tiết 24 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

15 185 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 10:03

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ CÁC EM VỀ THAM DỰ TIẾT HỌC Người thực hiện: Hoàng Như Quỳnh Đơn vị: Trường THCS Bản Ngoại NHẮC LẠI KIẾN THỨC Điền vào chỗ chấm để phát biểu đúng? Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) đường thẳng : b - Cắt trục tung điểm có tung độ ……… - Song song với đường thẳng … ……………………nếu y = ax - Trùng với đường thẳng ……………………nếu b = y = ax b≠0 Áp dụng:- Đường thẳng y = 2x + song song với đường thẳng ……… y = 2x - Đường thẳng y = 2x - song song với đường thẳng ………… 2.Cách vẽ đồ thị y = ax + b Cho x= Cho y=0 ) (a ≠ y = 2x b≠0 b A ( ….;…) thuộc trục tung Oy b ⇒ yđược = điểm ……ta b b ⇒ x = … ta được− điểm B ( …;… ) thuộc trục hoành − Ox a a Đồ thị hàm số y = ax + b đường thẳng…………………… AB Vậy thì hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) đường thẳng y = a’x + b’ (a’≠0) song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? NHẮC LẠI KIẾN THỨC Điền vào chỗ chấm để phát biểu ? Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) đường thẳng : - Cắt trục tung điểm có tung độ ……b… b≠0 - Song song với đường thẳng … y = ax ……nếu - Trùng với đường thẳng …… y = ax ……nếu b = Áp dụng: - Đường thẳng y = 2x + song song với đường thẳng y =2x - Đường thẳng y = 2x - song song với đường thẳng y = 2x Cách vẽ đồ thị y = ax + b Cho x= Cho y=0 ⇒tayđược = bđiểm A b ⇒ xta=được − điểm B ( a Đồ thị hàm số y = ax + b đường thẳng ) (a ≠ b≠0 ( ; b) thuộc trục tung Oy ; 0) thuộc trục hoành Ox − AB b a y = 2x + y y = 2x y = 2x - -1,5 -2 O -1 -1 -2 x Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Cho hai đường thẳng +b 23 +b ’ 2x + - a’x y= '  a = a  ' ( d ) P( d ) ⇔  ' b ≠ b '  a = a  ' ( d) ≡ ( d ) ⇔  ' b = b y= ax (d’): y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) y= y= 3 y (a ≠ 0) 2x + (d): y = ax + b -1,5 -2 -1 O -1 -2 (d) -3 (d’) x Bài tập 1: Đường thẳng song song với đường thẳng y = 3x – là: A A B B C C D D y = 7x - y = 2016 + 3x Rất tiếc! sai ĐÚNG y = 3x + ĐÚNG y = -3x + Rất tiếc! sai Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Hai đường thẳng ?2 Tìm cặp đường thẳng cắt (d): y = ax + b (a ≠ 0) đường thẳng sau: (d’): y = a’x + b’ (a’≠ 0) (d1): y = 0,5x + 2; (d2): y = 0,5x - 1; a = a’ (d3): y = 1,5x + (d) // (d’) ⇔ b ≠ b’ (d) ≡ a = a’ (d’ ) ⇔ b = b’ Giải: Các cặp đường thẳng cắt là: 1) (d1): y = 0,5x + (d3): y = 1,5x + (d) cắt (d’) ⇔ a ≠ a’ 2) (d2): y = 0,5x - (d3): y = 1,5x + Chú ý : Khi a≠ a’ b=b’ thì hai đường thẳng có cùng tung độ gốc đó chúng cắt điểm trục tung có tung độ b Hai đường thẳng y=1,5x+2 y= 0,5x+2 cắt có cùng tung độ gốc đó chúng cắt điểm trục tung có tung độ y=1,5x+2 N BÀI TẬP Cho đường thẳng: (d1): y = 2x + 1; (d2): y = - x + 1; (d3): y = 2x - Không vẽ đường thẳng đó, cho biết chúng có vị trí đối với Giải: ( d1 ) cắt ( d2 ) ( d1 ) P( d3 ) ( d2 ) cắt ( d3 ) BÀI TOÁN ÁP DỤNG: Cho hai hàm số bậc y = 2mx + y = (m+1)x + Tìm giá trị của m để đồ thị hai hàm số cho là: a) Hai đường thẳng cắt nhau; b) Hai đường thẳng song song với * Phân tích: - Hàm số y = 2mx + có hệ số a = … b = … - Hàm số y = (m+1)x + có hệ số a’ = …… b’= … - Điều kiện để hai hàm số cho hàm số bậc nhất: - Đồ thị của hai hàm số cho cắt - Đồ thị của hai hàm số cho song song với '  a = a  ' b ≠ b   2m m+1 a ≠  a ' ≠ a ≠ a' Cho Hai đường thẳng (d ) y = ax + b ( a ≠ 0) (d’ ) y= a’x+ b’ (a’ ≠ 0) a = a’ (d) // ( d’) b ≠ b’ (d ) ≡ a = a’ ( d’) (d ) cắt (d’) b = b’ a ≠ a’ Hướng dẫn học nhà  Ghi nhớ điều kiện hệ số để hai đường thẳng song song, trùng nhau, cắt Bài tập : 20,21,22 (SGK) 18,19 (SBT) 14 BÀI HỌC TỚI ĐÂY LÀ KẾT THÚC CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE, CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ... 1: Đường thẳng song song với đường thẳng y = 3x – là: A A B B C C D D y = 7x - y = 2016 + 3x Rất tiếc! sai ĐÚNG y = 3x + ĐÚNG y = -3x + Rất tiếc! sai Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG... 0) đường thẳng : - Cắt trục tung điểm có tung độ ……b… b≠0 - Song song với đường thẳng … y = ax ……nếu - Trùng với đường thẳng …… y = ax ……nếu b = Áp dụng: - Đường thẳng y = 2x + song song với đường. .. hoành Ox − AB b a y = 2x + y y = 2x y = 2x - -1,5 -2 O -1 -1 -2 x Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Cho hai đường thẳng +b 23 +b ’ 2x + - a’x y= '  a = a  ' ( d ) P( d ) ⇔ 
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 24 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, tiết 24 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, tiết 24 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn