đích quan trọng công tác tiền lương nói chungvà đặc biệt kinh tế thị trường riêng, em nhận thấy cần tìm hiểu sách phủ tiền lương ban hành, nắm vững phương pháp hạch toán tiền lương doanh nghiệp Do vậy, thời gian thực tập tạiCông ty Cổ phần xây dựng Vinaconex-PVC em chọn đề tài “ Hoàn thiện trả lương cho người lao động Công ty Cổ phần xây dựng Vinaconex-PVC” làm đồ án Trong đồ án này, phần Lời mở đầu phần Kết luận nội dung, báo cáo gồm có ba phần: - - Chương 1: Tình hình chung điều kiện kinh doanh chủ yếu công ty cổ phần xây dựng Vinaconex-PVC Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng Vinaconex-PVC năm 2016 Chương 3: Hoàn thiện trả lương cho người lao động công ty cổ phần đầu tư xây dựng VINACONEX- PVC năm 2016 Đợt thực tập giúp em có điều kiện tiếp cận thực tế sản xuất kinh doanh, công việc cụ thể công ty Từ củng cố bổ sung thêm kiến thức học nghiên cứu, phân tích giải vấn đề thuộc thực tiễn công ty.Được hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cô chú, anh chị công ty đặc Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp biệt dẫn cô Nguyễn Thị Hường, cô Nguyễn Thanh Thủy thầy Phạm Ngọc Tuấn giảng viên khoa KT-QTKD trường Đại Học Mỏ- Địa Chất Trong trình thực tập công ty, cố gắng việc thu thập, tham khảo tài liệu tìm hiểu thực tế với kiến thức chuyên môn hạn hẹp kỹ thực tế hạn chế, báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp đánh giá thầy cô giúp tác giả sửa chữa hoàn thiện đồ án cuối Tác giả xin trân trọng cảm ơn! Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX – PVC Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 1 Giới thiệu chung công ty 1.1.1 Sự hình thành phát triển công ty - Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX-PVC Tên viết tắt: VINACONEX-PVC - Tên tiếng Anh: VINACONEX-PVC Construction Investment joint stock company - Địa trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà CT2A, khu đô thị Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng - Cơ cấu sở hữu: Cổ đông nước 100%, cổ đông nước 0,00% - Tel: 04-3787 5938 - Fax: 04-37875937 - Website: www.vinaconex-pvc.com.vn - Email: vinaconex.pvc@gmail.com Tiền thân Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng công trình giao thông Miền Bắc theo đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 15 tháng 01 năm 2007 sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội Sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Giao thông Vinaconex 39 theo đăng ký kinh doanh ngày 03/05/2007 Tổng công ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam nắm giữ 51% tổng vốn điều lệ Tháng năm 2007, với tham gia góp vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Công ty thức trở thành công ty Vinaconex đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển giao thông Vinaconex 39 với chức chủ yếu xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san mặt bằng, xử lý móng công trình, đầu tư, kinh doanh bất động sản Vào ngày 23 tháng năm 2009, với tham gia góp vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển giao thông Vinaconex 39 thức trở thành công ty liên kết Tổng Công ty: Vinaconex PVC; Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC 1.1.2 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu công ty Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp - Lĩnh vực xây dựng nhà máy, công trình ngành dầu khí - Lĩnh vực thi công nhà cao tầng - Lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông vận tải - Đầu tư kinh doanh bất động sản 1.2 Điều kiện địa lý, xã hội Công ty Cổ phần xây dựng Vinaconex – PVC 1.2.1 Điều kiện tự nhiên a, Điều kiện địa lí Công ty Cổ Phần đầu tư xây dựng VINACONEX-PVC nằm trung tâm Thành phố Hà Nội, vị trí thuận lợi, trung tâm văn hóa - kinh tế - xã hội đất nước Những yếu tố giúp cho Công ty có nhiều hội việc gia tăng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội nơi có nhiều trụ sở nhiều Công ty điều giúp cho trình trao đổi, hợp tác Công ty với trở lên dễ dàng Công ty có trụ sở đặt Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội Quận Bắc Từ Liêm vùng đất nằm dọc phía bờ nam sông Hồng, nâng cấp thành quận sở chia tách huyện Từ Liêm cũ Đây nơi có giao thông thuận tiện, điều kiện tốt cho việc giao dịch, kí kết hợp đồng giúp cho Công ty có nhiều hội việc gia tăng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển tương lai công ty b, Điều kiện khí hậu Như biết, Thành phố Hà Nội nằm vùng khí hậu cận nhiệt đới gió mùa,có bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông) rõ rệt năm Thành phố Hà Nội nằm phía bắc vành đai nhiệt đới quanh năm tiếp nhận lượng nhiệt xạ Mặt Trời dồi có nhiệt độ cao Và tác động biển, Hà Nội có độ Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp ẩm lượng mưa lớn Đối với Công ty đơn vị thi công xây dựng khí hậu có ảnh hưởng lớn đến trình sản xuất kinh doanh Công ty Cụ thể, khí hậu làm cho hoạt động Công ty chia thành hai giai đoạn giai đoạn thời vụ xây dựng (mùa khô) từ tháng đến tháng năm sau, mùa mưa từ tháng đến tháng công trình Công ty hoạt động thi công với tiến độ chậm ảnh hưởng điều kiện thời tiết khí hậu 1.2.2 Điều kiện kinh tế Với vị trung tâm kinh tế Hà Nội thiết lập từ lâu lịch sử Hiện Hà Nội đứng vị trí quan trọng thứ hai kinh tế Việt Nam sau Thành phố Hồ Chí Minh Tốc độ tăng trưởng GDP Thành Phố Hà Nội năm 2015 khoảng 8,2% so với kỳ năm trước Tuy tốc độ tăng trưởng mức thấp cao so với kỳ năm 2014 kết đáng khích lệ Giá trị nông-lâm nghiệp thủy sản giảm 2,87 %, giá trị Công nghiệp – xây dựng tăng 8,21%, giá trị ngành dịch vụ tăng khoảng 8,36% so với năm 2014 1.2.3 Điều kiện lao động - dân số Thành phố Hà Nội trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước.Ở tập trung dân cư đông đúc nguồn lao động dồi Thành phố Hà Nội địa điểm tiếng khách du lịch nước nước với địa danh tiếng Sau đợt mở rộng địa giới vào tháng năm 2008 đến dân số Thành phố Hà Nội vượt ngưỡng triệu người khoảng 7,2 triệu người, chưa kể gần triệu người không đăng ký hộ thường trú Mật độ dân số trung bình khoảng 2100 người/km Số người tuổi lao động khoảng triệu người Qua cho thấy nguồn lao động Thành phố Hà Nội dồi 1.3 Công nghệ sản xuất công ty 1.3.1 Công nghệ sản xuất a, Đối với công trình xây lắp Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật Ép cọc, đóng cọc, xây dựng công trình ngầm Hoàn thiện thi công theo hợp đồng ký kết Giao nhận cho nhà thầu, chủ đầu tư Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Căn hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, Công ty triển khai thi công công trình xây dựng đóng loại cọc theo thiết kế, đổ móng…hoàn thiện phần móng theo hợp đồng ký kết +Đối với hạng mục che khuất, phải tổ chức nghiệm thu hạng mục sau thi công xong trước bị che khuất +Thường xuyên tổ chức bảo dưỡng hạng mục công trình theo thời gian quy định để đảm bảo tính bền vững cho công trình b, Đối với hoạt động dịch vụ Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật Lắp đặt, cung cấp sản phẩm theo hợp đồng Hoàn thiện hợp đồng Khi tiến hành lắp đặt, sửa chữa, cho thuê thiết bị…công nhân đọc kỹ thiết kế kỹ thuật tiến hành lắp đặt cho đảm bảo chất lượng Đối với dịch vụ tư vấn, thí nghiệm, khảo sát…thì chuyên gia công ty dựa vào tài liệu thu thập, thông qua trình phân tích đánh giá để đưa nhận định phương hướng giải Hiện nay, Vinaconex – PVC đơn vị tổng thầu thi công nhiều dự án ngành dầu khí: dự án hạ tầng, cầu đường, công trình dân dụng công nghiệp, lắp đặt thiết bị điện, điện dân dụng, thiết bị điều khiển Trong thời gian vừa qua Công ty tổ chức thi công công trình tòa nhà cao tầng có từ tầng hầm với công Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp nghệ tiên tiến khoan cọc nhồi, cọc barrette, tường vây khẳng định vị trí nhà thầu chuyên nghiệp lĩnh vực thi công phần móng, tầng hầm công trình nhà cao tầng Các dây chuyền sản xuất bê tông tươi trạm trộn bê tông, xe vận chuyển bê tông, xe bơm bê tông, dây chuyền hàn bồn tự động xây dựng vận hành công trình trọng mà công ty thi công nhằm đảm bảo việc cung cấp liên tục, ổn định tiết kiệm chi phí 1.3.2 Trang thiết bị chủ yếu công ty Bảng 1.1: Bảng kê khai máy móc thiết bị chủ yếu công ty ST T I TÊN THIẾT BỊ Nước sản xuất Năm sản xuất Số lượng THIẾT BỊ ĐÀO ĐẮP, HẠ TẦNG 2000 Máy xúc bánh xích Nhật Bản 0,8 m 3 2001 130cv Máy ủi CAT Lu rung Ammann 1999 Nhật Bản Thụy Sĩ 110cv 2005 27 2012 2000 Xe lu rung Sakai Nhật Bản 14 2013 II THIẾT BỊ THI CÔNG CƠ KHÍ Máy hàn hồ quang Việt Nam 75KVA 2010 Đại học Mỏ - Địa chất ST T TÊN THIẾT BỊ Luận văn tốt nghiệp Nước sản xuất Năm sản xuất Số lượng chiều, mỏ 10 11 12 13 Máy hàn hồ quang chiều Trung Quốc 31KVA 2010 Máy hàn Tig DC Trung Quốc 13KVA 2010 Dây hàn (nguồn) Việt Nam S=35mm² 2009 1500 Tủ sấy que hàn Trung Quốc 7,2KW 2010 Phích sấy que hàn Trung Quốc 2012 10 Việt Nam 2011 Trung Quốc 2009 2010 Mỏ cắt Máy uốn ống 12kg/cm² Máy nén khí Piston Đài Loan 1089lít/ph 14 Máy phun sơn áp lực cao 15 Máy phun cát 16 Hàn Quốc 11,8lít/ph 2010 Việt Nam 5,1m3/phút 2011 2011 2,2kW Máy khoan bàn Nhật Bản Dmax=20mm 17 18 Máy khoan cần Trung Quốc 1,5KW 2010 Máy khoan từ Trung Quốc Dmax=32mm 2010 10 Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp + Đi công tác, tham quang, khảo sát nước trả lương bản, lương chức danh công việc + Đi học nước ngoài:  Thời gian học tháng đầu trả đủ lương lương chức danh công việc  Thời gian từ tháng đến hết tháng trả 80 % lương 80 % lương chức danh công việc  Thời gian học từ tháng thứ trở trả 40 % lương 40 % lương chức danh công việc - CBCNV thời gian chờ giải chế độ hưu trí, ngừng việc trả sau: + Chờ giải chế độ hưu trí: CBCNV đến tuổi nghỉ hưu chưa giải xong thủ tục lỗi người sử dụng lao động thời gian chờ giải hưởng 70 % lương không tháng thứ 12 + Các trường hợp ngừng việc:  Ngừng viêc lỗi người sử dụng lao động người lao động trả đủ lương  Ngừng việc lỗi người lao động không trả lương + CBCNV nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động trường hợp đặc biệt khác trả lương theo chế độ hành Nhà nước + Kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên, cán thời gian thử việc trả tối đa 75 % lương theo mức bậc khởi điểm ngạch chức danh không thấp 50.000 đ/1 ngày công Thời gian thử việc áp dụng theo Bộ luật Lao động + Lao động làm việc theo hợp đồng ngắn hạn, vụ việc trả công theo mức thỏa thuận ghi hợp đồng d Căn tính trả lương hàng tháng Là bảng chấm công làm việc thực tế CBCNV; Bản đánh giá mức độ hoàn thành công việc phận ; Bản đánh giá xếp loại CBCNV ; Hệ số lương, chế độ phụ cấp lương theo quy định Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Chính phủ hệ số lương chức danh công việc CBCNV e Trả lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm 83 Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Do nhu cầu SXKD, Giám đốc huy động làm thêm Sau làm thêm giờ, người lao động bố trí nghỉ bù chủ yếu, không bố trí nghỉ bù toán lương làm thêm - - Cách tính lương làm thêm giờ: Người lao động làm thêm trả lương làm thêm theo quy định Nhà nước Các chức danh quản lý, lãnh đạo từ Phó, Trưởng phòng, Ban quan Công ty trở lên CBCNV làm thêm để thực nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ giao không toán tiền lương làm thêm Đối với lao động đặc thù theo tính chất ngành nghề bảo về, lái xe Công ty: không xét làm thêm f Các chế độ phụ cấp - Phụ cấp chức vụ: Các chức danh: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng, Phó phòng hưởng phụ cấp chức vụ tính lương theo quy định Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ - Phụ cấp thu hút + Đối với chức danh lãnh đạo Công ty kiêm nghiệm trực tiếp điều hành sản xuất Ban điều hành, Ban huy công trường hưởng hệ số lương chức danh bậc chức danh cao + Đối với chức danh lãnh đạo khác Ban điều hành, Ban huy công trường hưởng hệ số chức danh bậc so với vị trí tương đương văn phòng công ty + Đối với công nhân viên hưởng chế độ chức danh cử nhân, kĩ sư, trung cấp, cán sự, kĩ thuật viên, làm việc trực tiếp công trường hưởng lương theo bảng lương đơn vị xếp cao bậc so với chức danh tương đương công tác văn phòng Công ty - Phụ cấp đặc thù + Tùy theo tính chất, mức độ, hiệu quả, đặc thù công trường, cán làm việc trực tiếp hưởng lương theo bảng lương công trường hưởng thêm phụ cấp đặc thù Mức củ thể Giám đốc Công ty phê duyệt theo thời điểm cụ thể 84 Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp g Thời hạn trả lương - Người lao động trả lương trực tiếp, đầy đủ thời hạn nơi làm việc Công ty trả lương tiền mặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân Trường hợp qua trung gian qua ngân hàng phải có ủy quyền người lao động đồng ý lý bất khả kháng ( mục d khoản điều 38 Bộ luật Lao động ) phép trả lương chậm không tháng phải đền bù cho người lao động theo quy định Pháp luật hành 3.2.3 Phương pháp trả lương Công ty lao động gián tiếp khối văn phòng Đối với khối lao động gián tiếp Công ty: Công ty áp dụng phương pháp trả lương theo thời gian tiền lương trả cho CBCNV được chia sau: Tổng tiền lương = Lương + Lương suất + Phụ cấp đặc thù (nếu có) (2-1) a Phần lương phụ cấp - - Được trả theo hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương quy định nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp lương công ty nhà nước Lương CBCNV sở để thỏa thuận Hợp đồng lao động làm việc xác định chế độ liên quan như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, trợ cấp việc, trợ cấp việc làm trả lương cho trường hợp khác theo quy định Pháp luật Công thức tính: (2-2) : Tiền lương người thứ i tháng Tcbi MTT Hcbi Hpci Ni : : : : Mức lương tối thiểu theo Quy định hành Nhà nước Hệ số lương cấp bậc người thứ i Hệ số phụ cấp lương người thứ i (nếu có) Số ngày công thực tế người thứ i tháng 85 Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp N : Số ngày làm việc tháng theo quy định Công ty Ví dụ: Tính lương cho ông Phan Đình Phong làm tổng giám đốc, với mức lương tối thiểu vùng 3500000 đồng, hệ số lương 6,31 có phụ cấp chức vụ tháng làm 24 công, số tiền ăn ca 672000 phụ cấp trách nhiệm Vậy số tiền lương loại phụ cấp là: b Phần lương suất Công thức tính: (2-3) Trong đó: Tnsi H Mi Ki ni N : : : : : : Tiền lương suất người thứ i tháng Hệ số tiền lương suất chung đơn vị theo tháng Mức lương suất theo quy định công việc nhóm người i xếp Hệ số mức hoàn thành công việc Số ngày công thực tế người thứ i tháng Số ngày làm việc tháng theo quy định Công ty Củ thể: - - Hệ số tiền lương suất chung đơn vị theo tháng (H): Phụ thuộc vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị tháng, đơn vị xác định hệ số H để tính tiền lương suất tháng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung Mức tiền lương suất quy đinh theo nhóm công việc nhóm người thứ i xếp (Mi): Mức lương suất quy định cho người lao động theo nhóm chức danh công việc vào mức độ phức tạp, tính trách nhiệm công việc đòi hỏi Đơn vị cần thông kê chức danh công việc tất phận 86 Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp lương thời gian, phân nhóm chức danh theo trình độ, chức vụ đảm nhiệm để quy định mức lương suất cho phận, cá nhân người lao động Công ty, công thức tính củ thể là: Mi = mi x hi (2-4) Trong đó: mi hi - : Mức lương suất tối thiểu theo quy định : Hệ số nhóm công việc Hệ số mức độ hoàn thành nhiệm vụ người thứ i (Ki): Hệ số mức hoàn thành nhiệm vụ thực theo chế độ bình xét hàng tháng sở tiêu chuẩn xét tiền lương suất đơn vị quy định Củ thể sau: Tiêu chuẩn đánh giá phân loại + Loại A: Hệ số phân loại Hpl = 1,0 hệ số chức danh hưởng  Hoàn thành tôt nhiệm vụ, khối lượng công việc giao đảm bảo tiến độ công việc  Đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp, phù hợp với chức danh hưởng lương Công ty quy đinh  Tích cực học tập để nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ  Giải công việc độc lập, sáng tạo có tính trách nghiệm, đạt suất, chất lượng hiệu công việc, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành công việc  Đảm bảo ngày công làm việc, từ 21 (23) đến 22 (24) ngày, muộn từ 10 phút trở lên không 02 lần/tháng, chấp hành nội quy, kỷ luật lao động quan chế độ sách pháp luật Nhà nước + Loại B: Hệ số phân loại Hpl = 0,8 hệ số chức danh hưởng  Hoàn thành nhiệm vụ giao, có tinh thần trách nhiệm công việc trình thực chưa chủ động sáng tạo, để cấp nhắc nhở thực  Có ý thức học tập để nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ  Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động quan chế độ sách, pháp luật Nhà nước 87 Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp  Có ngày công làm việc thực tế từ 19 (21) đến 20 (22) ngày/tháng, muộn từ 10 phút trở lên không 03 lần/tháng + Loại C: Hệ sô phân loại Hpl = 0,6 hệ số chức danh hưởng  Chưa hoàn thành nghiệm vụ giao Không đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ công việc giao  Chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, nội quy quan  Có ngày công làm việc thực tế 19 ngày/tháng + Không xếp loại  Vi phạm kỷ luật lao động  Không hoàn thành nhiệm vụ giao  Có số ngày công lao động thấp 15 ngày/tháng (trừ trường hợp hưởng lương chức danh lần đầu) Tiêu chí xếp, phân loại phòng Hàng tháng, vào mức độ hoàn thành nghiệm vụ CBNV phòng để đánh giá, xếp loại phòng đạt loại A, B, C + Phòng loại A: Có tỷ lệ CBNV xếp loại A = 60% số CBCNV phòng; Trưởng, Phó phòng hưởng hệ số loại A + Phòng loại B: Có tỷ lệ CBNV xếp loại A = 40% số CBNV phòng; Trưởng Phó phòng hưởng hệ số loại B + Phòng loại C: Có tỷ lệ CBNV xếp loại A = 60%: Ban lãnh đạo công ty ( Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng ) hưởng hệ số loại A + Tổng số phòng đạt loại A = 20% số CBNV phòng; Trưởng hoăc Phó phòng hưởng hệ số loại C + Tổng số phòng đạt loại A = 60%: Ban lãnh đạo Công ty ( Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) hưởng hệ số loại A 88 Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Tổng số phòng đạt loại A = 40%: Lãnh đạo Công ty hưởng hệ số loại B Tổng số phòng đạt loại A = 20%: Lãnh đạo Công ty hưởng hệ số loại C Hàng tháng Ban/bộ phận gửi bảng chấm công với bảng đánh giá phân loại CBCNV Phòng Tổ chức Hành trước ngày 02 tháng sau để tổng hơp toán lương cho CBCNV Ví dụ: Tính tiền lương suất cho ông Phan Đình Phong làm Tổng Giám đốc, mức độ hoàn thành công việc A, có hệ số nhóm công việc 28 hệ số suất chung Vậy số tiền lương suất là: 3.2.4 Nhận xét ưu nhược điểm phương pháp phân phối tiền lương Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC a Ưu điểm - Công ty có quỹ lương sử dụng tiền lương hợp lý Công ty áp dụng phương pháp tính lương theo suất, điều kích thích nhân viên làm việc chăm chỉ, không ngừng tìm tòi phương pháp làm việc tốt hơn, chủ động đến có tinh thần tập thể việc góp phần làm cho suất chung toàn công ty tăng lên, đồng thời kích thích sáng tạo công việc b Nhược điểm Tiêu chuẩn đánh giá phân loại chưa thực tốt, tiêu chí chung chung chưa củ thể Nó chưa đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí đặt ra, cần tiêu chí tiêu chí loại không đạt bị xếp sang loại khác thấp hơn, nói cách khác chưa thực khuyến khích người lao động làm việc suất 89 Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 3.3 Hoàn thiện phương pháp trả lương Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC 3.3.1 Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá phân loại Như tác giả nêu phần nhược điểm phương pháp trả lương cũ công ty chưa thực có hiệu củ thể phần tiêu chuẩn phân loại chưa rõ ràng hợp lý nên tác giác hoàn thiện lại việc xây dựng lại bảng tiết sau Bảng đánh giá hiệu công việc Bảng 1.5 TT Chỉ tiêu đánh giá Mức độ đánh giá Hoàn thành trước thời hạn Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành tiên độ giao Không đảm bảo thời gian Chất lượng công việc hoàn thành Sáng tạo công việc Đảm bảo chât lượng công việc, sai sót Có sai sót nhỏ không ảnh hưởng lớn đến chất lượng công việc Không đáp ứng yêu câu chât lượng công việc Có sáng tạo góp phân nâng cao chất lượng, hiệu công việc 90 Cá Lãnh nhân Điểm đạo tự chấm chấm 25 15 25 15 15 Đại học Mỏ - Địa chất Trách nhiệm với công việc Đảm bảo ngày công làm việc theo quy định Ý thức chấp hành nôi quy Công ty, quy định Nhà nước Tinh thần học tập để nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ Luận văn tốt nghiệp Không có sáng tạo Tinh thần trách nhiệm cao 20 Khá 10 Không có trách nhiệm, nhãng công việc Đi làm đày đủ, 10 Đi làm muộn, không ngày Nghỉ ngày Tốt 10 Khá Trung bình Có ý thức học tập cách tích cực chủ động Không có ý thức học tập, thụ động việc học hỏi Tổng điểm 110 Bảng xếp hạng mức điểm hệ số hiệu lao động STT Mức điểm >= 100điểm 90-99 điểm 80-89 điểm 70-79 điểm 60-69 điểm 50-59 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện trả lương cho người lao động tại Công ty Cổ phần xây dựng VinaconexPVC, Hoàn thiện trả lương cho người lao động tại Công ty Cổ phần xây dựng VinaconexPVC, Hoàn thiện trả lương cho người lao động tại Công ty Cổ phần xây dựng VinaconexPVC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay