PPCT KHTN 6

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lớp mô hình trường học (Kèm theo Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 Bộ GDĐT) I Khung phân phối chương trình Hướng dẫn chung Khung phân phối chương trình (PPCT) quy định thời lượng dạy học cho phần chương trình, áp dụng cho lớp mô hình trường học mới, từ năm học 2015-2016 Thời lượng quy định Khung PPCT áp dụng cho trường tổ chức dạy học buổi/ngày Tiến độ thực chương trình đảm bảo kết thúc học kì kết thúc năm học thống nước Căn Khung PPCT, trường xây dựng thực kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường Các trường có điều kiện dạy học buổi/ngày điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp Khung phân phối chương trình Cả năm Học kì Học kì Số tuần Phần thực Tổng chung 35 105 14 18 54 14 17 51 Sốtiết Sinh học 47 28 19 Vật lí 28 28 Hóa học 8 Kiểm tra, Dự phòng 4 Kết thúc Học kì 1: Chủ đề Cây xanh/ Bài 17.Vai trò xanh II Gợi ý phân phối chương trình chi tiết TT 10 Tên bài/chủ đề Chủ đề Mở đầu môn khoa học tự nhiên (7 tiết) Bài Mở đầu Bài Dụng cụ thí nghiệm an toàn thí nghiệm Chủ đề Các phép đo kĩ thí nghiệm (7 tiết) Bài Đo độ dài, thể tích, khối lượng Bài Làm quen với thí nghiệm thực hành khoa học Chủ đề Trạng thái vật chất (8 tiết) Bài Chất tính chất chất Bài Nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất Chủ đề Tế bào (7 tiết) Số tiết 4 4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Bài Tế bào – Đơn vị sống Bài Các loại tế bào Bài Sự lớn lên phân chia tế bào Chủ đề Đặc trưng thể sống (2 tiết) Bài 10 Đặc trưng thể sống Chủ đề Cây xanh (19 tiết) Bài 11 Cơ quan sinh dưỡng xanh Bài 12 Trao đổi nước dinh dưỡng khoáng xanh Bài 13 Quang hợp xanh Bài 14 Hô hấp xanh Bài 15 Cơ quan sinh sản xanh Bài 16 Sự sinh sản xanh Bài 17 Vai trò xanh Chủ đề Nguyên sinh vật động vật (16 tiết) Bài 18 Nguyên sinh vật Bài 19 Động vật không xương sống Bài 20 Động vật có xương sống Bài 21 Quan hệ động vật người Chủ đề Đa dạng sinh học (3 tiết) Bài 22 Đa dạng sinh học Chủ đề Nhiệt tác động sinh vật (14 tiết) Bài 23 Sự co dãn nhiệt chất rắn, chất lỏng chất khí Bài 24 Nhiệt độ Đo nhiệt độ Bài 25 Sự chuyển thể chất Bài 26 Nhiệt độ với đời sống sinh vật Chủ đề 10 Lực máy đơn giản (14 tiết) Bài 27 Chuyển động Vận tốc chuyển động Bài 28 Lực Tác dụng lực Bài 29 Trọng lực Bai 30 Lực đàn hồi Bài 31 Lực ma sát Bài 32 Máy đơn giản 2 2 3 4 3 2 III Một số vấn đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu trưởng phê duyệt - Số tiết lại (08 tiết) giáo viên sử dụng để ôn tập, kiểm tra, bổ sung số tiết khó, dài dự phòng để bù - Nên xếp dạy học chủ đề (phân môn sinh học, vật lí, hóa học) cách hợp lí, không thiết phải xếp thời khóa biểu tuần có số tiết Tổ/nhóm chuyên môn vào gợi ý thời lượng bài, chủ đề mạch kiến thức, phối hợp với tổ/nhóm chuyên môn liên quan để đề xuất với hiệu trưởng định xếp thời khóa biểu cho phù hợp với điều kiện thực tế Về tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá - Lựa chọn thực cách linh hoạt, sáng tạo phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực theo chuỗi hoạt động học học sách Hướng dẫn học; ý vận dụng phương pháp kĩ thuật dạy học mang đặc thù môn như: dạy học giải vấn đề, dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột, dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học, dạy học theo phương pháp thực nghiệm, dạy học theo dự án, dạy học theo hợp đồng - Chủ động, sáng tạo việc điều chỉnh, phát triển tài liệu hướng dẫn học để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhà trường khả học sinh tình dạy học cho phù hợp hiệu (dạy học thông qua trải nghiệm thực tế sở sản xuất, nhà máy, nông trường, khu du lịch, di sản, bảo tồn thiên nhiên, phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu, sử dụng lượng, nước, tài nguyên tiết kiệm hiệu ) - Khai thác, bổ sung sử dụng có hiệu thiết bị dạy học tài liệu bổ trợ đặc thù môn hoạt động học tự làm thiết bị dạy học (tranh ảnh, mẫu vật, đồ dùng thí nghiệm, phần mềm dạy học ), xây dựng phiếu học tập, tư liệu bổ trợ - Việc kiểm tra, đánh giá thực theo hướng dẫn Bộ GDĐT Trong trình kiểm tra, đánh giá cần xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể để thống tổ/nhóm chuyên môn với loại hình đánh giá sau đây: + Đánh giá thông qua sản phẩm học tập + Đánh giá thông qua báo cáo kết thí nghiệm thực hành + Đánh giá thông qua kết viết khoa học + Đánh giá thông qua dự án học tập (vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề thực tiễn)./ ...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Bài Tế bào – Đơn vị sống Bài Các loại tế bào Bài... hợp xanh Bài 14 Hô hấp xanh Bài 15 Cơ quan sinh sản xanh Bài 16 Sự sinh sản xanh Bài 17 Vai trò xanh Chủ đề Nguyên sinh vật động vật ( 16 tiết) Bài 18 Nguyên sinh vật Bài 19 Động vật không xương... dãn nhiệt chất rắn, chất lỏng chất khí Bài 24 Nhiệt độ Đo nhiệt độ Bài 25 Sự chuyển thể chất Bài 26 Nhiệt độ với đời sống sinh vật Chủ đề 10 Lực máy đơn giản (14 tiết) Bài 27 Chuyển động Vận tốc
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT KHTN 6 , PPCT KHTN 6 , PPCT KHTN 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay