PPCT NGU VAN 6

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN Lớp mô hình trường học (Kèm theo Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 Bộ GDĐT) I Khung phân phối chương trình Hướng dẫn chung Khung phân phối chương trình (PPCT) quy định thời lượng dạy học cho phần chương trình, áp dụng cho lớp mô hình trường học mới, từ năm học 2015-2016 Thời lượng quy định Khung PPCT áp dụng cho trường tổ chức dạy học buổi/ngày Tiến độ thực chương trình đảm bảo kết thúc học kì I kết thúc năm học thống nước Căn Khung PPCT, trường xây dựng thực kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường Các trường có điều kiện dạy học buổi/ngày điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp Khung phân phối chương trình Số tuần thực Tổng số tiết Số tiết thực học Kiểm tra, dự phòng Cả năm 35 132 Học kì 17 64 Học kì 18 68 Kết thúc Học kì 1: Bài Luyện tập tổng hợp - Phần Văn học: Học sinh học xong Thầy thuốc giỏi cốt lòng - Phần Tiếng Việt: Học sinh học xong nội dung Tính từ cụm tính từ - Phần Tập làm văn: Học sinh thực xong nội dung luyện tập kể chuyện tưởng tượng Kết thúc Học kì 2: Bài Ôn tập cuối năm - Phần Văn học: Học sinh học xong nội dung Ôn tập cuối năm - Phần Tiếng Việt: Học sinh học xong nội dung tổng kết phần Tiếng Việt - Phần Tập làm văn: Học sinh thực xong nội dung luyện tập kể chuyện tưởng tượng II Gợi ý phân phối chương trình chi tiết Học kì TT Tên Số tiết Thánh Gióng Tìm hiểu chung văn tự Sơn Tinh - Thủy Tinh 4 Cách làm văn tự Từ nhiều nghĩa, tượng chuyển nghĩa từ Thạch Sanh Em bé thông minh Danh từ Thứ tự kể văn kể chuyện 10 Ếch ngồi đáy giếng 11 Cụm danh từ 12 Treo biển 13 Ôn tập truyện dân gian 14 Động từ cụm động từ 15 Thầy thuốc giỏi cốt lòng 16 Luyện tập tổng hợp Học kì TT Tên Số tiết 17 Bài học đường đời 18 Sông nước Cà Mau 19 Bức tranh em gái 20 Vượt thác 21 Buổi học cuối 22 Đêm Bác không ngủ 23 Lượm 24 Cô Tô 25 Cây tre Việt Nam 26 Câu trần thuật đơn có từ 27 Ôn tập truyện kí 28 Chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ 29 Bức thư thủ lĩnh da đỏ 30 Ôn tập dấu câu 31 Ôn tập phần văn, tập làm văn 32 Chương trình địa phương 33 Ôn tập cuối năm III Một số vấn đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu trưởng phê duyệt - Số tiết lại (8 tiết) giáo viên sử dụng để kiểm tra, bổ sung số tiết khó, dài dự phòng để bù - Nên xếp dạy học phân môn cách hợp lí , không thiết phải xếp thời khóa biểu tuần có số tiết Tổ/nhóm chuyên môn vào gợi ý thời lượng mạch kiến thức, phối hợp với tổ/nhóm chuyên môn liên quan để đề xuất với hiệu trưởng định xếp thời khóa biểu cho hợp lí Về tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá - Lựa chọn thực cách linh hoạt, sáng tạo phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực theo chuỗi hoạt động học học sách Hướng dẫn học; ý vận dụng phương pháp kĩ thuật dạy học như: Nêu giải vấn đề, dạy học dự án, vấn đáp, đóng vai, thuyết trình, kĩ thuật động não, mảnh ghép, khăn trải bàn… Giáo viên cần hiểu rõ mục tiêu, nội dung cách thức tổ chức hoạt động để hướng dẫn học sinh thực nhiệm vụ học tập đạt hiệu Tuy nhiên giáo viên không nên cứng nhắc, lệ thuộc hoàn toàn vào hoạt động mà chủ động việc xây dựng kịch cho học, đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương, nhà trường lực giáo viên Giáo viên tăng cường hoạt động trải nghiệm, hoạt động thực hành để học sinh vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tiễn như: Tổ chức tham quan, học trường, tìm hiểu văn hóa dân gian, tiếng nói, môi trường địa phương … - Chủ động, sáng tạo việc điều chỉnh, phát triển tài liệu hướng dẫn học như: Tranh ảnh, số liệu, thông tin, phương pháp, kĩ thuật hình thức tổ chức dạy học để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhà trường khả học sinh - Khai thác, bổ sung sử dụng có hiệu thiết bị dạy học tài liệu bổ trợ đặc thù môn hoạt động học: Sử dụng tranh ảnh, đồ tư duy, phim tư liệu, hát, nhạc… - Việc kiểm tra, đánh giá thực theo Công văn hướng dẫn đánh giá học sinh THCS mô hình trường học Cần đa dạng hoá hình thức đánh giá như: Tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn, tập nghiên cứu… Đánh giá quan sát, nhận xét giáo viên nhằm đảm bảo độ xác, tin cậy động viên cố gắng tiến học sinh Về chủ thể đánh giá cần phải đổi Chủ thể đánh giá không giáo viên đánh giá học sinh mà phụ huynh đánh giá học sinh học sinh tự đánh giá kết mình, bạn./ ... danh từ 12 Treo biển 13 Ôn tập truyện dân gian 14 Động từ cụm động từ 15 Thầy thuốc giỏi cốt lòng 16 Luyện tập tổng hợp Học kì TT Tên Số tiết 17 Bài học đường đời 18 Sông nước Cà Mau 19 Bức tranh... em gái 20 Vượt thác 21 Buổi học cuối 22 Đêm Bác không ngủ 23 Lượm 24 Cô Tô 25 Cây tre Việt Nam 26 Câu trần thuật đơn có từ 27 Ôn tập truyện kí 28 Chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ 29 Bức thư thủ lĩnh da... đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT NGU VAN 6 , PPCT NGU VAN 6 , PPCT NGU VAN 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay