Giáo án bài giảng điện tử THCS 17

110 18 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 14:14

Ngày soạn: 10/08/2013 Ngày dạy: 14/08/2013 Tiết 1: Chương I ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT VAI TRỊ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I MỤC TIÊU: II ĐỒ DÙNG: GV: Bài soạn, Sgk, tranh mẫu HS: Vở ghi, Sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp: Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HSGV HĐ1: Xác định vai trò trồng trọt Bài Vai trò, nhiệm vụ trồng trọt GV nêu tập trước lớp I.Vai trò trồng trọt ( tranh vẽ ) ? Sắp xếp trồng sau vào cột hai Bảng cho phù hợp Nhóm Tên Vai trò sử dụng ? Đánh dấu x vào cột phù hợp với cây T.ăn Vật CN XK vai trò sử dụng người ni ( lúa, sắn, chè, cà phê, mía, đay, ngơ, Cây đậu, bắp cải, củ cà rốt, dứa, cao su, cam, LT nho lạc ) Cây TP Cây CN ? Qua bảng trên, cho biết trồng trọt - Cung cấp lương thực thực phẩm cho có vai trò người GV tổng kết ghi tóm tắt lên bảng - Cung cấp thức ăn cho vật ni - Cung cấp ngun liệu cho cơng nghiệp - Cung cấp nơng sản cho xuất HĐ2: Tìm hiểu nhiệm vụ trồng trọt II.Nhiệm vụ trồng trọt GV cho hoạt động nhóm Bảng - Chia lớp thành hai nhóm Nơng nghiệp trồng pt mạnh ? Ghi loại trồng cần phát triển Cung cấp thức ăn Cung cấp ngun vào cột tương ứng bảng sau cho nhân dân liệu cho cơng GV nhận xét tổng kết phát triển chăn nghiệp xuất ni - Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HSGV phẩm - Phát triển cơng nghiệp, xuất HĐ3: Tìm hiểu biện pháp để III Để thực nhiệm vụ T2 hồn thành nhiệm vụ trồng trọt - Sản lượng trơng năm GV viết lên bảng thơng báo xuất trồng / vụ / đơn vị ? Sản lượng trồng năm diện tích nhân số vụ năm nhân diện phụ thuộc vào yếu tố tích trồng trọt ? Làm để tăng xuất * Các biện pháp: trồng vụ - Khai hoang lấn biển ? Làm để tăng diện tích cach tác - Dùng giống ngắn ngày - Sử dụng kĩ thuật tiên tiến để nâng cao xuất Củng cố - Về nhà: ? Cho học sinh làm bảng GV tổng kết tồn kiến thức nhiệm vụ trồng trọt, vai trò trồng trọt, biện pháp đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng xuất - Về nhà học theo sgk ghi - Làm câu hỏi tập sgk sách tập IV RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 10/08/2013 Ngày dạy: 17/08/2013 Tiết 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Sau học xong HS hiểu đất trồng gì, thành phần giới đất, đất chua, đất kiềm, đất trung tính, đất giữ nước, chất dinh dưỡng, độ phì nhiêu đất - Kỹ năng: HS có ý thức bảo vệ, trì, nâng cao độ phì nhiêu đất Nhận biết vai trò đất trồng II ĐỒ DÙNG: GV: Bài soạn, Sgk, khay đựng đất, đá, hình vẽ tỉ lệ HS: Vở ghi, Sgk III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: ? Trồng trọt có vai trò đời sống nhân dân kinh tế ? Nêu nhiệm vụ trồng trọt địa phương em - GV nhận xét cho điểm vào Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HSGV I Khái niệm đất trồng Đất trồng gì? - GV cho HS đọc phần đất trồng - Là bề mặt tơi xốp vỏ trái đất - GV nêu câu hỏi đất trồng ? Vai trò đất trồng -HS quan sát hình2 trả lời câu hỏi - Cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ơSGK xi cho -Giữ cho đứng vững II Thành phần đất trồng Phần rắn, phần khí, phần lỏng - HS q/sát sơ đồ hình – nêu thành -HS trả lời phần đất trồng III Thành phần giới đất gì? - GV giảng giải phần răn, khí, lỏng -Thành phần đất thành phần rắn - GV cho HS điền vào bảng (SGK-8) hình thành từ phần vơ hữu HOẠT ĐỘNG CỦA GV - GV: Phần rắn đất gồm thành phần ? -GV giới thiệu độ pH trị số chúng -GV: +Vì đất giữ nước chất dinh dưỡng ? + Hãy so sánh khả giữ nước chất dinh dưỡng loại đất ? -GV nêu câu hỏi: Độ phì nhiêu đất ? HOẠT ĐỘNG CỦA HSGV - HS trả lời IV Độ chua, độ kiềm đất Độ chua, độ kiềm đất đo độ pH Trị số pH từ – 14 Đất thường có trị số pH từ – V Khả giữ nước chất dinh dưỡng đất Nhờ hạt Limon, sét, chất mùn + Đất sét tốt + Đất thịt TB + Đất cát VI Độ phì nhiêu đất gì? - Là khả cung cấp đủ nước, ơxi chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, khơng chứa chất có hại cho Củng cố : - GV tổng kết tồn kiến thức học - Về nhà học theo sgk ghi IV RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 19/8/2013 Ngày dạy: 24/9/2013 Tiết 3: Thực hành: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ( vê tay) I MỤC TIÊU - Biết cách xác định thành phần giới đất phương pháp đơn giản (vê tay) - Rèn luyện kỹ thực hành, hoạt động nhóm thảo luận nhóm - Có ý thức việc làm thực hành, cẩn thận làm thực hành phải bảo đảm an tồn lao động II.CHUẨN BỊ Giáo viên: - Mẫu đất, thước đo, lọ nhỏ đựng nước - Bảng chuẩn phân cấp đất Học sinh: - Xem trước thực hành - Chuẩn bị mẫu đất: đất cát, đất sét, đất thịt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ơn định lớp: Kiểm tra cũ: - Độ phì nhiêu đất gì? - Thành phần giới đất hình thành qua cấp hạt nào? Từ cấp hạt chia đất thành loại đất chính? Nội dung mới: Đặt vấn đề: Thành phần giới đất chia thành cấp hạt là: hạt cát, sét limon Tùy theo tỉ lệ hạt mà người ta chia đất thành loại đất sét, đất cát đất thịt Bài thực hành hơm nhằm xác định thành phần giới đất phương pháp vê tay HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Hoạt động 1: Chuẩn bị I Vật liệu dụng cụ cần thiết: - u cầu học sinh đọc to phần I SGK trang - Học sinh đọc to 10 - Học sinh lắng nghe tiến hành - Sau giáo viên hướng dẫn học sinh đặt mẫu đất vào giấy gói lại ghi phía bên ngồi: + Mẫu đất số + Ngày lấy mẫu + Nơi lấy mẫu + Người lấy mẫu - u cầu học sinh chia nhóm để thực hành Hoạt động 2: Nội dung thực hành - Giáo viên u cầu học sinh đem đất chuẩn bị đặt lên bàn - Giáo viên hướng dẫn làm thực hành Sau gọi học sinh đọc to học sinh làm theo lời bạn đọc bạn khác xem - u cầu học sinh xem bảng 1: Chuẩn phân cấp đất (SGK trang 11) từ xác định loại đất mà vê loại đất Hoạt động 3: Viết báo cáo Thực hành - u cầu học sinh thảo luận nhóm xác định mẫu nhóm đem theo - Sau u cầu nhóm báo cáo kết nhóm - u cầu học sinh nộp bảng mẫu thu hoạch ghi ngồi giấy - Học sinh làm theo lời giáo viên - Học sinh tiến hành làm theo - Học sinh quan sát học sinh đọc học sinh làm thực hành - Học sinh tiến hành thảo luận xác định - Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác bổ sung - Học sinh nộp bảng thu hoạch cho giáo viên Bảng thống kê mẫu đất: Mẫu đất Số Số Số Trạng thái đất sau vê Loại đất xác định …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Củng cố đánh giá thực hành: Giáo viên đánh giá mẫu đất mà học sinh thực hành HS Dọn dẹp khu vực thực hành: - Nhận xét chuẩn bị mẫu thái độ học tập học sinh - Dặn dò: Về nhà xem lại bài, sau nghiên cứu SGK IV RÚT KINH NGHIỆM: Ngµy so¹n: 20/8/2013 Ngày dạy: 28/8/2013 Tiết Thực hành: XÁC ĐỊNH ĐỘ PH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU I MỤC TIÊU - Biết cách xác định pH đất phương pháp so màu - Rèn luyện kỹ thực hành, hoạt động nhóm thảo luận nhóm - Có ý thức việc làm thực hành, cẩn thận làm thực hành phải bảo đảm an tồn lao động II CHUẨN BỊ Gio viên: - Mẫu đất, lọ nhỏ đựng nước - mẫu đất, thìa nhỏ - Một thang màu pH chuẩn, lọ chất thị màu tổng hợp Học sinh: - Xem trước bài thực hành - Chuẩn bị mẫu đất: đất cát, đất sét, đất thịt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ơn định lớp: Kiểm tra cũ: - Để giảm độ chua đất người ta làm gì? - Muốn nâng cao độ phì nhiêu đất cần phải làm gì? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Chuẩn bị I Vật liệu dụng cụ cần thiết: u cầu học sinh đọc to phần I SGK - Học sinh đọc to trang 12 - Sau giáo viên hướng dẫn học sinh đặt - Học sinh lắng nghe tiến hành ghi mẫu đất vào giấy gói lại ghi phía bên ngồi giấy ngồi: + Mẫu đất số + Ngày lấy mẫu + Nơi lấy mẫu + Người lấy mẫu - u cầu học sinh chia nhóm để thực - Học sinh làm theo lời giáo viên hành Hoạt động 2: Nội dung thực hành - Học sinh tiến hành làm theo - Giáo viên u cầu học sinh đem đất chuẩn bị đặt lên bàn - Giáo viên hướng dẫn làm thực hành Sau - Học sinh quan sát học sinh đọc gọi học sinh đọc to học sinh làm học sinh làm thực hành theo lời bạn đọc bạn khác xem u cầu học sinh đọc bước thực hành SGK trang 12, 13 So màu với thang màu pH chuẩn, phải làm lần Lần để chất - Các học sinh xem bảng quan sát thị vào, sau so màu lần 1, lát sau tiếp học sinh làm thực hành xác định tục để chất thị màu vào so màu lần loại đất 2, tương tự so màu lần 3, lần so màu phải có ghi lại lấy pH lần so màu cơng lại, lấy trung bình cộng làm pH chuẩn, sau xác định loại đất Hoạt động 3: Viết báo cáo Thực hành - Học sinh tiến hành thảo luận xác - u cầu học sinh thảo luận nhóm xác định định mẫu nhóm đem theo - Đại diện nhóm báo cáo, nhóm - Sau u cầu nhóm báo cáo kết khác bổ sung nhóm - Học sinh nộp bảng thu hoạch cho - u cầu học sinh nộp bảng mẫu thu giáo viên hoạch Bảng thống kê mẫu đất: Mẫu đất Độ pH Đất chua, kiềm, trung tính Mẫu số ……………………………… ……………………………… - So màu lần ……………………………… ……………………………… - So màu lần ……………………………… ……………………………… - So màu lần ……………………………… ……………………………… Trung bình ……………………………… ……………………………… Mẫu số ……………………………… ……………………………… - So màu lần ……………………………… ……………………………… - So màu lần ……………………………… ……………………………… - So màu lần ……………………………… ……………………………… Trung bình Củng cố đánh giá thực hành: Giáo viên đánh giá mẫu đất mà học sinh thực hành HS Dọn dẹp khu vực thực hành: - Nhận xét chuẩn bị mẫu thái độ học tập học sinh IV RÚT KINH NGHIỆM: Ngµy so¹n: 20/8/2013 Ngày dạy: 31/8/2013 Tiết 5: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT I MỤC TIÊU: - Giải thích lí cơng việc sử dụng đất hợp lí bảo vệ cảI tạo đất - Nêu biện pháp sử dụng đất hợp lí, bảo vệ, cảI tạo mà hình thành ý thức bảo vệ mơi trường đất, bảo vệ tài ngun thiên nhiên đất - Với loại đất, đề xuất biện pháp sử dụng hợp lí biện pháp bảo vệ cải tạo phù hợp mà hình thành tư kĩ thuật học sinh II ĐỒ DÙNG: GV: hình phóng to 3,4,5/sgk HS: Vở ghi, Sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: ? Thành phần giới đất ? Thế độ kiềm, độ chua đất - Gv nhận xét cho điểm kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ1: Xác định lí phải sử dụng đất hợp lí, cải tạo vả bảo vệ đất ? Đất cho trồng đạt xuất cao -Đủ nước, dinh dưỡng, khơng khí, khơng có chất độc ? Những loại đất sau giảm độ phì nhiêu khơng sử dụng tốt: Đất bạc màu, đất ven biển, đất phèn ? cần sử dụng đất hợp lí ? Vì cần bảo vệ cải tạo đất HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài 6: Bịên pháp sử dụng cảI tạo bảo vệ đất 1)Vì phải sử dụng đất hợp lí -Phải sử dụng đất hợp lí để trì độ phì nhiêu, ln cho xuất trồng cao -Cải tạo đất: Một số đất thiếu dinh nhiêu dưỡng,Đất tích tụphì chất có hại cho trồng -Cải tạo đất: (sơ đồ )   Đất phì nhiêu Giữ đất phì nhiêu Giữ đất phì nhiêu + xuất cao tiêu hố - Giảm khối lượng, độ khơ cứng thức ăn, khử độc - Dự trữ thức ăn vật ni nhằm giữ thức ăn lâu hỏng ln có đủ nguồn thức ăn cho vật ni Làm khơ - ủ xanh CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG CHĂN NI Ngày soạn:9/4/2013 Ngày dạy: 16/4/2013 Tiết: 46 BÀI 44: CHUỒNG NI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NI I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau giáo viên phải làm cho học sinh - Hiểu vai trò yếu tố cần có để chuồng ni hợp vệ sinh - Hiểu vai trò, biện pháp vệ sinh phòng bệnh chăn ni - Có ý thức bảo vệ mơi trường sinh thái II.Chuẩn bị thầy trò: - GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, chuẩn bị sơ đồ 10,11, hình 69, 70,71 - HS: Đọc SGK, xem trước sơ đồ hình vẽ III Tiến trình dạy học: Ổn định tổ chức: Hoạt động GV Hoạt động HS 2.Kiểm tra cũ: I Chuồng ni - Khơng kiểm tra Tầm quan trọng chuồng ni Tìm tòi phát kiến thức - Trả lời câu hỏi HĐ1: Tìm hiểu chuồng ni Câu e: Tất câu a Tìm hiểu vài trò chuồng ni GV: Nêu vai trò chuồng ni, theo em HS: Lấy ví dụ cho vai trò, khắc chuồng ni có vai trò sâu kiến thức vật ni? b Tìm hiểu chuồng ni hợp vệ sinh Tiêu chuẩn chuồng ni hợp vệ GV: Dùng sơ đồ 10 SGK u cầu học sinh sinh quan sát thấy yếu tố vệ sinh - Có yếu tố cấu thành vệ sinh chuồng chuồng ni ni: Nhiệt độ, độ ẩm, độ thơng thống, GV: u cầu học sinh làm tập điền khơng khí chuồng ni độ khuyết vào chiếu sáng Củng cố Bài tập GV: u cầu học sinh đọc phần ghi nhớ - Nhiệt độ, độ ẩm, độ thơng thống SGK - Chuồng ni hợp vệ sinh xây GV: Hệ thống lại học, nêu câu hỏi cho dựng, chọn địa điểm, hướng chuồng, học sinh trả lời để củng cố kiến thức chuồng, tường bao, mái che… Hướng dẫn nhà: - Về nhà học tiếp trả lời câu hỏi câu hỏi cuối Ngày soạn:14/4/2013 Ngày dạy: 18/4/2013 Tiết: 47 BÀI 44: CHUỒNG NI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NI ( t2) I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau giáo viên phải làm cho học sinh - Hiểu vai trò yếu tố cần có để chuồng ni hợp vệ sinh - Hiểu vai trò, biện pháp vệ sinh phòng bệnh chăn ni - Có ý thức bảo vệ mơi trường sinh thái II.Chuẩn bị thầy trò: - GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, chuẩn bị sơ đồ 10,11, hình 69, 70,71 - HS: Đọc SGK, xem trước sơ đồ hình vẽ III Tiến trình dạy học: Ổn định tổ chức: Hoạt động GV Hoạt động HS 2.Kiểm tra cũ: I Chuồng ni Tầm quan trọng chuồng ni ? Tầm quan trọng chuồng ni - Trả lời câu hỏi HĐ2.Tìm hiểu vệ sinh phòng bệnh Lấy ví dụ cho vai trò, khắc sâu trng chăn ni kiến thức GV: Hướng dẫn học sinh nêu ví dụ II Vệ sinh phònh bệnh minh hoạ để kết luận tầm quan trọng 1.Tầm quan trọng vệ sinh phòng vệ sinh chăn ni bệnh chăn ni GV: Trong chăn ni cần làm để vệ sinh - Vệ sinh chăn ni để phòng ngừa chăn ni? bệnh dịch sảy ra, bảo vệ sức khoẻ vật GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 11 nêu ni tăng xuất chăn ni khâu vệ sinh chuồng ni? HS: Thảo luận hình thành kiến thức GV: Nêu nội dung vệ sinh thân thể vật vệ sinh mơi trường sống vật ni ni HS: Trả lời Chú ý: Tắm trải vận động hợp lý? Củng cố Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh chăn ni GV: u cầu học sinh đọc phần ghi nhớ a.Vệ sinh mơi trường sống vật ni SGK - u cầu: Khí hậu chuồng, xây GV: Hệ thống lại học, nêu câu hỏi cho dựng chuồng ni, thức ăn, nước uống học sinh trả lời để củng cố kiến thức b Vệ sinh thân thể cho vật ni Thế chuồng ni hợp vệ sinh? - Vệ sinh thân thể cho vật ni vừa có tác dụng trì sức khoẻ sức sản xuất vật ni vừa có tác dụng làm quen huấn luyện để vật ni thục dễ chăm sóc, quản lý Hướng dẫn nhà: - Về nhà học trả lời câu hỏi câu hỏi cuối - Đọc xem trước 45 SGK chuẩn bị sơ đồ hình 12, 13 SGK Ngày soạn:21/4/2013 Ngày dạy: 25/4/2013 Tiết: 48 Bài 45: NI DƯỠNG VÀ CHĂM SĨC CÁC LOẠI VẬT NI I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau giáo viên phải làm cho học sinh - Hiểu biện pháp chủ yếu ni dưỡng chăm sóc đối vật ni non, vật ni đực giống, vật ni sinh sản - Có ý thức lao động cần cù chịu khó việc ni dưỡng, chăm sóc vật ni II.Chuẩn bị thầy trò: - GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, chuẩn bị sơ đồ 12,13SGK - HS: Đọc SGK, xem trước sơ đồ hình vẽ III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức: Hoạt động GV 2.Kiểm tra cũ: Hoạt động HS - Là nhà vật ni có ảnh hưởng tới Chuồng ni có vai trò sức khoẻ xuất chăn ni chăn ni? - Muốn chuồng ni hợp vệ sinh, xây Phải làm để chuồng ni hợp vệ sinh? dựng chuồng ni phải thực kỹ 3.Tìm tòi phát kiến thức thuật chọn địa điểm, hướng chuồng, chuồng, tường cao, mái che HĐ1.Tìm hiểu chăn ni vật ni I Chăn ni vật ni non non 1.Một số đặc điểm phát triển GV: u cầu học sinh quan sát hình 72 thể vật ni non SGK trả lời câu hỏi - Sự điều tiết thân nhiệt chưa hồn chỉnh GV: Cơ thể vật ni có đặc điểm - Chức hệ tiêu hố chưa hồn gì? chỉnh GV: Gợi ý cho học sinh lấy ví dụ từ vật - Chức miễn dịch chưa tốt ni gia đình 2.Ni dưỡng chăm sóc vật ni GV: u cầu học sinh đọc xếp non theo trình tự ni dưỡng đến chăm sóc - Vật ni mẹ tốt theo lứa tuổi - Giữ ẩm cho thể, cho bú sữa HĐ3.Tìm hiểu chăn ni vật ni - Tập cho vật ni non ăn sớm sinh sản - Cho vật ni vận động, giữ vệ sinh GV: Đặt vấn đề: Có hai giai đoạn phòng bệnh cho vật ni non định tới chất lượng sinh sản… II Chăn vật ni đực giống GV: Giới thiệu sơ đồ 13 SGK nhu VỀ NHÀ ĐỌC THÊM cầu dinh dưỡng vật ni sinh III.Chăm sóc vật ni sinh sản sản - Vật ni sinh sản có ảnh hưởng Củng cố: định chất lượng đàn vật ni GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ + Giai đoạn mang thai: Ni thai, ni SGK thể mẹ tăng trưởng, chuẩn bị cho tiết Hệ thống lại học trả lời câu hỏi củng sữa sau cố + Giai đoạn ni con: Tiết sữa ni con, Chăn ni vật ni non nào? ni thể mẹ, phục hồi thể sau Nhận xét, đánh giá học đẻ Hướng dẫn nhà: - Về nhà học trả lời tồn câu hỏi cuối - Đọc xem trước 46 SGK, nghiên cứu tài liệu liên quan Ngày soạn:30/4/2013 Ngày dạy: 2/5/2013 Tiết: 49 Bài 46 PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NI I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau giáo viên phải làm cho học sinh - Có ý thức lao động cần cù chịu khó việc phòng bệnh cho vật ni - Biết ngun nhân gây bệnh cho vật ni - Biết biện pháp chủ yếu để phòng, trị bệnh cho vật ni - Có ý thức lao động cần cù chịu khó việc ni dưỡng, chăm sóc vật ni II.Chuẩn bị thầy trò: - GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo - HS: Đọc SGK, liên hệ gia đình, địa phương III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức: Hoạt động GV Hoạt động HS 2.Kiểm tra cũ: HS1: Em cho biết mục đích - Chăn ni vật ni đực giống nhằm đạt biện pháp chăn ni đực giống khả phối giống phẩm chất tinh dịch HS2: Ni dưỡng vật ni sinh sản - Chăn ni vật ni sinh sản phải ý ni dưỡng, chăm sóc vệ sinh, cần ý vấn đề gì? sao? HĐ1: Tìm hiểu vật ni mắc vận động bệnh A/ phòng trị bệnh cho vật ni GV: Dùng phương pháp quy nạp để I Khái niệm bệnh diễn giải nêu ví dụ, phân tích, hình thành khái niệm bệnh - Vật ni bị bệnh chức sinh lý HS: Nêu ví dụ bệnh địa phương thể tác động yếu tố gây bệnh mà em biết làm giảm sút khả sản xuất giá trị HĐ2.Tìm hiểu ngun nhân gây rta kinh tế vật ni bệnh GV: Dùng sơ đồ cho học sinh quan sát II Ngun nhân gây bệnh hướng dẫn thảo luận - Có để phân loại bệnh GV: Có ngun nhân gây + Bệnh truyền nhiễm: Do vi sinh vật bệnh? ( Vi rút, vi khuẩn ) gây ra… GV: Ngun nhân bên ngồi gồm + Bệnh khơng truyền nhiễm: Do vật kí ngun nhân nào? sinh giun, sán, ve… gây khơng lây HĐ3.Tìm hiểu biện pháp lan thành dịch phòng trị bệnh cho vật ni GV: u cầu học sinh tìm biện pháp HS: Thảo luận biện pháp đúng, sai – hình thành kiến thức vào 3.Tìm tòi phát kiến thức III Phòng trị bệnh cho vật ni GV: Dùng hình 74 mơ tả tác dụng - Chăm sóc chu đáo loại vật ni vắc xin - Tiêm phòng đầy đủ loại vác xin Củng cố - Cho vật ni ăn đầy đủ chất dinh GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi dưỡng nhớ SGK - Vệ sinh mơi trường GV: Hệ thống lại bài, nêu câu hỏi củng - Báo cho cán thú y đến khám cố điều trị có triệu chứng bệnh, dịch bệnh vật ni Hướng dẫn nhà: - Về nhà học trả lời tồn câu hỏi SGK - Đọc xem trước 47 SGK Ngày soạn:8/5/2013 Ngày dạy: 9/5/2013 Tiết: 50 Bài 47 VẮC XIN PHỊNG TRỊ BỆNH CHO VẬT NI I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau giáo viên phải làm cho học sinh - Biết khái niệm tác dụng vác xin - Biết cách sử dụng vác xin để phòng bệnh cho vật ni - Có ý thức lao động cần cù chịu khó việc ni dưỡng, chăm sóc vật ni II Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức: Hoạt động GV Hoạt động HS 2.Kiểm tra cũ: Em cho biết mục đích biện phòng bệnh cho vật ni? Vắc xin phòng bệnh cho vật ni HĐ1.Tìm hiểu tác dụng vacxin I Tác dụng vác xin GV: Đặt vấn đề “ Các em có biết vác 1.Vác xin gì? xin khơng? nêu ý nghĩa SGK - Vác xin chế từ mầm bệnh ( Vi khuẩn vi rút ) gây mà ta muốn GV: Dùng hình vẽ 73 SGK u cầu phòng ngừa học sinh phân loại vác xin Vác xin phân làm hai loại GV: Thế vác xin chết vác xin - Bị làm yếu vác xin nhược độc nhược độc? - Bị giết chết vác xin chết GV: Dùng hình 74 mơ tả tác dụng Tác dụng vác xin vắc xin - Làm cho thể vật ni chống bệnh, khoẻ mạnh đáp ứng miễn dịch sử dụng vác xin HĐ2.Tìm hiểu cách bảo quản sử Bài tập: dụng vác xin - Vắc xin, Kháng thể, Tiêu diệt mầm bệnh, miễn dịch GV: Vắc xin cần phải bảo quản II Một số điều cần ý sử dụng nào? vắc xin Bảo quản GV: Hướng dẫn học sinh khắc sâu - Nhiệt độ thích hợp phải theo hướng số kiến thức sau: dẫn nhãn thc - Đã pha phải dùng Củng cố Sử dụng: GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi - Chỉ dùng vắc xin cho vật ni khoẻ nhớ SGK - Phải dùng vắc xin GV: Hệ thống lại bài, nêu câu hỏi củng - Dùng vắc xin xong phải theo dõi ni 2-3 cố Hướng dẫn nhà: - Về nhà học trả lời tồn câu hỏi SGK - Đọc xem trước 48 SGK, chuẩn bị nội dung ơn tập Ngày soạn:8/5/2013 Ngày dạy: 14/5/2013 Tiết: 51 ƠN TẬP HỌC KỲ II I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau giáo viên phải làm cho học sinh - Thơng qua ơn tập giúp học sinh củng cố kiến thức, kỹ học - Biết vận dụng vào cuốc sống, tăng thêm tình u lao động thích thú học tập - Có ý thức lao động cần cù chịu khó, xác, an tồn lao động II.Chuẩn bị thầy trò: - GV: Nghiên cứu SGK, chuẩn bị hệ thống câu hỏi đáp án cho tiết ơn tập kiến thức trọng tâm - HS: Đọc xem trước III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: HS trả lời - Khơng kiểm tra - Vật ni cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón ngun liệu sản xuất Tìm tòi phát kiến thức GV: Nêu câu hỏi, học sinh trả lời ( Sau - Được gọi la giống vật ni thảo luận theo nhóm học tập, vật ni có nguồn gốc, có đặc điểm chung, có tính di truyền ổn định, đạt số tổng hợp kiểm tra, ghi lượng cá thể định Hệ thống câu hỏi Câu1: em nêu vai trò giống - Khơng đồng đều, theo giai đoạn, theo chăn ni, điều kiện để cơng chu kỳ - Phương pháp chọn phối: Chọn nhận giống vật ni? giống, khác giống Câu 2: Đặc điểm sinh trưởng - Phương pháp nhân giống chủng: Con bố + mẹ giống phát dục vật ni? Câu3: Các phương pháp chọn phối - Cho ăn thức ăn tốt đủ, vật ni cho nhiều sản phẩm chăn ni chống nhân giống chủng vật ni? bệnh tật Câu 4: Vai trò thức ăn vật - Chế biến làm tăng mùi vị, tính ngon miệng để vật ni ăn nhiều, dễ tiêu ni? hố, giảm khối lượng, độ thơ cứng, khử độc hại Câu 5: Cho biết mục đích chế biến - Dự trữ nhằm giữ thức ăn lâu, có đủ nguồn thức ăn liên tục dự trữ thức ăn vật ni? - Các phương pháp chế biến thức ăn: vật Câu 6: Cho biết số phương pháp lý, hố học, sinh vật học dự trữ thức ăn? - Phương pháp dự trữ: Khơ, ủ tươi - Chuồng ni nhà vật ni, Câu 7: Vai trò chuồng ni, muốn chuồng ni hợp vệ sinh phải có nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, độ chiếu sáng chuồng ni hợp vệ sinh? phù hợp, lượng khí độc - Vật ni bị bệnh có dối loạn chức Câu 8: Khi vật ni bị bệnh? sinh lý thể dối loạn Ngun nhân sinh bệnh vật ni? yếu tố gây bệnh, bao gồm yếu tố bên yếu tố bên ngồi Câu 9: Vác xin gì? cho biết tác dụng - Vắc xin chế phẩm sinh học, chế vác xin điểm cần ý sử từ mầm bệnh gây bệnh dụng vắc xin - Vắc xin tạo cho thể có khả miễn dịch Câu 10: Rừng sau trồng khơng - Khi sử dụng vắc xin phải kiểm tra tính chăm sóc gây hậu gi? chất vắc xin, tn theo dẫn Củng cố: sử dụng GV: Tóm tắt lại kiến thức trọng tâm - Khơng có rừng phòng hộ, rừng khơng học phát triển, gây xói mòn Hướng dẫn nhà: - Về nhà học trả lời câu hỏi SGK phần ơn tập để sau kiểm tra Ngày soạn:12/5/2013 Ngày dạy: 16/5/2013 Tiết 52 KIỂM TRA CUỐI NĂM I Mục tiêu: - Nhằm đánh giá mức độ khả tiếp thu, tái kiến thức HS - Rèn cho HS tính độc lập, tự giác cơng việc II Các hoạt động dạy học: Ổn định Nội dung kiểm tra I) Ma trận đề kiểm tra: Chủ đề/Nội dung kiến thức Khai thác bảo vệ rừng Số câu hỏi Số điểm Vai trò vài nhiệm vụ ngành chăn nuôi Số câu hỏi Số điểm Mức độ nhận thức Thơng hiểu Vận dụng Nhận biết Cộng Biết mục đích bảo vệ rừng biện pháp bảo vệ rừng 2,0 Biết vai trò nhiệm vụ ngành chăn nuôi nước ta 2,0 1 2,5 2,5 Biết tiêu chuẩn chuồng nuôi Chuồng nuôi Số câu hỏi Số điểm 1 2,5 2,5 Biết bệnh vật nuôi, nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi Biết nhận dạng dấu hiệu số bệnh cho vật nuôi Số câu hỏi Số điểm 1 Tổng số câu Tổng số điểm Bệnh vật nuôi 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5 câu 10 điểm II)ĐỀ BÀI Câu Bảo vệ rừng nhằm mục đích ? Cho biết biện pháp bảo vệ rừng? Câu 2: Cho biết vai trò nhiệm vụ ngành chăn nuôi nước ta? Câu 3.Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh? Câu 4.Thế bệnh vật nuôi ?Cho biết nguyên nhân sinh bệnh cho vật nuôi ? III)ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu ĐÁP ÁN Bảo vệ rừng nhằm mục đích: - Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng có - Tạo điền kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho Câu sản lượng cao chất lượng tốt (2,5 đ) Biện pháp: - Ngăn chặn cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng - Kinh doanh rừng, đất rừng phải Nhà nước cho phép - Chủ rừng Nhà nước phải có kế hoạch phòng chóng cháy rừng 1.Vai trò ngành chăn nuôi: - Cung cấp thực phẩm - Cung cấp sức kéo - Cung cấp phân bón Câu - Cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất (2 ,5đ) khác Nhiệm vụ phát triển ngành chăn nuôi nước ta : _ Phát triển chăn nuôi toàn diện _ Đẩy mạnh chuyển giao tiến kỹ thuật vào sản xuất _ Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu quản lý ĐIỂM 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5đ - Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh: Nhiệt độ thích hợp; Độ ẩm: 60-75% ; Độ thông thoáng tốt; Độ chiếu sáng thích hợp; Không khí khí độc Câu - Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh, xây chuồng (2,5 đ) nuôi phải thực kó thuật chọn đòa điểm, hướng chuồng, chuồng, tường bao, mái che bố trí thiềt bò khác - Vật ni bị bệnh có rối loạn chức sinh lí thể tác động yếu tố gây bệnh - Ngun nhân sinh bệnh cho vật nuôi bao gồm yếu tố bên bên ngồi Câu + Yếu tố bên : di truyền + Các yếu tố bên :môi trường sống (2,5 đ) vật nuôi vật nuôi bò chấn thương, ngộ độc, ký sinh trùng, vi khuẩn, vi rút, + Bệnh có loại : Bệnh truyền nhiễm Bệnh khơng truyền nhiễm 1,5 đ 1,0 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài giảng điện tử THCS 17, Giáo án bài giảng điện tử THCS 17, Giáo án bài giảng điện tử THCS 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay