Một số biện pháp thúc đẩy tình hình tiêu thụ gạch Tuynel của Công ty TNHH Tùng Phương

138 74 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 22:35

Mục lụcMục lục1Danh mục từ viết tắt4LỜI NÓI ĐẦU5Chương 1: Khái quát tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Tùng Phương71.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tùng Phương81.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tùng Phương81.1.2. Lĩnh vực kinh doanh81.2. Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn của Công ty TNHH Tùng Phương91.2.1. Điều kiện địa lý, khí hậu91.2.2. Điều kiện về lao động, dân số91.2.3. Điều kiện kinh tế101.3. Công nghệ sản xuất của Công ty TNHH Tùng Phương101.3.1. Công nghệ sản xuất101.3.2. Trang thiết bị chủ yếu121.4. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động141.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý141.4.2. Tổ chức bộ máy sản xuất161.4.3. Tình hình sử dụng lao động171.4.4. Chế độ làm việc, nghỉ ngơi của lao động181.5. Phương hướng phát triển của Công ty trong tương lai18Kết luận Chương 120Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty TNHH Tùng Phương222.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tùng Phương232.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm252.2.1. Phân tích tình hình sản xuất252.2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ theo sản phẩm272.2.3. Phân tích tính nhịp nhàng trong quá trình sản xuất và quá trình tiêu thụ sản phẩm382.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định (TSCĐ)452.3.1. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định452.3.2. Phân tích kết cấu TSCĐ482.3.3. Phân tích tình hình tăng giảm TSCĐ502.3.4. Phân tích mức độ hao mòn của TSCĐ532.4. Phân tích tình hình lao động tiền lương552.4.1. Phân tích mức độ đảm bảo về số lượng và cơ cấu lao động552.4.2. Phân tích chất lượng lao động572.4.3. Phân tích năng suất lao động582.4.4. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương602.5. Phân tích giá thành632.5.1. Phân tích giá thành632.5.2. Phân tích kết cấu giá thành652.5.3. Phân tích chi phí kinh doanh trên 1000 đồng doanh thu672.6. Phân tích tình hình tài chính682.6.1. Đánh giá chung tình hình tài chính692.6.2. Phân tích mức độ đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh752.6.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán782.6.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh88Kết luận chương 296Chương 3: Một số biện pháp thúc đẩy tình hình tiêu thụ gạch Tuynel của Công ty TNHH Tùng Phương983.1. Căn cứ lựa chọn đề tài993.1.1. Sự cần thiết của đề tài993.1.2. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài1003.2. Cơ sở lý thuyết của đề tài1023.2.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm1023.2.2. Ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm1033.2.3. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm1043.2.4. Mục tiêu của tiêu thụ sản phẩm1053.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm1053.3. Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel của Công ty TNHH Tùng Phương1093.3.1. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng1093.3.2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng1123.3.3. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm theo thị trường1163.3.4. Thực trạng về giá bán sản phẩm1183.3.5. Thực trạng về bộ máy sản xuất tiêu thụ1203.3.6. Thực trạng về công tác nghiên cứu thị trường1213.3.7. Thực trạng về hoạt động quảng bá, tuyên truyền sản phẩm1213.3.8. Đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel của Công ty TNHH Tùng Phương1223.4. Một số biện pháp thúc đẩy tình hình tiêu thụ gạch Tuynel của Công ty TNHH Tùng Phương1233.4.1. Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm1233.4.2. Xây dựng chính sách giá bán linh hoạt1263.4.3. Hoàn thiện bộ máy tổ chức tiêu thụ1273.4.4. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường1293.4.5. Chú trọng quảng bá, tuyên truyền sản phẩm131Kết luận chương III132Kết luận chung133Tài liệu tham khảo135 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Mục lục Sv: Nguyễn Thanh Trà Lớp: QTKD B - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Sv: Nguyễn Thanh Trà Luận văn tốt nghiệp Lớp: QTKD B - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Danh mục từ viết tắt Từ viết tắt 12 SX 13 LĐ 14 NSLĐ 15 LNTT 16 LNST 17 NSNN 18 TSCĐ 19 TSDH 20 TSNH 21 NTTTX 22 NTTTT Sv: Nguyễn Thanh Trà Lớp: QTKD B - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam ngày bước khẳng định vị trường quốc tế khu vực Với kinh tế nhiều thành phần, hoạt động quản lý nhà nước, doanh nghiệp cố gắng vươn lên nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng Trong năm vừa qua, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao, ngành xây dựng đóng góp tỷ trọng GDP cao Nhu cầu loại vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu xây dựng sở hạ tầng ngày gia tăng; tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoạt động lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng Do hiểu tầm quan trọng nhu cầu cấp thiết đó, ngày 15/09/2000 Công ty TNHH Tùng Phương thành lập Là Công ty chuyên sản xuất gạch Tuynel đòi hỏi Công ty không ngừng đổi dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường khu vực huyện Bình Xuyên bước đưa sản phẩm thâm nhập vào thị trường Hà Nội Nhìn lại thị trường gạch ngói đất sét nung Việt Nam thời gian qua từ dây chuyền sản xuất gạch Tuynel vào hoạt động đến ngành sản xuất vật liệu xây dựng gạch ngói đất sét nung có nhiều tiến bộ, đổi lĩnh vực công nghệ lẫn chủng loại chất lượng sản phẩm Hầu hết đơn vị đầu tư hệ lò sản xuất kinh doanh ổn định đạt hiệu tốt đặc biệt sau khấu hao xong Với ưu điểm chất lượng khả đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu thấp đặc biệt cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, giảm mức độ ảnh hưởng môi trường sinh thái Vấn đề đặt làm để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi điều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt nay? Việc quan trọng số đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp, không doanh nghiệp bị thua lỗ, sản phẩm doanh nghiệp bị tồn đọng, doanh nghiệp không thu hồi vốn, trình tái sản xuất không thực doanh nghiệp tiến tới bờ vực phá sản Vì lẽ nên tiêu thụ sản phẩm dù khâu cuối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đặt tên hàng đầu, ưu tiên cho vị trí cao chiến lược kinh doanh Sv: Nguyễn Thanh Trà Lớp: QTKD B - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Tại Công ty TNHH Tùng Phương, công tác tiêu thụ sản phẩm khâu thiết yếu định toàn hoạt động kinh doanh công ty Qua thời gian thực tập nghiên cứu tài liệu tham khảo thực tế, em thấy rõ tầm quan trọng công tác tiêu thụ sản phẩm nên em chọn đề tài: “Một số biện pháp thúc đẩy tình hình tiêu thụ gạch Tuynel Công ty TNHH Tùng Phương.” Luận văn trình bày với kết cấu sau: Chương 1: Khái quát tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu Công ty TNHH Tùng Phương Chương 2: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Tùng Phương năm 2016 Chương 3: Một số biện pháp thúc đẩy tình hình tiêu thụ gạch Tuynel Công ty TNHH Tùng Phương Do hạn chế kiến thức thời gian tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận góp ý thầy cô môn thiếu sót Qua đây, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy cô khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, đặc biệt cô Nguyễn Thị Kim Ngân - Người tận tình bảo, hướng dẫn em hoàn thành đề tài Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô, chú, anh chị Công ty TNHH Tùng Phương tận tình giúp đỡ thời gian em thực tập Công ty Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thanh Trà Sv: Nguyễn Thanh Trà Lớp: QTKD B - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Khái quát tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu Công ty TNHH Tùng Phương Sv: Nguyễn Thanh Trà Lớp: QTKD B - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp 1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Tùng Phương 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Tùng Phương Công ty TNHH Tùng Phương thành lập ngày 15/09/2000 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1902000028 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp • • • • • • Trụ sở Công ty: Tân Phong – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng Mã số thuế: 2500206820 Điện thoại : 043.878.777 Fax: 043.865.599 Tài khoản số : 42610000000544 ngân hàng Đầu tư Phát triển Phúc Yên • Người đại diện: Nguyễn Thị Phương • Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất gạch Tuynel Năm 2002 Công ty đầu tư xây nhà máy gạch TUYNEL công suất 10 triệu viên/năm Năm 2004 xây dựng nhà máy gạch TUYNEL thứ công nghệ ITALIA công suất 20 triệu viên/năm Năm 2006 Công ty mở rộng sản xuất xây dựng thêm dây truyền thứ công suất 30 triệu viên/năm xã Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội Năm 2008, Công ty đầu tư xây dựng nhà máy thứ công suất 120 triệu viên/năm Năm 2009, Công ty đầu tư xây dựng khu nhà Tùng Phương với tổng số vốn đầu tư 374.264.999.364 đồng Hiện Công ty TNHH Tùng Phương có nhà máy gạch Đại Thịnh III xã Tân Phong - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh • Sản xuất kinh doanh gạch đất sét nung, sản xuất gạch Tuynel, gạch xi măng, xi măng • Thi công công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình thủy lợi Xây dựng công trình đường dây điện trạm biến áp điện đến 35KV • Kinh doanh bất động sản • Mua bán vật liệu xây dựng Sv: Nguyễn Thanh Trà Lớp: QTKD B - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp • Đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển nhà ở, khu đô thị, xây dựng hạ tầng khu đô thị • Mua bán vàng bạc, đá quý • Gia công chế tác sản phẩm vàng bạc, đá quý • Lắp đặt điện công trình xây dựng, lắp đặt điện đô thị • Mua bán, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định hành Nhà nước 1.2 Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn Công ty TNHH Tùng Phương 1.2.1 Điều kiện địa lý, khí hậu Công ty TNHH Tùng Phương nằm địa phận xã Tân Phong - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc, phía bắc giáp với tỉnh Thái Nguyên, phía đông giáp huyện Mê Linh, phía tây giáp huyện Tam Dương thành phố Vĩnh Yên, phía nam giáp huyện Yên Lạc Nơi có nguồn đất sét dồi dào, dễ khai thác qua giúp Công ty giảm chi phí đầu vào Nhà máy gạch Đại Thịnh xây dựng xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Tỉnh Vĩnh Phúc Nhà máy gạch Đại Thịnh gần với khu công nghiệp Kim Hoa, Quang Minh, Đông Anh, Thăng Long, Nội Bài Trụ sở Công ty gần Hà Nội, thủ đô đồng thời trung tâm văn hóa, kinh tế, trị nước, điều thuận lợi cho việc tiêu thụ hàng hóa ký kết hợp đồng kinh doanh Cơ sở sản xuất Công ty thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa Căn vào tài liệu khí tượng thủy văn tháng giêng tháng có nhiệt độ thấp nhiệt độ trung bình tháng riêng 16 độ, cao 21 độ thấp độ Tháng nóng tháng 5, nhiệt độ cao 39 độ thấp 24 độ Mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng năm sau thường có rét đột ngột thời gian ngắn kèm theo gió mùa đông bắc Độ ẩm cao, mùa khô 80% - 85%, mùa mưa 90% Mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng lượng mưa trung bình hàng năm 2724mm Với điều kiện làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn phơi khô gạch mộc, tháng mùa mưa 1.2.2 Điều kiện lao động, dân số Công ty có trụ sở đặt Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc nơi có mật độ dân cư đông đúc, nơi cư trú dân tộc như: Kinh, Sán Dìu, Tày, dân cư vùng chủ yếu làm nông nghiệp Trong vùng có ngành công nghiệp phát triển, trình độ dân trí cao Đây điều kiện tốt cho Công ty tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu Công ty Sv: Nguyễn Thanh Trà Lớp: QTKD B - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp 1.2.3 Điều kiện kinh tế Mức độ phát triển kinh tế vùng: Với việc nằm gần trung tâm lớn nước có sở hạ tầng phát triển mạnh, trình độ dân trí cao, lại thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc tạo điều kiện tốt cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, kí kết hợp đồng kinh tế Với việc lạm phát năm 2016 giảm, tỉ giá ổn định, tái cấu hệ thống ngân hàng hồi phục thị trường nước dự báo kinh tế năm 2016 bớt ảm đạm năm 2015 Nguồn cung cấp điện:Công ty lắp đặt đường điện cao từ quốc lộ 70 vào nhà máy 500m trạm điện 1000KVA Nguồn cung cấp nước: Gần Công ty có trạm bơm nước phục vụ cho tưới tiêu nông nghiệp Tuy nhiên , việc khiến Công ty phải có biện pháp xử lý nước thải để không làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp hộ dân vùng Về giao thông: Công ty TNHH Tùng Phương có trụ sở đặt xã Tân Phong Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc nằm sát quốc lộ 23B từ Hà Nội Vĩnh Yên Cách đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài km, cách thị xã Phúc Yên 8km Đây đường huyết mạch quan trọng cho việc vận chuyển hàng hóa nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Về thông tin liên lạc: Gần trụ sở Công ty có bưu điện huyện Mê Linh thuận lợi cho việc kết nối internet, đặt ấn phẩm báo chí lắp đặt thiết bị thông tin phục vụ cho sản xuất Nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy mỏ đất nguyên liệu khu vực lân cận từ khu đầm, ruộng sát với khu vực đặt nhà máy Trữ lượng khai thác từ đến 20 năm đảm bảo cung cấp nguyên liệu đất cho nhà máy ổn định Để đảm bảo chất lượng sản phẩm cao giảm tác động môi trường, lựa chọn nhiên liệu để đốt lò than cám Nhiên liệu than cám dự kiến mua Công ty than Miền Bắc, vận chuyển nhà máy phương tiện đường 1.3 Công nghệ sản xuất Công ty TNHH Tùng Phương 1.3.1 Công nghệ sản xuất Sản phẩm chủ yếu Công ty gạch Tuynel sản xuất nhà máy gạch Đại Thịnh III Công nghệ sản xuất thể sơ đồ (Hình 1-1) Sv: Nguyễn Thanh Trà Lớp: QTKD B - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Nước Luận văn tốt nghiệp Nhà chứa đất Nhà chứa than Máy pha cấp than Máy cấp liệu thùng Máy cán thô Máy cán mịn Máy nhào trục Máy nhào đùn ép liên hợp Máy cắt gạch tự động Băng tải gạch Xếp xe vận chuyển Than nghiền mịn Sân phơi Sấy Tuynel Lò nung Phân loại sản phẩm Nhập kho thành phẩm Hình 1-1: Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch Tuynel Sv: Nguyễn Thanh Trà 10 Lớp: QTKD B - K58 Kênh phân phối Hình 3-5: Sơ đồ máy tiêu thụ Công ty 3.3.6 Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường việc cần thiết doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh kinh doanh doanh nghiệp muốn phát triển hoạt động kinh doanh Để thành công thương trường đòi hỏi doanh nghiệp phải thực tốt công tác nghiên cứu thị trường Mục đích để nhận biết nhu cầu thị trường, tìm mong muốn khách hàng thị trường nghiên cứu tìm cách thỏa mãn mong muốn Hiện công ty chưa có phòng Marketing nên công tác nghiên cứu thị trường giao cho phòng kinh doanh đảm nhiệm Chính mà trình thực công tác nghiên cứu thị trường nhiều hạn chế 3.3.7 Thực trạng hoạt động quảng bá, tuyên truyền sản phẩm Trong kinh tế thị trường, sản phẩm hàng hóa muốn tiêu thụ có chất lượng tốt, giá hợp lý… mà phải làm cho người tiêu dùng biết đến thông tin sản phẩm Để làm điều này, công ty phải tiến hành biện pháp như: quảng cáo, tuyên truyền, xúc tiến bán… để công ty đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng nhanh chóng Quảng cáo nhằm truyền tải thông tin sản phẩm công ty như: hình dáng, kích thước, mẫu mã, chất lượng, giá cả, tính ưu việt sản phẩm lợi ích mà họ hưởng thụ sau sử dụng sản phẩm Thông qua hoạt động quảng cáo, tuyên truyền, xúc tiến bán, công ty kích thích, gợi mở nhu cầu sản phẩm khách hàng Có thể người tiêu dùng chưa biết đến sản phẩm công ty, họ lưỡng lự so sánh sản phẩm nhận thông tin kích thích thị hiếu tiêu dùng sản phẩm, họ có hành động mua hàng Hiện tại, Công ty không tâm đến việc quảng bá tuyên truyền sản phẩm báo đài, tivi hay trang mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng Chính mà lượng khách hàng Công ty chủ yếu gói gọn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 3.3.8 Đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel Công ty TNHH Tùng Phương a Ưu điểm Qua phân tích thực trạng Công ty TNHH Tùng Phương, ta nhận thấy Công ty có bước phát triển vượt bậc giai đoạn 2012 - 2016 Doanh thu tiêu thụ năm 2012 đạt 50.442.643 nghìn đồng tăng lên thành 78.931.306 nghìn đồng năm 2016 Đồng thời Công ty có phát triển quy mô, cấu, trình độ cán công nhân viên công ty • Với trình hình thành phát triển 15 năm, Tùng Phương Doanh nghiệp có kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng • Công ty trọng đẩy mạnh trình tiêu thụ sản phẩm địa bàn tỉnh thành phố, tỉnh lân cận Xây dựng tốt mối quan hệ với nhiều đối tác, giữ mối làm ăn • Công ty có lợi việc liên kết với trại giam, sử dụng nguồn lao động tù nhân, tiết kiệm nhiều chi phí lao động, với hỗ trợ quản lí chặt chẽ quản giáo • Công ty định hướng sách, chiến lược kế hoạch phát triển cách đắn b Nhược điểm Ngoài kết mà Công ty đạt được, bên cạnh Công ty có số hạn chế trình sản xuất kinh doanh • • • • • Chất lượng sản phẩm chưa cao, tồn nhiều phế phẩm Giá bán sản phẩm Công ty năm trở lại lại có xu hướng tăng Bộ máy sản xuất tiêu thụ Công ty sơ sài Công tác nghiên cứu thị trường nhiều hạn chế Không tâm đến hoạt động quảng bá, tuyên truyền sản phẩm 3.4 Một số biện pháp thúc đẩy tình hình tiêu thụ gạch Tuynel Công ty TNHH Tùng Phương 3.4.1 Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm Sản phẩm đối tượng hoạt động kinh doanh tất doanh nghiệp Doanh nghiệp người tiêu dùng quan hệ với thông qua sản phẩm sản phẩm đóng vai trò quan trọng trình sản xuất kinh doanh đặc biệt quan trọng khâu tiêu thụ Muốn tác động đến khâu tiêu thụ trước hết phải hoạch định giải pháp nhằm vào sản phẩm Trong sản phẩm yếu tố coi quan trọng hàng đầu chất lượng sản phẩm Nền kinh tế ngày phát triển, đời sống người dân ngày nâng cao yếu tố chất lượng ngày coi trọng Nâng cao chất lượng sản phẩm cách hữu hiệu để công ty nâng cao khả tiêu thụ sản phẩm mình, khách hàng tự tìm đến sản phẩm công ty chất lượng sản phẩm công ty đáp ứng tốt yêu cầu họ Do nâng cao chất lượng sản phẩm việc làm cần thiết đặt công ty TNHH Tùng Phương - Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm: • Tìm nguồn đất tốt, đảm bảo thời gian phong hóa từ 4-12 tháng • Xử lý tạp chất đất trước đưa vào sản xuất • Nâng cao tay nghề công nhân đốt lò, để điều chỉnh công suất cho lượng nhiệt tỏa khắp • Mua thêm máy biến tần giúp Công ty giảm số lượng gạch bị cong vênh, vỡ lò (giảm từ 5% xuống 2%) - Dự toán chi phí: Bảng dự toán chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm ĐVT: Triệu Đồng STT Bảng 3-5 Dự toán chi phí Số tiền Mua máy biến tần 90 Chi phí thuê người tìm nguồn đất tốt 10 Chi phí xử lý tạp chất đất 40 Chi phí đào tạo cho công nhân đốt lò (3 tháng) 12 Tổng 152 - Hiệu đạt được: • Đối với Công ty, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cho phép nâng cao uy tín, góp phần mở rộng thị trường nước, tăng thu nhập tạo tích luỹ đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động • Đáp ứng yêu cầu ngày cao cho người tiêu dùng, tạo niềm tin khách hàng, thoả mãn ngày tốt yêu cầu họ • Nâng cao chất lượng sản phẩm giúp Công ty giảm số lượng gạch bị cong vênh, vỡ lò (giảm từ 5% xuống 2%) + Xét năm 2016 Đơn giá bình quân năm = (1.580 + 1.188 + 980 + 1.017 + 856 + 2.150 + 1.520 + 430)/8 = 1.215 (Đồng/Viên) • Trước nâng cao chất lượng sản phẩm: Tổng chi phí gạch vỡ = Tỷ lệ gạch vỡ x Khối lượng gạch sản xuất x Đơn giá bình quân năm = 5% x 74.621.425 x 1.215 = 4.533.251.569 (đồng) • Sau nâng cao chất lượng sản phẩm Tổng chi phí gạch vỡ = Tỷ lệ gạch vỡ x Khối lượng gạch sản xuất x Đơn giá bình quân năm = 2% x 74.621.425 x 1.215 = 1.813.300.628 (đồng) Mức tiết kiệm = 4.533.251.569 - (1.813.300.628 + 152.000.000) = 2.567.950.941 (đồng) Với việc đầu tư thêm máy biến tần chi phí khác, Công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, làm giảm sản phẩm sai hỏng, tiết kiệm 2.567.950.941 đồng chi phí sai hỏng 3.4.2 Xây dựng sách giá bán linh hoạt Giá bán sản phẩm tín hiệu trao đổi người sản xuất người tiêu dùng Giá bán sản phẩm Công ty cao khách hàng tìm đến Công ty khác có giá bán thấp Tuy nhiên, việc hạ giá bán sản phẩm làm ảnh hưởng đến doanh thu Công ty Vì cách tốt Công ty nên xây dựng sách giá bán linh hoạt cho đối tượng khách hàng + Đối với thị trường mới, công ty nên áp dụng sách khuyến mại định hạ giá thấp đối thủ cạnh tranh cách rõ rệt để khách hàng ý đến, tiêu dùng sản phẩm công ty, bước chiếm lĩnh thị trường phát triển thị trường Khi ổn định công ty đưa mức giá ban đầu Mức khuyến mại cán phòng kinh doanh tính toán báo cáo lên ban giám đốc công ty + Đối với khách hàng truyền thống đại lý, cửa hàng, công ty nên tạo ưu đãi giảm giá thay khung giá quy định chung để trì mối quan hệ làm ăn lâu dài, giữ chặt khách hàng Điều cho hai bên biết không nên tuyên truyền rộng rãi tránh so sánh khách hàng với + Đối với khách hàng chủ đầu tư, nhà thầu, công ty nên giảm giá sản phẩm theo đợt khối lượng hợp đồng cụ thể Một sách giá mềm dẻo, linh hoạt khuyến khích khách hàng mới, khách hàng triển vọng tiêu thụ sản phẩm công ty tạo đãi ngộ bạn hàng truyền thống, giữ vững khách hàng trước đối thủ cạnh tranh, đồng thời khuyến khích khách hàng tập trung mua hàng công ty với khối lượng lớn Khuyến khích lợi ích vật chất đòn bẩy kinh tế quan trọng kích thích tiêu thụ công ty, việc áp dụng sách sau: + Đối với khách hàng tiêu thụ sản phẩm công ty, bên cạnh việc giảm giá % theo khối lượng tiêu thụ, để khuyến khích tiêu thụ, công ty nên đưa quy định thưởng hợp đồng số đối tượng sau: + Đối với đơn vị trước mua sản phẩm đối thủ cạnh tranh chuyển sang mua sản phẩm công ty công ty thưởng tỷ lệ % giá trị tùy theo khối lượng sản phẩm khách hàng mua + Đối với khách hàng truyền thống, năm họ thực tiêu thụ sản phẩm cho công ty với khối lượng hàng lớn, toán thời hạn công ty nên thưởng cho họ phần lợi nhuận - Hiệu đạt được: Thực sách khuyến khích lợi ích vật chất này, công ty phải trích bớt phần lợi nhuận mình, nhiên, tổng lợi nhuận công ty tăng cao mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm 3.4.3 Hoàn thiện máy tổ chức tiêu thụ Giám đốc Phòng kinh doanh Bộ phận tìm hiểu thị trường Kênh phân phối Bộ phận chăm sóc khách hàng Hình 3-6: Sơ đồ máy tiêu thụ Với sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh làm chức quản lý, lập kế hoạch ký hợp đồng, phòng kinh doanh không trực tiếp tìm hiểu thị trường Tiếp theo thành lập hai phận phận tìm hiểu thị trường phận chăm sóc khách hàng * Bộ phận tìm hiểu thị trường: - Yêu cầu nhân viên phận phải động hiểu biết thị trường, không ngại công tác xa - Nhiệm vụ họ là: + Tìm hiểu nhu cầu khách hàng: nghiên cứu thái độ khách hàng, tìm hiểu xem họ dùng sản phẩm hãng nào, phản ứng với sản phẩm nào, cụ thể chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng + Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh: nắm rõ vấn đề đối thủ cạnh tranh với mình; điểm mạnh, điểm yếu họ sao, chiến lược họ nào, Dự tính bổ sung thêm người với nhân viên cũ phòng lập thành phận nghiên cứu thị trường Bộ phận làm làm nhiệm vụ tìm hiểu nhu cầu khách hàng đối thủ cạnh tranh, sau viết báo cáo gửi trưởng phòng kinh doanh * Bộ phận chăm sóc khách hàng: Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày sản phẩm có chỗ đứng thị trường việc sản phẩm phải có chất lượng tốt, giá cạnh tranh doanh nghiệp thiếu dịch vụ chăm sóc khách hàng dịch vụ tốt khách hàng quay lại để mua sản phẩm vào lần sau - Yêu cầu phận phải có trình độ hiểu biết tốt sản phẩm Công ty cách dùng có hiệu chống lãng phí Họ phải có thái độ nhã nhặn, nhiệt tình thái độ gây khó khăn với khách hàng… - Nhiệm vụ: tư vấn cho khách hàng vấn đề liên quan đến sản phẩm Công ty Bộ phận chăm sóc khách hàng giao cho phòng kinh doanh trực tiếp quản lý để tạo trách nhiệm công việc Để cho chuỗi “bộ phận tìm hiểu thị trường kênh phân phối - phận chăm sóc khách hàng” làm việc hiệu - Hiệu đạt : Nếu máy tiêu thụ triển khai hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty diễn trơn tru chuyên nghiệp Từ nâng cao việc tiêu thụ sản phẩm 3.4.4 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải tuân theo nguyên lý “bán mà khách hàng cần bán ta có” Để đáp ứng nhu cầu thị trường công ty phải nghiên cứu thị trường tìm mong muốn khách hàng thoả mãn yêu cầu Do công tác nghiên cứu thị trường điều kiện tiền đề quan trọng, định việc thực biện pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng tác động trực tiếp đến việc công ty tiêu thụ sản phẩm hay không Công ty cần tập trung vào vấn đề sau: + Tìm kiếm thông tin dung lượng thị trường, thông tin phục vụ cho việc phân tích đánh giá dự đoán nhu cầu sử dụng sản phẩm khu vực thị trường gồm: Chiến lược phát triển kinh tế vùng đặc biệt ý đến tốc độ để tăng trưởng kinh tế khu vực tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp vùng Tìm kiếm thông tin chiến lược phát triển dài hạn ngắn hạn khách hàng khu vực dân dụng công nghiệp Từ thông tin công ty xác định tổng nhu cầu thị trường cần sử dụng có biện pháp khai thác cạch hiệu phân đoạn thị trường… + Phân tích đánh giá yếu tố kinh tế trị xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty: kinh tế tăng trưởng, sách đầu tư nước thông thoáng thu hút vốn đầu tư Các nhu cầu khác tăng theo dẫn đến sử dụng nhiều sản phẩm công ty Phân tích đánh giá điểm mạnh, yếu đối thủ cạnh tranh như: công nghệ tài chính, người, mạng lưới tiêu thụ, uy tín giá cả, dịch vụ trước sau bán hàng đánh giá qui mô thị phần họ, hướng tương lai công ty đề phương hướng cho công ty cán nghiên cứu thị trường yếu tố hàng đầu công tác nghiên cứu thị trường cần đào tạo tuyển chọn cán chuyên sâu hình thức cán phải động nhạy bén với diễn biến thị trường có đầu óc phân tích xét đoán tổng hợp có tinh thần cao công tác trung thành tuyệt công ty + Các thông tin đưa phận nghiên cứu thị trường xử lý Sau phân tích trình lên phòng kinh doanh xét duyệt Ngoài ra, Công ty nên đầu tư sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho nghiên cứu thị trường: • Dụng cụ phục vụ cho việc thống kê phân tích, in ấn tài liệu máy tính, fax, máy in • Đầu tư phương tiện để tiếp cận thị trường nhanh xác điện thoại, phương tiện di chuyển, kết nối thông tin Internet • Xây dựng hệ thống tài liệu sách báo tạp chí phục vụ cho công tác nghiên cứu - Chi phí cho việc đầu tư trang thiết bị dự tính : 20 triệu đồng - Hiệu đạt được: Nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, giúp công ty thực tốt việc đánh giá, tổng hợp, phân tích hành vi khách hàng Từ đó, hoàn thiện sản phẩm phù hợp với đối tượng 3.4.5 Chú trọng quảng bá, tuyên truyền sản phẩm Quảng cáo truyền hình mang lại hiệu cao đôi với chi phí lớn, cao nhiều lần so với quảng cáo phương tiện truyền thông khác báo, đài, áp phích… - Dự toán chi phí: Qua trình nghiên cứu tìm hiểu thị trường, tìm hiểu công ty, em đưa bảng dự toán chi phí sau: Bảng dự toán chi phí quảng cáo vòng năm Bảng 3-6 Phương tiện quảng cáo Tạp chí Pano, áp phích Quảng cáo qua trang web Phát tờ rơi Tần suất (Lần) Chi phí lần (Đồng) Tổng chi phí (Đồng) (Mỗi quý lần) 4.000.000 16.000.000 (Mỗi quý lần, lần 1000 tờ) 3.580.000 14.320.000 Hàng tuần 800.000 42.400.000 (Mỗi quý lần, lần 500 tờ) 1.000.000 4.000.000 Tổng 9.380.000 76.720.000 - Hiệu đạt được: Nếu giải pháp thực liên tục, số người biết đến sản phẩm Công ty nhiều Chi phí mà Công ty bỏ để quảng cáo không so với chi phí lượng khách hàng đem lại Kết luận chương III Để đạt kết cao hoạt động sản xuất kinh doanh trụ vững kinh tế thị trường Công ty cần xây dựng cho chế kinh doanh hợp lý đặc biệt thực hoạt động tiêu thụ hiệu Những vấn đề cần khắc phục nâng cao mục tiêu hướng tới đề tài Từ thực tế hoạt động tiêu thụ Công ty, tình hình xu biến động thị trường mục tiêu công ty, em đưa biện pháp chung cụ thể để tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty Qua phân tích đánh giá thấy tầm quan trọng công tác tiêu thụ, nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ nâng cao khả cạnh tranh, khả thu hút khách hàng Việc thực giải pháp Marketing đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ giúp công ty tìm định hướng cho mình, tạo dựng niềm tin nơi khách hàng, khẳng định thương hiệu xây dựng vị Công ty Nâng cao hiệu công tác Marketing giúp cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ cảu Công ty ngày tốt hơn, nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm hơn, điều làm tăng doanh thu, nâng cao lợi nhuận, tính ổn định kinh doanh đảm bảo Đó mục tiêu Công ty TNHH Tùng Phương Kết luận chung Sự tồn doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào công tác tiêu thụ sản phẩm Hoạt động tiêu thụ sản phẩm chi phối khâu nghiệp vụ khác Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đòi hỏi phải diễn liên tục nhịp nhàng, tiêu thụ sản phẩm tốt làm cho số ngày vòng quay vốn giảm Hoạt động tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò thực giá trị sản phẩm sản xuất, doanh nghiệp phải bỏ vốn đầu tư vào nguyên vật liệu, máy móc, trang thiết bị… để sản xuất sản phẩm Thông qua vai trò lưu thông luân chuyển hàng hóa hoạt động tiêu thụ sản phẩm ta thấy yếu điểm để khắc phục, nâng cao, hoàn thiện trình sản xuất, tạo hiệu cao sản xuất Nếu cải thiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, nghĩa giảm chi phí khâu tiêu thụ đồng nghĩa với góp phần giảm chi phí toàn sản phẩm, nhờ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Việc tổ chức hợp lý hóa khoa học trình tiêu thụ sản phẩm giảm tới mức tốt loại chi phí, góp phần làm giảm giá thành, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Tiêu thụ sản phẩm góp phần củng cố vị trí, nâng cao uy tín doanh nghiệp với khách hàng thông qua sản phẩm có chất lượng tốt, giá phải chăng, phương thức giao dịch mua bán thuận tiện, dịch vụ bán hàng tốt… Qua tình phân tích, em rút số kết luận chung sau: + Công ty TNHH Tùng Phương doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực sản xuất gạch xây dựng Công ty thành lập gần 20 năm nên có bề dày kinh nghiệm vững chắc, có uy tín thị trường, với đội ngũ CBCNV vừa dày dặn kinh nghiệm, vừa trẻ trung, động có trình độ cao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh + Hiện nay, Công ty bước nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, ngày nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, công trình, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp Công ty mắt bạn hàng + Thông qua phân tích tình hình tài chính, tình hình tiêu thụ Công ty TNHH Tùng Phương, em nhận thấy Công ty đơn vị hoạt động kinh doanh có nhiều cố gắng việc tìm kiếm biện pháp để đạt hiệu kinh tế thông qua việc thực biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ Mặc dù có lúc gặp nhiều khó khăn năm 2015, với thay đổi sách Công ty với tâm đội ngũ ban lãnh đạo công nhân viên Công ty dần phát triển mở rộng thị trường Tuy nhiên chế thị trường cạnh tranh gay gắt diễn ra, để tồn vững bước lên ngày đòi hỏi Công ty cần phải quan tâm việc đẩy mạnh biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Bám sát tiến hành thực mục tiêu phương hướng Công ty đề nhằm đạt kết kinh tế cao tương lai Với thời gian có hạn trình độ kinh nghiệm thực tiễn thân hạn chế nên luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý thầy cô, anh chị, cô cán công nhân viên Công ty TNHH Tùng Phương bạn để rút kinh nghiệm cho công việc sau Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, đặc biệt cô Nguyễn Thị Kim Ngân tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn để luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện Tài liệu tham khảo [1] PGS.TS Trương Đình Chiến, Giáo trình quản trị marketing (Tái lần thứ nhất, có chỉnh sửa bổ sung), NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2011 [2] PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Giáo trình giảng phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dầu khí, Hà Nội, 2001 [3] Kotler (1994 ) Những nguyên lí tiếp thị, NXB TPHCM [4] TS Phan Thị Thái, Giáo trình quản trị nhân lực 2008 [5] TS Phan Thăng (2007), Marketing bản, NXB Thống kê [6] Các tài liệu, văn bản, quy chế Công ty TNHH Tùng Phương ... T Thực 2015 Kế hoạch 2 016 Thực 2 016 Gạch đặc A1 Vi ên 7.203.81 24.500.00 Gạch đặc A2 Vi ên 5.732.89 Gạch lỗ A1 (R60) Vi ên Gạch lỗ A2 (R60) TH2 016/ TH2 015 TH2 016/ K H2 016 +/- % +/- % 9.562.512... lỗ A1 TH16 + G2 lỗ A2 TH15 x SL2 lỗ A2 TH16 + G2 lỗ A3 TH15 x SL2 lỗ A3 TH16 + G4 lỗ TH15 x SL4 lỗ TH16 + G6 lỗ TH15 x SL6 lỗ TH16 + Gpp TH15 x SLpp TH16 = 1.500 x 8.373.827 + 1.300 x 5.862.846... 2 .164 .050 x 1.700 + 1.001.877 x 500 = 72.185.900 (ngàn đồng) + Ảnh hưởng yếu tố giá bán đơn vị: DTG = GđặcA1 TH15 x SLđặcA1 TH16 + Gđặc A2 TH15 x SLđặc A2 TH16 + G2 lỗ A1 TH15 x SL2 lỗ A1 TH16
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp thúc đẩy tình hình tiêu thụ gạch Tuynel của Công ty TNHH Tùng Phương, Một số biện pháp thúc đẩy tình hình tiêu thụ gạch Tuynel của Công ty TNHH Tùng Phương, Một số biện pháp thúc đẩy tình hình tiêu thụ gạch Tuynel của Công ty TNHH Tùng Phương

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay