TỔNG QUAN về NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG và CÔNG tác THẨM ĐỊNH các dự án đầu tư p1

50 17 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 22:42

Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THĂNG LONG VÀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ I TỔNG QUAN VỀ NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM , CHI NHÁNH THĂNG LONG Khái quát chung lịch sử hình thành , phát triển 1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long gọi tắt Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Thăng Long tiền thân chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Cầu Giấy thành lập ngày 03/03/2003 chi nhánh cấp II thuộc Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Đến 18/12/2006 nâng cấp lên thành chi nhánh cấp I trực thuộc Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.Đến 01/08/2007 chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Thăng Long đổi tên thành Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long theo định số 567/QĐ NHNT TCCB ĐT ban hành ngày 11/07/2007 có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2007 Từ đến Ngân hàng hoạt động với tên giao dịch thức tiếng Việt Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long - Tên giao dịch tiếng Anh : Joint stock commercial bank for foreign Trade of Vietnam – Thăng Long Branch - Trụ sợ : số 98 đường Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội 1.2.Sơ đồ máy tổ chức Mô hình tổ chức Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long mô hình đại , việc phân chia phòng ban chủ yếu dựa nghiệp vụ mà phòng đảm nhiệm Có thể khái quát mô hình tổ chức hoạt động Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long theo sơ đồ sau : Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp Bảng 1.1 : Sơ đồ máy tổ chức Chi nhánh Thăng Long Giám đốc Phó giám đốc P Hành nhân P.Kế toán thánh toán dịch vụ PGD Kim Liên – Ô chợ Dừa P.Ngân quỹ P.Khách hàng PGD Lê Văn Lương PGD Phố Vọng Tổ kiểm tra nội Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long gồm phòng nghiệp vụ, tổ kiểm tra bốn phòng giao dịch trực thuộc : Các phòng nghiệp vụ gồm trụ sở chi nhánh gồm: - Phòng hành nhân - Phòng kế toán toán dịch vụ - Phòng quan hệ khách hàng - Phòng ngân quỹ - Tổ kiểm tra nội Các phòng giao dịch trực thuộc : - Phòng giao dịch Kim Liên – Ô Chợ Dừa Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp - Phòng giao dịch Lê Văn Lương - Phòng giao dịch Phố Vọng - Phòng giao dịch Lạc Long Quân Khi thành lập đội ngũ cán công nhân viên Chi nhánh gồm 14 người đến toàn chi nhánh có 100 người.Cán công nhân viên chi nhánh 95% có trình độ học vấn Đại học trở lên, lại cao đẳng trung cấp 1.3.Các phòng ban chức Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long cố gắng trì phối hợp chặt chẽ tác nghiệp phòng ban, phận tạo nên tính đồng toàn hệ thống 1.3.1.Phòng hành nhân * Chức : Phòng hành nhân phòng chuyên môn thuộc Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh Thăng Long có chức tham mưu giúp giám đốc chi nhánh công tác tổ chức máy công tác cán bộ, công tác quản lý hành chi nhánh theo luật lao động, theo quy định hành NHNN NHNTVN * Nhiệm vụ : Tham mưu cho Ban Giám đốc chi nhánh công tác cán bộ, công tác tổ chức, quản lý nhân xây dựng kế hoạch tiền lương, xây dựng kế hoạch tiền lương, xây dựng quy hoạch cán lãnh đạo chi nhánh Thực chế độ sách tiền lương , phụ cấp , trợ cấp chế độ đãi ngộ khác với cán Chi nhánh Xây dựng kế hoạch thực công tác quản lý hành , xây dựng bản, sửa chữa xây dựng nhỏ chi nhánh … Xây dựng kế hoạch lập đề án phát triển mạng lưới phòng giao dịch, điểm giao dịch Thực chế độ báo cáo thống kê định kỳ báo cáo đột xuất khác Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp 1.3.2.Phòng kế toán toán dịch vụ * Chức : Tham mưu giúp Ban Giám Đốc chi nhánh việc triển khai thực chế độ kế toán , chế độ báo cáo kế toán hạch toán kế toán chi nhánh Phục vụ khách hàng tổ chức cá nhân có quan hệ giao dịch với chi nhánh Phát hành toán loại thẻ Quốc Tế, thẻ Vietcombank Huy động vốn tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá đồng Việt Nam ngoại tệ Quản lý hồ sơ tín dụng, thực việc thu nợ gốc, lãi hợp đồng vay vốn khách hàng Thực toán xuất nhập dịch vụ đối ngoại liên quan đến hàng hóa xuất nhập đơn vị nước với nước qua chi nhánh Cân đối nguồn ngoại tệ, đề xuất lãi xuất đầu vào đầu chi nhánh Lập duyệt báo cáo thồng kê gửi NHNN, NHNTVN * Nhiệm vụ : Tổng hợp số liệu kế toán, lập bảng cân đối kế toán định kỳ, bảng tôngr kết tài sản kết kinh doanh hàng tháng, quý, năm chi nhánh Theo dõi quản lý chi tiêu tài chi nhánh Hạch toán quản lý tiền lương, thưởng quản lý quỹ chi nhánh Hạch toán theo dõi tình hình dự trữ bắt buộc, phí bảo hiểm tiền gửi Tổ chức toán liên hàng nội NHNT, toán liên ngân hàng qua NHNN In, chấm, đối chiếu, quản lý sổ phụ nội bảng ngoại bảng, tài khoản nội chi nhánh, tài khoản tiền gửi, tài khoản tiền vay khách hàng Đánh giá kết kinh doanh ngoại tệ hàng tháng, quý, năm Hạch toán tiền gửi cho khách hàng, thu nợ gốc, lãi tiền vay khách hàng Thẩm định khách hàng, xác định hạn mức tín dụng, hoàn tất hồ sơ thủ tục với phòng thẻ Vietcombank TW để phát hành thẻ cho khách hàng Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp Theo dõi hoạt động đơn vị chấp nhận toán thẻ đề phòng, ngăn ngừa thẻ giả mạo giao dịch giả mạo.Tiếp cận khách hàng, quảng bá tính ưu việt sản phẩm thẻ VCB, đẩy mạnh việc phát hành thẻ Thực nghiệp vụ toán quốc tế liên quan đến xuất nhập hàng hóa dịch vụ khách hàng bao gồm nghiệp vụ thư tín dụng, chuyển tiền, nhờ thu Thực nghiệp vụ phát hành thông báo thư bảo lãnh, mở L/C trả chậm nước ngoài, nghiệp vụ bảo lãnh nước trường hợp ký quỹ 100% Tư vấn cho khách hàng vấn đề liên quan Thực nghiệp vụ lấy, duyệt, cập nhật thông báo, công bố, lưu hồ sơ tỷ giá hàng ngày 1.3.3 Phòng khách hàng Phòng trước có tên phòng quan hệ khách hàng theo định số 958?QĐ.NHNT.TCCB-DDT Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam ban hành ngày 15/8/2008 đổi tên thành phòng Khách hàng * Chức Lá đầu mối trì phát triển quan hệ với khách hàng tất mặt hoạt động, tất sản phẩm ngân hàng Phân tích rủi ro thẩm định giới hạn tín dụng,cấp tín dụng khách hàng * Nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch kinh doanh: thường xuyên thu thập đánh giá thông tin từ thị trường để xác định thị trường kinh doanh mục tiêu ( theo ngành theo lĩnh vực, khu vực địa lý, nhóm khách hàng, nhóm sản phẩm ) biện pháp thực Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển khách hàng định kỳ hàng năm Xây dựng triển khai Chính sách khách hàng ; Đầu mối xây dựng sách khách hàng hàng năm khách hàng / nhóm khách hàng, bao gồm việc xác định loại sản phẩm dịch vụ, giá trị loại sản phẩm dịch vụ dự kiến cung ứng đến khách hàng, đề xuất sách ưu đãi cần áp dụng, biện pháp cần thực hiện.Tổ chức việc đánh giá thực sách khách hàng định kỳ nhằm kịp Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp thời đề xuất điều chỉnh sách điều chỉnh biện pháp triển khai có hiệu Thiết kế các sản phẩm phù hợp với khách hàng triển khai biện pháp Marketing tới khách hàng Là đầu mối xử lý yêu cầu liên quan đến khách hàng tất lĩnh vực: Duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng, nắm bắt thông tin phát sinh, đầu mối giải quết vướng mắc, yêu cầu khách hàng Cung cấp kịp thời thông tin có liện quan đến khách hàng theo yêu cầu phòng ban khác Đàm phán ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ đến Khách hàng Tiếp nhận nhu cầu khách hàng, thẩm định tín dụng, thực quản lý khoản tín dụng theo quy trình, quy định hành Tiếp nhận hồ sơ tín dụng khách hàng, tiếp nhận xử lý, theo dõi việc xử lý nhu cầu rút vốn vay theo Hợp đồng tín dụng, nhu cầu sử dụng nghiệp vụ tài trợ thương mại, thấu chi, bao toán nhu cầu tín dụng khác khách hàng Đề xuất cung ứng loại sản phẩm dịch vụ tín dụng tín dụng áp dụng loại khách hàng Cho điểm xếp hạng tín dụng khách hàng theo quy định Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Thẩm định rủi ro tín dụng ( Giới hạn tín dụng, cấp tín dụng ) đánh giá loại rủi ro giao dịch tín dụng với khách hàng, bao gồm tính pháp lý, lực tài khách hàng , tính khả thi hiệu khoản cấp tín dụng, thẩm định định giá TSCĐ ( có ) …Thực ký kết loại hợp đồng cam kết khách hàng phạm vi quy định Là đầu mối chuẩn bị tài liệu thu xếp thực quy trình phê duyệt tín dụng theo quy định Kiểm tra điều kiện rút vốn thị phòng tác nghiệp có liên quan thực giải ngân cho khách hàng ( trừ trường hợp cấp phê duyệt có quy định khác).Thực quản lý tín dụng / khách hàng trình cấp tín dụng bao gồm kiểm tra vốn vay, tài sản đảm bảo, đôn đốc khách hàng trả nợ, phối hợp với phòng ban liên quan thu hồi nợ vay đầy đủ hạn.Thực quản lý xử lí khoản tín dụng có vấn đề Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp Thực sách quản lý rủi ro tín dụng quản lý danh mục khách hàng.Thực sách quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Đảm bảo dư nợ theo nhóm khách hàng, theo tổng mức giới hạn phê duyệt Kịp thời phát dấu hiệu rủi ro, nhóm khách hàng, ngành hàng, lĩnh vực đầu tư có vấn đề, đề xuất điều chỉnh tổng giới hạn tín dụng khoản mục cần thiết Cung cấp thông tin khách hàng cho Phòng / Bộ phận QLN để thực báo cáo tờ trình phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng Giao đầy đủ, cập nhật hồ sơ tín dụng theo quy định quy trình tín dụng cho Phòng/ phận QLN để lưu giữ cập nhật thông tin hệ thống Chịu trách nhiệm chất lượng tín dụng tiêu lợi nhuận giao khách hàng Tại chi nhánh Phòng Đầu tư dự án, phòng khách hàng đảm nhận chức nhiệm vụ phòng Đầu tư dự án Thực nhiệm vụ khác Tổng giám đốc / Giám đốc giao 1.3.4 Phòng ngân quỹ * Chức Phòng ngân quỹ có chức triển khai thực công tác quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, giấy tờ coi có giá, ấn quan trọng chi nhánh, thu chi tiền mặt VNĐ ngoại tệ đảm bảo quy định, quy trình nghiệp vụ, chế độ quản lý kho quỹ nhà nước, NHNN NHNTVN * Nhiệm vụ Xây dựng thực kế hoạch tiền mặt đảm bảo sẵn sàng loại tiền mặt để thực nghiệp vụ ngân hàng phục vụ khách hàng nội Ngân hàng Là đầu mối tiếp nhận lưu giữ loại tài liệu kho quỹ, thông tin tiền thật, tiền giả, tiền cắp…Có trách nhiệm xử lý thông tin, lưu giữ cung cấp thông tin nhận phát cho tất phòng ban có liên quan biết để phối hợp thực hiện, phòng ngừa rủi ro phải đảm bảo chế độ quy định Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp Thực thu chi tiền mặt ngoại tệ, séc ngoại tệ tự chuyển đổi mà NHNTVN quy định mua thời kỳ, giám định tiền giả, tiền thật Thực nghiêm túc quy định việc thu nộp tiền giả VNĐ ngoại tệ Trực tiếp quản lý kho tiền, quỹ nghiệp vụ, tài sản chấp cầm cố chứng từ có giá, ấn quan trọng chưa sử dụng Thực chế độ báo cáo hoạt động ngân quỹ Đảm bảo mức tồn quỹ tiền mặt ĐVN, ngoại tệ phục vụ hoạt động chi nhánh có hiệu Xử lý tiền mặt hết hạn lưu hành không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo chế độ quy định 1.3.5.Tổ kiểm tra nội * Chức Tổ kiểm tra nội có chức tham mưu giúp cho Ban Giám Đốc việc kiểm tra, giám sát thực văn pháp luật nhà nước, quy chế, quy định NHNN NHNTVN nhằm hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ, tín dụng chi nhánh, bảo vệ lợi ích nhà nước Ngân hàng khách hàng chi nhánh * Nhiệm vụ Lập kế hoạch định ký đột xuất kiểm tra, kiểm soát nội trình Giám đốc chi nhánh duyệt tiến hánh kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định NHNNVN quy chế, quy trình nghiệp vụ quy định nội Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 2.Tình hình hoạt động Chi nhánh 2.1.Hoạt động huy động vốn Bản chất Ngân hàng cho vay để vay, kinh doanh tiền tệ, lợi nhuận ngân hàng phần chênh lệch lãi suất tiền cho vay lãi suất tiền gửi Cho vay hoạt động sinh lời cao, ngân hàng thường sử dụng sách nhằm huy động vốn mức cao Hoạt động huy động vốn Chi nhánh Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp Thăng Long chủ yếu thông qua hình thức : tiền gửi, tiền vay phát hành giấy tờ có giá chủ yếu huy động vốn thông qua huy động tiền gửi từ cá nhân tổ chức kinh tế, lượng vốn huy động thông qua hoạt động chiếm 90% tổng số vốn huy động Năm 2007 chi nhành NHNT Thăng Long nâng cấp thành chi nhánh trực thuộc NHNT Việt Nam Với nỗ lực không ngừng toàn thể cán công nhân viên Chi Nhánh, hoạt động kinh doanh năm 2007 đạt kết khả quan, tăng cao so với năm 2006 Năm 2008, thị trường tài giới có nhiều biến động với diễn biến phức tạp khủng hoảng kinh tế toàn cầu, với sụp đổ nhiều cường quốc kinh tế lượng vốn huy động Chi nhánh tính đến ngày 31/12/2008 tổng nguồn vốn huy động đạt 2050 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2007 Điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh Chi nhánh tạo dựng lòng tin khách hàng Trước biến động tỷ giá, ngân hàng chủ động áp dụng sách lãi suất linh hoạt sở cung – cầu vốn thị trường, tích cực cải thiện chênh lệch lãi suất cho vay – huy động cải thiện cán cân toán dựa hệ thống thông số an toàn phát triển nhiều công cụ huy động vốn ( chứng tiền gửi, lãi suất bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm bảo an…) Bảng số liệu cho thấy hoạt động huy động vốn chi nhánh từ năm 2006 đến năm 2008 Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp Bảng 1.2 : Nguồn vốn huy động Chi nhánh giai đoạn 2006 – 2008 Đơn vị tính : tỷ đồng , triệu USD Năm 2006 2007 2008 887,7 1135,26 1855,66 - Của TCTD 200 258 405 - Tiền gửi khách hàng 280 356,23 649,23 400,7 512,03 813,43 12 80,136 54,81 79,13 25 15 20 - Vay TCTD 55,136 39,81 59,13 3.Phát hành giấy tờ có giá( tỷ đồng ) 32,164 69,93 115,21 4.Tổng ( tỷ đồng ) Trong : 1000 1260 2050 - Ngoại tệ ( Triệu USD ) 30 39 54 - VNĐ ( tỷ đồng ) 520 640 1230 Chỉ tiêu 1.Tiền gửi ( tỷ đồng ) - Tiền gửi tiết kiệm - Tiền kỹ quỹ 2.Tiền vay ( tỷ đồng ) - Vay NHNN Nguồn : Báo cáo tài , NHNT Chi nhánh Thăng Long Qua bảng số liệu ta thấy lượng vốn mà Chi nhánh huy động liên tục tăng qua năm, năm sau cao năm trước Cụ thể năm 2008 lượng tiền gửi tổ chức tín dụng, tiền gửi khách hàng, tiền gửi tiết kiệm, tiền ký quỹ tăng 63,47% so với năm 2007 tăng 109,04% so với năm 2006 Lượng tiền vay từ ngân hàng nhà nước vay tổ chức tín dụng năm 2008 giảm so vơi năm 2006 so với năm 2007 lại tăng chứng tỏ năm 2008 bất chấp đổ khủng hoảng tài toàn cầu , hoạt động ngân hàng phát triển Lượng vốn huy động tăng chứng tỏ công cụ huy động vốn mà ngân hàng sử dụng: tăng lãi suất tiền gửi, chương trình khuyễn mãi, chương trình mở thưởng đem lại hiệu cho hoạt động ngân hàng Các tiêu cấu huy động gia tăng đồng đảm bảo cung cấp đủ vốn cho nhu cấu kinh doanh chi nhánh Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp Bảng 2.4 : Sơ đồ quy trình thẩm định NHNT Việt Nam Chi nhánh Thăng Long Xem xét hồ sơ vay vốn khách hàng Thu thập thông tin cần thiết bổ sung Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh Ước lượng kiểm soát rủi ro tín dụng Kết luận khả thu hồi nợ vay Phương pháp thẩm định Phương pháp thẩm định dự án cách thức thẩm định dự án nhằm đạt yêu cầu đặt công tác thẩm định dự án Việc thẩm đinh dự án ngân hàng sử dụng phương pháp khác : - Thẩm định theo trình tự - Thẩm định theo phương pháp so sánh tiêu Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp 2.1.Thẩm định theo trình tự Theo phương pháp nhân viên tín dụng Chi nhánh tiến hành thẩm định theo trình tự từ tổng quát đến chi tiết, kết luận trước làm tiền đề cho kết luận sau 2.1.1.Thẩm định tổng quát Các nhân viên tín dụng dựa vào tiêu cần thẩm định để xem xét tổng quát, phát vấn đề bất hợp lý Thẩm định tổng quát cho phép hình dung khái quát dự án, hiểu rõ quy mô, tầm quan trọng dự án ngành dệt may xem xét cách tổng quát dự án Theo phương pháp cán tín dụng phải kiểm tra xem xét cách khái quát bốn nội dung sau: - Kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ pháp lý dựa án bao gồm: Hồ sơ tư cách pháp nhân, phương án đầu tư, khả tài doanh nghiệp vay vốn Thẩm định lực doanh nghiệp: Các thông tin doanh nghiệp, lực tài doanh nghiệp dệt may - Thẩm tra hồ sơ tài dự án dệt may: Sản phẩm dự án, khả tiêu thụ sản phẩm, phương thức vay vốn phát triển sản phẩm … - Thẩm tra phương án vay vốn doanh nghiệp dệt may: phương án đầu tư có khả thi không? Tiêu chuẩn kỹ thuật có đảm bảo không? Dự án có đem lại hiệu kinh tế, hiệu xã hội không? - Thẩm định tài sản đảm bảo : Đây nhân tố đảm bảo cho an toàn nguồn vốn ngân hàng Tuy không mang tính chất định ảnh hưởng nhiều đến định cho vay ngân hàng 2.1.2.Thẩm định chi tiết Ở giai đoạn này, cán tín dụng sâu vào nội dung dự án Khi tiến hành thực cần lưu ý nội dung sau : - Mục tiêu dự án : Dự án đưa vào thực thi nhằm mục tiêu nào( chiếm lĩnh thị trường hay nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp dệt may Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp - Các công cụ tính toán ( tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật …của ngành dệt) Các phương pháp tính toán - Khối lượng công việc, chi phí sản phẩm dự án: Với ngành dệt may chi phí chủ yếu cần nhắc đến là: chi phí nguyên vật liệu chính(vải sợi bông…) nguyên vật liệu phụ, chi phí nhân công, chi phí bến bãi, nhà kho - Hiệu dự án: Dự án thực thi đem lại hiệu nào( nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thị phần doanh nghiệp… - Kế hoạch tiến độ tổ chức triển khai dự án 2.2.Phương pháp so sánh đối chiếu tiêu Đây phương pháp sử dụng phổ biến khâu thẩm định dự án ngân hàng So sánh đối chiếu nội dung dự án với chuẩn mực luật pháp quy định, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật thích hợp, thông lệ nước quốc tế kinh nghiệp thực tế , phân tích so sánh để lựa chọn phương pháp tối ưu Trong thẩm định dự án vay vốn ngành dệt, Chi nhánh Thăng Long sử dụng tiêu sau: - Tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng nhà xưởng Nhà nước quy định điều kiện tài mà dự án chấp nhận ngành dệt may - Tiêu chuẩn loại sản phẩm dự án mà thị trường đòi hỏi : chất lượng, mẫu mã sản phẩm, giá … - Các tiêu chuẩn thiết bị, công nghệ, máy móc dệt sử dụng - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ngành dệt - Các tiêu tổng hợp cấu vốn đầu tư, suất đầu tư Trong trình thẩm định cán thẩm định sử dụng kinh nghiệm đúc kết trình thẩm định dự án tương tự để so sánh, kiểm tra tính hợp lý, tính thực tế giải pháp lựa chọn ( mức đầu tư, phương án tối ưu, tỷ lệ tài …) Trong việc sử dụng phương pháp so sánh cần lưu ý, tiêu dùng để tiến hành so sánh phải vận dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể dự án doanh nghiệp, tránh khuynh hướng so sánh máy móc cứng nhắc Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp 2.3.Phương pháp phân tích độ nhạy Đây phương pháp sử dụng phổ biến trình thẩm định dự án ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Thăng Long Phương pháp để kiểm tra tính vững hiệu tài dự án đầu tư, phân tích độ nhạy nhằm xem xét mức độ nhạy cảm dự án biến động yếu tố có liên quan Theo phương pháp này, cán tín dụng trình thẩm định dự án tiến hành đánh giá phân tích thay đổi hiệu dự án ( lợi nhuận, thu nhập thuần, tỷ suất hoàn vốn nội …) dự án mà yếu tố có liên quan thay đổi, việc phân tích giúp ngân hàng lựa chọn dự án có độ an toàn cao, cho kết dự tính đánh giá tính vững tiêu hiệu dự án Với đặc thù ngành dệt thị trường rộng lớn, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố tụ nhiên xã hội, yếu tố đầu vào đầu việc thẩm định theo phương pháp phân tích độ nhạy phù hợp, thông qua việc phân tích này, ngân hàng có định xác nhằm đảm bảo cho khoản tiền cho vay Theo phương pháp trước hết phải xác định yếu tố gây ảnh hưởng đến tiêu hiệu dự án ( thuận lợi thời tiết, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dệt may thị trường, suất lao động công nhân, nguồn cung nguyên liệu đầu vào, dự kiến số bất trắc xảy tương lai theo chiều hướng xấu dự án vượt chi phí đầu tư, chi phí tăng trông giá thành sản phẩm lại giảm, thay đổi sách thuế theo hướng bất lợi …đánh giá tác động đến hiệu dự án Mức độ sai lệch so với dự kiến yếu tố ảnh hưởng đến dự án tình xấu thường chọn từ 10% đến 20% dựa sở phân tích tình xảy khứ, tương lai, dự án đạt hiệu kể trường hợp có nhiều biến động phát sinh đồng thời dự án có độ an toàn cao, khả hoàn trả lại nợ vay cho ngân hàng mức Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp cao Trong trường hợp ngược lại cần xem xét khả xảy tình xấu để có định đắn 2.4 Phương pháp dự báo Với biến động bất thường kinh tế giới nói chung công tác dự báo xem kênh thông tin hữu hiệu phục vụ đắc lực đặc biệt hoạt động ngân hàng Nội dung phương pháp sử dụng số liệu điều tra thống kê vận dụng phương pháp dự báo thích hợp để kiểm tra cung cầu sản phẩm dự án, giá sản phẩm, thiết bị, nguyên vật liệu yếu tố đầu vào khác …ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi dự án Các phương pháp dự báo thường sủ dụng là: phương pháp ngoại suy thống kê, phương pháp mô hình hồi quy tương quan, phương pháp sử dụng hệ số co giãn cầu, phương pháp định mức, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Với ngành dệt phương pháp dự báo dụng tiêu sau: - Sự biến động giá cả, chất lượng số lượng sợi - Co giãn cầu sản phẩm giá sản phẩm thị trường thay đổi - Thị hiếu người tiêu dùng biến động - Các chiêu thức mà đối thủ cạnh tranh tung 3.Nội dung thẩm định Mục tiêu thẩm đinh dự án vay vốn ngân hàng cung cấp thông tin vay giảm xác suất sai lầm dựa sở đánh giá thực chất phương án sản xuất kinh doanh dự án đầu tư ước lượng hay kiểm soát rủi ro ảnh hưởng đến khả thu hồi nợ vay Do tiến hành thẩm định dự án vay vốn cán tín dụng cần phải thẩm định đủ nội dung sau : 3.1 Thẩm định khách hàng vay vốn Trước tiên ngân hàng tiến hành thẩm định khách hàng vay vốn hay chủ đầu tư xin vay vốn Nội dung bao gồm thẩm định điều kiện vay vốn, thẩm định mức độ tin cậy hồ sơ vay, khả tài chính, khả trả nợ khách hàng Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp 3.1.1 Khái quát khách hàng vay vốn Cán tín dụng tiến thông chung khách hàng nhằm mục đích đưa nhận xét khái quát doanh nghiệp vay vốn Những thông tin cần tìm hiểu khâu bao gồm: - Tên doanh nghiệp? - Địa kinh doanh, giao dịch, trụ sở chính? - Người đại diện thức, hợp pháp? - Loại hình công ty? - Loại hình kinh doanh? Mặt hàng kinh doanh hay sản phẩm chính? - Khía cạnh trị xã hội đằng sau loại hình kinh doanh này(nếu có)? - Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiêp?Tốt hay xấu? Có lợi nhuận hay thua lỗ? 3.1.2 Thẩm định hồ sơ pháp lý,năng lực pháp lý lực tài khách hàng Để vay vốn ngân hàng, khách hàng cần cung cấp cho ngân hàng hồ sơ pháp lý hồ sơ lực tài khách hàng  Hồ sơ pháp lý khách hàng thể rõ qua tư cách pháp nhân chủ đầu tư xem xét khía cạnh sau: - Tên doanh nghiệp, địa giao dịch, địa đăng ký, số điện thoại, số fax, vốn điều lệ, mã số thuế, tài khoản giao dịch… - Quyết định thành lập doanh nghiệp dệt may, giấy phép đăng ký kinh doanh - Lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp - Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, kế toán trưởng - Năng lực lãnh đạo, điều hành cấp quản lý sao, trình độ ban lãnh đạo nào?Uy tín đội ngũ cán bộ? - Vị doanh nghiệp thương trường? - Người đại diện thức, địa liên hệ, địa giao dịch Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp - Điều lệ tổ chức hoạt động doanh nghiệp dệt may - Uy tín kinh doanh doanh nghiệp  Hồ sơ lực tài doanh nghiệp Năng lực tài nhân tố quan trọng góp phần định đến việc doanh nghiệp có chấp thuận cho vay vốn hay không doanh nghiệp có khả chi trả tốt doanh nghiệp có khả tài vững mạnh - Năng lực tài thể khả nguồn vốn tự có , điều kiện chấp vay vốn…Đây nội dung xem xét thẩm định dự án, coi nhẹ bỏ qua nội dung gây khó khăn cho việc thực dự án Đã có dự án phải ngừng hoạt động chưa hết thời hạn chủ đầu tư không đủ lực tài lực kinh doanh.Vị doanh nghiệp cán thẩm định xem xét đánh giá dựa vào bảng so sánh tiêu trung bình ngành doanh thu, chi phí, lợi nhuận Phân tích lực tài khách hàng - Kiểm tra tính xác báo cáo tài Cần kiểm tra kỹ lưỡng báo cáo tài khách hàng vay vốn trước vào phân tích chúng tránh trường hợp thông tin sai lệch phản ánh không xác tình hình thức tế khách hàng Vì nhiều để vay vốn khách hàng cố tình cung cấp thông tin không trung thực, không xác - Phân tích đánh giá tình hình tài khả hoạt động khách hàng Cán tín dụng cần tìm hiểu thông tin sau : Sản phẩm chủ yếu doanh nghiệp, thị phần sản phẩm doanh nghiệp thị trường, mức độ cạnh tranh sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, khách hàng chính… Khả tài khách hàng thể khả nguồn vốn, tài sản đảm bảo vay để đảm bảo khách hàng có đủ khả chi trả khoản nợ vay Hồ sơ tài khách hàng bao gồm: Báo cáo tài doanh nghiệp năm gần nhất, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh… Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp Sau có đầy đủ thông tin trên, cán tín dụng ngân hàng tiến hành tính toán lại đánh giá tình hình tài doanh nghiệp Các tiêu thường sử dụng là: - Hệ số toán ngắn hạn = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn Nếu 1: Khả toán doanh nghiệp tốt Nếu tiêu cao, nguồn vốn nhàn rồi, khả sinh lời thấp, khoản phải thu nhiều - Hệ số toán nhanh = ( Tài sản lưu động – Dự trữ ) / Nợ ngắn hạn Nếu hệ số thấp, mức dự trữ cao mức tăng chậm mức độ tăng khoản nợ ngắn hạn, khả toán doanh nghiệp trở nên yếu - Hệ số nợ = Nợ phải trả / Tổng tài sản Hệ số nhỏ giá trị vốn chủ sở hữu lớn, lại nguồn vốn hoàn trả, điều có nghĩa khả tài công ty tốt Tuy nhiên tỷ lệ cao có khả lớn công ty trả khoản nợ theo điều kiện tài thắt chặt có cỏi quản lý dòng tiền gánh nặng từ việc toán khoản lãi vay - Hệ số tài sản cố định = Tài sản cố định / Vốn chủ sở hữu Tỷ số nhỏ an toàn Tuy nhiên doanh nghiệp nắm giữ nhiều tài sản chứng khoán có khả chuyển đổi tỷ số thấp đảm bảo an toàn - Hệ số tự chủ tài = Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn Tỷ số cao cho thấy lực doanh nghiệp cao ngược lại Ngân hàng muốn tỷ lệ cao để đảm bảo an toàn vốn vay doanh nghiệp lại muốn nâng tye lệ vốn vay tức giảm tỷ số nhằm đạt tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu cao Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp  Phân tích mối quan hệ mối quan hệ doanh nghiệp Cần xem xét quan hệ khách hàng với ngân hàng khứ - Doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng lâu chưa? Mức độ tín nhiệm sao? Sự toán khoản nợ vay trước đó? Các khoản nợ khó đòi? Mức dư nợ - Với tổ chức tín dụng khác: Mục đích vay vốn,dư nợ tín dụng, mức độ hoàn trả nợ vay… Phải đánh giá tình hình tài doanh nghiệp để đưa đánh giá tổng quát khách quan khách hàng: Mức độ tăng giảm khoản phải thu so với nguồn vốn nào? Các khoản phải trả hạn chưa? Vòng quay hàng tồn kho nhanh hay chậm, khả tài công ty có ảnh hưởng xấu đến khoản vốn vay ngân hàng hay không 3.2 Thẩm định dự án vay vốn 3.2.1 Khái quát chung dự án Cán tín dụng tiến hành đánh giá cách tổng quan dự án dệt may sở tiêu chí sau: - Mục tiêu dự án gì? Dự án thuộc dạng đầu tư xây dựng hay mua sẳm thiết bị, dự án mở rộng sản xuất kinh doanh … - Sản phẩm dự án: Các sản phẩm dệt may mà doanh nghiệp sản xuất có đặc trưng, ưu hay hạn chế gì? - Phương thức vay trả nợ vay nào: Số tiền mà doanh nghiệp đề nghị vay, hình thức xin vay vốn, lãi suất, thời hạn vay, phương thức dảm bảo nợ vay 3.2.2 Thẩm định chi tiết dự án vay vốn  Thẩm định cần thiết phải đầu tư Tiến hành thẩm định thông tin liên quan đến ngành dệt xu hướng ngành dệt tương lai để đánh giá xác mức đôh cần thiết dự án từ có thêm thông tin cho việc định cho vay Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp  Thẩm định phù hợp dự án với văn pháp quy nhà nước ngành dệt Các văn sử dụng công tác Luật doanh nghiệp, luật dầu tư, luật xây dựng, luật thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, luật đầu tư Bên cạnh cần nghiên cứu tác động dự án đến môi trường… Đánh giá phù hợp dự án với quy hoạch phát triển ngành dệt may Các văn sử dụng chủ yếu là: - Quyết định số 161/1998/QĐ-TT ngày 01/09/1998 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2010 - Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 55/2001/QĐ-TT ngày 23/04/2001 phê duyệt chiến lược phát triển ngành dệt số chế, sách hỗ trợ thực chiến lược phát triển ngành đến năm 2010 Đánh giá phù hợp dự án với quy định hay thông lệ quốc tế dệt may: Văn tham khảo văn liên quan đến Hiệp định thương mại Việt Mỹ, văn liên quan đến hạn ngạch dệt may WTO  Thẩm định khía cạnh thị trường dự án Thẩm định thị trường tiêu thụ sản phẩm dự án nội dung quan trọng, thẩm định cần xem xét tính đầy đủ, tính xác nội dung phân tích cung cầu thị trường sản phẩm dự án Sử dụng tiêu chí sau để đánh giá: + Với loại hình sản phẩm dự án nhu cầu người tiêu dùng nào? Sản phẩm dệt may sản xuất có thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng hay không? + Sản phẩm dự án có ưu, nhược điểm gì? + Phương thức tiếp thị, quảng bá sản phẩm dự án, phương thức tiêu thụ mạng lưới phân phối sản phẩm tiến hành sao, có đem lại hiệu hay không? Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp + Xem xét tính cạnh tranh khả chiếm lĩnh thị trường sản phẩm dự án Sản phẩm có chiếm lòng tin người tiêu dùng hay không? Kinh ngiệm uy tín doanh nghiệp quan hệ thị trường sản phẩm + Thị trường mục tiêu mà sản phẩm hướng đến Với ngành dệt may sản phẩm sản xuất chủ yếu phục vụ xuất nên việc xác định thị trường mục tiêu quan trọng định thành công hay thất bại chiến lược kinh doanh Khi thẩm định khâu cần xác định rõ sản phẩm có đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn xuất hay không? Đánh giá tương quan hàng xuất khâu hàng ngoại chất lượng, hình thức, đánh giá tiềm xuất sản phẩm.Một yếu tố quan trọng khâu xác định xem thị trường dự kiến xuất có bị hạn chế hạn ngạch không Thị trường hạn ngạch : Thi trường Mỹ thị trường EU Khi xuất sản phẩm sang thị trường doanh nghiệp dệt may Việt Nam thường gặp khó khăn sách bảo hộ không rõ ràng, thiếu công với doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiến vào thị trường hàng dệt may phải cạnh tranh gay gắt với hàng xuất Trung Quốc với ưu vượt trội giá thành mẫu mã sản phẩm Thi trường phi hạn ngạch thị trường Trung cận Đông, thị trường Châu Phi Nhật Bản, Hàn Quốc Với thị trường hàng dệt may Việt Nam có sức cạnh tranh lớn lại gặp khó khăn thuế xuất Việt Nam sang thị trường cao ( 10% ) ảnh hưởng tới giá sản phẩm Thị trường nội địa : Đặc điểm thị trường rộng lớn đa dạng, người tiêu dùng dễ tính lại phải đối mặt với tình trạng hàng nhập lậu từ Trung Quốc tràn lan thị trường Nếu doanh nghiệp dệt may biết khai thác thị trường đầy tiềm  Thẩm định khía cạnh kỹ thuật dự án - Về công nghệ mà dự án sử dụng: dự án sử dụng thiết bị, công nghệ có phù hợp hay với tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật ngành dệt hay không? Việc thẩm định phải làm rõ ưu điểm hạn chế công nghệ lựa chọn Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp Cần ý đến nguồn gốc xuất xứ, mức độ đại, phù hợp công nghệ với sản phẩm dự án đặc điểm ngành dệt may Việt Nam + Cần xem xét phương án chuyển giao kỹ thuật công nghệ, chế độ bảo trì hướng dẫn vận hành máy Việt Nam + Kiểm tra tính đồng với công suất thiết bị, công đoạn sản xuất, mức độ tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, lượng thiết bị + Xem xét kỹ điều khoản hợp đồng nhập có phù hợp với luật thông lệ ngoại thương không? Trách nhiệm bên liên quan nào?Giá phương thức toán có hợp lý không? + Uy tín nhà cung cấp - Thẩm định nguồn cung đầu vào dự án Xác định nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào, với ngành dệt nguyên vật liệu loại sợi thiên nhiên, sợi tổng hợp, chủ yếu phải nhập từ nước Khi thẩm định cần đánh giá nội dung chủ yếu sau: + Đánh giá sẵn có nguyên vật liệu phục vụ cho dự án: Hoạt động doanh nghiệp cần loại nguyên liệu nào? Dự báo thay đổi giá cả, chất lượng hay khan nguyên vật liệu gặp phải Chi phí cho nguyên vật liệu có hợp lý hay không? Mức độ sẵn có nguyên liệu nào? Doanh nghiệp có phương án thay nguyên liệu không? Lượng nguyên liệu tồn kho tối đa tối thiểu bao nhiêu? Phương thức vận chuyển, phương thức giao hàng tiến hành nào? Ngoài nguyên vật liệu cần xem xét đến nhu cầu sử dụng cung cấp điện nước, nhiên liệu dự án nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi dự án + Đánh giá nhà cung cấp nguyên liệu : Đánh giá mức độ tin cậy, tín nhiệm nhà cung cấp nguyên liệu, tính ổn định giá đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu + Thẩm định địa điểm mà dự án triển khai xem có phù hợp, có thuận tiện cho việc nhập nguyên liệu đầu vào hay có gần nguồn nguyên liệu hay Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp không? Tiến hành phân tích đánh giá các giải pháp xây dựng như: giải pháp mặt bằng, giải pháp kết cấu, giải pháp kiến trúc giải pháp công nghệ tổ chức xây dựng vào yêu cầu công nghệ, định mức, tiêu chuẩn xây dựng loại dự án, nhu cầu xây dựng hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật - Thẩm định ảnh hưởng dự án đến môi trường: + Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến môi trường ( Chất thải, tiếng ồn…) + Đánh giá biện pháp bảo môi trường  Thẩm định khía cạnh tài dự án Đây công tác quan trọng ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng ngân hàng cho dự án vay vốn dự án có tính khả thi đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư Cán thẩm định tiến hành theo nội dung sau: - Thẩm tra mức độ hợp lý tổng vốn đầu tư tiến độ bỏ vốn xem lượng vốn có hợp lý không? Có gây lãng phí vốn đầu tư hay không? + Vốn đầu tư thiết bị: Kiểm tra giá mua, chi phí vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, chi phí chuyển giao? + Chi phí quản lý loại chi phí khác + Chi phí trả lãi vay ngân hàng thời gian thi công có hợp lý không? + Nhu cầu vốn lưu động ban đầu? Từ đánh giá nhu cầu đầu tư theo dự án, nhu cầu phải tính dựa tổng hợp khoản chi phí xây dựng, giải phóng mặt bằng, mua lắp đặt thiết bị … tài sản lưu động cần thiết để bắt đầu trình hoạt động sản xuất kinh doanh - Thẩm tra nguồn vốn huy động cho dự án Thẩm định tính cân đối nguồn vốn tự có chủ đầu tư với nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng hay vốn tài trợ, vốn vay ưu đãi nguồn vốn khác Nguyền Thị Hồng Nhung Đầu tư 47 D Chuyên đề tốt nghiệp - Việc thẩm định nội dung cần làm rõ mức vốn đầu tư cần thiết nguồn vốn dự kiến để sâu phân tích tìm hiểu khả thực nguồn vốn Thẩm định tiêu hiệu tài dự án: Cán tín dụng tiến hành kiểm tra tính toán lại dòng tiền dự án qua năm sau đánh giá tiêu phản ánh hiệu tài Các tiêu sử dụng phổ biến là: + Giá trị ròng ( NPV ) = Giá trị dòng thu – Giá trị dòng chi Ưu điểm công cụ tính đến giá trị thời gian tiền quy mô dự án Nó cho biết quy mô tiền lãi thu từ dự án NPV tiêu chuẩn hiệu tuyệt đối tính đầy đủ đến giá trị theo thời gian đồng tiền, tính đầu đủ khoản thu chi thời kì hoạt động phân tích dự án Vì vậy, NPV tiêu chuẩn để xác định dự án đạt tổng lợi ích lớn với nguồn vốn hạn định Tuy nhiên NPV có số nhược điểm định Thứ nhất, tiêu phụ thuộc vào tỷ suất chiết khấu chọn Tỷ suất nhỏ NPV lớn ngược lại Việc xác định xác tỉ suất khó, thị trường vốn có nhiều biến động Thứ hai, sử dụng công cụ phức tạp, đòi hỏi dòng tiền mặt dự án đầu tư phải dự báo độc lập đến hết năm cuối dự án thời điểm phát sinh chúng Thứ ba, NPV tiêu tuyệt đối nên dùng phương pháp dừng lại mức lãi lỗ thực dự án mà chưa cho biết tỉ lệ lãi số vốn đầu tư + Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR): IRR tỷ suất chiết khấu mà ứng với giá trị NPV Công thức tính: Trong đó: i1: tỉ suất chiết khấu thấp hơn, NPV(i1)>0 i2: tỉ suất chiết khấu cao hơn, NPV(i2)
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN về NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG và CÔNG tác THẨM ĐỊNH các dự án đầu tư p1 , TỔNG QUAN về NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG và CÔNG tác THẨM ĐỊNH các dự án đầu tư p1 , TỔNG QUAN về NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG và CÔNG tác THẨM ĐỊNH các dự án đầu tư p1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay