TỪ GHÉP TRONG TIẾNG ANH

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2017, 08:20

Trong tiếng việt, từ ghép chia loại : từ ghép từ ghép phụ Từ ghép có tiếng đứng trước tiếng phụ đứng sau nổ nghĩa cho tiếng Từ ghép phụ lại không phân tiếng hay tiếng phụ tiếng bình đẳng với Đó tiếng Việt, bạn có biết từ ghép tiếng Anh chưa Nếu chưa, đến với học hôm nhé! Định nghĩa : • • Từ ghép ( hay gọi phức từ) từ tạo thành cách ghép tiếng có quan hệ ngữ nghĩa với vả bổ sung cho Từ ghép bao gồm danh từ ghép, cụm danh từ, cụm danh động từ tính từ ghép Danh từ ghép • • • Khái niệm : Một danh từ được cấu thành từ từ hoặc Có dạng danh từ ghép: Có khoảng trống giữa các từ ( tennis shoe ) Có dấu gạch ngang giữa các từ ( mother-in-law ) Không có khoảng trống hay dấu gạch ngang giữa các từ ( stepmother ) Cách thành lập danh từ ghép : Danh từ + danh từ Ví dụ : Bus stop (trạm dừng xe buýt) Tính từ + danh từ Ví dụ : blackboard (bảng đen) Động từ -ing + danh từ Ví dụ : Washing machine (máy giặt) Danh từ + Động từ (-ing) Ví dụ : haircut (cắt tóc) train-spotting (nhìn xe lửa ghi lại số) Động từ + giới từ Ví dụ : Check-up (kiểm tra sức khỏe) Danh từ + cụm giới từ Ví dụ : Mother-in-law (mẹ chồng/ mẹ vợ) Giới từ + danh từ Ví dụ : Underground (khoảng mặt đất) Danh từ + tính từ Ví dụ : Handful (một ít) Cụm danh từ • Định nghĩa : nhóm từ bắt đầu danh từ, có chức đồng cách thường trước hoặc sau danh từ nó biểu đạt • • • Cấu trúc : Tính từ + Danh từ Lưu ý : có nhiều tính từ kèm, có nhiều tính từ ta sếp tính từ theo thức tự sau : Opinion – Size/Shape – Age – Color – Origin – Material – Purpose Ví dụ : a beautiful small round new blue Japanese wooden rolling doll Một búp bê lăn gỗ Nhật màu xanh hình tròn nhỏ đẹp A new white motorbike Một xe máy màu trắng Cụm danh động từ • • Định nghĩa : Một nhóm từ bắt đầu danh động từ hay động từ thêm “-ing” Gọi cụm danh động từ nó được dùng danh từ nên có các chức danh từ làm chủ ngữ hoặc tân ngữ Ví dụ: Doing morning exercises everday will bring about a good health Tập thể dục buổi sáng ngày chắn mang lại sức khỏe tốt The most interesting of today is hearing our monitor sing her favorite song Phần thú vị hôm nghe lớp trưởng hát hát yêu thích cô The boss likes my working hard Sếp thích làm việc chăm Tính từ ghép • • Định nghĩa : Một tính từ được cấu thành từ từ hoặc Cách thành lập tính từ ghép : Danh từ + Tính từ Ví dụ : snow-white trắng tuyết duty-free miễn thuế hải quan rock-hard cứng đá home-sick nhớ nhà Tính từ + Danh từ( thêm “ed”) Ví dụ : kind-hearted tốt bụng one-eyed mắt, chột strong-minded cứng cỏi, kiên red-haired Tóc đỏ Danh từ + danh từ( thêm “ed”) Ví dụ : lion-hearted có trái tim sư tử, can đảm heart-shaped hình trái tim Giới từ + Danh từ Ví dụ : overseas hải ngoại Trạng từ + quá khứ phân từ Ví dụ : well-educated giáo dục tốt well-dressed ăn mặc đẹp newly-born sinh well-known tiếng Tính từ + Hiện tại phân từ (V-ing) Ví dụ : easy-going dễ tính far-reaching tiến xa good-looking đẹp trai, dễ nhìn Danh từ + quá khứ phân từ Ví dụ : wind-blown gió thổi Gold-plated mạ vàng hand-made tự tay làm Danh từ + Hiện tại phân từ (V-ing) Ví dụ : money-making hái tiền hair-raising dựng tóc gáy nerve-wracking căng thẳng thần kinh heart-breaking cảm động Một số tình tứ đặc biệt khác Ví dụ : life and dead sinh tử day-to-day ngày down-to-earth thực tế out-of-the-way hẻo lánh arty-crafty mỹ thuật la-di-da hào nhoáng criss-cross chằng chịt per capita tính theo đầu người ... working hard Sếp thích làm việc chăm Tính từ ghép • • Định nghĩa : Một tính từ được cấu thành từ từ hoặc Cách thành lập tính từ ghép : Danh từ + Tính từ Ví dụ : snow-white trắng tuyết duty-free... Nhật màu xanh hình tròn nhỏ đẹp A new white motorbike Một xe máy màu trắng Cụm danh động từ • • Định nghĩa : Một nhóm từ bắt đầu danh động từ hay động từ thêm “-ing” Gọi cụm danh động từ nó được... cứng đá home-sick nhớ nhà Tính từ + Danh từ( thêm “ed”) Ví dụ : kind-hearted tốt bụng one-eyed mắt, chột strong-minded cứng cỏi, kiên red-haired Tóc đỏ Danh từ + danh từ( thêm “ed”) Ví dụ : lion-hearted
- Xem thêm -

Xem thêm: TỪ GHÉP TRONG TIẾNG ANH, TỪ GHÉP TRONG TIẾNG ANH, TỪ GHÉP TRONG TIẾNG ANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay