PPCT HDGD

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Lớp mô hình trường học (Kèm theo Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 Bộ GDĐT) I Khung phân phối chương trình Hướng dẫn chung Khung phân phối chương trình (PPCT) quy định thời lượng dạy học cho phần chương trình, áp dụng cho lớp mô hình trường học mới, từ năm học 2015-2016 Thời lượng quy định Khung PPCT áp dụng cho trường tổ chức dạy học buổi/ngày Tiến độ thực chương trình đảm bảo kết thúc học kì kết thúc năm học thống nước Căn Khung PPCT, trường xây dựng thực kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường Các trường có điều kiện dạy học buổi/ngày điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp Khung phân phối chương trình Cả năm Học kì Học kì Số tuần thực Tổng Phân môn Âm nhạc 35 18 17 140 72 68 33 17 16 Số tiết Phân môn Phân môn Mĩ thuật Thể dục 32 16 16 62 34 28 Kiểm tra, dự phòng 13 2.1 Phân môn Âm nhạc Kết thúc Học kì Học sinh học xong chủ đề (Âm nhạc dân tộc), có ôn tập chủ đề Học kì có tiết kiểm tra học kì Nội dung hình thức kiểm tra giáo viên chọn Kết thúc Học kì Học sinh học xong chủ đề (Đoàn kết), có ôn tập chủ đề Học kì có tiết kiểm tra cuối năm Nội dung hình thức kiểm tra giáo viên chọn 2.2 Phân môn Mĩ thuật Kết thúc Học kì Học sinh học xong chủ đề (Tinh hoa mĩ thuật truyền thống người Việt - I ), có tiết kiểm tra đánh giá trưng bày kết học tập cuối học kì 1 Kết thúc Học kì Học sinh học xong chủ đề (Mùa xuân quê hương), có tiết trưng bày kết học tập cuối năm học sinh Giáo viên sử dụng kết tiết trưng bày để đánh giá học sinh cuối năm 2.3 Phân môn Thể dục Kết thúc Học kì Học sinh học xong chủ đề Bật nhảy (dành tiết 5) để kiểm tra học kì (do giáo viên chọn nội dung) Kết thúc Học kì Học sinh học hết chủ đề Thể thao tự chọn có tiết kiểm tra cuối năm (do giáo viên chọn nội dung), kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực II Gợi ý phân phối chương trình chi tiết Phân môn Âm nhạc TT Tên bài/chủ đề Số tiết Tập hát Quốc ca Chủ đề Hòa bình Chủ đề Quê hương 4 Chủ đề Mái trường Chủ đề Âm nhạc dân tộc Chủ đề Niềm vui tuổi thơ Chủ đề Biết ơn thầy cô Chủ đề Tình bạn Chủ đề Đoàn kết Phân môn Mĩ thuật TT Tên bài/chủ đề Số tiết Chủ đề Tìm hiểu kiến thức Chủ đề Tinh hoa mĩ thuật cổ đại Chủ đề Trang trí với đời sống Chủ đề Tinh hoa mĩ thuật truyền thống người Việt (I) Chủ đề Vẽ đồ vật gia đình Chủ đề Tinh hoa mĩ thuật truyền thống người Việt (II) Chủ đề Chữ đời sống Chủ đề Mùa xuân quê hương Phân môn Thể dục TT Tên bài/chủ đề Số tiết Lợi ích, tác dụng Thể dục thể thao 2 Đội hình đội ngũ Thể dục phát triển chung Chạy ngắn 10 Bật nhảy Chạy bền Đá cầu 10 Thể thao tự chọn 14 III Một số vấn đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu trưởng phê duyệt - Số tiết lại (13 tiết) giáo viên sử dụng để kiểm tra, bổ sung số tiết khó, dài dự phòng để bù giờ: Phân môn Âm nhạc có tiết, phân môn Mĩ thuật có tiết Riêng phân môn Thể dục dành tiết để kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực - Nên xếp dạy học phân môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục cách hợp lí, không thiết phải xếp thời khóa biểu tuần có số tiết Tổ/nhóm chuyên môn vào gợi ý thời lượng bài, chương mạch kiến thức, phối hợp với tổ/nhóm chuyên môn liên quan để đề xuất với hiệu trưởng định xếp thời khóa biểu cho hợp lí Về tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá - Lựa chọn thực cách linh hoạt, sáng tạo phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực theo chuỗi hoạt động học học tài liệu hướng dẫn giáo viên; ý vận dụng kĩ thuật dạy học mang đặc thù môn 3 như: dạy học theo dự án, dạy học theo lớp với dạy học theo nhóm, theo cặp cá nhân học sinh, tạo điều kiện phát huy vai trò tích cực, chủ động học sinh; kết hợp dạy học lớp, thực địa, trải nghiệm thực tế di sản, di tích, bảo tàng, làng nghề, - Chủ động, sáng tạo việc điều chỉnh, phát triển tài liệu hướng dẫn giáo viên để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhà trường khả học sinh như: Phân môn Thể dục dạy liền tiết cần phải giảm lượng vận động cho phù hợp với thể lực học sinh Chủ đề Chạy bền (4 tiết) chủ yếu hướng dẫn tổ chức cho học sinh hình thành kiến thức kĩ rèn luyện sức bền, để rèn luyện sức bền cần thực vào phần cuối chủ đề theo hình thức: Đá cầu bền, Nhảy dây bền, Chạy địa hình tự nhiên - Khai thác, bổ sung sử dụng có hiệu thiết bị dạy học tài liệu bổ trợ đặc thù môn hoạt động học: tranh, ảnh, đồ, băng hình, băng tiếng, nhạc cụ (phân môn Âm nhạc), tranh, ảnh, đồ vật, mẫu vẽ (phân môn Mĩ thuật) Các phương pháp kĩ thuật dạy học nêu lựa chọn phù hợp với trình độ, khả nhận thức học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Việc kiểm tra, đánh giá thực theo hướng dẫn Bộ GDĐT, ý đến đặc thù môn + Phân môn Âm nhạc Mĩ thuật: Kết hợp đánh giá thường xuyên (sự tiến học sinh trình học) kiểm tra, đánh giá định kì Tăng cường kiểm tra thực hành, kiểm tra theo nhóm cá nhân Nội dung hình thức kiểm tra giáo viên lựa chọn cho phù hợp hiệu + Phân môn Thể dục: Kết hợp đánh giá thường xuyên (sự tiến học sinh trình học) kiểm tra, đánh giá định kì Đánh giá xếp loại thể lực học sinh theo hướng dẫn Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 Bộ GDĐT, giáo viên sử dụng kết đánh giá để theo dõi phát triển thể lực học sinh Về tài liệu - Tài liệu hướng dẫn giáo viên hoạt động giáo dục lớp (Âm nhạc, Mĩ thuật Thể dục) tài liệu dùng cho giáo viên (học sinh không dùng tài liệu này) - Phân môn Âm nhạc Mĩ thuật theo Mô hình trường học có Tài liệu hướng dẫn giáo viên (không có sách hướng dẫn cho học sinh) Vì vậy, học sinh sử dụng Sách giáo khoa Âm nhạc Mĩ thuật hành để làm tài liệu học tập - Phân môn Thể dục: Chủ đề Thể thao tự chọn (chọn chủ đề thời lượng 14 tiết), sử dụng chủ đề khác tài liệu (chọn môn thể thao mạnh phổ biến địa phương) phải biên soạn đảm bảo thời lượng, xác định mục tiêu, nội dung vừa sức với học sinh đảm bảo an toàn, tính giáo dục./ 4 5 ... đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT HDGD , PPCT HDGD , PPCT HDGD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay