PPCT tin hoc 6

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC Lớp mô hình trường học (Kèm theo Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 Bộ GDĐT) I Khung phân phối chương trình Hướng dẫn chung Khung phân phối chương trình (PPCT) quy định thời lượng dạy học cho phần chương trình, áp dụng cho lớp mô hình trường học mới, từ năm học 2015-2016 Thời lượng quy định Khung PPCT áp dụng cho trường tổ chức dạy học buổi/ngày Tiến độ thực chương trình đảm bảo kết thúc học kì kết thúc năm học thống nước Căn Khung PPCT, trường xây dựng thực kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường Các trường có điều kiện dạy học buổi/ngày điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp Khung phân phối chương trình Cả năm Học kì Học kì Số tuần thực 35 18 17 Số tiết 70 36 34 Kết thúc Học kì 1: học sinh học xong Bài thực hành số - Một số phần mềm ứng dụng - Mô đun: Làm quen với tin học máy tính II Gợi ý phân phối chương trình chi tiết STT Mô đun/Bài Thời lượng Mô đun: Làm quen với tin học máy tính (34 tiết) Bài Thông tin Tin học 2 Bài Các dạng thông tin Bài Khả máy tính Bài Cấu trúc máy tính Bài Các thiết bị vào/ra Bài thực hành Sử dụng chuột Bài thực hành Làm quen với máy tính Bài Tập gõ bàn phím Bài thực hành Làm quen với luyện gõ bàn phím 10 Bài thực hành Luyện gõ bàn phím trình độ trung bình 11 Bài thực hành Luyện gõ bàn phím trình độ nâng cao 12 Bài thực hành Phần mềm trò chơi luyện gõ bàn phím 13 Bài Phần mềm 14 Bài Hệ điều hành Windows 15 Bài thực hành Một số phần mềm ứng dụng 16 Bài Lưu trữ thông tin máy tính 17 Bài thực hành Các thao tác với tệp thư mục Mô đun: Mạng máy tính Internet (10 tiết) 18 Bài thực hành Sử dụng trình duyệt Web 19 Bài thực hành Đăng ký tài khoản thư điện tử 20 Bài thực hành Soạn, gửi nhận thư điện tử 21 Bài Mạng máy tính 22 Bài Mạng Internet Mô đun: Soạn thảo văn (16 tiết) 23 Bài Làm quen với soạn thảo văn 24 Bài Soạn thảo văn đơn giản 25 Bài Chỉnh sửa văn 26 Bài Định dạng văn 27 Bài Định dạng đoạn văn 28 Bài Trình bày trang văn in 29 Bài Thêm hình ảnh để minh họa 30 Bài Thực hành tổng hợp Thời lượng môn Tin học (3 mô đun) 60 tiết học + 10 tiết thực hành bổ sung, ôn tập kiểm tra đánh giá = 70 tiết III Một số vấn đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu trưởng phê duyệt - Số tiết lại, giáo viên sử dụng để kiểm tra, bổ sung số tiết khó, dài dự phòng để bù Về tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá - Việc tổ chức dạy học thực hành máy tính yêu cầu bắt buộc nên nhà trường cần quan tâm việc trang bị máy tính phục vụ việc học tập học sinh Đối với trường thiếu máy tính, nhà trường cần tăng cường việc liên kết, phối kết hợp với đơn vị, tổ chức cá nhân có máy tính địa bàn để có thêm máy tính hỗ trợ việc học tập - Lựa chọn thực cách linh hoạt, sáng tạo phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực theo chuỗi hoạt động học học sách Hướng dẫn học; ý vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học mang đặc thù môn như: thực hành máy (tương tác điều khiển); dạy học theo dự án; hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Đối với môn Tin học, môi trường thực hành đa dạng không thống phần mềm phần cứng, nên giáo viên chủ động, sáng tạo việc điều chỉnh, phát triển tài liệu hướng dẫn học để đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương, nhà trường khả học sinh - Việc kiểm tra, đánh giá thực theo hướng dẫn Bộ GDĐT, ý đến đánh giá lực, kỹ dựa sản phẩm kết hoạt động học tập ... 13 Bài Phần mềm 14 Bài Hệ điều hành Windows 15 Bài thực hành Một số phần mềm ứng dụng 16 Bài Lưu trữ thông tin máy tính 17 Bài thực hành Các thao tác với tệp thư mục Mô đun: Mạng máy tính Internet... tính 22 Bài Mạng Internet Mô đun: Soạn thảo văn ( 16 tiết) 23 Bài Làm quen với soạn thảo văn 24 Bài Soạn thảo văn đơn giản 25 Bài Chỉnh sửa văn 26 Bài Định dạng văn 27 Bài Định dạng đoạn văn 28... trang văn in 29 Bài Thêm hình ảnh để minh họa 30 Bài Thực hành tổng hợp Thời lượng môn Tin học (3 mô đun) 60 tiết học + 10 tiết thực hành bổ sung, ôn tập kiểm tra đánh giá = 70 tiết III Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT tin hoc 6 , PPCT tin hoc 6 , PPCT tin hoc 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay