Bài tuyên truyền ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22 12 2016

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 14:56

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN THCS HỒNG QUANG Hồng Quang, ngày 22 tháng 12 năm 2016 BÀI TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 22/12/2016) 27 năm “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” (22/12/1989 22/12/2016) Quân đội ta từ nhân dân mà ra, Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, giáo dục, rèn luyện Chặng đường anh hùng 72 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành Quân đội nhân dân Việt Nam tô thắm lịch sử dựng nước giữ nước vẻ vang dân tộc, làm rạng rỡ thời đại Hồ Chí Minh I Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) Trong Chính cương vắn tắt, Luận cương Chính trị tháng 10/1930, Đảng ta khẳng định đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc phải tổ chức Quân đội công nông để giành giữ quyền Vì vậy, sau Đảng cộng sản Việt Nam đời, tổ chức vũ trang hình thành, phát triển mạnh mẽ, rộng khắp đòi hỏi cách mạng Việt Nam lúc phải có đội quân chủ lực thống đáp ứng nhiệm vụ giải phóng dân tộc Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập ngày 22/12/1944 Cuối tháng 10/1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc trở Hà Quảng, Cao Bằng Sau phân tích tình hình cách mạng nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Trong thị ghi rõ: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa trị trọng quân sự, chọn lọc hàng ngũ du kích Cao – Bắc – Lạng số cán bộ, đội viên kiên quyết, hăng hái tập trung phần lớn vũ khí để lập đội quân chủ lực… Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đội quân đàn anh, mong cho chóng có đội đàn em khác Tuy lúc đầu quy mô nhỏ, tiền đồ vẻ vang… suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước chúng ta…” Chấp hành thị Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập châu Nguyên Bình, Cao Bằng, khu rừng nằm tổng Hoàng Hoa Thám Trần Hưng Đạo Trung ương Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho đồng chí Võ Nguyên giáp tổ chức lãnh đạo tuyên bố thành lập Đội Đội gồm 34 người (có nữ) chia làm tiểu đội, có chi Đảng lãnh đạo, đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng đồng chí Xích Thắng làm trị viên Vũ khí đội gồm có 34 súng loại Trong buổi lễ thành lập, 34 cán chiến sĩ đội VNTTGPQ long trọng tuyên đọc 10 lời thề danh dự mà lời thề thứ “ Hy sinh tất Tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối để tiêu diệt bọn phát xít, bọn Việt gian phản quốc cho nước Việt Nam trở lên nước độc lập dân chủ, sánh ngang hàng với nước dân chủ giới” Sau lễ thành lập, toàn đội ăn bữa cơm nhạt, không rau, không muối để tượng trưng cho tinh thần chịu đựng gian khổ người chiến sĩ cách mạng Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân cách mạng Bắc Kỳ, định thống lực lượng vũ trang nước thành Việt Nam giải phóng quân Ngày 15/5/1945, sau buổi lễ thống Định Biên Thượng, Định Hóa, Thái Nguyên, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành Tư lệnh lực lượng vũ trang thống nhất, mang tên Việt Nam giải phóng quân Cuối tháng 8/1945, Tổng khởi nghĩa nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn "Việt Nam giải phóng quân" đổi tên thành "Vệ Quốc quân" Năm 1946, Vệ Quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam Năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam Ngày 22/12/1944, ngày thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lấy làm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Như vậy, sở chiến tranh nhân dân vĩ đại, quân đội ta từ lực lượng vũ trang nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ vươn lên thành đội quân hùng hậu, quy ngày bảo vệ an toàn lãnh thổ, vùng biển vùng trời Tổ quốc, tô đậm thêm truyền thống vẻ vang dân tộc, lời chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân Sẵn sàng chiến dấu, hi sinh độc lập, tự Tổ quốc, CNXH nhiệm vụ hoàn thành, khó khăn vượt qua, kẻ thù đánh thắng” II 27 năm thực “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” (22/12/1989 - 22/12/2016) Ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) định lấy ngày 22/12 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời Ngày hội Quốc phòng toàn dân Hai mươi năm thực Ngày hội Quốc phòng toàn dân thu thành tựu quan trọng sau đây: Một là, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm môi trường, ổn định hòa bình an ninh cho phát triển đất nước, làm thất bại nhiều âm mưu chống phá lực thù địch Hai là, sức mạnh tăng cường, tăng thêm khả ngăn chặn loại trừ nguy chiến tranh tình xâm phạm an ninh quốc gia, xảy Ba là, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc toàn xã hội sức mạnh tổng hợp Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân Bốn là, hình thành chiến lược bảo vệ tổ quốc điều kiện Thế trận quốc phòng toàn dân, trận An ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc triển khai rộng khắp, chặt chẽ, trận lòng dân củng cố Năm là, lực lượng vũ trang mà nòng cốt Quân đội nhân có chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu ngày cao, phát huy vai trò nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Kỷ niệm 72 năm "Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam", 27 năm "Ngày hội Quốc phòng toàn dân" dịp để ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, chiến công oanh liệt Quân đội nhân dân ta Qua khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sức xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng, góp phần xứng đáng vào nghiệp xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc việt Nam xã hội chủ nghĩa./ TM BCH ĐOÀN Bí thư Hoàng Đông Hà ... Quốc quân" Năm 1946, Vệ Quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam Năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam Ngày 22/12/1944, ngày thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. .. làm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Như vậy, sở chiến tranh nhân dân vĩ đại, quân đội ta từ lực lượng vũ trang nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ vươn lên thành đội quân hùng hậu, quy ngày. .. thực Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2016) Ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) định lấy ngày 22/12 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tuyên truyền ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22 12 2016 , Bài tuyên truyền ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22 12 2016 , Bài tuyên truyền ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22 12 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay