Giáo án tin học 9 học kì 1 theo chuẩn KNKT chỉ việc in

108 35 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 15:29

TUN TIT Bi 1: T MY TNH N MNG MY TNH I MC TIấU: 1.Kin thc: Giỳp hc sinh: - Hiu vỡ cn mng mỏy tớnh? - Bit khỏi nim mng mỏy tớnh l gỡ? - Cỏc thnh phn ca mng: + Cỏc thit b u cui + Mụi trng truyn dn + Cỏc thit b kt ni mng + Giao thc truyn thụng - Bit mt vi loi mng mỏy tớnh thng gp: + Mng cú dõy v mng khụng, + Mng cc b v mng din rng - Bit vai trũ ca mỏy tớnh mng - Bit li ớch ca mng mỏy tớnh K nng: Bit vai trũ ca mng mỏy tớnh xó hi Thỏi : Giỏo dc thỏi hc nghiờm tỳc II CHUN B: Giỏo viờn: - Tài liệu, giỏo ỏn, sỏch giỏo khoa - Mỏy tớnh, mỏy chiu, mng internet - Mụ hỡnh mng, mt s thụng tin liờn quan n bi hc Hc sinh: - Xem trc bi mi, ghi, sỏch giỏo khoa, tài liệu hc III HOT NG DY HC: T CHC N NH LP: KIM TRA BI C: Kim tra sỏch v ca hc sinh ó chun b ỳng theo yờu cu ca b mụn hay cha v yờu cu hc sinh phi mua theo ỳng yờu cu BI MI: cỏc lp di cỏc em ó c hc mt s phn mm ng dng nh: Microsoft Word, Microsoft Excel, Turbo Pascal Hng ngy, cỏc em thng hay trao i vi bn bố bng cỏch Chat v gi Email, cỏc em cú bao gi thc mc l ti ngi ta li cú th lm c nh vy khụng? Mun bit cõu tr li thỡ cỏc em s hiu rừ hn chng trỡnh lp HOT NG CA GV V HS NI DUNG Hot ng 1: Tỡm hiu vỡ cn mng mỏy tớnh Gv: Thụng qua mng mỏy tớnh, em cú th Vỡ cn mng mỏy tớnh lm nhng cụng vic gỡ? Hs: Chat, gi mail; xem phim, chi game, Gv: Nh vy em no cú th cho thy bit nhng lớ vỡ cn mng mỏy tớnh? Hs: Lớ cn mng mỏy tớnh l: - Ngi dựng cú nhu cu trao i d liu hoc cỏc phn mm - Vi cỏc mỏy tớnh n l, khú thc hin thụng tin cn trao i cú dung lng ln - Nhu cu dựng chung cỏc ti nguyờn mỏy tớnh nh d liu, phn mm, mỏy in, t nhiu mỏy tớnh Gv: Nhn xột; Chớnh xỏc húa kin thc Hs: Lng nghe v ghi bi - Ngi dựng cú nhu cu trao i d liu hoc cỏc phn mm - Vi cỏc mỏy tớnh n l, khú thc hin thụng tin cn trao i cú dung lng ln - Nhu cu dựng chung cỏc ti nguyờn mỏy tớnh nh d liu, phn mm, mỏy in, t nhiu mỏy tớnh Hot ng 2: Tỡm hiu khỏi nim mng mỏy tớnh Gv: Cho hs tham kho thụng tin SGK Mng mỏy tớnh l gỡ? Hs: Mng mỏy tớnh l hp cỏc mỏy tớnh c kt ni vi theo mt phng thc no ú thụng qua cỏc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho phộp ngi dựng chia s ti nguyờn nh d liu, phn mm, mỏy in, Gv: Nhn xột Gv: Em hóy nờu cỏc kiu kt ni ph bin ca mng mỏy tớnh? Hs: Kiu kt ni hỡnh sao, kiu ng thng, kiu vũng Gv: Mi kiu u cú u im v nhc im riờng ca nú - Mng hỡnh sao: Cú u im l nu cú mt thit b no ú mt nỳt thụng tớn b hng thỡ mng hot ng bỡnh thng, cú th m rng hoc thu hp tựy theo yờu cu ca ngi s dng, nhc im l trung tõm cú s c thỡ ton mng ngng hot ng - Mng ng thng: Cú u im l dựng dõy cỏp ớt nht, d lp t, nhc im l s cú s ựn tc giao thụng di chuyn d liu vi lu lng ln v cú s hng húc on no ú thỡ rt khú phỏt hin, mt s ngng trờn ng dõy sa cha s ngng ton b h thng - Mng dng vũng: Cú thun li l cú th ni rng xa, tng ng dõy cn thit ớt hn so vi hai kiu trờn, nhc im l ng dõy phi khộp kớn, nu b ngt mt ni no ú thỡ ton b h thng cng b ngng Hs: Ghi bi Gv: Theo cỏc em phũng mỏy chỳng ta c kt ni theo kiu no? Hs: Quan sỏt, tr li Gv: Em hóy nờu cỏc thnh phn ch yu ca mng? Hs: Cỏc thnh phn ch yu ca mng l: cỏc thit b u cui, mụi trng truyn dn, cỏc thit b kt ni mng, giao thc truyn thụng Gv: Nhn xột Hs: Ghi bi Khỏi nim mng mỏy tớnh a) Mng mỏy tớnh l gỡ? Mng mỏy tớnh l hp cỏc mỏy tớnh c kt ni vi theo mt phng thc no ú thụng qua cỏc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho phộp ngi dựng chia s ti nguyờn nh d liu, phn mm, mỏy in, * Cỏc kiu kt ni mng mỏy tớnh: - Kt ni kiu hỡnh - Kt ni kiu ng thng - Kt ni kiu vũng b) Cỏc thnh phn ca mng - Cỏc thit b u cui nh mỏy tớnh, mỏy in, - Mụi trng truyn dn cho phộp cỏc tớn hiu truyn c qua ú (súng in t, bc x hng ngoi) - Cỏc thit b kt ni mng (modem, b nh tuyn) - Giao thc truyn thụng: l hp cỏc quy tc quy nh cỏch trao i thụng tin gia cỏc thit b gi v nhn d liu trờn mng Hot ng 3: Tỡm hiu phõn loi mng mỏy tớnh Gv: Cho hs tham kho thụng tin sgk Em hóy nờu mt vi loi mng thng gp? Hs: Mng cú dõy v khụng dõy, mng cc b v mng din rng Gv: u tiờn l mng cú dõy v mng khụng dõy c phõn chia da trờn mụi trng truyn dn Vy mng cú dõy s sng mụi trng truyn dn l gỡ? Hs: Mng cú dõy s dng mụi trng truyn dn l cỏc dõy dn (cỏp xon, cỏp quang) Gv: Mng khụng dõy s sng mụi trng truyn dn l gỡ? Hs: Mng khụng dõy s dng mụi trng truyn dn khụng dõy (súng in t, bc x hng ngoi) Gv: Mng khụng dõy cỏc em thng nghe ngi ta gi l Wifi cỏc tim Cafe Mng khụng dõy cú kh nng thc hin cỏc kt ni mi thi im, mi ni phm vi mng cho phộp Phn ln cỏc mng mỏy tớnh thc t u kt hp gia kt ni cú dõy v khụng dõy Trong tng lai, mng khụng dõy s ngy cng phỏt trin Hs: Lng nghe v ghi bi Gv: Ngoi ra, ngi ta cũn phõn loi mng da trờn phm vi a lớ ca mng mỏy tớnh thnh mng cc b v mng din rng Vy mng cc b l gỡ? Hs: Mng cc b (LAN) ch h thng mỏy tớnh c kt ni phm vi hp nh mt phũng, mt tũa nh Gv: Cũn mng din rng l gỡ? Hs: Mng din rng (WAN) ch h thng mỏy tớnh c kt ni phm vi rng nh khu vc nhiu tũa nh, phm vi mt tnh, mt quc gia hoc ton cu Gv: Nhn xột v gii thớch thờm: Cỏc mng lan thng c dựng gia ỡnh, trng ph thụng, phũng hay cụng ty nh Hs: Lng nghe v ghi bi Phõn loi mng mỏy tớnh a) Mng cú dõy v mng khụng dõy - Mng cú dõy s dng mụi trng truyn dn l cỏc dõy dn (cỏp xon, cỏp quang) - Mng khụng dõy s dng mụi trng truyn dn khụng dõy (súng in t, bc x hng ngoi) Mng din rng thng l kt ni ca cỏc mng LAN b) Mng cc b v mng din rng - Mng cc b (LAN - Local Area Network) ch h thng mỏy tớnh c kt ni phm vi hp nh mt phũng, mt tũa nh - Mng din rng (WAN - Wide Area Network) ch h thng mỏy tớnh c kt ni phm vi rng nh khu vc nhiu tũa nh, phm vi mt tnh, mt quc gia hoc ton cu IV CNG C HNG DN HC NH: - Vỡ cn mng mỏy tớnh? + Ngi dựng cú nhu cu trao i d liu hoc cỏc phn mm + Vi cỏc mỏy tớnh n l, khú thc hin thụng tin cn trao i cú dung lng ln + Nhu cu dựng chung cỏc ti nguyờn mỏy tớnh nh d liu, phn mm, mỏy in, t nhiu mỏy tớnh - Nờu khỏi nim mng mỏy tớnh? Mng mỏy tớnh l hp cỏc mỏy tớnh c kt ni vi theo mt phng thc no ú thụng qua cỏc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho phộp ngi dựng chia s ti nguyờn nh d liu, phn mm, mỏy in, - Hc bi c v xem trc bi mi phn tip theo NHN XẫT, B SUNG, RT KINH NGHIM: TUN TIT Bi 1: T MY TNH N MNG MY TNH (tt) I MC TIấU: 1.Kin thc: - Hiu vỡ cn mng mỏy tớnh? - Bit khỏi nim mng mỏy tớnh l gỡ? - Cỏc thnh phn ca mng: Cỏc thit b u cui, mụi trng truyn dn, cỏc thit b kt ni mng, giao thc truyn thụng - Bit mt vi loi mng mỏy tớnh thng gp: Mng cú dõy v mng khụng, mng cc b v mng din rng - Bit vai trũ ca mỏy tớnh mng - Bit li ớch ca mng mỏy tớnh K nng: Bit vai trũ ca mng mỏy tớnh xó hi Thỏi : Giỏo dc thỏi hc nghiờm tỳc II CHUN B: Giỏo viờn: - Tài liệu, giỏo ỏn, sỏch giỏo khoa - Máy tính, máy chiếu, mạng internet - Mụ hỡnh mng, mt s thụng tin liờn quan n bi hc Hc sinh: - Hc bi c, xem trc bi mi, ghi, sỏch giỏo khoa, tài liệu hc III HOT NG DY HC: T CHC N NH LP: KIM TRA BI C: ? Khỏi nim mng mỏy tớnh? Cỏc thnh phn ca mng mỏy tớnh? BI MI: HOT NG CA GV V HS NI DUNG Hot ng 1: Tỡm hiu vai trũ ca mỏy tớnh mng - Gv: Mụ hỡnh mng mỏy tớnh ph bin hin l gỡ? - Hs: L mụ hỡnh khỏch ch (client server) - Gv: Theo mụ hỡnh ny, mỏy tớnh c chia thnh my loi chớnh ú l nhng loi no? - Hs: Chia thnh loi chớnh l mỏy ch (server) v mỏy trm (client, workstation) - Gv: Mỏy ch thng l mỏy nh th no? - Hs: Mỏy ch thng l mỏy cú cu hỡnh mnh, c ci t cỏc chng trỡnh dựng iu khin ton b vic qun lớ v phõn b cỏc ti nguyờn trờn mng vi mc ớch dựng chung - Gv: Mỏy trm l mỏy nh th no? - Hs: Mỏy trm l mỏy s dng ti nguyờn ca mng mỏy ch cung cp - Gv: Nhng ngi dựng cú th truy nhp vo cỏc mỏy ch dựng chung cỏc phn mm, cựng chi cỏc trũ chi, hoc khai thỏc cỏc ti nguyờn m mỏy ch cho phộp - Hs: Ghi bi Vai trũ ca mỏy tớnh mng Mụ hỡnh mng mỏy tớnh ph bin hin l mụ hỡnh khỏch ch (client server): - Mỏy ch (server): L mỏy cú cu hỡnh mnh, c ci t cỏc chng trỡnh dựng iu khin ton b vic qun lớ v phõn b cỏc ti nguyờn trờn mng vi mc ớch dựng chung - Mỏy trm (client, workstation): L mỏy s dng ti nguyờn ca mng mỏy ch cung cp Hot ng 2: Tỡm hiu li ớch ca mng mỏy tớnh - Gv: Núi ti li ớch ca mng mỏy tớnh l núi ti s chia s (dựng chung) cỏc ti nguyờn trờn mng Vy li ớch ca mng mỏy tớnh l gỡ? - Hs: Li ớch ca mng mỏy tớnh l: - Dựng chung d liu - Dựng chung cỏc thit b phn cng nh mỏy in, b nh, cỏc a, - Dựng chung cỏc phn mm - Trao i thụng tin - Gv: Cú th gii thớch thờm tng li ớch - Hs: Ghi bi Li ớch ca mng mỏy tớnh - Dựng chung d liu - Dựng chung cỏc thit b phn cng nh mỏy in, b nh, cỏc a, - Dựng chung cỏc phn mm - Trao i thụng tin IV CNG C HNG DN HC NH: V nh hc bi Xem trc bi 2: Mng thụng tin ton cu internet CU HI V BI TP: Tiờu no c dựng phõn bit mng mng cú dõy v mng khụng dõy, mng LAN v mng WAN? + Tiờu no c dựng phõn bit mng mng cú dõy v mng khụng dõy l: tiờu mụi trng truyn dn + Tiờu no c dựng phõn bit mng mng LAN v mng WAN l: tiờu phm vi a lý Theo em, cỏc mng di õy cú th c xp vo nhng loi no? a Nm mỏy tớnh cỏ nhõn v mt mỏy in mt phũng c ni vi bng dõy cỏp mng dựng chung mỏy in (Mng cc b - LAN) b Mt mỏy tớnh H ni kt ni vi mt mỏy tớnh TP HCM cú th chộp cỏc tin v gi th in t (Mng din rng - WAN) c Hn mt trm mỏy tớnh ba tng lin ca mt tũa nh cao tng, c ni vi bng dõy cỏp mng chia s d liu v mỏy in (Mng cc b - LAN) NHN XẫT, B SUNG, RT KINH NGHIM: TUN TIT Bi 2: MNG THễNG TIN TON CU INTERNET I MC TIấU: 1.Kin thc: - Bit Internet l gỡ? - Bit mt s dch v v ng dng trờn Internet: T chc v khai thỏc thụng tin trờn Internet, tỡm kim thụng tin trờn Internet, th in t, hi tho trc tuyn, o to qua mng, thng mi in t v cỏc dch v khỏc - Bit lm th no kt ni Internet - Bit Internet l mng thụng tin ton cu - Bit nhng li ớch ca Internet K nng: Bit vai trũ ca mng mỏy tớnh xó hi Thỏi : Giỏo dc thỏi hc nghiờm tỳc II CHUN B: Giỏo viờn: - Tài liệu, giỏo ỏn, sỏch giỏo khoa - Máy tính, máy chiếu, mạng internet Hc sinh: - Hc bi c, xem trc bi mi, ghi, sỏch giỏo khoa, tài liệu hc III HOT NG DY HC: T CHC N NH LP: KIM TRA BI C: Cõu 1: Hóy cho bit s ging v khỏc gia mng cú dõy v mng khụng dõy? S ging v khỏc gia mng cú dõy v mng khụng dõy: * Ging nhau: c phõn chia da trờn mụi trng truyn dn tớn hiu * Khỏc nhau: + Mng cú dõy s dng mụi trng truyn dn l cỏc dõy dn (cỏp xon, cỏp quang) + Mng khụng dõy s dng mụi trng truyn dn khụng dõy (súng in t, bc x hng ngoi) Cõu 2: Tiờu no c dựng phõn bit mng mng cú dõy v mng khụng dõy, mng LAN v mng WAN? + Tiờu no c dựng phõn bit mng mng cú dõy v mng khụng dõy l: tiờu mụi trng truyn dn + Tiờu no c dựng phõn bit mng mng LAN v mng WAN l: tiờu phm vi a lý BI MI: bi trc cỏc em ó c tỡm hiu v mng mỏy tớnh, cũn mng thụng tin ton cu Internet thỡ sao? Chỳng ta s nghiờn cu bi hụm HOT NG CA GV V HS NI DUNG Hot ng 1: Tỡm hiu Internet l gỡ? - Gv: Cho hs tham kho thụng tin sgk Internet l gỡ? Em hóy cho bit Internet l gỡ? - Hs: Internet l mng kt ni hng triu mỏy tớnh v mng mỏy tớnh trờn khp th gii, cung cp cho mi ngi kh nng khai thỏc nhiu dch v thụng tin khỏc - Gv: Em hóy cho vớ d v nhng dch v thụng tin ú? - Hs: c, nghe hoc xem tin trc tuyn thụng qua cỏc bỏo in t, i hoc truyn hỡnh trc tuyn, th in t, trao i di hỡnh thc din n, mua bỏn qua mng, - Gv: Nhn xột - Hs: Ghi bi - Gv: Theo em l ch thc s ca mng internet? - Hs: Mng Internet l ca chung, khụng l ch thc s ca nú - Gv: Mi phn nh ca Internet c cỏc t chc khỏc qun lớ, nhng khụng mt t chc hay cỏ nhõn no nm quyn iu khin ton b mng Mi phn ca mng, cú th rt khỏc nhng c giao tip vi bng mt giao thc thng nht (giao thc TCP/IP) to nờn mt mng ton cu - Gv: Em hóy nờu im khỏc bit ca Internet so vi cỏc mng mỏy tớnh thụng thng khỏc? - Hs: Cỏc mỏy tớnh n l hoc mng mỏy tớnh tham gia vo Internet mt cỏch t nguyn v bỡnh ng - Gv: Nu nh em ni mng Internet, em cú sn sng chia s nhng kin thc v hiu bit cú mỡnh trờn Internet khụng? - Hs: Tr li - Gv: Khụng ch em m cú rt nhiu ngi dựng sn sng chia s tri thc, s hiu bit cng nh cỏc sn phm ca mỡnh trờn Internet Theo em, cỏc ngun thụng tin m internet cung cp cú ph thuc vo v trớ a lớ khụng? - Hs: Cỏc ngun thụng tin m internet cung cp khụng ph thuc vo v trớ a lớ - Gv: Chớnh vỡ th, ó gia nhp Internet, v mt nguyờn tc, hai mỏy tớnh hai u trỏi t cng cú th kt ni trao i thụng tin trc tip vi Internet l mng kt ni hng triu mỏy tớnh v mng mỏy tớnh trờn khp th gii, cung cp cho mi ngi kh nng khai thỏc nhiu dch v thụng tin khỏc nh Email, Chat - Mng Internet l ca chung, khụng l ch thc s ca nú - Cỏc mỏy tớnh n l hoc mng mỏy tớnh tham gia vo Internet mt cỏch t ng õy l mt cỏc im khỏc bit ca Internet so vi cỏc mng mỏy tớnh khỏc - Khi ó gia nhp Internet, v mt nguyờn tc, hai mỏy tớnh hai u trỏi t cng cú th kt ni trao i thụng tin trc tip vi Hot ng 2: Tỡm hiu mt s dch v trờn Internet - Gv: Em hóy lit kờ mt s dch v trờn Internet? - Hs: Mt s dch v trờn Internet: - T chc v khai thỏc thụng tin trờn Internet - Tỡm kim thụng tin trờn Internet - Th in t - Gv: u tiờn l dch v t chc v khai thỏc thụng tin trờn Internet, õy l dch v ph bin nht Cỏc em ý rng mi cỏc em gừ mt trang web no ú, thỡ cỏc em thy ch WWW u trang web Chng hn nh www.tuoitre.com.vn Vy cỏc em cú bao gi thc mc mc l ch WWW ú cú ý ngha gỡ khụng Cỏc em hóy tham kho thụng tin SGK v cho cụ bit dch v WWW l gỡ? - Hs: Word Wide Web (Web): Cho phộp t chc thụng tin trờn Internet di dng cỏc trang ni dung, gi l cỏc trang web Bng mt trỡnh duyt web, ngi dựng cú th d dng truy cp xem cỏc trang ú mỏy tớnh c kt ni vi Internet - Gv: Nhn xột - Hs: Ghi bi - Gv: Cỏc em cú th xem trang web tin tc VnExpress.net bng trỡnh duyt Internet Explorer - Gv: Dch v WWW phỏt trin mnh ti mc nhiu ngi hiu nhm Internet chớnh l web Tuy nhiờn, web ch l mt dch v hin c nhiu ngi s dng nht trờn Internet - Gv: tỡm thụng tin trờn Internet em thng dựng cụng c h tr no? Hs: Thng dựng mỏy tỡm kim v danh mc thụng tin - Gv: Mỏy tỡm kim giỳp em lm gỡ? - Hs: Mỏy tỡm kim giỳp tỡm kim thụng tin da trờn c s cỏc t khúa liờn quan n cn tỡm - Gv: Vớ d cỏc em cú th s dng Google vi t khúa thi Olympic toỏn tỡm thụng tin liờn quan n cuc thi Olympic toỏn - Gv: Danh mc thụng tin l gỡ? - Hs: Danh mc thụng tin l trang web cha danh sỏch cỏc trang web khỏc cú ni dung phõn theo cỏc ch - Gv: Vớ d danh mc thụng tin trờn cỏc trang web ca Google, Yahoo Mt s dch v trờn Internet a) T chc v khai thỏc thụng tin trờn Internet Word Wide Web (Web): Cho phộp t chc thụng tin trờn Internet di dng cỏc trang ni dung, gi l cỏc trang web Bng mt trỡnh duyt web, ngi dựng cú th d dng truy cp xem cỏc trang ú mỏy tớnh c kt ni vi Internet b) Tỡm kớm thụng tin trờn Internet - Mỏy tỡm kim giỳp tỡm kim thụng tin da trờn c s cỏc t khúa liờn quan n cn tỡm - Danh mc thụng tin (directory): L trang - ễn theo h thng bi hc - Tp thao tỏc thc hnh vi cỏc bi ó thc hnh NHN XẫT, B SUNG, RT KINH NGHIM: TUN 17 TIT 34 soaùn : Ngaứy Ngaứy daùy : ễN TP KIM TRA HC K I (tt) I MC TIấU: 1.Kin thc: - ễn chng I, II, bi 8, Nm vng cỏc kin thc c bn v Mng v Internet, lu d phũng v quột virus Lm c bi kim tra hc k (thc hnh) K nng: - Cú ý thc ng dng tin hc hc v cuc sng Thỏi : - Tớch cc tham gia cỏc hot ng hc II CHUN B: Giỏo viờn: Tài liệu, giỏo ỏn, SGK, bi son, phũng mỏy Hc sinh: Hc bi c, ghi, tài liệu, cng ụn III HOT NG DY HC: T CHC N NH LP: KIM TRA BI C: Kim tra mt s ni dung theo cng ụn kim tra hc k ? BI MI: TIN HNH ễN TP PHN THC HNH HOT NG CA GV V HS NI DUNG To mt hp th in t - Hs thc hnh trờn mỏy tớnh ni mng Tỡm hỡnh nh v xuõn - Hs thc hnh trờn mỏy tớnh ni mng Thit k trang web n gin, ch v xuõn, chốn hỡnh xuõn ó ly xung - Dựng mỏy tỡm kim tỡm hỡnh v To bn khai bỏo tờn: Trng, lp xuõn Vd: ang hc, h v tờn, gii thiu ngn gn khụng quỏ dũng v a phng ca em ang Hoa o Hoa Mai - Dựng phn mm kompozer thit k trang web nh cho T hp th in t ó to cõu 1, em - Hs thc hnh trờn mỏy tớnh ni mng gi hóy gi th in t cú ớnh kốm trang web th in t cú ớnh kốm trang Web ca em va to n a ch: Nờu cỏch quột virus t phn mm BKAV IV CNG C HNG DN HC NH - ễn theo h thng bi hc - Chun b cho tit kim tra hc kỡ I NHN XẫT, B SUNG, RT KINH NGHIM: TUN 18 TIT 35 - 36 soaùn : Ngaứy Ngaứy KIM TRA HC K I - KT : S I MC TIấU: Kin thc: - ỏnh giỏ kt qu hc v kt qu ging dy ca GV v HS Hc k I R soỏt li nhng n v kin thc cha bn vng cn cng c, khc sõu ụn thng xuyờn, iu chnh hc ca hc sinh v hot ng dy ca giỏo viờn Phỏt hin nhng hc sinh gii, nhng hc sinh chm tin b nhc nh, ng viờn, tuyờn dng kp thi, y mnh vic thi ua ca hc sinh hc k ti K nng: - Bit c vai trũ ca mụn hc ỏp dng thc hin tỡm kim thụng tin trờn mng, phũng trỏnh virus, ỏp dng tin hc xó hi, ng dng bi trỡnh chiu Thỏi : - Cú nhn thc v thỏi ỳng n i vi mụn hc II CHUN B: Giỏo viờn: Phũng thi, phũng mỏy ni mng, ni dung kim tra Hc sinh: Kin thc lm bi III TIN TRèNH KIM TRA: - Kim tra lý thuyt v thc hnh 1hs/1mỏy - Giỏm th chia lp thnh cỏc ca thi - Thi gian lm bi 45 phỳt/1ca NI DUNG RA I/ Lí THUYT A TRC NGHIM (3 im) - (Mi cõu ỳng 0,25) Cõu 1: Khi kt ni nhiu mỏy tớnh thnh mng mỏy tớnh, ta c nhng li ớch gỡ? a Cú th dựng chung cỏc thit b phn cng b Cú th dựng chung cỏc chng trỡnh phn mm v d liu c Cú th trao i thụng tin gia cỏc mỏy tớnh qua th in t d Tt c cỏc li ớch trờn Cõu 2: Trong s cỏc dch v di õy, dch v no l dch v ca Internet? a T chc v khai thỏc thụng tin trờn Internet b Tỡm kim thụng tin trờn Internet c Th in t, hi tho trc tuyn d Tt c cỏc dch v trờn Cõu 3: phõn bit mng cú dõy v mng khụng dõy ngi ta da trờn: a Cu hỡnh mỏy b Mụ hỡnh mng c Mụi trng truyn dn d Cỏch kt ni mng Cõu 4: c c trang Web ta phi dựng: a Trỡnh duyt Web b Phn mm son tho bn c Phn mm lp trỡnh d ỏp ỏn b v c Cõu 5: Cỏc thnh phn ca mng mỏy tớnh: a Thit b ni mng, mụi trng truyn dn, thit b u cui b Thit b ni mng, mụi trng truyn dn, cỏc mỏy tớnh c Thit b ni mng, cỏc card ni mng, thit b u cui, cỏc mỏy tớnh d Thit b ni mng, cỏc card ni mụi trng truyn dn, thit b u cui, giao thc truyn thụng Cõu 6: Mng LAN l mng : a Kt ni cỏc mỏy tớnh cỏc chõu lc, cỏc quc gia b Kt ni cỏc mỏy tớnh cỏc tũa nh, cỏc tnh thnh, cỏc chõu lc c Kt ni cỏc mỏy tớnh cỏc phũng tũa nh, trng hc d Kt ni cỏc mỏy tớnh v mng mỏy tớnh trờn ton th gii Cõu 7: cú th s dng dch v th in t, trc ht phi: a To mt th mc b To mt ti khon th in t c To mt trang web d To mt webside Cõu : Khi mun to mt liờn kt vo trang web ta s dng nỳt lnh no sau õy ? a b c d Cõu 9: Lm cỏch no phũng chng virus mỏy tớnh ? a Khụng truy cp cỏc trang web cú ni dung khụng lnh mnh b Hn ch chộp khụng cn thit c Khụng m nhng tin gi kốm th in t nu nghi ng v ngun gc d Tt c u ỳng Cõu 10: Vic ng dng tin hc xó hi cú li ớch gỡ ? a Quyt nh s phỏt trin nn kinh t b Quyt nh s phỏt trin xó hi c Lm tng hiu qu sn xut d Khụng cú li ớch gỡ c Cõu 11: Chc nng chớnh ca phn mm trỡnh chiu l ? a To cỏc bi trỡnh chiu di dng in t b Trỡnh chiu cỏc trang ca bi trỡnh chiu c C cõu a, b u ỳng d Son tho bn Cõu 12: Trong mt bi trỡnh chiu cú th cú bao nhiờu trang chiu ? a b B T LUN (2 im) c d Khụng gii hn Cõu 1: Mng mỏy tớnh l gỡ? mng mỏy tớnh cú my thnh phn c bn, cỏc thnh phn ú l gỡ? Cõu 2: Mỏy tỡm kim l gỡ? Hóy k tờn mt s mỏy tỡm kim c s dng ph bin nht hin nay? II - THC HNH Cõu 1: Hóy s dng Mỏy tỡm kim, tỡm kim hỡnh nh Hoa mai Lu mt hỡnh nh Hoa mai vo a D (1 im) Cõu 2: Hóy s dng Phn mm Kompozer, thit k trang Web n gin nh mu sau: (S dng hỡnh nh tỡm kim Cõu 1) (1,5 im) Hóy s dng Phn mm Kompozer, thit k trang Web n gin nh mu sau: (S dng hỡnh nh tỡm kim Cõu 1) (1,5 im) Cõu 3: T trang web ó thit k trờn, em hóy to liờn kt qua li gia chỳng Sao cho Nhp chut vo TRANG WEB CA EM trang Web s hin th THễNG TIN C NHN V BN THN trang Web v ngc li (1 im) -BIU DIN P N MA TRN KIM TRA HC K I MễN TIN HC S Cp Nhn bit Ch TN Bi T MT n Mng MT Bi Mng TT ton cu IE Bi T chc v truy cõp TT trờn IE TL TN TL 0.5 Cng 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 Bi Th in t 1 Bi To trang web bng Kompozer Bi Bo v TT mỏy tớnh Bi Tin hc v xó hi Vn dng Cp thp Cp cao TN TL TN TL Thụng hiu 0.5 1 1.5 1 1 0.5 1.5 1 0.5 0.5 Bi Phn mm trỡnh chiu Bi Bi trỡnh chiu Tng s cõu Tng s im % 1 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 0.5 2 2 0.5 1.5 15 I - Lí THUYT (3 im) A - TRC NGHIM NI DUNG Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu 10 Cõu 11 Cõu 12 B T LUN (2 im) P N d d c a d c b a d c c d THANG IM 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 025 im 0.25 im 10 Cõu 1: Mng mỏy tớnh l gỡ? mng mỏy tớnh cú my thnh phn c bn, cỏc thnh phn ú l gỡ? (1 im) * Mng mỏy tớnh c hiu l hp cỏc mỏy tớnh c kt ni vi theo mt phng thc no ú thụng qua cỏc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho phộp ngi dựng chia s ti nguyờn nh: d liu, phn mm, mỏy in, mỏy fax * Mng mỏy tớnh cú thnh phn: - Cỏc thit b u cui: nh mỏy tớnh, mỏy in - Mụi trng truyn dn - Cỏc thit b kt ni mng - Giao thc truyn thụng Cõu 2: Mỏy tỡm kim l gỡ? Hóy k tờn mt s mỏy tỡm kim c s dng ph bin nht hin nay? (1 im) * Mỏy tỡm kim l cụng c c cung cp trờn Internet giỳp tỡm kim thụng tin trờn ú da trờn c s cc t khúa liờn quan n cn tỡm * Mt s mỏy tỡm kim c s dng ph bin nht hin nay: - Google: http://www.goole.com.vn - Yahoo: http://www.yahoo.com - Microsoft: http://www.bing.com - AltaVista: http://www.altavista.com II - THC HNH (5 im) Cõu 1: (1 im): S dng mỏy tỡm kim google.com.vn, yahoo.com.vn bing.com.vn Cõu 2: (3 im): S dng Phn mm to trang Web Kompozer to trang Web Cõu 3: (1 im): S dng nỳt Link trờn cụng c to liờn kt NHN XẫT, B SUNG, RT KINH NGHIM: TUN 19 TIT 37 - 38 Ngaứy soaùn : Ngaứy KIM TRA HC K I - KT : S I MC TIấU: Kin thc: - ỏnh giỏ kt qu hc v kt qu ging dy ca GV v HS Hc k I R soỏt li nhng n v kin thc cha bn vng cn cng c, khc sõu ụn thng xuyờn, iu chnh hc ca hc sinh v hot ng dy ca giỏo viờn Phỏt hin nhng hc sinh gii, nhng hc sinh chm tin b nhc nh, ng viờn, tuyờn dng kp thi, y mnh vic thi ua ca hc sinh hc k ti K nng: - Bit c vai trũ ca mụn hc ỏp dng thc hin tỡm kim thụng tin trờn mng, phũng trỏnh virus, ỏp dng tin hc xó hi, ng dng bi trỡnh chiu Thỏi : - Cú nhn thc v thỏi ỳng n i vi mụn hc II CHUN B: Giỏo viờn: Phũng thi, phũng mỏy ni mng, ni dung kim tra Hc sinh: Kin thc lm bi III TIN TRèNH KIM TRA: - Kim tra lý thuyt v thc hnh 1hs/1mỏy - Giỏm th chia lp thnh cỏc ca thi - Thi gian lm bi 45 phỳt/1ca NI DUNG RA I/ Lí THUYT A TRC NGHIM (3 im) - (Mi cõu ỳng 0,25) Cõu 1: Trong s cỏc dch v di õy, dch v no l dch v ca Internet? a T chc v khai thỏc thụng tin trờn Internet b Tỡm kim thụng tin trờn Internet c Th in t, hi tho trc tuyn d Tt c cỏc dch v trờn Cõu 2: c c trang Web ta phi dựng: a Trỡnh duyt Web b Phn mm son tho bn c Phn mm lp trỡnh d ỏp ỏn b v c Cõu 3: Khi kt ni nhiu mỏy tớnh thnh mng mỏy tớnh, ta c nhng li ớch gỡ? a Cú th dựng chung cỏc thit b phn cng b Cú th dựng chung cỏc chng trỡnh phn mm v d liu c Cú th trao i thụng tin gia cỏc mỏy tớnh qua th in t d Tt c cỏc li ớch trờn Cõu 4: phõn bit mng cú dõy v mng khụng dõy ngi ta da trờn: a Cu hỡnh mỏy b Mụ hỡnh mng c Mụi trng truyn dn d Cỏch kt ni mng Cõu 5: Mng LAN l mng : a Kt ni cỏc mỏy tớnh cỏc chõu lc, cỏc quc gia b Kt ni cỏc mỏy tớnh cỏc tũa nh, cỏc tnh thnh, cỏc chõu lc c Kt ni cỏc mỏy tớnh cỏc phũng tũa nh, trng hc d Kt ni cỏc mỏy tớnh v mng mỏy tớnh trờn ton th gii Cõu 6: Cỏc thnh phn ca mng mỏy tớnh: a Thit b ni mng, mụi trng truyn dn, thit b u cui b Thit b ni mng, mụi trng truyn dn, cỏc mỏy tớnh c Thit b ni mng, cỏc card ni mng, thit b u cui, cỏc mỏy tớnh d Thit b ni mng, cỏc card ni mụi trng truyn dn, thit b u cui, giao thc truyn thụng Cõu : Khi mun chốn mt nh vo trang web ta s dng nỳt lnh no sau õy ? a b c Cõu 8: cú th s dng dch v th in t, trc ht phi: a To mt th mc b To mt ti khon th in t c To mt trang web d To mt webside d Cõu 9: Lm cỏch no phũng chng virus mỏy tớnh ? a Khụng truy cp cỏc trang web cú ni dung khụng lnh mnh b Hn ch chộp khụng cn thit c Khụng m nhng tin gi kốm th in t nu nghi ng v ngun gc d Tt c u ỳng Cõu 10: Vic ng dng tin hc xó hi cú li ớch gỡ ? a Quyt nh s phỏt trin nn kinh t b Quyt nh s phỏt trin xó hi c Lm tng hiu qu sn xut d Khụng cú li ớch gỡ c Cõu 11: Trong mt bi trỡnh chiu cú th cú bao nhiờu trang chiu ? a b c d Khụng gii hn Cõu 12: Chc nng chớnh ca phn mm trỡnh chiu l ? a To cỏc bi trỡnh chiu di dng in t b Trỡnh chiu cỏc trang ca bi trỡnh chiu c C cõu a, b u ỳng d Son tho bn B T LUN (2 im) Cõu 1: Mng mỏy tớnh l gỡ? Hóy phõn loi mng mỏy tớnh? Cõu 2: Th in t l gỡ? Cho bit u im ca th in t? II - THC HNH Cõu 1: Hóy s dng Mỏy tỡm kim, tỡm kim hỡnh nh Hoa mai Lu mt hỡnh nh Hoa mai vo a D (1 im) Cõu 2: Hóy s dng Phn mm Kompozer, thit k trang Web n gin nh mu sau: (S dng hỡnh nh tỡm kim Cõu 1) (1,5 im) Hóy s dng Phn mm Kompozer, thit k trang Web n gin nh mu sau: (S dng hỡnh nh tỡm kim Cõu 1) (1,5 im) Cõu 3: T trang web ó thit k trờn, em hóy to liờn kt qua li gia chỳng Sao cho Nhp chut vo TRANG WEB CA EM trang Web s hin th THễNG TIN C NHN V BN THN trang Web v ngc li (1 im) BIU DIN P N MA TRN KIM TRA HC K I MễN TIN HC S Cp Ch Nhn bit TN TL Thụng hiu TN TL Vn dng Cp thp Cp cao TN TL TN TL Cng Bi T MT n Mng MT Bi Mng TT ton cu IE Bi T chc v truy cõp TT trờn IE 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 Bi Th in t 1 Bi To trang web bng Kompozer Bi Bo v TT mỏy tớnh Bi Tin hc v xó hi 0.5 1.5 1 1 1 0.5 1.5 1 0.5 0.5 Bi Phn mm trỡnh chiu Bi Bi trỡnh chiu Tng s cõu Tng s im % 1 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 0.5 2 2 0.5 1.5 15 I - Lí THUYT (3 im) A - TRC NGHIM NI DUNG Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu 10 Cõu 11 Cõu 12 P N d a d c c d c b d c d c THANG IM 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im 0.25 im B T LUN (2 im) Cõu 1: Mng mỏy tớnh l gỡ? Hóy phõn loi mng mỏy tớnh? (1 im) * Mng mỏy tớnh c hiu l hp cỏc mỏy tớnh c kt ni vi theo mt phng thc no ú thụng qua cỏc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho phộp ngi dựng chia s ti nguyờn nh: d liu, phn mm, mỏy in, mỏy fax 10 * Phõn loi Mng mỏy tớnh: + Phõn loi theo mụi trng truyờn dn: - Mng cú dõy - Mng khụng dõy + Phõn loi theo phm vi a lý: - Mng cc b (LAN) - Mng din rng (WAN) Cõu 2: Th in t l gỡ? Cho bit u im ca th in t? (1 im) * Th in t l dch v chuyn th di dng s trờn mng mỏy tớnh (chng hn Internet) thụng qua cỏc hp th in t * u im ca Th in t: Th in t cú mt s u im sau: - Chi phớ thp - Thi gian chuyn gn nh tc thi - Mt ngi cú th gi th ng thi cho nhiu ngi nhn - Cú th gi kốm II - THC HNH (5 im) Cõu 1: (1 im): S dng mỏy tỡm kim google.com.vn, yahoo.com.vn, bing.com.vn Cõu 2: (3 im): S dng Phn mm to trang Web Kompozer to trang Web Cõu 3: (1 im): S dng nỳt Link trờn cụng c to liờn kt NHN XẫT, B SUNG, RT KINH NGHIM: H THNG KIN THC ễN TP HC K I - TIN HC S T DUY Bi 1: T mỏy tớnh n mng mỏy tớnh + Khỏi nim mng mỏy tớnh (MMT)? + Cỏc thnh phn ca mng? + Vai trũ v li ớch ca mng mỏy tớnh? + Internet l gỡ? Bi 2: Mng thụng tin ton cu Internet + Mt s dch v trờn Internet ? + Lm th no kt ni internet ? + Siờu bn l gỡ ? phõn bit s khỏc gia siờu bn v trang web ? Bi T chc v truy cp thụng tin trờn Internet + Khỏi nim v a ch trang web, website, a ch website v trang ch ? + Trỡnh duyt web l gỡ ? + Cỏch truy cp trang web ? + Mỏy tỡm kim l gỡ? + Cỏch s dng mỏy tỡm kim ? + Th in t l gỡ? Bi 4: Th in t + H thng th in t ? + Cỏch m ti khon, gi v nhn th in t? + Cỏch nhn v gi th in t? + Cỏc dng thụng tin trờn trang web Bi 5: To trang web bng phn mm kompozer + Phn mm thit k trang web Kompozer + Son tho trang web + Chốn hỡnh nh vo trang web + To liờn kt + Vỡ cn phi bo v thụng tin mỏy tớnh? Bi 6: Bo v thụng tin mỏy tớnh + Hóy lit kờ cỏc yu t nh hng n s an ton TT MT? + Nờu nhng tỏc hi ca virus MT + Cỏc ng lõy lan ca virus + Cỏch phũng trỏnh virus? Bi 7: Tin hc v xó hi + Vai trũ ca tin hc v mỏy tớnh xó hi hin i ? + Mi cỏ nhõn tham gia vo internet cn phi nh th no? Bi 8: Phn mm trỡnh chiu + Phn mm trỡnh chiu l gỡ? + ng dng ca phn mm trỡnh chiu? + Cỏc dng ni dung trờn trang chiu? Bi 9: Bi trỡnh chiu + B trớ ni dung trờn trang chiu? NHN XẫT, B SUNG, RT KINH NGHIM: ... thông tin web ứng dụng Tin học - Gv: Yêu cầu hs đọc thông tin sgk Tìm kiếm thông tin - Hs: ọc thông tin sgk web ứng dụng - Gv: Yêu cầu hs thực tìm kiếm thông tin với từ khoá Tin học ứng dụng tin học. .. THễNG TIN TON CU INTERNET (tt) I MC TIấU: 1. Kin thc: - Bit Internet l gỡ? - Bit mt s dch v v ng dng trờn Internet: T chc v khai thỏc thụng tin trờn Internet, tỡm kim thụng tin trờn Internet, th in. .. THễNG TIN TON CU INTERNET I MC TIấU: 1. Kin thc: - Bit Internet l gỡ? - Bit mt s dch v v ng dng trờn Internet: T chc v khai thỏc thụng tin trờn Internet, tỡm kim thụng tin trờn Internet, th in t,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học 9 học kì 1 theo chuẩn KNKT chỉ việc in , Giáo án tin học 9 học kì 1 theo chuẩn KNKT chỉ việc in , Giáo án tin học 9 học kì 1 theo chuẩn KNKT chỉ việc in

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay