Phu luc kem CV danh gia THM ve NL va PC HS

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:19

Phụ lục CÁC BIỂU HIỆN PHẨM CHẤT CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ (Kèm theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH, ngày 10 tháng năm 2015) Phẩm chất Biểu thươngyêu1 Sống a) Yêu Tổ quốc: Có ý thức tìm hiểu gìn giữ truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam; quan tâm đến kiện trị, thời bật địa phương, nước quốc tế b) Giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình Việt Nam: Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ thành viên gia đình; giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ; thực trách nhiệm gia đình c) Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hoá quê hương, đất nước: Tôn trọng, giữ gìn tuyên truyền, nhắc nhở người khác giữ gìn di sản văn hoá quê hương, đất nước d) Tôn trọng văn hoá giới: Tôn trọng dân tộc, quốc gia văn hoá giới đ) Nhân ái, khoan dung: Phản đối ác, xấu, phê phán tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực; tích cực tham gia hoạt động tập thể, xã hội; sẵn sàng cộng tác với người xung quanh; tôn trọng khác biệt người e) Yêu thiên nhiên: Có ý thức tìm hiểu sẵn sàng tham gia hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối hành vi phá hoại thiên nhiên a) Trung thực: Phê phán hành vi gian dối học tập sống Sống tự chủ b) Tự trọng: Cư xử mực làm tròn nhiệm vụ c) Tự lực: Chủ động, tích cực học hỏi để thực công việc hàng ngày thân học tập sống; phê phán hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại d) Chăm chỉ, vượt khó: Siêng học tập lao động; ý thức thuận lợi, khó khăn học tập sinh hoạt thân chủ động khắc phục vượt qua nhiệm3 Sống trách đ) Tự hoàn thiện: Có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện thân theo giá trị xã hội a) Tự nguyện: Không đổ lỗi cho người khác, có ý thức tìm cách khắc phục hậu gây ra; quan tâm đến công việc chung b) Chấp hành kỷ luật: Tìm hiểu chấp hành quy định chung tập thể cộng đồng; tránh hành vi vi phạm kỷ luật c) Tuân thủ pháp luật: Tôn trọng tuân thủ quy định pháp luật d) Bảo vệ nội quy, pháp luật: Phê phán hành vi trái quy định nội quy, pháp luật Phụ lục CÁC BIỂU HIỆN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ (Kèm theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH, ngày 10 tháng năm 2015) Năng lực thẩm mỹ Năng lực giải vấn đề sáng tạo Năng lực tự học Năng lực Biểu a) Xác định mục tiêu học tập: Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động; tự đặt mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực b) Lập kế hoạch thực cách học: Lập thực kế hoạch học tập; thực cách học: Hình thành cách ghi nhớ thân; phân tích nhiệm vụ học tập để lựa chọn nguồn tài liệu đọc phù hợp: đề mục, đoạn sách giáo khoa, sách tham khảo, Internet; lưu giữ thông tin có chọn lọc ghi tóm tắt, đồ khái niệm, bảng, từ khoá; ghi giảng giáo viên theo ý chính; tra cứu tài liệu thư viện c) Đánh giá điều chỉnh việc học: Nhận điều chỉnh sai sót, hạn chế thân giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm hỗ trợ người khác gặp khó khăn học tập a) Phát làm rõ vấn đề: Phân tích tình học tập; phát nêu tình có vấn đề học tập b) Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Xác định biết tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất giải pháp giải vấn đề c) Thực đánh giá giải pháp giải vấn đề: Thực giải pháp giải vấn đề nhận phù hợp hay không phù hợp giải pháp thực d) Nhận ý tưởng mới: Xác định làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác đ) Hình thành triển khai ý tưởng mới: Phát yếu tố mới, tích cực ý kiến người khác; hình thành ý tưởng dựa nguồn thông tin cho; đề xuất giải pháp cải tiến hay thay giải pháp không phù hợp; so sánh bình luận giải pháp đề xuất e) Tư độc lập: Đặt câu hỏi khác vật, tượng; ý lắng nghe tiếp nhận thông tin, ý tưởng với cân nhắc, chọn lọc; quan tâm tới chứng nhìn nhận, đánh giá vật, tượng; đánh giá vấn đề, tình góc nhìn khác a) Nhận đẹp: Có cảm xúc kiến cá nhân trước tượng tự nhiên, đời sống xã hội nghệ thuật b) Diễn tả, giao lưu thẩm mỹ: Giới thiệu được, tiếp nhận có chọn lọc thông tin trao đổi biểu đẹp tự nhiên, đời sống xã hội, nghệ thuật tác phẩm mình, người khác c) Tạo đẹp: Diễn tả ý tưởng theo chủ đề sáng tác, sử dụng công cụ, kỹ thuật vật liệu sáng tác phù hợp sáng tác mỹ thuật a) Sống thích ứng hài hòa với môi trường: Nêu sở khoa học chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh, bảo vệ sức khoẻ; tự vệ sinh cá nhân cách, lựa chọn cách ăn, mặc, hoạt động phù hợp với thời tiết đặc điểm phát triển thể; thực hành giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, không ô nhiễm Năng lực thể chất Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác b) Rèn luyện sức khoẻ thể lực: Thường xuyên, tự giác tập luyện thể dục, thể thao; lựa chọn tham gia hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với tăng tiến sức khoẻ, thể lực, điều kiện sống học tập thân cộng đồng c) Nâng cao sức khoẻ tinh thần: Lạc quan biết cách thích ứng với điều kiện sống, học tập, lao động thân; có khả tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân, chia sẻ, cảm thông với người tham gia cổ vũ động viên người khác a) Sử dụng tiếng Việt: - Đọc lưu loát ngữ điệu; đọc hiểu nội dung chi tiết đọc có độ dài vừa phải, phù hợp với tâm lí lứa tuổi; phản hồi văn đọc cách tương đối hiệu quả; bước đầu có ý thức tìm tòi, mở rộng phạm vi đọc…; - Viết dạng văn chủ đề quen thuộc cá nhân ưa thích (bằng chữ viết tay đánh máy, biết kết hợp ngôn ngữ với hình ảnh, đồ thị… minh họa); Biết tóm tắt nội dung văn, câu chuyện ngắn; trình bày cách thuyết phục quan điểm cá nhân…; - Có vốn từ vựng tương đối phong phú cho học tập giao tiếp hàng ngày; sử dụng tương đối linh hoạt có hiệu kiểu câu khác nhau; nói rõ ràng, mạch lạc, tự tin ngữ điệu; kể câu chuyện ngắn, đơn giản chủ đề khác nhau; trình bày nội dung chủ đề thuộc chương trình học tập; biết trình bày bảo vệ quan điểm, suy nghĩ mình; kết hợp lời nói với động tác thể phương tiện hỗ trợ khác…; - Nghe hiểu nội dung hay nội dung chi tiết đối thoại, chuyện kể, lời giải thích, thảo luận; có thái độ tích cực nghe; có phản hồi phù hợp, b) Sử dụng ngoại ngữ: Đạt lực bậc ngoại ngữ c) Xác định mục đích giao tiếp: Bước đầu biết đặt mục đích giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp d) Thể thái độ giao tiếp: Khiêm tốn, lắng nghe tích cực giao tiếp; nhận bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ đối tượng giao tiếp đ) Lựa chọn nội dung phương thức giao tiếp: Diễn đạt ý tưởng cách tự tin; thể biểu cảm phù hợp với đối tượng bối cảnh giao tiếp a) Xác định mục đích phương thức hợp tác: Chủ động đề xuất mục đích hợp tác giao nhiệm vụ; xác định loại công việc hoàn thành tốt hợp tác theo nhóm với quy mô phù hợp b) Xác định trách nhiệm hoạt động thân: Biết trách nhiệm, vai trò nhóm ứng với công việc cụ thể; phân tích nhiệm vụ nhóm để nêu hoạt động phải thực hiện, tự đánh giá hoạt động đảm nhiệm tốt để tự đề xuất cho nhóm phân công c) Xác định nhu cầu khả người hợp tác: Nhận biết đặc điểm, khả thành viên kết làm việc nhóm; dự kiến phân công thành viên nhóm công việc phù hợp d) Tổ chức thuyết phục người khác: Chủ động gương mẫu hoàn thành phần việc giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; chia sẻ khiêm tốn học hỏi thành viên nhóm Năng lựctính toán đ) Đánh giá hoạt động hợp tác: Biết dựa vào mục đích đặt để tổng kết hoạt động chung nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót cá nhân nhóm a) Sử dụng phép tính đo lường bản: Sử dụng phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, khai căn) học tập sống; hiểu sử dụng kiến thức, kỹ đo lường, ước tính tình quen thuộc b) Sử dụng ngôn ngữ toán: Sử dụng thuật ngữ, ký hiệu toán học, tính chất số hình hình học; sử dụng thống kê toán học học tập số tình đơn giản hàng ngày; hình dung vẽ phác hình dạng đối tượng, môi trường xung quanh, nêu tính chất chúng; hiểu biểu diễn mối quan hệ toán học yếu tố tình học tập đời sống; bước đầu vận dụng toán tối ưu học tập sống; biết sử dụng số yếu tố lôgic hình thức để lập luận diễn đạt ý tưởng (ICT)8 Năng lực công nghệ thông tin truyền thông c) Sử dụng công cụ tính toán: Sử dụng dụng cụ đo, vẽ, tính; sử dụng máy tính cầm tay học tập sống hàng ngày; bước đầu sử dụng máy vi tính để tính toán học tập a) Sử dụng quản lý phương tiện, công cụ công nghệ kỹ thuật số: Sử dụng cách thiết bị phần mềm ICT thông dụng để thực số công việc cụ thể học tập; biết tổ chức lưu trữ liệu b) Nhận biết, ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức pháp luật xã hội số hóa: Biết qui định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu sử dụng tài nguyên thông tin, tôn trọng quyền quyền an toàn thông tin người khác; sử dụng số cách thức bảo vệ an toàn thông tin cá nhân cộng đồng; tuân thủ quy định pháp lý yêu cầu bảo vệ sức khỏe khai thác sử dụng ICT; tránh tác động tiêu cực tới thân cộng đồng c) Phát giải vấn đề môi trường công nghệ tri thức: Biết tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn với chức tìm kiếm đơn giản; biết đánh giá phù hợp liệu thông tin tìm thấy với nhiệm vụ đặt ra; biết tổ chức liệu thông tin phù hợp với giải pháp giải vấn đề; biết thao tác với ứng dụng cho phép lập trình trò chơi, lập trình trực quan ngôn ngữ lập trình đơn giản d) Học tập, tự học với hỗ trợ ICT: Sử dụng số phần mềm học tập; sử dụng môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, cập nhật lưu trữ thông tin phù hợp với mục tiêu học tập khai thác điều kiện hỗ trợ tự học đ) Giao tiếp, hòa nhập, hợp tác qua môi trường ICT: Biết lựa chọn sử dụng công cụ ICT thông dụng để chia sẻ, trao đổi thông tin hợp tác cách an toàn; biết hợp tác ứng dụng ICT để tạo sản phẩm đơn giản phục vụ học tập đời sống ... đích giao tiếp: Bước đầu biết đặt mục đích giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp d) Thể thái độ giao tiếp: Khiêm tốn, lắng nghe tích cực giao tiếp; nhận bối cảnh giao... tiếp, đặc điểm, thái độ đối tượng giao tiếp đ) Lựa chọn nội dung phương thức giao tiếp: Diễn đạt ý tưởng cách tự tin; thể biểu cảm phù hợp với đối tượng bối cảnh giao tiếp a) Xác định mục đích phương... ô nhiễm Năng lực thể chất Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác b) Rèn luyện sức khoẻ thể lực: Thường xuyên, tự giác tập luyện thể dục, thể thao; lựa chọn tham gia hoạt động thể dục, thể thao phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Phu luc kem CV danh gia THM ve NL va PC HS , Phu luc kem CV danh gia THM ve NL va PC HS , Phu luc kem CV danh gia THM ve NL va PC HS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay