Bài giảng môn quản trị học quantrihoc UEH c1 (1)

47 71 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 23:00

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ HỌC GV: TS GVC Phan Thị Minh Châu E-mail: minhchau230455@gmail.com CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ Tổ chức Quản trị Nhà quản trị Khoa học nghệ thuật quản trị 1.1 Khái niệm tổ chức Khái niệm tổ chức  Tổ chức tập hợp người đặt có hệ thống nhằm thực mục tiêu định đặc tính chung Có mục đích tồn (cụ thể hố thành mục tiêu) Có nhiều người (>=2) Có cấu xác định (thể tính kỷ luật chuẩn mực) Các loại Tổ chức: Tổ chức lợi nhuận: tổ chức thành lập với mục đích tìm kiếm lợi nhuận để phân phối cho thành viên Tổ chức phi lợi nhuận: tổ chức cung cấp chương trình dịch vụ cho lợi ích cộng đồng, lợi nhuận khơng mục tiêu theo đuổi yếu tổ chức 1.2 Các yếu tố tổ chức Một tổ chức cần có yếu tố Mục tiêu & kế hoạch Loại hình (cách thức) tổ chức Phương pháp hoạt động Con người Phương tiện vật chất Thời gian hoạt động Cơ chế vận hành (quyền lực …) 2.1 KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ  Quản trò hoạt động cần thiết có nhiều người kết hợp với tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung  Quản trò tiến trình làm việc với người thông qua người nhằm đạt mục tiêu tổ chức môi trường thay đổi Trọng tâm cuả trình sử dụng hiệu nguồn lực có giới hạn  Quản trò hoạt động có hướng đích (có mục tiêu)  Quản trò sử dụng có hiệu nguồn lực để đạt mục tiêu  Quản trò hoạt động tiến hành thông qua người  Hoạt động quản trị chịu tác động môi trường biến động không ngừng 2.2 ĐỐI TƯNG CỦA QT  Tiếp cận theo trình hoạt động QT đầu vào đầu VÀO - QT vận hành BIẾN ĐỔI RA - QT MỤC TIÊU  Tiếp cận theo lónh vực hoạt động QT sản xuất - QT nguồn nhân lực - QT tài QT marketing - QT nghiên cứu phát triểnQT văn hoá tổ chức Tiếp cận theo chức QT Hoạch định - Tổ chức - Điều khiển - Kiểm soát  2.3 Hiệu & hiệu suất Cần phân biệt khái niệm  Hiệu (Effectiveness) – làm việc cần làm (doing the right things)  Hiệu suất (Efficiency) – làm việc cách (do the things right) Cơ sở tồn bền vững tổ chức  Cần kết hợp yếu tố hiệu hiệu suất cách hợp lý hài hồ Điều quan trọng hơn? • Trong quản trị vấn đề quan trọng đạt hiệu (làm việc), giúp tổ chức hướng • Làm việc cho dù cách tốt làm không việc cho dù cách tốt  Tổ chức/doanh nghiệp cần hướng tới đạt hiệu hiệu suất 10 3.6 Đạo đức nhà Quản trị vấn đề Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp • Đạo đức quy tắc, chuẩn mực hành vi ứng xử cơng việc, đời sống nhiều người XH thừa nhận tn thủ • Đạo đức nhà QT thể qua ngun tắc ứng xử q trình điều hành DN, với đối tượng  Người lao động  Chủ DN  Nhà đầu tư  Khách hàng  Cộng đồng 09/01/17 22:03 CHAPTER 33 • Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp theo Ngân hàng giới ( WB) : “Cam kết doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thơng qua việc tn thủ chuẩn mực bảo vệ mơi trường, bình đẳng giới, an tồn lao động, quyền lợi lao động, trả lương cơng bằng, đào tạo phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng,… theo cách có lợi cho doanh nghiệp phát triển chung xã hội” • CSR với vấn đề: Mơi trường - Người lao động - Người tiêu dùng - Cộng đồng 4.1 Tính phổ biến hoạt động quản trị xã hội đại  Quản trị tồn loại hình tổ chức xã hội, qui mơ đặc điểm hoạt động tổ chức  Khi thực hành quản trị nhà quản trị thực chức quản trị tương tự  Quản trị tồn khách quan hình thái kinh tế - xã hội  Kiến thức quản trị khơng cần thiết cho người thực hoạt động quản trị, mà cần thiết cho tất người Vì sao??? 35 4.2 Khoa học nghệ thuật quản trị  Quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật  Thực hành quản trị đòi hỏi tính nghệ thuật : GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG  Cơ sở việc thực hành quản trị khoa học : tảng lý thuyết tạo TƯ DUY HỆ THỐNG & NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ  Tính khoa học nghệ thuật thể qua cơng thức 5W + 1H 36 What ? : Mục tiêu muốn đạt ? Why ? : Tại điều lại cần thiết ? When ? : Tiến độ thực ? Where ? : Ta đâu ? Sẽ đến đâu ? Who ? : Ai có khả thực ? How ? : Cần tiến hành ? A Quản trò khoa học  Quản trò khoa học độc lập liên ngành  Khoa học quản trò xây dựng lý thuyết quản trò, giúp nhà quản trò cách tư hệ thống, khả phân tích nhận diện chất vấn đề kỹ thuật để giải vấn đề phát sinh ,  Công việc quản trò mang tính khoa học, đòi hỏi nhà quản trò phải suy luận khoa học để giải vấn đề, không nên dựa vào suy nghó chủ quan, cá nhân B Quản trò nghệ thuật  Thực hành quản trò nghệ thuật ,đòi hỏi nhà quản trò phải sáng tạo vận dụng lý thuyết quản trò vào giải tình  Nghệ thuật quản trò có từ việc học kinh nghiệm thành công thất bại người khác  Tính nghệ thuật quản trò đòi hỏi nhà quản trò phải vận dụng linh hoạt lý thuyết quản trò, không dập khuôn, máy móc giải vấn đề C MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ • Khoa học quản trò giúp hình thành nghệ thuật quản trò thông qua việc cung cấp cho nhà quản trò phương pháp khoa học để giải vấn đề hiệu  Nghệ thuật quản trò giúp hoàn thiện lý thuyết quản trò qua việc đúc kết, khái quát hoá khái niệm thực tiễn thành vấn đề lý thuyết nguyên tắc tuyệt hảo quản Khuynh hướng thiên vềtrò hành động công tyhệ chặt chẽ với khách Liên hàng Tự quản có tinh thần doanh nhân Năng suất thông qua người Phát triển giá trò văn hóa Bám chặt lónh vực sở trường Hình thức tổ chức đơn giản gọn nhẹ Quản lý đồng thời vừa chặt vừa lỏng bí thành công Shiseido  Chất lượng hết  Đồng cam cộng khổ, chòu rủi ro hưởng lợi  Tôn trọng khách hàng  Ổn đònh nội  Đề cao tính chân thành , trung thực KD SỰ PHÁ SẢN CỦA “ƠNG VUA PHIM NHỰA” SỰ PHÁT TRIỂN & LỤI TÀN • 1975: Kodak nhà phát minh máy ảnh kỹ thuật số • Kodak tiếng với câu slogan: “Bạn ấn nút chúng tơi làm phần lại” • 1981: doanh thu cao 10 tỉ USD • 1990 trở đi: dần thị phần vào đối thủ cạnh tranh như: Canon, Nikon, Olympus… • Năm 2000: Kodak tun bố bật trở lại với máy ảnh KTS, khơng cạnh tranh với hãng khác Những số • Tổng doanh thu: 13,3 tỉ USD (2003) xuống tỉ USD (2011) (giảm 55%) • Số lượng nhân viên: 63.900 ( 2003)  17.000 (2011) • 13 nhà máy sản xuất phim, giấy ảnh hóa chất 130 phòng thí nghiệm phải đóng cửa (tính đến 2011) • Hiện tại, trị giá tổng tài sản Kodak 5,1 tỉ USD, số nợ lên tới 6,8 tỉ USD • Kodak nộp đơn phá sản vào ngày 19.01.2012 Ngun nhân: tầm nhìn chiến lược; Áp lực cạnh tranh; thách thức cơng nghệ mới; cách thức QT Câu hỏi ơn tập thảo luận chương 1 Vì quản trị làm việc quan trọng nhất? Phân biệt hiệu hiệu suất Để đạt hiệu hiệu suất, cần làm gì? Điểm giống khác nhà quản trị tổ chức?Từ phân tích em nhận định điều gì? Các vai trò nhà quản trị theo nghiên cứu H Minzberg Nếu nhà quản trị khơng thực tốt vai trò sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức ? ( cho ví dụ) Tầm quan trọng kỹ quản trị? Chúng giúp ích cho nhà quản trị cơng việc quản trị tổ chức? Mức độ đòi hỏi kỹ thay đổi theo cấp bậc quản trị? Nhà quản trị Việt Nam cần làm để phát triển kỹ này? Phân tích tính khoa học tính nghệ thuật quản trị mối quan hệ chúng, qua rút điều gì? 46 VẤN ĐỀ THẢO LUẬN QUẢN TRỊ TRONG MỘT DOANH NGHIỆP VỚI QUẢN TRỊ TRONG MỘT TỔ CHỨC XÃ HỘI GIỐNG VÀ KHÁC NHAU RA SAO? 47 ...CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ Tổ chức Quản trị Nhà quản trị Khoa học nghệ thuật quản trị 1.1 Khái niệm tổ chức Khái niệm tổ chức  Tổ chức tập hợp người... 3.1 Nhà quản trị Nhà quản trị ?  Giám đốc  Trưởng phòng  Tổ trưởng  Hiệu trưởng  Quản đốc  Họ có chung đặc trưng gì?  Dấu hiệu nhận diện nhà quản trị ? 20 3.1 Khái niệm nhà quản trị Khái... 3.2 Các cấp quản trị Quản Trị Viên Cấp Cao: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc … Xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động phát triển tổ chức Quản Trị Viên Cấp Trung: Trưởng phòng, Quản đốc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn quản trị học quantrihoc UEH c1 (1) , Bài giảng môn quản trị học quantrihoc UEH c1 (1) , Bài giảng môn quản trị học quantrihoc UEH c1 (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay